HAKİKAT TAPINAĞI ~ Güneş Tutulması Enerjileri ve Dünya Hizmeti Aktivasyonu

Yazdır Yazdır 

Büyükler Ağustos Aktarımı

Anrita Melchizedek kanalıyla

Hoşgeldiniz sevgililer, sizler 21 Ağustos’ta Güneş Tutulması geçidine ilerlerken, bu Ağustos ayında sizlerle birlikte olmak bize büyük sevinç veriyor. 8-8 Aslan Kapısından geçmiş olarak ve bu Şimdide hissedebildiğiniz ve deneyimleyebildiğiniz Tanrıça Vorteksi vasıtası ile İlahi Sevginin en derin seviyelerini almış olarak, hizmet işinizi, bu kutsal dünyadaki misyonunuzu hızlandırmak için hazırsınız. Sirius Yıldız Kapısı sizi Işığın toroidal (halka şekilli) alanı ile İlahi Sevgide Galaktik Mesih Bilincine hizaladı, ayrıca kalp çakrasında yıldız tetrahedronun kutsal geometrisini aktive etti. Bu geometrik konfigürasyon 18 Temmuz’da, Wiltshire, İngiltere’deki en son ekin çemberlerinden birinde daha ileri görüldü.

Melchizedek Yıldızı olarak bilinen altı uçlu yıldızın iki boyutlu formunda, Melchizedek Düzenine inisiyasyon yolunda daha derin adım attınız. Ve 8-8 Aslan Kapısında platonik katılar ile birlikte yıldız tetrahedron kalp çakrasında aktive olurken, kendisiyle birlikte kalbin rüyasının genişlemesini getirdi, ayrıca bağışlama ve Sevgi içinde kalbin blokajlarını salıverdi. Ve şimdi sevgililer, 21 Ağustos Güneş Tutulmasında, yol göstericiler ve spiritüel kolaylaştırıcılar, ışık işçileri ve yıldız tohumları olarak, Ruhunuzun çiçeklenmesinin ve kalbin rüyasının sonraki seviyesine ilerlerken, ihtişamınızın ve Işığınızın derinleşen duygusunu deneyimlemeye hazırsınız. Sizler güçlendirme, bilgelik ve Sevgi içinde Spiritüel alemlerinizin ifadesinde ve otantik benliklerinizde derinleşirken, Güneş patlamaları, fotonik ışınlar, ışın frekansları ve yeni Dünya Kalıpları vasıtası ile Işık Miktarınızı artırırken, dünya hizmetinin bu sonraki seviyesi Galaktik Mesih Bilincine yeniden tutuşuyor. İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevleri olarak, eşsiz şekilde dahil olduğunuz bu Altın Çağ için İlahi bir Plan vardır. Çünkü sevgililer, Dünya Anaya ve onun tüm Yaşamına gönüllü Ruhlar olarak, enkarne olmadan önce kutsal hizmet çalışmanıza en uyumlu olan Ruh ve Yıldız ailelerini seçtiniz. Yıldız tetrahedronun geometrisi ile Sevgi içinde Hizmetinizin kutsal Misyon Kodlarını demirlediniz. Galaktik Mesih Bilincine uyumlu olarak, belirli astrolojik ve gezegensel etkileri, ışın frekanslarını ve eşsiz armağanlarınıza, geometrik ve nümerolojik dizilişlere ve diğer göksel etkilere yapılandırılmış DNA kodlamalarını seçtiniz; ve doğum öncesi anlaşmalar ile, karmik kontratlar ile, hücresel ve genetik kodlamalar ile, size, Sevgili Ben’im Varlığınız, Üstat Rehberleriniz ve Koruyucu Melekleriniz tarafından Işıklandırılan Sevgi olarak kendinizi tanıma ve deneyimlemeniz için gereksinim duyduğunuz tüm aletler verildi.

Kollektif olarak Ben’im Avatar Işık Bilincinin sonraki adımını deneyimlerken, apışarası merkezindeki orijinal DNA mavikopyası, Galaktik Mesih Bilincine ve Birlik Bilincinin beşinci, altıncı ve yedinci boyut kalıplarına uyumlanıyor. Esas olarak, platonik katıların temel gruplandırılması bedenlerinizde, enerji alanlarınızda ve etrafınızdaki 16,5 metre çaplı Işığın Elmas Küresinde daha derin seviyede aktive oluyor. Bu aktivasyon ilave olarak İlahi Sevginin Birlik Izgarasında deneyimleniyor, Sevgi yolunu seçen tüm Ruhların kendilerini Sevgi olarak bilmeye uyanmalarına başlamaları için, Yaradılışın İlahi Mavikopyalarını yeniden düzenliyor, güncelliyor ve yeniden diziyor.

Birlik Bilincinin belirli konfigürasyonlarında aktive olan bu geometriler, şimdi tekrar orijinal İlahi Sekiz – Hücre mavikopyaya ve ilgili DNA kodlamalarına ve özelde yıldız tetrahedron şeklinde birleşirken, bu En Yüksek Potansiyelinizin ve Hizmet Çalışmanızın daha derin duygusunu tutuşturuyor. Siz tezahürün, bolluğun, sezginin, telepatinin, aydınlanmanın, İlhamın ve Bilmenin daha derin seviyelerini deneyimlerken blokajlar, korkular, travmalar, sahte inançlar ve yargılar salıveriliyor. Sevgili Ben’im Varlığınız vasıtası ile daha fazla aktive olan eşsiz Duyular Dışı Algılama armağanlarınız size çekiliyor; siz almaya açıkken bu Şimdide gereksinim duyabileceğiniz her seviyede destek geliyor, kendi kalp yıldız kapılarınızı aktive ediyorsunuz; bu inanılmaz enerjileri ve frekansları Sevgili Ben’im Varlığınızın masumiyeti ve saflığı ile duyumsuyor ve deneyimliyorsunuz, Aydınlatıcı Zekaya ve İlahi Sevgi denizine ve kollektif Mesih Bilincine ayarlanıyorsunuz ve sizler İlahi Sevgi yolunu yürürken, bu Şimdide Kendinin Üstatlığının zaman çizgilerinde en yüksek potansiyelinizin bu zaman çizgilerini birleştirirken, Yuvaya Dönüşün ebedi İlahi Bağlantısını deneyimlerken ve hissederken, kendinizi çokboyutlu insanlar, yıldız tohumları, Işık işçileri, Izgara işçileri, Melek varlıklar olarak kabul etmeyi, takdir etmeyi ve sevmeyi deneyimlerken, bu hepiniz için deneyimleniyor. İhtişamınızın ve misyonunuzun her veçhesi aktive ediliyor ve güven ve teslimiyetin en derin seviyelerine, şefkat, Sevgi ve İlahi ilhamın daha derin seviyelerine uyumlanıyor.

Bu aktarımda, misyonunuzu ve ruh amacınızı genişletmek için sizi Hizmet Tapınağına davet ediyoruz. Güneşe ve Güneşin ötesindeki tüm Güneşlere uyumlu olarak ve Üçlü Alev ile çevrelenmiş olarak – Masumiyet ve Gücün Elmas Alevi, Sezgi ve Otantikliğin Mor Alevi ve İlahi Sevgi ve Yaratıcılığın Mavi – Pembe Alevi – Dünya Hizmeti Aktivasyon kodlarınızı deneyimliyorsunuz.

Hizmet Tapınağı Merhamet üzerine Zaferin (Chesed üzerine Netzach) bindirilmesinin Yakub’un Merdiveni üzerindeki enerjisel etkileri ve Sevgi-Bilgeliğin ikinci ışını ile varlığa getiriliyor. Sevgi-Bilgeliğin ikinci ışını esasen koşulsuz sevgi, şefkat, yaratıcılık, otantiklik ve bilgeliğin niteliklerinde odaklanır ve birinci ve üçüncü ışınlar gibi, kendi İlahi niteliklerinin veçheleriyle tüm ışınları aşılar.

Chesed, “Sevgi dolu Nezaket” Işığın bu güzel Mor Alevinde Başmelek Zadkiel tarafından ışıklandırılıyor. Chesed’in enerjisi, sevgiyle ve geri dönmesini beklemeden vererek, evrenin her zaman size vereceğinin farkında olarak, sizi Sevgide Hizmete daha derin götürüyor. Elbette bu güzel armağanlarınızın ve değerli zamanınızın değerinin düşmesi değildir, algılanmış “zorunluluk” veya “alacaklı olma” duygusunu salıverme ve yardımsever şekilde vermedir. Hizmet Tapınağı sadece misyonunuzun daha büyük duygusunu değil, evrenin bolluğunun ve çekim ve tezahürün gücünün ve evrenin bolluğunu ve başkalarının cömertliğini çekmek için odağınızı ve enerjinizi nereye koyacağınızın daha büyük anlayışını getirir.

Çoğu zaman Sevginin Başmeleği olarak tanımlanan Başmelek Haniel Işığın Zümrüt Yeşil Alevini getirerek, Netzach’ı “Zafer”i kontrol eder. Bu küre sezgi, kendine – değer, neşe ve yaratıcılık içsel dünyanızı temsil eder, ayrıca eşsiz Duyular Dışı armağanlarınızın derinleşen duygusunu da temsil eder. En yüksek formunda, bencil olmayan ve koşulsuz Sevgiyi temsil eder. Bu siz Yaratıcıya bırakırken, en yüksek potansiyelinizi ve misyonunuzu deneyimlemenizi sağlar.

Hizmet Tapınağında bu Dünya Hizmeti Aktivasyon aktarımında, yıldız tetrahedronun kutsal geometrisi ile Ruhsal misyonunuzun aktivasyonunu deneyimleyeceksiniz; Hizmet Tapınağının niteliklerini demirler ve aktive ederken, yıldız tetrahedron Apışarası Merkezde, Ruh Yıldızı Çakrasında, Kalp Çakrasında ve Dünya Yıldızı Çakrasında aktive eder. Bu çokboyutlu güncellemeler Işık ve Sevgi içeriğinizi artırdığı ve atom altı parçacıkları artan kristalin ışıltı ile döndürdüğü için, bu Şimdide bilinçli farkındalık odağınızı bedeninize getirmenin önemini hatırlatıyoruz. Bu zamanda eşzamanlı olarak ve çoğu zaman hızla gerçekleşmekte olan birçok değişikliklerle birlikte bu yükseliş semptomları yoğun olabilir, bu nedenle lütfen bedeninizi onurlandırın, hafif şeyler yeyin ve sık sık dinlenin.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊◊֎◊

Şimdi Işık İnisiyeleri olarak bu Kalıpların hatırlayışına gelirken, kutsal yerimizi oluşturalım. Kutsal yerinizde, nerde olursanız olun, sadece şimdi Saflık ve Masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimleyerek, Meshedilmiş Kalbinizin derinlerine girdiğinizi görüyorsunuz. Bu güzel Elmas Alev varlığınızın her atom altı parçasına nüfuz ederken ve siz Saflığın ve Birliğin bu alevi olarak enerji alanınızı genişletirken, İlahi Sevginin Birlik Izgarasına, içinizdeki ve etrafınızdaki bu Işık matriksine bağlanıyorsunuz. Şimdi Ruhunuza ve Yıldız Işık Ailenize, Işık işçilerine, Işık Alaylarına ve kendi ihtişamlarına ve Işıklarına uyanan tüm Ruhlara bağlanıyorsunuz.

Ve şimdi Anne/Baba Tanrının ve Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarının Işıklandırmasını çağırın, Lord Melchizedek, Lord Metatron ve Lord Mikail’i, Işık Kardeşliğini ve Işığın Başmelek Lejyonlarını, Görkemli Elohim’i, Galaktik Logos Lord Melchior’u, Solar Mesih Bilincine köprü olan Sanat Kumara’yı, Solar Logii Helios and Vesta’yı, Gezegensel Logos Lord Buddha’yı ve Yükselmiş Üstatları ve Işın Üstatlarını çağırın.

Işığa hizmet eden ET’leri, özellikle Pleiadeslileri, Siriusluları, Andromedalıları ve Arkturusluları çağırın. Galaktik Mesih Bilincinin daha derin seviyesine, Işığın yüksek boyutlu alanlarına yükseltildiğinizi hissedin. Şimdi Sevgili Ben’im Varlığınız ile birleşiyorsunuz ve, Dünya Anaya ve onun tüm yaşamına hizmette olan İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevleri olarak Hizmet Tapınağına yolculuğunuza hazırlıkta, uykudaki DNA’nızın bu zamanda kozmik yasanın izin verebileceği maksimuma kadar aktive olduğunu duygusuna sahipsiniz.

Ve bu Sevgi yerinden ellerinizi Kutsal Kalbinize koyuyorsunuz ve kendinize şöyle söylüyorsunuz, tam isminizi belirterek “Seni seviyorum, Seni seviyorum, Seni seviyorum …..”; şimdi Meshedilmiş Kalbinizin, Huzur dolu Kalbinizin, Sevgi dolu Kalbinizin, İyileştirici Kalbinizin, Neşeli ve Mutlu Kalbinizin, Masum ve Açık Kalbinizin, Güçlü Kalbinizin, Bilen Kalbinizin, Tutkulu Kalbinizin, Bolluk içindeki Kalbinizin, Güven dolu Kalbinizin, Bütünlük ve Hakikat dolu Kalbinizin taç yaprakları aktive oluyor.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Şimdi sakral çakradan gelen, seçtiğiniz herhangi renkte bir topraklama kordonunun duyumsamasına sahipsiniz ve şimdi bu kordonu Dünya Ananın Kristal Kalbinin derinlerine götürüyorsunuz, bu kordonu Elmas Işık kümesinin derinlerine demirliyorsunuz. Şimdi Melchizedek Bilincinin bu Elmas Alevinde sarmalanmış olarak Yaradılışın, Saflığın, Masumiyetin ve Kutsallığın Elmas Işık Kodlarının aktivasyonunu deneyimliyorsunuz. Harika sevgililer. Şimdi etrafınızdaki 16,5 metre çapındaki bu Elmas Işık Küresine odaklanıyorsunuz ve şimdi bunun içinde güzel Yaşam Çiçeğinin Yaşam Meyvesine genişlediğini görüyorsunuz ve bunun içinde şimdi Metatron’un Küpünün 13 Küresi var ~ İlahi Sevginin Birlik Izgarası ile sizin için elde edilebilir olan tüm geometriler, nümerolojiler, fraktal geometriler, yıldız ki kodları ve kalıpları; siz Ağustos ayının enerjilerini deneyimlerken daha derin deneyime büyütüyor.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Ve şimdi önünüzde Işık Lordları Üçlüsünü görüyorsunuz, Lord Mikail, Lord Metatron ve Lord Melchizedek, onlar etrafınızdaki bu 16,5 mt çaplı Elmas Kürenin etrafında kendi Işık Kalkanlarını aktive ediyorlar. Şimdi biri yatay diğeri dikey olarak yıldız üzerine gömülü iki sonsuzluk sembolü ile bu güzel on iki uçlu yıldızı getiriyorlar, sizi Yaradılışın İlahi Mavikopyalarına ve Işığın BEN’im Avatar Bilincine daha derin uyumlamaya götürüyorlar.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Şimdi bu Hizmet Tapınağına girmeye hazırsınız ve siz odağınızı Hizmet Tapınağına getirirken Başmelek Haniel solunuzda, Başmelek Zadkilel sağınızda ve Melchizedek Üstadı Rehberiniz arkanızda duruyor. Canlı merkaba Işık aracı ile çevrelenmiş olarak, Lordların Üçlü Işık Kalkanı etrafında bir Işık portalı aktive olurken, siz bu Hizmet Tapınağına giriyorsunuz.

Siz bu Hizmet Tapınağına girerken, bu güzel Mavi – Pembe, Zümrüt Yeşili ve Mor ve şimdi Işığın Elmas Alevleri ile çevreleniyorsunuz; “Jehovah ‘Tsebayoth, Lord of Hosts. El, God the Mighty One. Jehovah ‘Tsebayoth, Lord of Hosts. El, God the Mighty One. Jehovah ‘Tsebayoth, Lord of Hosts. El, God the Mighty One.” seslendirmesini duyuyorsunuz.

Hizmet Tapınağında bu ışın frekanslarını deneyimlerken, üzerinde Hayat Çiçeği sembolü olan mavi ve pembe renkli tören giysisini giydiğinizi görüyorsunuz, giysinin arkasında altı – uçlu yıldız sembolü var, Horus’un Gözünün öğretilerine, Melchizedek Düzeninin öğretilerine odak getiriyor. Ve sol göğsünüzün üzerinde üç alev görülüyor; Melchizedek Bilincinin Elmas Alevi; Sezgi ve Özgürlüğün Zümrüt Yeşili ve Mor Alevi ve İlahi Sevginin Mavi-Pembe Alevi. Bu alevlerin merkezinde tetrahedron sembolü var.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Şimdi etrafınıza bakarken, ametist ve pembe kuvarstan yapılmış Kristal Piramit Tapınağını görüyorsunuz. Şimdi pembe kuvarstan yapılmış Merkez Sunağı görüyorsunuz ve üzerinde su ve kırmızı güller ile dolu ametist kovuk var ve bunun üzerinde altın yıldız tetrahedron sembolü girdap gibi dönüyor.

Şimdi Başmelek Zadkiel öne çıkıyor ve bu Altın Yıldız Tetrahedronun geometrisini kullanarak üzerinizde Dünya Hizmeti aktivasyonu yapacağını bilmenizi sağlıyor. Başmelek Haniel solunuzda ve Başmelek Zadkiel sağınızda ve Melchizedek Üstadı Rehberiniz arkanızda olarak, şimdi Sevgide Hizmet vasıtası ile misyonunuzun ve Evrenin bolluğunun derinleşen duygusunu deneyimlerken, rahat bir şekilde gevşiyorsunuz.

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Başmelek Zadkiel şimdi Merkez Sunaktan bu Altın Yıldız Tetrahedronu alıyor ve onu apışarası merkezine yerleştiriyor, orijinal İlahi Sekiz -Hücre mavikopyanız aktive oluyor. Bu gerçekleşirken, bedeninize derin nefes alıyorsunuz, nefes alırken karnınız şişiyor, nefes verirken karnınız içeri çekiliyor. Şimdi apışarası merkezinden ve kök çakrasından aktive olan kundalini enerjilerini duyumsuyorsunuz, bu güvenli ve kutsal yerde çakradan çakraya nazikçe ilerliyor.

En Yüksek Potansiyelinizin misyon kodları aktive olmaya başlarken, siz Ruhunuzun amacına ve kalbinizin rüyasına derinleşirken, şunları söyleyin:

” Melchizedek Işık İnisiyesi ve İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olarak, Ruhumun İleri Doğru Evriminin, misyonumun ve Dünya Ana ve onun tüm Yaşamına hizmet çalışmamın sonraki seviyesini deneyimlemeye hazırım.

Parçası olduğum İlahi bir Plan var; Eşsiz imzamı ve titreşimimi Işığın kollektif Bilincine, Işığın Ben’im Avatar Bilincine ekliyorum.

İrademi İlahi Olanın İradesine, Güneşe, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe uyumlarken, orijinal İlahi Sekiz – Hücre Mavikopyamı en yüksek potansiyelimin bilişine ve deneyimine aktive ediyorum.

Sevgili Ben’im Varlığım tarafından sezgisel olarak yönlendiriliyorum,

Neşe ve Sevgi içinde Ruh amacımı ve misyonumu deneyimliyorum.

Evrenin bolluğunu çekerken, armağanlarımı ve enerjimi serbestçe veriyorum.

İlahi Olana güvenir ve teslim olurken, Hayata güvenir ve teslim olurken,

varlığımın her seviyesinde İlahi şekilde destekleniyorum.”

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Başmelek Zadkiel şimdi taç çakranın yaklaşık 15 santim üzerindeki Ruh Yıldızı Çakrasında bu Altın Yıldız Tetrahedronu aktive ediyor, siz şimdi şöyle söylüyorsunuz:

“Sevgili Ben’im Varlığıma, Üstat Rehberlerime, Ruh ve Yıldız Aileme ve Işık Dostlarıma bağlantımı derinleştirirken, bu kutsal dünyadaki misyonumda bana yardım edebilecek herkesi kendime çekiyorum.

Bu çokboyutlu insan ve İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olarak, otantik Benliğimin ifadesine, spiritüel realitemin dile getirilişine ve deneyimlenmesine derinleşiyorum; bu kutsal dünyada enkarne olmadan önce içsel planlarda misyon kodlarımın tam hatırlayışını istiyorum.

Ben O Ben’im.”

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Başmelek Zadkiel şimdi kalp çakrasında bu Altın Yıldız Tetrahedronu aktive ediyor. Bu gerçekleşirken, siz şunları ifade ediyorsunuz:

“Değersizlik, yoksunluk ve başkaları ile karşılaştırıcı ölçülerin tüm hislerini salıverirken, bu kutsal dünyadaki misyonumun neşesini ve tutkusunu deneyimliyorum.

Aydınlanma, Bilgelik, Biliş ve İlahi Sevgide, şimdi eşsiz sezgi, telepati, empati, durugörü ve duruişiti duyular dışı algılama armağanlarımın tam ölçüsünü aktive ediyorum, İlahi Sevginin bu kutsal yolunu yürüyorum, kendime evrenin tüm bolluğunu ve Sevgisini çekiyorum, ve eşsiz, ölçülemez ve başkalarıyla karşılaştırılmaz ihtişamımın ve Işığımın bilişini çekiyorum.

Bu kutsal dünyada hizmetimin tam kucaklanması ve tutkusunda,

Ben O BEN’İM.”

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Başmelek Zadkiel şimdi ayak çakrasının yaklaşık 15 santim altındaki dünya yıldızı çakrasında bu Altın Yıldız Tetrahedronu aktive ediyor. Bu gerçekleşirken, siz şunları ifade ediyorsunuz:

“Altın Yıldız Tetrahedron vasıtasıyla dünya yıldızı çakram aktive olurken,

İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olduğumu bilerek,

bu kutsal dünyada Ruhumun amacını ve misyonumu topraklıyorum.

herhangi Şimdi anında ihtiyacım olan her şeyi realiteme çekebilir, tezahür ettirebilir ve getirebilirim.

Hizmet çalışmanın aydınlatmalarını ve neşe, bolluk, bilgelik, güçlendirme ve İlahi Sevgide kalbimin rüyasını nasıl yaşayabileceğimi şimdi açıkça görürken,

kendimi İlahi Sevginin Yoluna adıyorum.

Ve öyledir.

Ben o Ben’im.”

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Şimdi Melchizedek Bilincinin Elmas Alevindeki tüm çakralara bağlanacaksınız. Melchizedek Üstat Rehberiniz, Yüksek Rahip veya Rahibe şimdi öne adım atıyor ve sizi Saflığın ve Masumiyetin bu güzel Elmas Alevi ile sarmalıyor.

Bu gerçekleşirken, şöyle ifade ediyorsunuz:

“Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevi ile sarmalanarak, İlahi Sevginin Yolunu yürürken, bu kutsal dünyada hizmet çalışmamı derinleştirirken ve İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevi olarak deneyimlemeye ihtiyacım olmayan her şeyi salıverirken, tüm çakralarımı Işığın Tek Birleşik Sütununda hizalamaya hazırım.”

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde ruh yıldızı çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde taç çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde üçüncü göz çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde boğaz çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde timüs çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde dünya yıldızı çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde ayak çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde kök çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde sakral çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Şimdi Işığın bu elmas iplikçiklerinde solar pleksus çakramdan kalp çakrama bağlı, Saflık ve masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevini deneyimliyorum.

Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevi kalp çakramda aktive olurken, Işığın Tek bir Birleşik Sütununda tüm çakralarımı birleştiriyor.

Tüm çakralarım şimdi Saflık ve Masumiyetin Melchizedek Bilincinin bu güzel Elmas Alevinde yıkanıyor, beni Kendini Sevmeye, Kendini Desteklemeye ve Kendini takdir etmeye daha derin götürüyor.

Şimdiden itibaren, Işığın tüm boyutlarına ve Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbine uyumlu olan İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olarak tüm ihtişamımı ve Işığımı deneyimlerken, çakralarım sadece İlahi Sevginin ve Mesih Bilincinin bu enerjisini kabul ediyor

◊֍◊◊֎◊֎◊◊◊֍◊֎◊֎◊

Son olarak, Başmelek Haniel kalp çakrasından ve her çakrada saat yönünde vorteks dönüşü yaratmada size yardımcı olmak için öne çıkıyor. Bu her çakra için doğru Fibonacci oranını aktive edecek, sizi Yaratıcının Kalbine ve Dünyanın Kalbine bağlayacak. Ek olarak, bu aktivasyon ile, kalp çakranızdan Ruh amacınızı Dünya Ananın Kalbine topraklayacaksınız, böylece İlahi Sevgi Yolunu yürürken kendiniz ve başkaları için değişimi etkileyebilir ve yaratabilirsiniz.

Şimdi şöyle ifade edin. “Başmelek Haniel’in yardımıyla, çakralarımın vorteks dönüşünü doğru Fibonacci oranlarına aktive ediyorum. Bu vorteks dönüşünün kalp çakramda aktive olduğunu gözümde canlandırıyorum, şimdi solar pleksus çakramda dönüyor, timüs çakramda dönüyor, sakral çakramda dönüyor, boğaz çakramda dönüyor, kök çakramda dönüyor, üçüncü göz çakramda dönüyor, taç çakramda dönüyor, dünya yıldızı çakramda dönüyor, ruh yıldızı çakramda dönüyor ve şimdi Dünya Ananın Kalbine ve Dünya Ananın Elmas Işık Kümelerine gidiyor.”

Şimdi Ben’im Avatar Bilincine bağlantı, kendi hizmet çalışmalarıyla tüm Yaşamın ileri doğru evrimine yardımcı olan tüm uyanmış ruhların Sevgili Benim Varlıklarına bağlantı duygusuna sahipsiniz.

Şimdi Dünya Ananın Kalbine topraklanıyorsunuz. Dünyada Cennetin bu birlikte – yaratımında kendiniz ve diğerleri için değişim yaratmak ve değişimi etkilemek için bireysel bulmaca parçanızı, Ruh amacınızı Işığın Kollektif Bilincine topraklıyorsunuz.

Şimdi kalp çakranızı Dünya Ananın Kalbine bağlarken, Dünya Ananın İlahi Sevgisini hissedin veya duyumsayın. Bu Işığın Altın Çağında açık bir kalpsiniz ve şimdi İlahi Sevgide bu dünya planındaki tüm Yaşama bağlı olduğunuzu hissedin. Sadece Sevgi var ve şimdi bedeninizin her hücresinde bunu hissediyorsunuz.

Şimdi Yaratıcının Kalbine bağlanıyorsunuz. İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olarak, misyonunuza mükemmel uyumlanmada, Yaratıcının Kozmik Kalbine bağlantınızı hissediyorsunuz. Anne/Baba Tanrının, Sevgili Ben’im Varlığınızın, Koruyucu Meleğinizin, Ruhunuzun ve Yıldız Ailenizin ve Işık dostlarınızın ve Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarının Işıklandırması ile İlahi Sevginin bu Yolunu yürüyorsunuz. Ve şimdi sizi Işığa yönlendirerek, önünüzde, yanınızda ve arkanızda yürürlerken bu güzel Işık Varlıklarını hissedin veya duyumsayın.

Şimdi tüm Yaşamın kendi otantik Benliklerine, ihtişamlarına ve Işıklarına, bu kutsal dünyadaki ruhsal amaçlarına uyanabilmesi için, Dünya Anayı ve onun tüm Yaşamını bu güzel Mavi – Pembe, Zümrüt Yeşili ve Mor ve Işığın Elmas Alevi ile sarmalarken, binlerce diğer Melchizedek Işık İnisiyesi ile bir çemberde oturduğunuzu görüyorsunuz. Şimdi bir kez daha “”Jehovah ‘Tsebayoth, Lord of Hosts. El, God the Mighty One. Jehovah ‘Tsebayoth, Lord of Hosts. El, God the Mighty One. Jehovah ‘Tsebayoth, Lord of Hosts. El, God the Mighty One.” seslendirmesini işitiyorsunuz.

Şimdi kutsal yerinize geri dönüyorsunuz. Sizinle Hizmet Tapınağında bağlantı kuran Yücelerden gelen tüm bu Aydınlanmış Işık Varlıklarına teşekkür ediyorsunuz. Üçlü Işık Kalkanınız aktive olurken, aktive olmuş merkabanızda bu vortekste kutsal yerinize geri seyahat ediyorsunuz. Bir kez daha Dünya Ananın Kristal Kalbine topraklanıyorsunuz. Rahat ve gevşeksiniz. Kendi zamanınızda, nazikçe gözlerinizi açın, tam olarak var olun, etrafınızdaki tüm Yaşama Üstat Gözleriniz ile bakın.

Hizmet çalışmanız için size teşekkür ediyoruz, sizi kutsuyoruz ve bununla size en sihirli günü diliyoruz.

(Çeviri: Saffet Güler)