ELDERS (BÜYÜKLER) – AKAŞİK KAYITLARA ULAŞMAK

Yazdır Yazdır 

AKAŞİK KAYITLARA ULAŞMAK

ELDERS (BÜYÜKLER) ~ Temmuz 2014

Anrita Melchizedek kanalıyla

Siz Gündönümü enerjileriyle aktive olan ve büyütülen İlahi Anne ve Işığın Gezegensel Tanrıçasının arketipik kucaklayışını bütünleştirmeye devam ederken, bu sihirli Temmuz ayında sizlerle olmak bize büyük keyif veriyor.

Sevgililer, bu Şimdide Mesih Bilinci yolunda deneyimlenmekte olan şey, sadece Birlik Izgarası vasıtasıyla İlahi Sevginin güzel Pembe Alevinin daha derin bütünleştirilmesi ve kendinizi İlahi Sevginin bu kutsal Alevleri olarak hatırlamanız değildir, aynı zamanda kendinizi gerçekten Tek Birleşik Kozmik Kalp olarak deneyimleyebilmeniz için çağlar boyunca geriye giden İlahi Dişilin baskılanmasının soyağacının temizlenmesidir. Bu ayrıca işitilmeye, seslendirilmeye, kabullenilmeye, bütünleştirilmeye veya tüm Yaradılışın Kozmik Kalbine dönüştürülmeye gereksinim duyan kendinizin gölge yanlarınızı da büyütüyor. Özellikle, hala değersiz, sevgisiz veya hak etmediğini hisseden kendinizin negatif ego yanınız.

Bu aslında kutupluluğun planlarının yeniden dengelenmesidir ve ruh ve madde arasında, kendinizin Ruhsal Bilinci, Mesih Bilinci veçheleriniz ile insan bilinci ve alt zihin arasındaki bir mücadele olarak algılanabilir. Negatif ego veçheleri gezegenin bilincinin parçasıdır ve alt zihnin merceğiyle ve kurban ve zalim bilinci ile oynanır. Karmik kontratların bu damgaları sık sık ayrılık olmadığında ayrılık duygusu yaratabilir. Bağışlayabildiğiniz, Sevebildiğiniz ve suçlamayı bırakabildiğiniz zaman, Mesih Bilinci Yolunu ebediyen yürürsünüz. Bu nedenle alt planlardaki öğrenimlerin çok büyük bir bölümü Güvenmek ve Teslim Olmaktır. İlahi Olana güvenmek ve teslim olmak, Hayata güvenmek ve teslim olmak. Bu sizi İlahi Olan ile daha derin uyumlanmaya ve İlahi mavikopyanız ile, yıldız tohumu mavikopyanız ile daha derin uyumlanmaya götürür. Ruhunuzun sizin için bir planı olduğunu, bu planı kendinizi Sevgi olarak bilmeniz için birlikte yarattığınızı kabul ettiğiniz zaman, kendinizi daha fazla kucaklarsınız ve Seversiniz, insan yanlış yaratımının kalıntılarını salıverirken kendinizi gerçekten takdir edersiniz ve desteklersiniz. Hem gölge hem de Işık ile, bu zamanda nerede bulunursanız bulunduğunuzu kabul ettiğiniz zaman, tüm Var Olanın İlahi Planındaki herkesin en yüksek hayrına, en yüksek sonucu getiren değişimi etkileyebilir ve yaratabilirsiniz. Fiziksel bedenlerinizde daha fazla Işık aktive olurken ve kucaklanmaya, sevilmeye, görülmeye ve işitilmeye gereksinim duyan gölge yanlarınızı ortaya çıkarırken, bu kabullenme çok önemlidir. Ve bu nedenle sevgililer, bu şüphe veya algılanmış yanlış uyumlanma zamanlarında kendinizi gerçekten İlahi Sevgi olarak bilin ve Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarına, Yüksek Benliğinize ve Sevgili Ben’im Varlığınıza bu bağlantıyı hissetmeyi seçin. İlahi bir Plan olduğu, bu Şimdide burada olmanızın bir amacı olduğunu bildiğinizde, Meshedilmiş Zaman Çizgilerinde ilerlerken bir kez daha geçiş yapabilirsiniz.

Duygularınızın tam aralığını kabullenmek ve “hissettiklerinizin hepsinin illüzyon olduğunu” anlamak önemlidir. Bununla söylemek istediğimiz şey, öfke, hayatta kalma, bolluk yokluğu, sevgi yokluğu, depresyon, hayal kırıklığı, karamsarlık, terk edilme vs olarak ortaya çıkabilen bu hislerin size öğretilmiş olmasıdır ve öğretilmeye devam edilmesidir; alçakgönüllülük, kendini sevme, bağışlama ve kabullenme Sevgiyle kucaklanabilir; Ruhunuzun, Yüksek Benliğinizin ve Sevgili Ben’im Varlığınızın Sevgisinde. Sadece Sevgi vardır ve bu deneyimlediğiniz her duygu ve hissin kucaklanmasındadır. Ve bu hislerin bazıları deneyimlemek istediğiniz hisler olmayabilirken, Sevgiye gereksinim duyan kendinizin tüm o alt – kişilik veçhelerinize Işığı ve kendinizin, Ruhsal Işığınızın ihtişamını solurken, avutulursunuz ve sadece Sevgi olduğunun bilişiyle Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbinde ve Yücelerdeki bir çok Işık Lejyonlarının Işıklandırmasında kucaklanırsınız. Ve duygularınızın tam aralığını kabullenirken ve deneyimlerken, bunu belirli algılanan zorluklara tepki göstererek değil, kendinizi gözleyerek ve severek yapabilirsiniz.

Ek olarak, ihtişamınızın ve Işığınızın daha büyük bilişine uyanırken, hala neyi bütünleştirmeye ve deneyimlemeye veya yeniden deneyimlemeye gereksiniminiz olabileceğini görmek, aynı zamanda Ruhunuzun amacını ve kollektif Işık bilincinde bireysel bulmaca parçanızı daha iyi anlamak için Ruh bilincinize ve Akaşik Kayıtlara bağlanabilirsiniz.

Akaşik Kayıtlar çoklu – evren mavikopyalarını, tüm Hayatın kayıtlarını, bilincin tüm formlarını ve bantlarını içeren Ruhsal bilinç boyutudur. Akaşik Kayıtların içinde, bireysel Yaşam Damgalarıyla her düşüncenin, hissin ve eylemin damgası kayıtlıdır, ayrıca tüm gelecek olasılıkların Yaşam Damgaları kayıtlıdır. Ek olarak, Yaşam Damgası gözden geçirilmesinde yeniden deneyimlenen bu hisler sadece sizin hisleriniz değildir, aynı zamanda başkalarının hayatlarını etkilemiş olan veya etkileyecek olan her eylemin hisleri ve düşünceleridir. Enkarne olmadan önce yapılan bu Yaşam damgası gözden geçirilmesi her bir yaşamın Ruh Amacını taşır, aynı zamanda karmik zaman çizgilerinde sizi hala etkileyen şeyleri taşır. Ve verilen bu Takdiri İlahi ile, tüm uyanmış Ruhlar bu Şimdide Akaşadaki kendi eşsiz Yaşam Damgalarına ulaşma armağanına sahipler ve bu nedenle sizi bu yolculuğa götürmek istiyoruz, sevgililer. Size bunu bu Şimdide realitenize topraklayabilmeniz için, Ruhsal kontratlarınızın veya algılanan zorluklarınızın daha derin duygusuna sahip olmak, ayrıca Ruh Amacınızın daha derin anlayışına sahip olmak için kullanabileceğiniz bir dua vermek istiyoruz.

Dünya Anaya ve onun tüm Yaşamına hizmette, İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olduğumun Bilişinde bilincimi Sevgili Ben’im Varlığım ile birleştirirken ve harmanlarken, Anne/Baba Tanrının ve Yücelerdeki kişisel olarak tanıdığım tüm Işık Varlıklarının Işıklandırmasını çağırıyorum.

Akaşik Kayıtlardaki bireysel Yaşam Damgalarıma giden yolumu aydınlatmak için, Kayıtların Lordlarını, Akaşik Üstatları ve Yüksek Benliğimi çağırıyorum. Kendimi İlahi Işığın bu titreşen Alanına  yükseltirken, bilincin ve Işığın Ruh seviyesinde kendimi Akaşaya bağlanmış buluyorum.

Şimdi tam ismimi verirken, bu Şimdide çağırıldığım şeyi verirken, Akaşik Kayıtların Koruyucuları tarafından karşılanıyorum ve selamlanıyorum, bu Şimdide Yaşam Amacımı etkileyen geçmiş eylemlerimin ve fiillerimin kayıtlarını görmeyi istiyorum, bununla ilişkili hisleri ve bu eylemlerden etkilenmiş olan herkesin hislerini görmeyi istiyorum.

Şimdi Altın Piramit Şekilli Işık Tapınağına götürülüyorum. Güzel bir kitap, Akaşik Kayıtlar şimdi önümde ortaya çıkıyor. Bu kitabı açarken, önümde semboller ortaya çıkıyor, kozmik frekanslar, renkler, geometriler, Işık ışınları ve İlahi Işığın sonik titreşim kalıpları ile titreşiyor.

İlahi Işığın bu güzel Pembe Alevi, Birlik Bilincinin Altın Alevi ve Aydınlanmanın Gümüş Alevi ile sarmalanmış olarak, şimdi önümdeki üç boyutlu ekranda bu Şimdide beni hem pozitif hem de negatif şekilde etkileyen geçmiş yaşamlarımın o eylemlerini izliyorum ve gözlemliyorum, seçmiş olduğum Yaşam Derslerinin çoğunu ve bu yaşamda Ruhumun Amacını anlıyorum.

Kendimi ve Akaşik Kayıtlar vasıtasıyla Ruhsal seviyede bağlantılı olduğum herkesi bağışlıyorum ve seviyorum; zorluklarımı, cesaretimi, kuvvetimi ve Işığımı ve Yaşam Damgalarımın her birinin beni bu Şimdiye nasıl getirmiş olduğunu anlıyorum. 

Şimdi İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevi olarak gelecek olası Yaşam Damgalarımı görmek istiyorum; Ruh Amacımın daha derin anlayışını ve yaratıcı ve sanatsal armağanlarımı bu Şimdiye getirmeyi, Sevgili Ben’im Varlığıma giden yolumu derinleştirmeyi ve bir yıldız tohumu olarak orijinal İlahi Mavikopyalarıma bağlanmayı istiyorum.

Şimdi ruh yıldızı çakram, kalp çakram, dünya yıldızı çakram ve solar pleksus çakram vasıtasıyla yıldız tetrahedronu aktive ediyorum, Ruh Amacımın anlayışını topraklıyorum ve Dünyada Cenneti birlikte yaratmakta gereksinim duyduğum sonraki adımları topraklıyorum.

Kutsal yerime geri dönerken, Dünya Ananın Kristal Kalbine topraklanıyorum, şimdi Işığın bu Altın Çağında bir dünya öğretmeni, yol gösterici ve lider olarak ileri doğru gitmeye hazırım.

İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Aleviyim, Üstat Işık Varlığıyım, Ben Var Olan Her Şeyim.

Ve şimdi, Gül Kızkardeşliği öne çıkıyor ve sizi İlahi Sevginin güzel Pembe Alevleriyle sarmalıyor, sizi Işığın İlahi Dişil Arketip Odasının Kozmik Yeniden – bütünleştirmesine davet ediyor. Bu Işık Odası tüm zaman çizgilerinde ve boyutlarda İlahi Dişil arketipin baskılanmasını deneyimlemiş olan Benliklerinizin tüm Ruhsal bilinç veçhelerini alıyor. Bu, bu zaman çizgisinde veya herhangi diğerinde suistimal deneyimlemiş olan benliklerinizi deneyimlemenizi, şimdi kendiniz için temizlenmeyi, bu dünya planındaki tüm Yaşamın temizlenmesini sağlıyor ve bunu takiben kalp çakrasında İlahi Sevgi Alevini aktive ediyor.

Şimdi sizi suistimal edilen, travma geçirmiş olan veya kalp acısı ve ağrısı deneyimlemiş olan kendinizin veçhelerini farkındalığınıza ve Ruh bilincinize getiren zaman çizgilerinin birleşmesinin duyumsamasını deneyimliyorsunuz. Kendinizi Sevginize ve bağışlamanıza ihtiyaç duyan o veçhelerinize ilerlerken görüyorsunuz, onlara ses veriyorsunuz, kendinizi Üstat gözlerinizden görürken kendinizin bu veçhelerini seviyor ve kabulleniyorsunuz. Şimdi kendinizi tüm zaman çizgilerine ve boyutlara geri giden kendi aile soy ağacınızda İlahi Dişilin suistimal edilmesini temizlerken buluyorsunuz. Ve şimdi, kendinizi tüm insanlık için İlahi Dişil arketipinin baskılanmasını temizlerken buluyorsunuz. Bu gerçekleşirken, siz MEM sözcüğünü seslendirmeye başlarken kucaklandığınızı ve sevildiğinizi görüyorsunuz. M-E-M. Memmememmemeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Kendinizi İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevi olarak, Sevgi olarak deneyimliyorsunuz. Gül kızkardeşliği şimdi kalp çakranıza güzel pembe bir gül koyuyor, İlahi Sevgi Aleviyle Ruh matriksini aktive ediyor, sizi Kendini Sevmeye, Kendini desteklemeye ve Kendini takdir etmeye daha derin götürüyor.

Ve şimdi Pleiadesli Işık Elçileri sizi Işıklandırıyor, sizi aydınlanma, içgörü ve anlayışın güzel Gümüş Aleviyle sarmalıyorlar. Bu İlahi Sevgi ve Mesih Bilinci yolunu yürürken karmik kontratlarınızı ve Ruhsal kontratlarınızı ve kendi yaşamınıza değişim getirmek için yapmanız gereken şeyleri daha derin anlıyorsunuz.

Şimdi Ruh bilincinde Yeni Dünya Işık Tapınaklarına ve İlahi Sevginin Birlik Izgarasının içindeki ve etrafındaki Işığın otuz üç adet beşinci boyut portalına yükseldiğinizi görüyorsunuz. Bu anahtar kodları ve kutsal geometrileri, nümerolojileri, fraktal geometrileri ve enerjisel yeniden ayarlanmaları deneyimlerken, kendinizi İman Yasasına karşılık gelen İlahi Sevginin on dokuzuncu portalında buluyorsunuz. İman Yasası, okuduğunuz veya gördüğünüz veya incelediğiniz ya da işittiğiniz şeyin ötesinde hatırlayış, bilgelik ve güvenin daha büyük seviyesini deneyimlediğiniz biliştir, sevgililer.  O sizi kendinizin sezgisel veçhelerine, Cennet Topluluğuna birlikte yaratıcı olduğunuz Bilişine, kendinize ve Yaşamınızdaki kararlarınıza güvenmenin Bilişine daha derin götürür. Zorluk zamanlarında bu imana sahip olmak önemlidir, sevgililer, böylece İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevleri olarak tam ihtişamınızı ve Işığınızı gerçekten deneyimleyebilirsiniz.

Ve şimdi, omurga sütununuzda on dokuzuncu Kozmik Mesih Holografik Diskini aktive ediyorsunuz, omurlarınız arasında, beyindeki beyin – omurilik akışkan arasında, talamus, hipotalamus, epifiz ve hipofiz bezleri arasında, çakralar, nadiler ve axiatonal hatlar arasında bu yeniden ayarlanma gerçekleşmeye başlarken, bu imanı çekiyorsunuz, hayal kırıklığının, algılanan ayrılığın, umutsuzluğun veya güven eksikliğinin kalıntılarını bırakıyor ve salıveriyorsunuz, taşıdığınız bilgeliğin Bilişinde İlahi Olana güveniyor ve teslim oluyorsunuz.

Ve şimdi sevgililer, kendinizi Işığın yirmi beşinci boyut portalında buluyorsunuz, bu portal Işığın bu güzel Gümüş Aleviyle sarmalanmış Esneklik Yasasına titreşir. Bu şimdide nerede bulunduğunuzun kabullenmesinin daha derin seviyesine giriyorsunuz, değişim korkusunu veya bedendeki stresi ya da direnci bırakıyorsunuz, bedeninizi yandan yana ve arkaya ve öne hareket ettirerek bedende stres ve gerilimin olduğu bölgeleri hissedin. Bedeninizde Sevginizi, kabullenmenizi, Işığınızı deneyimlemeye gereksinim duyan bu bölgelere bu güzel Gümüş Alevi götürün. Şimdi omurga sütununuzda ilgili omurda yirminci Kozmik Mesih Holografik Diski aktive ederken, bedende daha derin bir akış duygusu, daha derin bir biliş, güven, teslimiyet, nerede olduğunuzu kabullenme duygusu deneyimliyorsunuz. Değiştiremediğiniz şeyleri kabul ediyorsunuz.

Ve şimdi, kendinizi Şifa Yasasını takip eden Işığın yirmi birinci kutsal portalına yolculuk yaparken buluyorsunuz. Bu, her birinizin enerjiye, Chi’ye veya Prana’ya kanal olma, Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbine bağlanma yeteneğine sahip olduğunuzun bilişidir. Şimdi ellerinizi bedeninize koyuyorsunuz, bedene derin nefesler alıyorsunuz, bu güzel Gümüş Alevin taç çakranızdan aşağıya omurgaya ve apışarası merkezine indiğini, oradan yukarıya bedenin ön tarafına aktığını ve ellerden dışarı çıktığını, ayak çakralarına gittiğini deneyimliyorsunuz. Bu şifa enerjisi avuçlarda ve ayak çakrasında aktive olurken, ellerinizi şifaya gereksinim duyan, Sevginize gereksinim duyan bedendeki bölgelere koyun, kendiniz ve başkaları için bu şifa armağanına sahipsiniz. Kendinizi seviyorsunuz, artık kendinizi veya başkalarını suistimal etmeyi seçmiyorsunuz; bağımlılıkları ve düşük zihin düşünce formlarını salıveriyorsunuz.

Ve şimdi, omurga sütununda yirmi birinci Kozmik Mesih Holografik Diski aktive ediyorsunuz, hem gölge hem de Işık olan kendinizin her bir veçhenizi kucaklıyorsunuz. Bu güzel Gümüş Alevi alın ve bu portal titreşim frekanslarıyla, bunu Meksika’daki Palenque ve İlahi Sevginin Birlik Izgarasına demirleyin ve aktive edin. Bilinçteki bu değişimi deneyimlerken, İlahi Sevginin Birlik Izgarası vasıtasıyla Hayatın Ben’im Avatar Bilincine, tüm uyanmış ışıkişçilerinin ve yıldız tohumlarının Yüksek Işığına bağlanıyorsunuz. Bu iman, şifa, esneklik, kabullenme, güven ve teslimiyet enerjilerini bu dünya planındaki tüm Yaşama getirirken Yücelerdeki bir çok Işık Lejyonlarına katılıyorsunuz.

Şimdi kendinizi bir kez daha kutsal yerinizde buluyorsunuz, Dünya Ana’nın Kristal Kalbine topraklanıyorsunuz ve tüm Yaşama bu bağlantıyı hissediyorsunuz. Bir kez daha İlahi Sevginin Pembe Aleviyle, Birlik Bilincinin, Mesih Bilincinin Altın Aleviyle ve aydınlanmanın, bilgeliğin, içgörünün ve anlayışın Gümüş Aleviyle sarmalanıyorsunuz. Bu Mesih Bilincin yolunu yürüyorsunuz ve bu seviyede ve içsel planlarda İlahi şekilde destekleniyorsunuz. Ve sadece derinden sevildiğinizin Bilişiyle Tek Birleşik Kozmik Kalp olarak ihtişamınızın ve Işığınızın daha büyük seviyesini yayıyorsunuz.

Hizmet çalışmanız için size teşekkür ediyoruz ve sizi kutsuyoruz ve size çok sihirli bir gün diliyoruz.

(Çeviri: Saffet Güler)