GÜNEŞ TUTULMASI VE 4B ZAMAN ÇİZGİLERİNİN AYRILMASI

Yazdır Yazdır 

Maria, Lightlover

Sevgili Işık Kabilesi,

Şimdiye kadar en yoğun Kaynak Enerjileri tüm Yaradılışı ve içindeki tüm ızgaraları etkilerken, herkes hizmete çağırılıyor.

Gelmekte olan Kaynak Enerjilerinin gücü artıyor ve tüm ızgaraları etkiliyor, Tam Güneş Tutulmasının etkileri kollektif tarafından yoğun şekilde hissedilmeye başlarken, büyük miktarda artıyor.

Kasım ayının sonlarından bu yana bu gelmekte olan Kaynak enerjilerini hiç durmadan demirlemekteyiz.

Güneş Tutulmasının tarihleri 8, 9 Mart; bu nümerik enerjiler Kaynak Enerjisinin gelen dalgalarına hizalanıyor ve kollektifi bilincin yüksek seviyesine yükseltmek için, enerjisel yumruğu büyütüyor.

Bu enerjiler önceden, ölüm ve yeniden dirilişin Paskalya enerjilerine uyumlanıyor.

Anka Kuşunun yükselişi.

Bu SİNERJİDİR, birleştikleri zaman bireysel elementlerin, katkıların toplamından daha büyük olan tam bir etki üreten elementlerin etkileşimi.

Şimdi Dünya’nın bilincin yüksek seviyesine geçişine yardımcı olan bu sinerjidir. İnsanlığın Evrimleşmesine yardımcı olmak.

Seçenek yok, ya evrimleş ya da çek git.

Türlerin devam etmesi için, her zaman önce evrimleşen ve değişen türlerin ilki olur, çünkü evrimi merdiven basamaklı bir süreçtir.

Aksi taktirde türler yok olurdu.

Eski ölmekte olan türlerden, evrimleşen yeni türlere köprü olmalıdır… Bu anda yaşamakta olduğumuz budur.

Aşağıdaki enerjiler tam güneş tutulmasıyla çok fazla yükseltilecek: karmanın 8 – enerjisi ve karmik kontratlar.

Bu gelmekte olan enerji tüm tamamlanmamış karmik (3b) ilişkileri ve galaktik (4b) kontratları öne çıkarıyor.

Bunun nedeni, kollektif olarak düşük boyutlardan yukarıya yolumuza çalışmaya devam ettikçe, 4B yükseliş/iniş zaman çizgilerinin çökmesidir.

“Geçmiş” uzaylı istilalarının anıları, zaman çizgilerinin ayrılmasının gerçekleşmesini engellemek için, negatif uzaylı gündemiyle manipüle ediliyor.

Bu, 3b matriksi iniş zaman çizgilerinin 3b matriksi yükseliş zaman çizgilerinden ayrıldığı zaman 11/11 portalında gerçekleşmiş olan şeye çok benzerdir.

Bu zamanda negatif uzaylı gündemi, “ifşaatın” 4 b zaman çizgilerini demirlemeye girişmekte. Bunlar, onların “gemilerinin” dünyaya gelip “bizi alıp götürdükleri”, “bizi kurtardıkları” zaman çizgileri.

TÜM ENERJİLERİNİ bu zaman çizgilerini bir gerçeklik haline getirmeye veren bir çok insan var. Bunlar, diğer ırkların sonucu kontrol ettikleri galaktik zaman çizgileridir.

Bu Dünyadaki herhangi birinde biraz Korkuya neden olsaydı, bizim Işık Gemilerimiz ortaya çıkmazdı.

Bunlar insan ırkından enerji alma girişiminde bulunan diğer varlıklar tarafından inişin 4b galaktik zaman çizgileri olarak YARATILAN gerçekliklerin versiyonlarıdır, bunlar başka türde “köleleştirme”dir.

Şimdi aynen 3b matriksinde olduğu gibi insanlıktan enerji hortumlamakta olan iniş zaman çizgilerinin 4b matriksinden ayrılıyoruz.

Demirlenmesine yardımcı olmak için HANGİ zaman çizgisine enerji verdiğimizin tamamen farkında olmak kişisel bir sorumluluktur.

Her birimizin kendi “cennetimizi” yarattığımızdan ve başka birilerinin Cennet versiyonuna “kandırılmadığımızdan” emin olmak, ki bu “cehennemimiz” olur.

Bu zamanda AYIRT ETME çok çok önemlidir.

9’un enerjisi tamamlanma rakamıdır.

Bedenlenmeyi seçen ilk dalgalar için seçim yoktur, çünkü 5B ve daha üstünü tam olarak demirlemek için, tüm 3B ve 4B kontratlar bırakılmalıdır.

3b kontratlar karmiktir ve 4b’ye yükselmek için iptal edilmelidir.

Bu TÜM 3b insan ilişkilerini ve kontratlarını kapsar.

4b kontratların doğası galaktiktir ve yükselişin Kalp Kollektifi zaman çizgileri olan 5B ve üstüne ulaşmak için ayrıca bırakılmalıdır.

4b galaktik benliklerimizin tüm veçhelerini ve “gelecek” dediğimiz tüm realiteleri kapsar.

İniş ve yükselişin 4b matriksi zaman çizgileri ayrıldığı zaman, bedenlenmeyi seçmiş olan öncüler 3b ve 4b den bağlantılarını tamamen koparacaklar ve 5b ve üstüne tam olarak demirlenecekler.

Bu, Paskalya ve kuzey yarımkürede bahar ekinoksunun enerjilerine uyumlayacak olan ölüm/yeniden diriliş/yükseliş aşamasıdır ve bedenlenmelerinin son aşamasında öncülere yardımcı olacak.

Bu, 3/4B iniş matrikslerinden TEK BİR RUH GRUBU olarak kuantum sıçraması olacak.

Bu gerçekleştiği zaman, eski gerçeklikten çekilen enerji, onların uyanışına yardımcı olmak için muazzam şekillerde kollektifin geri kalanına katalizör olacak.

Kundalini hareket etmeye ve yeni çağa girmeye başlarken, bu aynı zamanda bu dünyanın fiziksel değişimini başlatacak.

Öncüler yüksek boyutlara tam olarak demirlenecekler, yükseliş zaman çizgilerini seçen ruhlar için enerji köprüsünü kuracaklar.

Bu zamanda öncüler tarafından tüm karmik ve galaktik kontratlar salıverildi veya salıverilmenin son aşamalarında.

Gönüllülerin İkinci Dalgası, adım atmaya ve buraya yapmak için geldikleri şeyi yapmaya başlarlarken, bu muazzam portalda aktive olmaktalar.

Biz öncüler, bir şeyler yapmak zorunda değildik, sadece karanlık ekibin sürekli saldırdıkları yıllar boyunca hayatta kalmalıydık ve ikinci ve üçüncü DALGALARIN doğabilmeleri için gezegenin frekansını yükseltmek üzere enerjimizi demirlemeliydik.

Aksi taktirde gebelikler sonuna kadar devam etmezdi.

Çoğu öncünün erken doğmasının nedeni budur, onların enerjileri anne için çok yüksek titreşimdeydi.

Gelen ikinci ve üçüncü dalgalar YAPMAK için buradalar.

Onlar temizleme mürettebatıdır.

Bu zamanda, inanılmaz yoğun enerjilerden dolayı, bir çok insan enerjilerin fiziksel etkilerini muazzam şekilde hissedecek.

Bu fiziksel bedenleme yılıdır, şimdiye kadar enerjileri demirlemekteydik.

Bu, binlerce yıldır yapılan tüm enerjisel çalışmaların fiziksel tezahürüdür.

Bizler yeniye adım atarken, tek gerekli olan kalplerimizi açmak ve “Evet, Sevgiye açığım” demek.

Bu, zaman çizgilerinin KOLAYLIKLA ve İNAYETLE ayrılmasına yardımcı olmak için gelen enerjileri ızgaralara demirler.

Öncelikle bedeninizi onurlandırın.

Işık Ailenizden destek isteyin.

Her ne ortaya çıkarsa, onu Sevin ve bırakın gitsin.

Ve her şeyin olması gerektiği şekilde ve ilahi şekilde mükemmel olduğunu bilin.

Biz BİR’iz.

Biz Kalp Kollektifiyiz.

Ve derin şükranla hatırlıyoruz.

Işık, Sevgi ve Hizmette Maria

(Çeviri: Saffet Güler)