- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

BÜYÜKLERDEN MESAJ

Anrita Melchizedek

Sizler Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbinde kucaklanan İlahi Sevginin 2012 Gezegensel Yükseliş Dalgası vasıtasıyla Yeni Dünya Işık Kalıplarını deneyimlerken, Bu Şimdide ve aslında bu kutsal 2012 yılında sizlerle olmak büyük keyif veriyor. Sizler 260,000 yıllık döngünün sonunu tamamlarken ve Yeni Dünya Işık Kalıpları vasıtasıyla bu Altın Çağa girerken, 21 Aralık 2012 çok önemli Şimdi anıdır. Aslında, bu dünya planında Fotonik Işık Işınları ve Güneş Patlamaları vasıtasıyla salınan dalgalarda zamansızlık ve mekansızlığın bu beşinci boyut frekanslarının birçoğunu zaten deneyimliyorsunuz. Ancak, Yeni Dünya Kalıpları vasıtasıyla İlahi Sevginin bu ışınlarının tam spektrum frekansları 21 Aralık 2012’den itibaren deneyimlenecek, çünkü tüm boyutlar Işığın bir sonraki oktavına boyutsal geçiş yapacak ve Dünya Ana ve onun tüm Yaşamı bu beşinci boyut frekanslarına yükselişlerine başlayacak.

Yükseliş sürecinizi tamamlamak için, Gezegensel Işık Miktarınız %92-99 arasındaki bir seviyeye çıkarılacak. Başka deyişle bu, bedeninizde taşıyabileceğiniz Işık miktarıdır ve sizler Işıkta sağlam şekilde dururken sadece hem gölgenin hem de karanlığın salınan duygusal dalgalarını azaltmayacak, aynı zamanda içinden geçtiğiniz yeniden ayarlanma ve dönüşüm sürecinde yardımcı olacak, çakralarınız tek bir Işık sütununda birleşmeye başlıyor, 12 İplik DNA’nız online oluyor ve sizler kendinizi bu çokboyutlu Üstat Varlıklar ve İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevleri olarak tanıyorsunuz. İlahi Sevginin 11-11-11 Kapısını izleyerek ilk yükseliş dalgası gerçekleşti ve ikinci yükseliş dalgası 5 Mayıs (05-05-05 Yıldız Kapısı) ve 20/21 Haziran Gündönümü zamanı arasındaki fırsat penceresinde deneyimlendi. Ve bu yükseliş dalgalarından dolayı, tüm Yaşamın Işığın bu Yeni Altın Çağına geçiş yapmasını sağlamak için Işığın 144,000 Üstat Varlığı bedenlerinde ve DNA’larında yükseliş kodlarını aktive etti.

Ve bunun önemini ve bu Şimdide sizi nasıl etkilediğini daha fazla anlamak için, sizi boyutsal geçmişinize geri götürüyoruz. M.Ö. 104,000’de Anne/Baba Tanrının Ebedi Işığının İlahi Alevi ve Kozmik Kalbinden gelen Birlik Bilincinin kollektif imzasıyla, tüm boyutlara ve Galaksilere bir çağrı gönderildi, 144,000 Işık Varlığının Dünya’ya fiziksel olarak bedenlenmesi ve bu Dünya planındaki her atom ve molekülün kalp merkezi ve üç – katlı alev vasıtasıyla Bir’in Yasasının bu frekanslarını demirlemeleri istendi; Özgür İrade Kozmik Yasası içinde. Bu 144,000 Işık Varlığı dünyasal formu üstlenmek için titreşimlerini düşürdüler ve birçoğunuz Dünya Ana’ya ve onun tüm Yaşamına hizmette olmayı seçen bu çekirdek grubun veya bu çekirdek grubun ikinci ya da üçüncü dalganın parçasıydınız. Ve bunun bu Şimdi anındaki önemi, sizlerin bir kez daha kollektif olarak yükselme noktasında olmanız ve Mesih Bilinci titreşimlerini taşıyan İlahi Sevginin Kristal Izgarasındaki kutsal geometrileri ve Işığın anahtar kodlarını deneyimleyen İlahi Sevginin Alevleri olarak bu liderlik kaftanını giymenizdir. Dahası, sıfır noktasında İsa Mesih doğdu ve 144,000’i Bir’in içinde bedenledi. Cennetin tüm Eşliği tarafından Işıklandırılmış olan bu şaşırtıcı İlahi olay İnsanlığın Meshedilmiş Bilincinin yeniden doğuşunun Daha Yüksek bir Işık seviyesinde deneyimlenmesini sağladı. Bu ilahi takdir vasıtasıyla, 144,000 Sevgi ve Işık Üstat Varlığı eşzamanlı olarak kendi en Yüksek Potansiyellerine yükseldiği zaman, bu Dünya planındaki her atomun ve molekülün kendi bir sonraki aydınlanma seviyelerine yükselmeleri ve tüm Dünya planının ve Güneş Sisteminizin tekrar Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbinde ebediyen kucaklanması kararı verildi. Ve bu, sizler tüm İnsanlığın Meshedilmiş Bilincine bağlanma vasıtasıyla Işığın Grup Ben’im Avatar Mavikopyasını kollektif olarak deneyimlerken, 21 Aralık 2012’de Gezegensel Yükseliş Dalgasında deneyimlenecek. İlave olarak, 1992’den bu yana Birlik Izgarasında, İlahi Sevginin 144 Kristal Izgarasında yeni kutsal geometrik şekil aktive edildi, buna çifte penta – dodecahedron adını veriyoruz, bu çoklu evren için Birlik Bilincinin 144,000 bileşenini ve Mesih Bilincinin 144 fasedini yansıtıyor.

12-12-12 kapısı İlahi Sevginin 144 Kristal Izgarasının tamamlanmasını getiriyor ve bununla, Birlik Izgarasındaki tüm kutsal geometrilere ve Işık frekanslarına gerçekten erişme yeteneğinizi ve kendi Işık Bedenlerinizi/Merkabalarınızı bu yüksek boyutlu frekanslara ve Işığın Meshedilmiş Zaman Çizgilerine aktive etme yeteneğini getiriyor. Ve Dünya Anadaki on üç büyük çakra ve Işık portalları Güneşiniz, Merkezi Güneş ve Büyük Merkezi Güneş, Galaktik Merkez ve Kozmik Mesih Holografik Diskleri ile hizalanmada aktive olurken, 21 Aralık 2012 bu Yeni Dünya Kalıplarının aktivasyonunu ve hayata geçirilmesine bir odak getiriyor. İlave olarak, sizler yıldız tohumları ve İlahi Sevginin dönüştürücü Alevleri olarak kendinizin hatırlayışını deneyimlerken, 12 İplik DNA yeniden aktive olacak ve hayata geçirilecek.

Yıldız tohumları ve ışıkişçileri olarak sizler Işığın fiziksel gövdelerisiniz, 21 Aralık 2012’de bu fiziksel gövdelerde Işığın otuz üç Kozmik Portalı demirlenecek ve aktive edilecek. Işığın otuz üç Kozmik Portalı, Mesih Bilincinin beşinci boyut Kozmik titreşimini getiriyor ve bu kutsal 2012 yılında Işığın on ikinci inisiyasyon Kapısında aktive edilecek otuz üç Kozmik Mesih Holografik Işık Diskine bağlanıyor. Bu Gümüş Kozmik Mesih Holografik Diskleri, on üç büyük ve yirmi küçük disk bu yıl omurga sütununda ve serebrospinal sıvıda aktive ediliyor, böylece beynin sol ve sağ yarıkürelerinin yeniden ayarlanmasıyla ve epifiz, hipofiz ve hipotalamus bezlerinde Işığın artmasıyla ve 12 iplik DNA ile, kendinizin tam ihtişamınıza gelebilirsiniz.

DNA aktivasyon işlemi aslında Yükseliş süreci gibi karmaşık bir işlemdir. Yükseliş Süreci Spiritüel Işığın inişi sürecidir, Işık katmanlarının varoluşun fiziksel planına demirlenmesini deneyimlemektir, Işık katmanları kendinizin ve Dünya Ananın enerji alanına bütünleştirildiğinde, Işığın DNA Kalıplarını aktive eder. Bu işlem Işık Portalları olarak DNA’yı aktive eder, fiziksel bedene yeni enerjisel Işık Kalıpları getirir ve bununla birçok çok boyutlu realiteleri aynı anda deneyimleme yeteneği getirir. Ek olarak, bu boyutsal geçiş ile, hücrelerinizi yüksek frekans kalıplarına değiştirirken baş ağrıları, hafıza ve zaman kaybı, uykusuzluk veya her zaman uyanık olma, endişe atakları, kundalini deneyimleri, kilo alma veya verme, diyet değişimi, ilişkilerde değişiklik, yer değiştirme, iş değiştirme gibi birçok yükseliş semptomlarını deneyimliyorsunuz. Bu “frekans değiştirme” süreci oldukça rahatsız edici olabilir, çünkü en derin korkularınızı, eski hücresel inançlarınızı ve yargılarınızı getirir, kendinize zaman ayırmanızı, bu sürece güvenmenizi, teslim olmanızı ve kabullenmenizi öneriyoruz, böylece kendinizin tüm veçhelerini dönüştürebilir ve iyileştirebilirsiniz ve bu kutsal 2012 yılında İlahi Sevginin Yeni Dünya Kalıplarını deneyimleyebilirsiniz. Sizler gezegenin kollektif bilinçdışının ve onun üzerindeki tüm Yaşamın karmik kalıbıyla çalışırken, bu temizlik Dünya Ana ve tüm Yaşamı tarafından deneyimlenmekte. Ve tarafsızlık yerinden, bu “sorunların” çoğunun sizin olmadığını fark edebilirsiniz, bu sorunlar bu dünya planındaki tüm Yaşamın bu Yükseliş sürecini, Işığın Yeni Altın Çağını deneyimleme fırsatına sahip olabilmesi için, dünyasal seviyede dönüştürülmekte olan donmuş gezegensel zehirler ve kirlilikten gelmektedir.

Tüm bu kutsal Işık aktiviteleri 21 Aralık’ta, Işığın Yeni Dünya Kalıpları online olurken zirveye ulaşıyor. Sizler bu kutsal portallar ve Meshedilmiş Zaman Çizgileri vasıtasıyla Yeni Dünya Işık Kalıplarını ve Kristal Işık Şehirlerini deneyimlerken, kendi Işık Bedenlerinizi/Merkabalarınızı ve Dünya Ana’nın Işık Bedenini/Merkabasını aktive ediyorsunuz. Bu, Dünyada Cennetin birlikte yaratımında bu Meshedilmiş zaman çizgilerinde şimdiye kadar olmayı ve deneyimlemeyi istemiş olduğunuz her şeyin gerçeklik olduğu ve kendinizi İlahi Sevginin bu dönüştürücü alevleri ve Grup Ben’im Avatar Irkı olarak deneyimlediğiniz bir zamandır. Bu büyük göksel Kozmik Işık kutlamasında, bu kollektif yükseliş sürecinde, tüm Yaşam, Özgür İrade Kozmik Yasası içinde, İlahi Sevginin bu beşinci boyut Kalıplarına yükseltiliyor ve Solar Işık Varlıkları olarak ileri doğru yolculuklarına başlıyor. Sizler kendinizi ring – passeth – not’un ötesine Solar Mesih bilincine götürürken, Dünyanın kendisi içinde yaşadığınız Spiritüel Güneş ve İlahi Sevgi Merkezi haline geliyor. [Ring-passeth-not: Kademeli olarak Dünyanın atmosferinden çözülen bir tür kısıtlayıcı karantina]. Çünkü bu, Sevgili Ben’im Varlığı ve Yaratıcı Işığın Adamantine Parçacıkları vasıtasıyla Adam Kadmon Işık Bedeninizi, eterik, elektronik Işık bedeninizi deneyimlemeye başlarken ring – passeth – not’un ötesine Solar Mesih Bilincine geçiş yapabileceğiniz noktadır. Ek olarak, bu yükseliş dalgasında telepati, durugörü, duruişiti, ışınlanma, şifa ve birçok diğer armağanlarınız büyütülür ve aktive edilir, kendinizi gerçekten Kendinin Üstadı olarak deneyimlersizi; Birlik Bilincinde ve tüm Yaşamla İlahi Sevgi içinde.

Kim Olduğunuzun En Yüksek Işığını, Sevgili Ben’im Varlığınızı kollektif olarak deneyimlerken, bu kutsal yerde bize katılmanızı, kalpleriniz ve zihinleriniz ile enerjisel veya fiziksel olarak bağlantı kurmanızı davet ediyoruz. Birleşik çabalarınız Dünya Ana’nın frekansının Işığın Yeni Altın Çağına yükseltir, Dünyada Cenneti birlikte yaratırsınız. Zamandaki bu Kozmik Şimdi anını ve bu 2012 yılında deneyimlenen zamandaki birçok Kozmik anları sabırsızlıkla bekliyoruz. Sizi kutsuyoruz ve Dünya Ana’ya be onun tüm Yaşamına hizmetiniz için teşekkür ediyoruz. Ve bununla, size en sihirli günü diliyoruz.

(Çeviri: Saffet Güler)