HÜCRESEL ANILAR VE DNA AKTİVASYONU

Yazdır Yazdır 

Kanal: Magenta Pixie

Sevgili Pixie

Bize şöyle sordun: 5 nci boyuta geçmek için Dünya’yı terk etmek zorunda mıyım?

Beşinci boyuta geçiş yapmak için Dünya’yı terk etmek zorunda değilsiniz. Dünya ile birlikte geçeceksiniz ve onunla kalacaksınız.

Farklı bir boyutta olduğu gibi burada gezegenimizde mi yaşayacağız?

Evet bu doğru.

Sevgili Pixie: Daha iyi bir dünyayı tezahür ettirmek için “daha büyük bir grup olarak” nasıl bir araya gelebiliriz?

Sadece küresel ailenden ve galaktik ruh ailenden olanlarla hizalanmayı iste. Aynı frekansta olan insanlarla karşılaşmayı iste. O zaman otomatik olarak o insanlara yönlendirilirsin…

Dünya’ya gelmek için anılarımızı kaybettiğimiz zaman, onlara ne olur ve onları nasıl geri elde ederiz?

Eğer bilinçli ölüm vasıtasıyla doğum anısı transferine enkarne olduysanız anılar asla kaybolmaz. Anılar hücresel formda DNA’da kalır ve aktivasyon tetikleyicilerle takdim edildikleri zaman yüzeye çıkarlar. Bu aktivasyon tetikleyiciler sunuldukları zaman, bunlar insan beyninde işlenir ve bu nedenle “anılar” geri döner.

Eğer insan hazırsa, tanımlanan “12” iplikçiğe ve ötesine gidebilmek mümkün müdür?

Evet, bu mümkündür, ama tam Yükselmiş hal için bir gereklilik değildir.

İplikler on iki tanedir, 5 nci boyut enerjisi ile ilişkili olduğundan mı?

Evet 12 dir, çünkü çok- boyutlu enerjiyle ilişkilidir.

Kişinin, önce “eski negatif programlamaları temizlemek” zorunda olduğu için, DNA sının aktive olmasına hazır olmaması mümkün müdür?

Bu mümkündür evet, “eski negatif programlamalar” yüzeye çıkarılır ve kendi yolunun bir parçası olarak Yükselen varlığın başa çıkması gerekir. DNA aktive olurken bunlar gerçekleşecektir.

Veya herkes ilerlemeli ve aktive mi olmalıdır?

Bunun farkında olmasalar bile herkes aktive oluyor. Eğer isterse kişi aktivasyona yardımcı olmak için bilinçli adımlar atabilir ve Yükselmekte olan varlık için bu çok tavsiye edilir. Işık aktivasyonunun akan enerjisi içinde var olmakla, buna yardımcı olmak için bilinçli adımlar atmadan aktivasyon gerçekleşiyor olacaktır.

Dünyanın artan enerjisiyle uyum içinde DNA’larını aktive edemeyenler, negatif korkuya dayanan bilinçte var olanlardır. Bu bireylere Işıkişçileri, Yol göstericiler ve yüksek ışık rehberliği tarafından yardım edilebilir ve iyileştirilebilir ve bu bireylerde hareketlenme gerçekleştiğinde, o zaman DNA aktivasyonu gerçekleşebilir.

“Kendini aktive etmek” mümkün müdür?

Aslında evet, mümkündür.

Ayrıca, 3 ncü boyuttan yukarıya nasıl ilerleyebiliriz?

Dünya’nın yükselen enerjileriyle hizada yürüyerek. Bu, bilinciniz, duygularınız ve bireysel yaşamınız üzerinde çalışarak yapılır. Bu, yeni uyanmakta olanlara şifa & bilgi aktarıp yardım ederek başkalarına hizmette çalışarak yapılır. Şu anda Dünyanızın enerjileri ve gezegeninizdeki birçok varlığın enerjileri üçüncü boyutun üzerindeki boyutlarda var olmaktadır.

Evreni bizim oluşturduğumuzu veya evreni bizim tasarladığımızı söylemiştiniz?

Tek kaynak enerjisi hem yaratıcı hem de evrenin tasarımcısıdır. Sizler bu tek kaynak enerjisinin mükemmel bir holografik kopyasını cisimlendirdiniz, bu nedenle sizler evrenin tasarımcıları ve yaratıcılarısınız. Bu yaratıcı & tasarımcının aldığı form, şu andaki mevcudiyetinizde bedenlediğiniz bilinç ile işbirliği içinde çalışan yüksek benlik karşılığı, gelecek benlik, dünya dışı galaktik aile formudur.

Bizim üzerimizde hiçbir güç yok mudur?

Evet ve Hayır. Sizler tek kaynağın mükemmel bedenlenmesisiniz, bu nedenle siz her şeysiniz ve herkessiniz. Her deneyim ve her düşünce sizin içinizde var olur.

Ancak, sizler üçüncü boyutta var olduğunuz ve lineer zamanı deneyimlediğiniz için, “gelecek” olarak bildiğiniz benliğinizde var olan kendinizin parçaları özünde “sizin üzerinizde olan bir güçtür”, ama onlar sadece daha çok tekamül etmişlerdir. Onlar daha çok tekamül etmiş olduklarından, her zaman tam ve bütündürler ve size hizmet ederler, her biriniz için koşulsuz sevgiyle gelirler. Sizin kendilerinin eşit partnerleri olduklarını bilirler ve hiç kimsenin daha üzerinde herhangi bir güç olmadığını bilirler, çünkü herkes birdir ve herkes eşittir.

Biz kendimizi mi yarattık?

Aslında evet… yüksek gerçek seviyelerinde, siz kendinizi yarattınız. Ancak, bilinç seviyelerinin aşağılarına inerken, “başkaları” tarafından “yaratıldığınızı” söylemek de doğrudur. Sizi yaratan bu “başkaları” sizin tarafınızdan sadece “başkaları” olarak görünür, çünkü siz lineer zamanı deneyimliyorsunuz. O “başkaları” aslında yüksek boyuttan “sizsiniz” veya “sizin geleceğinizdir”. Bu nedenle, siz kendinizi yarattınız.

Gücümüz sınırsız mı?

Evet ve Hayır. Onu anladığınız zaman sınırsızdır. “Güç” sözcüğü yanlış anlaşılıyor. “Yetenek” veya “enerji” sözcüğünün daha uygun olduğunu hissediyoruz. Sizler sınırlar olmadığını anladığınızda ve bu sınırlar sizin bilinç alanınızdan kaldırıldığında… o zaman sınırlar olmaz.

Yeteneklerinin sınırlı olduğuna inanlar, sınırlara sahip olurlar. Bundan dolayı onların “gücü” sınırsız DEĞİLDİR.

İstediğimiz her şeyi yapabilir miyiz?

Evet.

Bizi doğru olana yönlendirecek şey nedir?

İçsel hisler size rehberlik eder. İçsel bilişler. Sezgi, kalp. Bu içsel hisler ışığın enerjileri ile hizalı olmalıdır. İnsan beyni dengede kullanılmalı. Bu gerçekleştiği zaman, DNA “aktive edilmiş” olur ve Hiperuzay, Melekler ve Dünya Dışı uygarlıklardan gelen arketipler şeklinde DNA ile iletişim kurulabilir.

Ortaya çıkan yeni insanlar var mı?

Evet ve Hayır. Sizin realitenizde “yeni” olan birçokları vardır, yine de bunlar her zaman var olmuş olan bütünün parçalarıdır. Bu nedenle en gerçek realitede hiçbir şey yeni değildir. Her şey var olmuştur ve tüm yeni yaratımlar her zaman orada var olmuş olandan yaratılır.

Yanlış ve doğru var mıdır?

Evet ve Hayır. Sizin realitenizde “doğru” ve “yanlış” vardır, çünkü sizler dualite içinde var olursunuz, özgür irade ve seçime sahipsiniz. En gerçek realitede, sadece olan şey vardır ve bu ne doğru ne de yanlıştır, çünkü bu gerçek realitede dualite yoktur.

BİZLER DOKUZLARIN KANATLI KOLLEKTİF BİLİNCİYİZ.

http://lightworkers.org/content/46559/cellular-memories-and-dna-activation

(ÇEVİRİ: Saffet)