EKİNOKS DUASI

Yazdır Yazdır 

20/21 Mart Ekinoksu

Gezegenimizde gerçekleşmekte olan birçok göksel Işık aktiviteleri vasıtasıyla ve Işığın Birlik Izgarası, Kristal Işık Izgarası ve Solar Işık Izgarası vasıtasıyla, şimdi kollektif olarak kendimizi yüksek boyutlara yükseltebiliriz ve bu dünya planındaki tüm Yaşam için Işığın yeni mavikopyasını getirerek Kristal Işık Şehirleri ve bu kollektif Işık ızgaraları vasıtasıyla bu Sevgi odağını taşıyabiliriz.

~ Ekinoks Kollektif Işık Bilincine Dua ~

Kendimi Anne/Baba Tanrı’ya ve Ben’im Varlığıma uyumlarken,

Cennetin Eşliğini, Helios ve Vesta’yı, Yükselmiş Üstatları, Işık Kardeşliğini, Meshedilmiş ET’leri, Başmelekleri, Görkemli Elohim’i, Doğa Zekasını ve Dünya Ana’yı çağırıyorum.

Güneşin ve Işığın Ekinoks enerjilerinin yükseltilmiş enerjileriyle, bu Dünya planının içindeki ve etrafındaki Işığın Birlik Izgarasına Ruhsal Bilinçte götürülmek ve Kristal Işık matrisinde Işıkişçileri, yıldız tohumları ve Işık Varlıklarına bağlanmak istiyorum.

Şimdi Helios ve Vesta’yı çağırıyorum

ve Solar Işık Izgarasını deneyimlemek istiyorum.

Şimdi Işığın bireysel ve kollektif anahtar kodlarının yükseltilmiş frekanslarını deneyimleyebilmem, bu Altın Işık Çağı için kollektif anahtar kodları getirebilmem için,

Bir Işık portalı, bir boyut kapısı vasıtasıyla Yükseliş Makamına ve Güneşin kalbine götürülüyorum.

Kendimi Işığın Birlik Izgarasına geri dönmüş bulurken ve bu anahtar kodları Birlik Izgarasına ve Kristal Işık Izgarasına demirlerken ve aktive ederken, Solar Hizmetin bu Kozmik ışını vasıtasıyla Işığın yeni Yükseliş Kodlarını getiriyorum, bu Yükseliş anahtar kodları Dünyanın İlahi Planı için bu Dünya planındaki tüm Yaşam için elde edilebilir oluyor.

Şimdi ilgili yerküre çakra güç noktaları vasıtasıyla ve ilgili axiatonal hatlar vasıtasıyla Işığın eterik Kristal Tapınaklarına bağlanıyorum

ve bu yükseltilmiş Işık frekanslarını güzel bir bakır – altın Işık aleviyle birleştiriyorum,

Bunu, Sevgi – Bilgeliğin bu yükseltilmiş frekanslarına ihtiyaç duyan bu Dünya planındaki tüm bölgelere götürüyorum.

Şimdi Japonya, Yeni Zelanda, Orta Doğu’ya ve bu zamanda bu İlahi Sevgiye en çok ihtiyaç duyan tüm diğer ülkelere odaklanıyorum.

Ve tezahürün gücüyle, şifa, Sevgi ve Işık gönderiyorum,

Ve Işığın Kollektif İlahi Planının anlayışını getirmeye yardım ediyorum.

Bu Dünya ve onun üzerindeki tüm Yaşam için,

Bolluk, neşe, Sevgi – Bilgelik ve uyum tezahür ettirmeye yardımcı oluyorum.

Ben Bu Dünyaya ve Güneş Sistemine Hizmette olan

Güneşin Çocuğuyum,

Işığın Temsilcisiyim.

Anrita Melchizedek

(Çeviri: Saffet Güler)

[Helios ve Vesta: Solar Logos]