ÇARKIFELEK: DÖNÜM NOKTASI

Yazdır Yazdır 

Lauren Gorgo

Işık – Taşıyıcılara

“Sizler bizim bedenleme aşaması olarak değindiğimiz yolculuk ayağının ötesine girişirken, şu sıralarda spiritüel – galaktik yetişkinliğe geçişi yaşıyorsunuz. Bu aşama tamamlanmaya yaklaşıyor ve gelen haftalarda sizlerle paylaşılacak çok şey olacak…

Şimdilik, tüm evrimsel değişimin dayandığı ekip olduğunuzu kavrayın. Konuştuğumuz sizler gerçek ışık – taşıyıcılarsınız… çünkü hiç ışık olmayan yere ışık getirdiniz… her köşeye, insan yaşamının her fasedine… ve dünyanın her endüstrisi, her ulusu, her kültürü sizin sessiz zaferleriniz nedeniyle değişiyor. Yeni paradigmanın yerine sağlam şekilde demirlenmesinin nedeni sizsiniz ve insan bilincinin yeni çağının başlayacak ve hüküm sürecek olmasının nedeni sizlersiniz.” Pleiadesliler

Yeniden Bağlantının Tamamlanması

Pleiades’lilere göre, (geleneksel bilim adamları tarafından ‘çöp’ DNA olarak bilinen) uyuyan DNA’mızın yeniden bağlantısının tamamlanması, onların “tam 5 nci boyut bilincinde yaşamaya portal” dedikleri evrensel kapı olan 11:11’de başlıyor. Uyuyan DNA’mız 12 iplikli çifte sarmal ve eşleşen çiftlerin 24 ışık kodlarını veya hızlanma kodlarını içeriyor (12 manyetik/dişil & 12 elektrik/eril). Bu, orijinal spiritüel – insan prototipinin orijinal 12 – İplikli DNA kodu yapısını içeren tam silikat matriksin veya ilahi mavikopyanın aktivasyonudur.

Benim anladığım şey, bu tamamlanma ayrıca bu kodları içlerinde aktive etmiş olan herkes için birliğe fiziksel yolculuğun başlangıcını da işaret ediyor… yeni insanlığın canlı örnekleri olduğumuz kısım.

“Şimdi, bunu büyük dikkatle söylüyoruz, çünkü yorgun olduğunuzu ve güç harcamaktan halsiz olduğunuzu ve tüm gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan sonra dinlenmek gerekliymiş gibi hissedebileceğinizi anlıyoruz… ama aktive olmuş kutsal tapınak olan tamamen ateşlenmiş bir sistemden (kundalini) geldiğini hissettiğiniz dirilişin, sabrettiğiniz yorgunluk hislerinin yerini alacağına sizi temin ederiz. Ayrıca küresel sürecin bu aşamasında yapılmış olan harika bir iş olduğunu hatırlatmak için bunu size söylüyoruz ve ‘yorgun için dinlenme’ olmayacağını sevgiyle ekliyoruz.” Pleiadesliler.

Daha sonra bu konuyla ilgili daha fazla bilgi olacak, ama şimdilik bedenleme süresinin kalan günlerinde kendimizi beslemeye, desteklemeye devam etmemiz ve kendi mükemmel zamanlamamızda fiziksel benliklerimizin varlığımızın kalanı ile tam uyumlanmaya girmesine izin vermemiz teşvik ediliyor.

Gerçekleşen Kehanet?

“Yeni aşamanın başlangıcını haber verecek, yakında gerçekleşecek olan önemli bir kozmik olay var. Elbette, bu birçok insan tarafından anlaşılmayacak, ama gören gözleri olanlar, uyanmış olanlar, yerli kültürlerden olanlar tarafından yürürlüğe koyma aşamasının başlamasının işareti olarak kabul edilecek. Ayrıca bu olayın birçoklarının öngördüğü gibi felaketsel bir senaryo yaratmayacağını açıklığa kavuşturmak istiyoruz, dünyayı “yönetenler” tarafından gözün gördüğünden DAHA FAZLASI olduğunun hatırlanması, izlenimi, farkındalığı olacaktır.” Pleiadesliler

Bu olayı duyuyorum ve görünüşe göre bu dünyanın dışında yolda olan birkaç keşif var… ama özellikle bu direkt olarak DNA yeniden bağlantı tamamlanması ve yeni insan sistemimizin “ateşlenmesi” ile ilgili. Bu olayın bu ay veya sonraki ay yolumuza çıkacak olan iyi bilinen (ve sansasyon haline getirilen) “kuyruklu yıldızlar”a yakından bağlı olduğunu sanıyorum, ama ilginç olan şey, bu konuyu Pleiadeslilere sorduğum zaman şunları söylüyorlar:

“Aslında hiç de kuyruklu yıldız olmayan, çok ileri bir uygarlığı barındıran göksel bir beden olan bahsedilen bir kuyruklu yıldız var. Ayrıca birçok insanın “yıkımın kuyruklu yıldızı’ dediği şey var, ama bunun çoğunun insanın düşündüğü şekilde olmadığını temin ederiz. Bu kuyruklu yıldız “barışın müjdecisi” olarak kehanet ediliyor ve değişimler ve kargaşa yaratacak, ama dünyayı yok edecek şekilde değil.”

Tüm bunların nasıl ortaya çıkacağı ile ilgili hiç kimsenin sağlam bir fikri olmadığı gerçeğinin yanı sıra, ayrıca ilginç olan şey şu; Şubat ayında, yanlış anlamaya meydan vermeden, “Nibiru” olarak bahsettikleri 12 nci gezegenin geri dönüşünden ve bunun 12 nci boyut bilincimizi nasıl direkt olarak etkileyeceğinden konuşan bir grup başmelekten bir mesaj aldım (bir başka sansasyonalizm hedefi, lütfen panik düğmesine basmaktan kaçının). Şunu anlattılar:

“Gelecek günlerde, güneş sisteminizde Nibiru’nun varlığının yansımalarının daha da büyük farkındalığı olacak ve 12 nci boyut insan – galaktik genetiklerine tam olarak yeniden bağlanmış ve aktive etmiş olanlar bu göksel bedendeki enerjiler ve varlıklar ile hizalanmaya getirilecek.”

“…resmi olarak keşfedilmiş olan gezegen, geniş ölçüde, insanlık için yeni bilinci oluşturmaktan sorumludur ve algısal realitenin 12 nci boyut alanını forma yansıtmaya olanak sağlayacak… zihin – beden bağlantısı alanı olarak değinilen boyut.

Tüm gezegenler gibi, farkındalığımıza doğru yolunda olan bu ‘yeni’ gezegen, dünyadaki mikrokozmik deneyimimizin makrokozmik ifadesidir. Ruhun fiziksel forma tam bütünleşmesi için gerekli olan 12 nci boyutsal kozmik etkileşim.”

Ve onların perspektifinden, her şey birbirine bağlı:

“Evrenimizde fiziksel ifade arayan 12 temel spiritüel enerji vardır. (Gezegensel enerjinin yaşamlarımızda işlediği veya yaşamlarımıza salıverildiği yer olan) bu ifade 12 zodyak burcu, 12 astrolojik ev ve 12 gezegen vasıtasıyla gerçekleşir. 12 astrolojik evin her birinin kendi yönetici gezegeni, içeriği ve ilgili zodyak burcu olması gibi, çakralarımızın her birinin kendi yönetici gezegeni, içeriği ve ilgili Zodyak burcu vardır. Bu 12 kozmik/göksel enerji… varoluşun hayati kuvvetleri insan bedeninde 12 çakra ile ifade edilir; 12 çakra yeni – insan kalıbında veya orijinal ilahi – insan mavikopyasında aktive olmuş DNA’nın 12 ipliği ile bağlantılıdır ve DNA’mızın 12 ipliğinin her biri, çok boyutlu bilincin veya farkındalığın algısal alanlarının on iki veçhesinden birine karşılık gelir.”

Başka deyişle, nasıl ortaya çıkarlarsa çıksınlar ve bunlara ne isim verilirse verilsin, bu (kehanet edilen) olayların kozmik bilincin başlangıcını, hem gezegen hem de gezegeni bu kadere yönlendirenler için spiritüel yetişkinliğe/galaktik vatandaşlığa girişin başlangıcını müjdelediği ve tüm bunların 9 ncu dalganın sonunda ve Maya Takviminin tamamlanmasında (28/10/2011) gerçekleşeceği anlatıldı.

Onların sözünü ettikleri bu kozmik olayın manyetik ızgarada büyük bir etkisi olacak, o kadar ki kutupluluğun tersine dönüşü gerçekleşecek… ama abartılmış olan şekilde değil.” Hislerim bazılarının inandığı gibi bunun elektromanyetik kutup değişimi olması gerekmediğidir, bilincin kutupluluğunda bir değişim olacağıdır.

Tekrar, kendim dahil hiç kimse neyin nasıl olacağı ile ilgili sağlam bir fikre sahip değildir. Önemli olan şey, birçok insan uyanırken ve bu yeni dünyanın işlemesi için gerekli küresel rezonansa bağlanırken, sükunet, hayret ve huşu duygusunu sürdürürken, sadece ortaya çıkan şeylere tanık olmaktır.

Küresel Değişimler Üzerine

“Dış dünyanızda büyük değişimin zamanı geldi” – Pleiadesliler

Hem içimizde hem gezegende, görünmeyenlerin her tarafımızda gerçekleşmeye devam edecek olan giderek artan daha fazla dramatik değişimler sırasında sevinç ve umudun mesajını güçlendirme fırsatını kullanmak istedikleri birçok şey zaten gerçekleşiyor.

Mesaj her zaman olduğu gibi… değişimi asıl olan şey olarak görmek: ayrılığa dayanan sosyal zihniyetten, birlik bilincine ve sevgiye dayanan bir topluma geçiş. Bunun, dış dünyada gerçekleşmeye devam edecek olan dağılma ve karmaşayla ilgili anlamamız gereken şey olduğu bize hatırlatılıyor… ayrıntılar sadece bu değişim sürecinin belirtileridir ve özünde, tüm olaylar hem bireysel hem de kollektif olarak arzu ettiğimiz sonuca götürüyor.

Bunu söyleyerek, ayrıca büyük dönüşümün önümüzde olduğunu berraklaştırıyorlar… dünyadaki büyük değişiklikler… ve bu değişim en sonunda hepimizin hayrına, yine de bu kalplerinde korkuyu ve zihinlerinde ayrılığı taşıyanlar için bir tehdit olarak algılanabilir. Ne ortaya çıkarsa çıksın bu, HER ŞEYİN mükemmel ve iyi olduğu içsel bilgisiyle gerçeğe merkezlenmiş olanlarımız için olacaktır.

“Korkuları & protestoları görmezden gelin ve kalp merkezinizde demirlenmiş kalın.., tüm olanlara güven duygusunu sürdürürken kaosa karşı tarafsız olun. Odağınızı içinizde yükselen iyimserliğin yadsınamaz hislerine getirin. Ortaya çıkan bu hisler sonraki dönemeçte neler olduğunun gerçek göstergesidir.” – Pleiadesliler

Yerine Kilitlenme

Pleiadesliler, katkıda bulunacağınız özel bir şey bulunduğu anlayışıyla yükseliş amacına doğru bilinçli olarak çalışmakta olanlar için, bu belirsiz kozmik olayların sonucu olarak bir “pozisyona kilitlenme” olacağını işaret etmek istiyorlar. Onlar nedeniyle değil, onların zamanlamasından dolayı… oynanmakta olan büyük bir plan var ve her şey dünyada cennete ulaşmanın nıhai sonucuna mükemmel şekilde ve ilahi olarak yönetiliyor.

Görünmeyenlerin ‘ikinci dalga inisiyeler’ olarak değindikleri o ruhlar; vizyonerler, yeni – dünya program planlayıcılar, kozmik muhabirler, mavikopya mimarları/inşacıları, müzisyenler, sanatçılar ve yeni – paradigma şifacıları vs bazı durumlarda güçlerini bilgelik koruyucuları, büyükler, görürler, ızgara – katmanları aktive ediciler vs ile birleştirecekler…gezegensel yükselişin ilk aşaması için görünmeyen alemlerden bilgi getirmek için ihtiyaç duyulan herkes.

Yeni dünyanın mavikopyası içinde çalışmaya çekilenler, daha büyük (ilahi) planı forma getirmek için gerekli olan topluluk seviyesinde organizasyona başlamak için ruhsal gruplarda bir araya getirilecekler. Dış dünya ile daha büyük vizyonlarımızı paylaşmak için ruhsal – topluluğumuz ile birlik olduğumuz sonraki aşamaya başlamak için yeni dünya özel vizyonumuzu/planımızı/katkımızı/veçhemizi paylaşanlar ile uyumlanmaya getirileceğiz. Bu yaratımlar, yoğun arınma sürecinin küllerinden yükselen meşhur Anka olacaktır.

Bu aşama görünüşe göre ekinoks civarında başlayacak ve gündönümünde daha büyük yoğunluğa getirilecek… ve bu ayrıca kutsal birlikte ve yeni dünya koruyuculuğu altında yeniden birleşme amaçları için, birçok ruhsal partnerliğin bir araya getirileceği zamandır.

“Bu birlikler Tanrıçanın bütünleşmesidir, içinizdeki ilahi dişil ve eril enerjilerin kutsal evliliğinin dışsal tezahürüdür. Bu çiftlerin bazıları ayrılık pelerini altında görünmeyen kutsal karşıtlardır, ama bu ilişkiler gelen günlerde gerçek amaçlarını ifşa edecekler. İçsel – tamamlanma isteğinizde sebatlı olun, çünkü dış dünyada aradığınız armağanlar yalnızca içinizdeki bütünlüğün yansımasıdır.” – Pleiadesliler

Bu kutsal partnerliklerin ‘yeni dünya koruyucuları’ olacağı anlatıldı… bunların çoğu dünyanın evrim planının ortaya çıkışına yardımcı olmak için yeni gökkuşağı ruhları getirecek. Diğerleri (topluluk) birlik bilincinin güç – alanları ile kutsal portalları koruyarak, ızgaranın bakıcıları & hizmetkarları olacaklar.

“Evsizler” İçin Bir Mesaj

Son olarak, görünmeyenler yükseliş zaman çizgisine hizalanan, ama yeni insanlığın öğretmenleri olmayanlar veya ilahi plana katılımlarından hala emin olmayanlar için, yaşamlarında “vaat edilmiş topraklara” götüren birçok şeyin ortaya çıktığından bahsediyorlar. Bu yıldız – ruhlarından “evsizler” olarak bahsediyorlar, çünkü ruhlarının planının parçası olarak, kutsal içsel – konutlarındaki gerçek yuvalarını bulma “yolunun” parçası olarak kendi ruh ailelerini arayışta doğdukları aileleri terk ettiler.

“Bunun sizlerin cennete ulaştığınızın bir göstergesi olmadığını, cenneti yaratmak için içsel bilişinizle yönlendirildiğinizi söylüyoruz. Bunun ne anlama geldiğinin henüz bilinçli olarak anlayışına sahip olmayabilirsiniz, ama bu anda ve her anda tam olarak ihtiyaç duyulduğunuz yerde olduğunuzu temin ederiz.” – Pleiadesliler

Bu özel ruh grupları bir araya geldiği zaman, uzun zaman öncesinden birbirlerini hatırlayacaklar ve birlikte çalışan, birlikte büyüyen ve arınma için hala gerekli olan içsel şifayı çözümleyen uyanmış/uyananların nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturmaya başlayacaklar. Bu grup tam şimdi büyük destek ihtiyacında ve bu mesaj yakında gerçek aileniz ile yeniden birleşeceğinizi bilmeniz içindir.

Eğer son zamanlarda yeni bir coğrafik bölgeye taşındıysanız, yeni bir organizasyona katıldıysanız vs bunun doğru olduğunu bileceksiniz veya sadece İnternet yoluyla iletişim kurmak için yeni bir ruhsal grup bulabilirsiniz. Her iki şekilde de, bu yeni bağlantılar sizi tamamlayacak ve ilahi planın ve özel grup bilincinizin kollektif ruhsal planının eşsiz parçasıyla hızlı içsel uyumlanmaya getirecek.

Çarkıfelek

Olaylar gerçekten hızlanmaya başlıyor ve birçok insan gayretle yaşamlarını bilinmeyen yönlere götürmeye hazırlanıyor. Bu Merkür gerilemesi daha iyi bir zamanda gelemezdi, çünkü, birçok gerekli ayrıntıların üzerinden geçmek ve kişisel ve yaratıcı bulmacalarımızın son, perspektif – değiştirici parçalarını ele geçirmek için sapan gibi bizi geri çekmeye hizmet ederek hazırlanmamızı güçlendiriyor.

Bu zaman tamamlamaya ihtiyacımız olan bitirilmemiş iş/projeler/ilişkiler/durumlar için çok önemli bir amaca hizmet ediyor ve bazı durumlarda bu yeni bilgi kendimizi/vizyonlarımızı/yaratımlarımızı şu sıralar çok yüksek atan kozmik nabıza tam olarak uyumlamak için bazı muazzam yeniden yapılandırmalar anlamına gelebilir. Kişisel seviyede, dürüst biçimde yüzleşmediğimiz, samimi şekilde uğraşmadığımız veya geri plana attığımız her şey çözülünceye kadar yüzeye getirilmeye devam edecek. Çoğu durumlarda, bunlar önemsiz olduğunu düşündüğümüz küçük şeylerdir, ama burada HERŞEYİN önemli olduğunu görüyoruz.

Uzun zamandır sahip olduğumuz arzularımız çok uzun zamandır yaşamakta olduğumuz illüzyonu itmeye başlayacak, bu beklemekte olduğumuz/üzerinde çalıştığımız birçok şeyin çabasızca yerine düşeceği anlamına geliyor. Uzun yolculuğumuzun tüm ipliklerinin yepyeni bir yaşamın gobleninde birlikte dokunduğunu görmeye başlayacağız ve sonuç olarak yeni oluşan güven ortaya çıkıyor, otantik benliklerimizin sükunet merkezine derinden köklenmiş kendinden emin olma ortaya çıkıyor. Tüm bunların birbirlerine bağlılığına daha derin uyumlanmaya ve burada olmanın ilahi amacını ve yeni/gerçek rollerimizi keşfetmeye başlıyoruz.

Ruh bana, büyük arkana “Çarkıfelek” tarot kartını, “kaderimize” yaklaşmanın göstergesi olarak gösteriyor. Aktivite dünyasına tekrar katılmamızda bizi destekleyen gelişmeler serisinde yeni fırsatlarla ayaklarımız yerden kesilirken, hayatın temposunun hızlandığını hissetmeye başlıyoruz.

Bu güçlü, hızla hareket eden enerji çarkının kaotik, topraklanmamış ve sersemletici hissedilebileceği anlar vardır… ama sadece sonucu kontrol etme girişimine tutunursak. Ve eğer çok sıkıca tutunursak aynı döngüleri yine tekrarlama riski olabilir.

Yolculuğun bu bölümünün amacı tam olarak ait olduğumuz yere konacağımız mutlak güveniyle karmik çarktan fırlatılmak için yeterli momentumu elde etmektir.

Beklenmeyene!