Earth Of Tao: Dünya Yeni Bir Devreye Giriyor

Yazdır Yazdır 

Dünya yeni bir devreye giriyor

2 Haziran 2010

Merkezi Güneş’in yoluna giren dünyaya iyi dileklerimizi sunarım.

Genişleyen şuurun yolculuğunda olan sevgili varlık,

İçsel dünyanın bilinci, Liliya(Medyum) vasıtasıyla bugün gezegendeki küresel değişimler hakkında konuşarak bilgiyi paylaşmaktadır. Burada dış dünyanın insanları için oluşacak değişiklikler hakkında tavsiyeler yapılmaktadır. Anasonya(İçsel dünyanın, Dünya ananın bilinci) bir rüyasını gerçekleştirmek üzere, yüzeye doğru, bu bilgiyi açığa çıkarmaktadır. Bu oluşacak rüya, Merkezi Güneş’in hedefiyle örtüşerek rezonansa girmektedir. Adeta merkezi güneş ile dünyanın uyumu, ahengi giderek artmaktadır. Şu anda dünya üzerinde varolan, gidilen yol, bu ahengin oluşmasına engel oluşturmaktaydı, dolayısıyla bütünün hayrına olacak şekilde hızlıca bazı kararlar alındı. Liliya(Medyum)derinde meydana gelen bu değişikliklerin fazlasıyla farkında, bizden bunları -bu zaman sürecinde içinden geçtiğimiz halleri- yazarak açıklamamızı talep etti.

dünya

Çok büyük kutup değişimlerini önümüzdeki zaman diliminde göreceksiniz. Böylece son 300.000 yıldır dünyanın destekleyerek içinde olduğu kutupluluğun devri sona erecektir. 300.000 yıldan beri dünya kutupluluğun yansımaları için varlığını sürdürüyordu. Bu süreç içinde karanlığın tesiri onun üzerinde defalarca kendi oyunlarını oynadı. Burada büyük balığın, hatalı yükselişi tohumlaması, beslemesi bölünmeyi ve bu bölünme dünyanın devreler içinde giderek aşağıya doğru kendi titreşimini kabalaştırmasına neden oldu. Bu zaman diliminde, Dünya Ana, büyük balık krallığının yaratmış olduğu hatalı yükselişin bölünmesi ile olan karmasını tamamlamaktadır. Bölünme, fiziksel bir nükleer yıkımdan daha tehlikelidir. Bölünme küresel enerji akışına etki ederek varlığın genetik yapısında defalarca tekrarlayan bir realite haline gelir. (Çevirmenin Notu:Taa ki varlık bu durumdan kurtulmak isteyene kadar, Einstein ne dedi? Bir atomu parçalamaktan daha zordur bir önyargıyı kırmak) Her ne kadar durumun tehlikesinden bahsetsekte fiziksel bir yıkımda olduğu gibi bir parçalanma söz konusu olmaz. Genetik ve enerjetik yapılanma her ne kadar hatalı bir yükselişte dağılsada aslında çok daha sağlam bir kurgu vardır. Bununla beraber dünyanın titreşiminde düşüş, insanlıktan kaynaklanmış gibi algılansada, büyük balığın hatalı yükselişi deneyimlemesi ile başladı. Şimdi, bu duruma tümüyle bilinçli türlerin – fiziksel olarak büyük balıklar bunun bir yansımasıdır – neden olduğu farkediliyor.

MEKSİKA KÖRFEZİNDE BATAN PETROL KUYUSUNUN YARATTIĞI ÇEVRE KRİZİ HAKKINDA

Geçtiğimiz aylarda iç dünyada büyük bir balığın yanarak nerdeyse daha üst boyut yükselişini deneyimlemesi, Dünya ananın aurasında bir yırtığın oluşmasına neden oldu dolayısıyla bu yırtık dünyanın kendi tekamül yolculuğunuda yansıdı. İşte bu hareketlenme dünya üzerinde beklenmeyen tsunamilerin ve yüzeyde volkanik faaliyetin artışına neden oldu. Amerika’nın körfez bölgesinde meydana gelen petrol kuyusunun batmasının nedeni, buradaki balina göçünün bu zaman diliminde bu bölgede gerçekleşiyor olması bir çökme ile sonuçlanmıştır. Oluşan bu çökmenin yarattığı hallerin temizlenme çalışmaları tarafımızdan devam etmektedir. Böylece sızıntının durdurulması için üretilen fikirler daha rahat tezahür edecektir. Bu sayede bilgi burada demirlemiştir, beşeriyetin içine düştüğü bu çıkmaz için çözümler orada yatmaktadır. Eğer bu hal için beşeriyet bir çözüm üretemezse, çözüm oluşmayacaktır. Çünkü bu çözümün cevabı küresel bir desende saklıdır. Bu halin cevabı küresel bir değişim gerektirmeyi icab etmektedir. Böylece bu zamanda meydana gelmekte olan budur.

Burada, bütün dünyada meydana gelmekte olan değişim hareketlerinin ne manaya geldiği hakkında bir sürü ayna var. İster bu petrol kuyusunun batması olsun, ister geçmiş zamanda meydana gelen olaylar olsun. Beşeriyet, dünyanın fiziksel olarak her zaman aynı kalacağı algısını farkında olmadan besliyor. Böylece madencilik, petrol ve doğalgaz kuyuları ile ilelebet yaşayacağını zannnediyor.

Heyhat ! Sizler büyük değişimin başlangıcında duruyorsunuz. Bu değişim fiziksel dünyayı yeniden şekillendirirken hem beşeriyetin doğasını hem doğanın bulunana türlerin yapısında değişim meydana getirecek. Bu değişim, artık fosit yakıtla çalışan enerji sistemleri sektörü (Çevirmenin notu:Bp,Shell,Opet,diğer benzin istasyonları) ve madencilik sektörü(Çevirmenin notu:Son dönemlerde meydana gelen maden kazaları çin ve ülkemiz) ile rezone olmamaktadır. Bu değişim çok büyük nüfusa sahip şehirler ile uyum göstermemektedir. Özellikle bu şehirlere yakın volkanik faaliyet ve deprem riski daha fazla gözükmektedir.

Anasonya(Dünya Ananın Şuuru) çok sevgi dolu bir girişimde bulunuyor. Sizlere seçimlerinizi nasıl yönetmeniz gerektiği konusunda özellikle bu doğal hadiseler meydana gelirken bu durumları daha zarif bir şekilde üstesinden gelmeniz için yardımda bulunuyor. Böylece enerji potansiyelleri salınıma girerken beşeriyet bundan daha az zarar, belki o zararı hissetmeden geçişini gerçekleştirecektir. Bu anlamda bu yardım ancak bilinçli bir seçim yaptığınızda gerçekleşebilir. Şu anda biz içsel dünyada birleşik bir ortak alan yaratıyoruz. Bu ortak alan sayesinde sizler rüyalarınızda bu yeri ziyaret edip beşeriyete dış dünyada yardımcı olabilirsiniz. Eğer niyetiniz bu zamanları zarif, esnek bir şekilde geçmek ise bu rüya sizin doğanıza gerekli cevabı verecektir. Bu rüyaya niyet edin ve atalarınızdan yardım isteyin.

KUTUPLULUKTAN SIYRILIŞ İLERİDE

Bu zaman diliminde başka alanlarda başka değişiklikler meydana gelecek. Kutupların manyetiklerinde meydana gelen değişme sadece başlangıç. Bu manyetiklerin hareketi organizasyonları ve iş dünyasındaki ve toplumdaki geniş grupları birbiriyle karşı karşıya getirecek. Hayal edilenlerin tezahür etmemesi, iş yaşamındaki başarısızlıklar veya etkin olmaya çalışan grubun diğer grubun fikirlerini engellemesi bastırması tersine çevirmeye çalışması görülecektir. Buradan şöyle bir imkan tezahür edecektir. Bu imkana kanca atmak için niyet edilirse daha büyük bir kapsayıcı fikrin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bu kapsayıcı fikir sayesinde sağlıklı bir paylaşım mümkün olacaktır. Bu kapsayıcı genişlemiş fikrin tezahürü için beşeriyet önümüzdeki 25 yıl içinde kendini yeniden yapılandırmaya doğru hareket edecektir. Bu güçlendirilmiş yapılanma sayesinde dünyanın temizliğine daha önceki dönemlerden daha fazla odaklanılacaktır.

Tao’nun görüşüne göre bu batan petrol kuyusu beşeriyetin şuurlanması için çok büyük bir imkan ve beşeriyetin haline aynadır. Bu ayna, beşeriyete farklı güç kaynaklarına yönelinmesi konusunda yeni imkanlar sunacaktır. Bu alternatif kaynaklar geliştirilerek dominant bir hale bürüneceklerdir. Belkide endüstrideki kutupların değişmesi ile yeni bir güç kaynağı tipi oluşarak dünyayı daha az zehirleyen ve kirleten bir unsur haline gelecektir. Daha fazla sayıda insan hastalandıkça, fosil yakıtı tabanlı plastiklerin ve sentetik maddelerin sağlıklı insan bedenine nasıl zarar verdiği idrak edilecek. Bazı varlıklar yükseliş yolunda ilerlerken eksik panzehir zamanında etkisini gösteremediğinden bu varlıklar yinede hastalanacaklar. Bu durum ileride gözüken bir başka potansiyel. Bu duruma düşmemek için olabildiğince dünyanın titreşimine uygun yaşam modelleri geliştirmelisiniz.

Nomi bile hastalanmıştı. Ne kadar diet ve vücuttan zehir atıcı çalışmalar yapsada onun bu durum hastalanmasına engel olmamıştı. İyi bir diyet için aldığınız besinlerin taze ve organik – hormonsuz ve zehir içermeyen bir topraktan – olması zaruridir. Aksi halde kendini geliştirmek isteyen varlık bu zehir bölgelerinden daha doğal yaşam yerlerine gitmek zorunda kalacaktır. İçinde bulunduğunuz bölgedeki hava, su durumları sağlığınızı etkileyeceğinden doğal olarak yükseliş işleminizide etkileyecektir. Bu Tao’ya göre meksika körfezinde meydana gelen çevre felaketinin aynadaki yansımasıdır.

Meksika körfezindeki çevre felaketi aynı zamanda zehirli atıkların temizlenmesi, anlayışlarının geliştirilmesine olanak sağlayacak. Böylece dünyanın geri kalanı ile ilerde oluşabilecek potansiyellere karşı bu bilgi sayesinde olaylar büyümeden gerekli tedbirleri alacak hale gelir. Zehirli atık temizlemenin en yüksek cevabı mantar krallığında yatmaktadır. Bazı mantar uzmanları, size mantarların zehirli kimyasalları ve körfezde oluşan çevre kirliliğinin mantar ile nasıl temizlenebileceğini gösterebilirler. Bu sayede petrol felaketinden zarar gören kıyılarınız kumsallarınız kolayca kimyasal atıklardan kurtulup eski hallerine dönebilir. Buna bağlı olarak üstünü çizmek istediğimiz başka bir noktada dünyanın okyanusları üzerinde yüzmekte olan platik parçalarının yaratmış olduğu çevre kirliliği en az bu körfezde oluşan çevre felaketi ile eşdeğerdir. Ancak bu plastik parçalar geniş bir alana yayıldığından farkedilememektedir. Bu plastik parçalar petrolun yan ürünlerinden elde ediliyor. Bu plastik parçalar dünya üzerinde balina krallığının yükselişinin gerçekleşememesinin ana nedenini teşkil etmektedirler. Son 20 yılda denizlere atılan plastik atık öyle boyutlara ulaştı ki balina krallığında yaşayan varlıkların sinir sistemlerine çok büyük zarar verdi. Bu durum onların kendi yükseliş süreçlerini sekteye uğrattı.
Bununla beraber küçük bir tanesi ebeveynlerinin bırakmış olduğunu dünyanın bağışıklık sistemine girerek taşıyacak.

DÜNYANIN KENDİ ŞİFALANMASINI TETİKLEMEK

şifayı tetiklemek

Doğanın inanılmaz hediyelerinden biride insan kalabalıklarının çıkarmış olduğu zehiri temizleyecek güce sahip olmasıdır. Yükseliş okulunda geçen sene meydana gelen olaylarda neyi ilham aldınız? İlham aldığınız nokta kendi kendinize niyet ederek belli bir algoritmada hareket ettiğinizde kendinizi temizleyebileceğiniz, şifalandırabileceğiniz fikrini edindiniz. Bu algoritma doğanın kendini temizlemesi için doğal dansları başlatıyor. Doğal olarak bu temizlenme Atlantis bölgesinde başladı. Bu sefer elimizde Atlantisin sonunu getiren nükleer bir yıkım yok. Atlantisteki kirlilik düzeyi aşağı yukarı bugünkü Avrupa kıtasını çevreleyen denizlerde tutuluyordu. Kısaca daha lokal bir fenomendi. Şu anda belki nükleer bir felaket söz konusu değil fakat çevre kirliliği Atlantis zamanına göre daha küresel düzeye ulaşmış durumda. Belkide bunun o dönemde olmamasının nedeni dünya üzerinde ciddi, sıradışı bir nüfus kontrolü vardı. Çünkü Atlantis döneminde nüfus üzerinde uygunluk sağlanmadığında varlıklar üzerinde ötenazi uygulanarak nüfus bugünkü nüfusun 1/10 seviyesinde sınırlı tutuluyordu. Geçen yüzyıllarda diğer kültürlerde de nüfusun büyük sayılarda artmadığını gözlemleyebilirsiniz. Dolayısıyla bugün Anasonya’nın – Dünya Ananın Bilinci – yüzleşmiş olduğu sorunlar Atlantis döneminden farklı bir hal göstermektedir. Bununla beraber aynı doğal kaynaklar temizlenme işlemi için kullanılacaktır.

Peki bu kaynaklar nelerdir? Üç tanesi mantar krallığı vasıtası ile gelmektedir. Oksijen üretip, radyasyonu ve karbon monoksit içeren diğer toksinleri absorbe edecektir. Beşeriyet bu türlerin farkındalığına erişecektir. Beşeriyet bu mantar türünü üretip tüm açık alanlara yayarak dağıtacaktır. Bu işlemin sonucunda Anasonya yükseliş yoluna kaldığı yerden devam edecektir. Biz şu anda bu bilginin idrak edilmesi için gerekli alt yapıyı hazırlıyoruz Önümüzdeki 10 yılda bu bilgi içinde bulunduğunuz ortama getirilecektir. Muhtemelen bu körfezdeki petrol kirliliği, mantar araştırmacılarının kendilerini geliştirmeleri için iyi bir kaynak olacaktır. Bu sayede eko sistemi kurtarırken yüksek bir nam salacaklardır. Mantar krallığının yayılması desteklenirken, yeni türler meydana getirilerek hava kirliliği giderilecektir.

Üç yeni nesil su yosunu aktif olarak sudaki petro kimyasal maddeleri absorbe etmeye başlayacak. Bu su yosunları yayılarak okyanus suyunun temizlenmesi için katkı yapacaklar. Bu üçlüden iki tanesi tuzlu su için biri tatlı suyun temizlenmesi faaliyetinde bulunacaklar. Bu yosunlar bilim adamları tarafından keşfedildi, şu anda bu deniz yosunlarının büyütülüp yayılması ve beşeriyetin yaratmış olduğu zehirli atıkları temizlemede kullanılmasına başlanacak. Bu bilgininde sizin sahanıza yaygınlaşması önümüzdeki 10 yılda gerçekleşecek. Bu meksika körfezindeki çevre kirliliği temizliğin bu boyutunu bu yönde besleyip geliştirecek. Bu ayna olan durum beşeriyetin yanlış yönde gittiğini gösteriyor ve değişimin gerçekleşmesiyle doğayla uyumlu, gücünü, çevreyi kirletmeyen diğer kaynaklardan, elde etmeye başlayan bir beşeriyet görülecek. Bu durum aynı zamanda Atlantis zamanında oluşan bir neden sonuç ilişkisinin salınmasına imkan verecek. Çünkü Atlantis’in çöküşünde meydana gelen nükleer felaket dünyanın titreşim seviyesini kabalaştırmıştı.

YARDIM İÇİN YAPILAN NİYETLER

Savaş karması geçmiş yıllarda salınıma bırakılarak temizlendi. İç dünya şu anda bölünme ile ilgili olan karmayı salıyor. Diğer bir deyişle savaş karması salınsa bile bölünmeden dolayı dış dünya savaş haline doğru yönleniyor. Bölünme ve savaş nükleer yıkımla ilişkilidir. Bu yüzden olmaktan olan budur. Dış dünya şimdiden bölünme karmasının salınmasına odaklandı bile. Bununla beraber iç dünyanın bir parçasındaki odaklanamama durumu balinaların karmik deneyimlerini hatalı bir yükseliş durumuna götürdü. Bu gülünç durum iç dünya insanları ve balina krallığını bu hatalı durumun salınması sürecine soktu. Şu anda bu varlıklar, tıpkı dış dünyanın yaptığı gibi kendilerine ayna olan bu duruma tüm dikkatlerini veriyorlar. Bütün bilinçli türlere verilmiş bir hediye vardır. Bu hediye niyettir. Bu zaman diliminde siz çeşitli hallere niyet ederseniz dünyaya yardım etmiş olacaksınız.

Öyleyse yükselişe odaklanan her ruh varlığı için tavsiye niteliğindeki niyetlerimizi aşağıda sıralıyoruz.

Beşeriyetin sebebiyet verdiği zehirli atıklar konusunda uyanmasına ve bunları temizlemesine niyet ediyorum.

Beşeriyetin ileride oluşabilecek diğer zehirli atık durumlarına sebebiyet vermeden oluşan zehirli atıkları doğal yollarla temizlemesine niyet ediyorum.

Bilimin şuurlanarak, denizlerin ve toprakların kendi kendini iyileştirmesi için gerekli ilaçları ortaya çıkarması için niyet ediyorum.

Uluslararası iş yapan büyük firmaların ve bankaların kendi karların feragat edip elde ettikleri gelirleri çevrenin zehirli atıklardan temizlenmesinde kullanması için niyet ediyorum.

Ülkeleri yöneten hükümetlerin çevrenin zehirli atıklardan arınması için gerekli finansal mekanizmaları oluşturması için niyet ediyorum.

İnsanların çevre kirliliği sonucu oluşan atıkları yeryüzü ve yeryüzü sularını temizlerken çeşitli sosyal organizasyonlar kurarak bunlar vasıtası ile ucuz teknikleri uygulaması yönünde niyet ediyorum

Geçmişimde çevre kirliliği adına her ne etkide bulunduysam ben benim ben kendimi affetmeye niyet ediyorum.

İç dünya ve dış dünya insanların arasındaki çevrede kutupluluğa sebebiyet veren zehirli atıklar ve atıkları iptal etmeye niyet ediyorum.

İç dünya insanlarının yardımıyla dış dünyanın temizlenmesine niyet ediyorum.

Beleriyetin çevreyi kirletmeyen ve dünyanın rezonansı ile uyumlu enerji kaynakları bulmasına niyet ediyorum.

Yükseliş yolunda genişleyen şuur haline farkındalık sahibi varlığın biyolojiye ve gelecek nesillerin ihtiyacı olabilecek her türlü organik kaynağın sağlıklı bir şekilde tezahür etmesine niyet ediyorum.

Kendime yükseliş yolumda zehirli olmayan bir ortam vermeye niyet ediyorum.

Kendi bedenime ihtiyacı olan her türlü doğal temiz taze kaynağı verirken yükseliş yolunda yürürken sağlıklı olması için niyet ediyorum.

Dünya üzerinde daha önce mevcut olmuş atalarımın, kendi bedenlerinde olmaması gereken durumu deneyimlemiş olmalarına rağmen onları affetmeye niyet ediyorum.

İç dünya ve dış dünya arasındaki beslenme kaynakları ve şifa amaçlı bitkilerin bilgilerinin kutupluluğunu kendi içimde sona erdirmeye niyet ediyorum.

Yükseliş yolundaki varlığın ve ailesinin daha az çevre kirliliği ve onun yan etkilerini barındıran bir çevreye doğru hareket etmesine ve kendisine daha sağlıklı olabilecek kaynakları beslemesine niyet ediyorum.

Ben kendini yükseltmiş sorumluluk almış sosyal organizasyonlarda doğmaya niyet ediyorum.

DÜNYA YENİ BİR TESİR KUŞAĞINA GİRİYOR

Bu zamanda Anasonya (Dünya Ana) kendi yolunda ilerlerken Büyük Merkezi Güneş’in yoluyla uyumlu hale geliyor. Şimdiden bir kaç yıl içinde en geç 2016-2018 yıllarında bu rotaya girmiş olması öngörülüyor. Bu büyük seçimin gerçekleşebilmesi için, dünya’nın kendi hedefine erişebilmesi için üzerindeki kutuplulukların yaratmış olduğu durumların engellenmesi gerekiyor. Bu yüzden biz şimdiden bu rotaya girebilmesi için gerekli basıncı yaratıyoruz. Bu büyük değişimin yaratacağı etkiler tam olarak kestirilemiyor. Bir şey size yardımcı olabilir. Son balina yükselişinin hatalı sonuçlanarak göçmesi beşeriyet üzerinde katalizör desenlerin demirlemesine neden oldu. Bu durum dünya ile geride kalanların birbirine paralel deneyimlerin yaşanmasını gündeme getiriyor.Bu olayların sonucunda dünyanın aurası bu zamanda yeniden inşa edildi. Önceki zamanlarından daha kuvvetli parlamalı ve daha berrak bir hale gelmeli. Zamanda biraz aralık olacak. Bu aralık zamanda geri gidersek 300.000 yıl önce meydana gelen olayların sonuçlarından kaynaklanmaktadır. O devrede dünyaya gelen enerjilerin sonucunda bölünme ve nükleer kıyım meydana gelmişti. Oluşan bu durumlar dünya’ya ayna olduğu için yeni gireceği tesir kuşağında onunla rezone olmayan herşeyi bırakmak zorunda kalacak.

Çok büyük bir hakikat söz konusu ki o da dünya üzerindeki beşeriyetin büyük bölümü meydana gelmesi muhtemel olaylar hakkında çok az bir farkındalık taşıyor. Kutupluluk o kadar kötü kokuyor ki, beşeriyetin büyük bölümü belli bir düzeyde büyük zarar görecek. Bu durumda finans sektöründe bir değişim olacağı aşikardır. Ulusları ve iş dünyasını harekete geçiren herhangi bir ölçüdeki güç piramitleri yarı yarıya veya daha az bir oranda azalacak. Bu değişimin kaçınılmaz sonuçlarından biri dünyanın yeni manyetik eksenine uygun olarak güç piramidinin yeniden dağılımını içerecektir. Bunu sizinle daha geçiş başlamadan önce konuşmuştuk. Eğer bu durum uygun bir şekilde gerçekleşirse beşeriyet üzerinde bu geçiş daha az bir tramva içerecektir.

Malesef bütünün ihtiyacı, beşeriyetin ihtiyaçlarından daha fazladır. Bu yüzden iç dünya umulan zamandan önce baskısını meydana çıkartmaktadır. Önümüzdeki 4 yıl içinde beşeriyetin kendi tekamül yolunda büyük bir dönüşüm gerçekleşecek. Bunu sadece finans olarak algılamayın, toplum hayatının her düzeyinde olguları göreceksiniz. Bu sürece uyum sağlayamayan beşeriyet içindeki varlıklar arasında çok sayıda ölümler göreceksiniz. Zaman enerjisi bilinçsiz olan varlıklar üzerinde giderek baskısını arttıracak ve varlıkların daha fazla karışmasına bulanmasına neden olacak. Bu durumda kendi içinde birden fazla paralel hayat yaşayan varlıkta sağlık sorunları baş gösterecek.

NE YAPABİLİRSİNİZ ?

Tao’nun önerisi halen yükseliş sürecini ciddiye almadıysanız, artık samimi ve ciddi olmanın zamanıdır. Yükseliş ne bir oyundur ne de seçimlerin yoludur. Burada herkes seçimlerini ihtiyaçlarına göre deneyimler. Dünya üzerinde varolmak yada yokolmak çok alelade bir hal almıştır. İç dünya yükselişe odaklı olarak kendini son 3000 yıldır temizleme sürecinden geçiyor.Bu zamanda iç dünya geçiş esnasında yeni temizlenme arınma sürecine girecek. Bu büyük değişim zamanında dış dünyada küçük bir odak şuurunu genişletmeye cehit gösteriyor.

Sizden şurunuzu genişletmeniz yönünde seçimlerinizi ciddiye almaya davet ediyoruz. Böylece sizi kapsayan daha genişlemiş alanlarla alışveriş yaparak kendi kendinizi var edebilirsiniz. Sizler hem hayal kuransınız hemde hayalsiniz. Daha fazla insan olayları yaratanın kendisi olduğunu fark ettikçe kaos giderek azalacak. Eğer bedeniniz dünyanın manyetiklerinde meydana gelen değişimlere ve artan iç ısısına hazır değilse sizler belli konularda odaklanamayacaksınız. Bu durumda bir çok varlıkta artan bir hastalık söz konusu olacak. Bu hastalıklar, her düzeydeki bedeninizde kişisel temizliğe önem ve çeşitli feragatları kapsayacak şekilde şifa bulacaktır. Bundan dolayı yükseliş işlemi sırasında bedenlerinizi koruyun gerekli ilgiyi gösterin.

Önümüzdeki on yıllık süreçte çok büyük dünya hareketlerine şahit olacaksınız. Çünkü dünyanın tektonik tabakaları üzerinde büyük bir stres birikmiş durumdadır. Bu durumlar kesindir önlemez ancak sonuçları beşeriyetin takınacağı tavıra göre daha az katastrofik olabilir. Sizler niyetleriniz vasıtasıyla bu dünya hareketlerinin ölçeklerini etkileyebilirsiniz. Böylece oluşacak durumlar daha zarif bir şekilde gerçekleşebilir. Daha kırsal alanlara taşınmak, daha az zehir taşıyan bölgelere yerleşmek yükselişinizi sağlıklı bir hale getirecektir. Kırsal alanlar dünya hareketleri için daha az değişimin olacağı yerlerdir.

Kuzey ve Güney kutupları artarak erimeye devam ederken deniz kenarları yaşamak için daha az tercih edilen yerler haline gelecek. Karanın iç taraflarına veya yüksek yerleşim alanlarında bulunmak yükseliş yolculuğundaki varlık için daha iyi bir seçimdir. Dünya üzerinde gelgitlerin ve volkanik faaliyetlerin arttığına şahit olacaksınız. Volkanik bir adada yaşamak çok akıllıca bir seçim olmayabilir. Bu yüzden dış dünyanın çeşitlik krallıklarının hareketlerini gözlemleyin eğer doğada bir yerde bir göç görüyorsanız bilinki oraya başka bir şey gelmektedir. Doğanın bilinci bunu size yansıtmaktadır. Bu sayede kişisel şifa rahatlıkla meydana çıkacaktır.

Sizi şu anda onurlandırıyoruz. Umut ediyoruz ki yaşam içinde aldığınız kararlar size durumların yaratıcısı olduğunuzu fark ettirecek. Bu farkındalık size olaylar üzerinde sorumluluk duygusunu vererek sizi egemen kılacaktır. Bu saffet gününde farkındalık sahibi her varlık sağlıklı bir biyolojide yaşamayı seçsin. İleride size daha fazla açıklamalarımız olacak fakat bu zaman diliminde şu anda küresel dönüşümle ilgili bilgiler sizin için yeterlidir. Doğru zamanda yerde olmak için çok az bir zaman var. Yaşam seçimlerinizi yaparken daha rikkatli olmanızı umut ediyoruz.

Namaste (İçindeki rabbi selamlıyorum yani onunla iletişim kuruyorum)

iç dünyanın yolu

Copyright © 2010 Karen Danrich. Tüm hakları saklıdır.
Çeviri:(www.maddeveruh.org)