BM METATRON: İsimlerin Enerjisini Değiştirmek

Yazdır Yazdır 

Başmelek Metatron Mesajı

Rae Chandran kanalıyla

Selamlar. Ben Başmelek Metatron’um.

Bugün isimlerin arkasındaki bilimi tartışmak istiyoruz. Evrendeki her şey bir titreşimdir. Her şey bir enerji alanına sahiptir. Titreşimi değiştirerek, enerjiyi değiştirebiliriz. Enerji insan varlıklarına güç sağlayan şeydir. Her şey ona yaşam gücü veren enerjiye bağlıdır. Titreşimi değiştirerek enerjiyi bilinçli olarak değiştirdiğimizde, Yaratıcı’nın enerjisinin yeni bir veçhesi yaşamlarımızda tezahür eder. İsmi değiştirerek titreşim değiştirme kadim sanatı Atlantis’e kadar uzanan eski uygarlıklarda bilinmekteydi. Çünkü Atlantis sırasında bu teknik mükemmel hale getirilmişti. Bir proje tamamlandığı ve yanlış titreşime sahip olduğu zaman, tamamlanması için çok fazla miktarda zaman ve kaynaklar gerektirirdi ve ayrıca onu tamamlamakta komplikasyonlar olabiliyordu. Bu nedenle o zamanın bilge büyükleri projenin zamanında ve planlanan kaynaklarla tamamlanmasını görmek için enerji imzalarını değiştirme fikriyle ortaya çıktılar. Bu onlar için uzun süre görkemli şekilde işe yaradı. Ama bu bilge büyükler bu isim değişimi titreşim sanatının cahil kitleler tarafından ego tatmini için kötüye kullanılabileceğini biliyorlardı ve bu nedenle bu bilim sıkı korunan bir sır idi. Bu tekniği Bir’in Tapınağı dahil birçok güzel tapınağın inşasında kullandılar.

İnsanlığın dünyada şimdiki zamanda geçmekte olduğu şey, Atlantis’in tamamlanmamış enerjisinin büyük bir bölümünün işlenmesidir ve Atlantis’te yapılan eylemlerin çoğunun etkilerinin iyileşmesi sürecidir. Armonik kavuşum ve armonik birleşme gezegenin titreşimini önemli ölçüde değiştirdi ve bu da birçok kadim öğretilerin öne çıkarılmasıyla sonuçlandı, çünkü insanlık bu zamanda eski aletlerin çoğunun ego tatmini için kötüye kullanılmamasına ve sadece hayırlı amaçlar için kullanılmasına kollektif olarak karar verdi. Bu aletlerden biri herhangi belirli bir insanın veya ülkenin ya da belirli bir deneyimin enerji titreşimini değiştirme armağanıdır. Bir insan varlığı doğduğunda veya bir projeye başlandığında ona bir isim verilir, yaşamı boyunca taşıdığı bir etiket verilir. Bu verilen ismin belirli bir titreşimi ve bununla ilişkili enerjisi vardır. Enerji titreşimine bağlı olarak, kişinin yaşam yolu, o dünyada iken onun seçilmiş rolünü gerçekleştirmesi için ortaya serilir. Aynısı bir proje veya başka bir uğraş için de geçerlidir. Her şeyin bir ismi vardır. Ama ismi değiştirirsek, o zaman yeni bir titreşim yaratılır. Buradaki püf nokta sadece pozitif sonuçların gerçekleşebilmesi için, isimde neyin değiştirileceğini bilmektir. Bu kişinin içine dönmesini ve en uygun olanı bulmasını gerektirir. Bu ismi değiştirerek titreşimsel realiteyi değiştirme sanatı dinlerin ve spiritüel okulların birçoğunda bugüne kadar uygulandı ve hala uygulanmaktadır, bu kurumlara giren öğrenciye bu okullara girdiği zaman yeni bir isim verilir. Bu, öğrenciye verilmiş olan eski ismin artık orda olmadığı ve yeni isme sahip olan öğrencinin yeni bir realite yaratma seçimiyle birlikte yeni bir titreşime sahip olduğu anlamına gelir. Aynı prensip bir insanın yaşamının bir bölümünü tamamlamayı ve yeniye başlamayı tasarladığı herhangi bir duruma uygulanır.

Bu prensipler dünyadaki tüm durumlar ve tüm ülkeler için uygulanabilir. Sadece titreşim frekansını değiştirerek, tüm ülkenin enerji kalıbı değiştirilebilir. Örneğin, bir ülke eski zamanlardan orijinal bir isme sahip ise ve sonra modern bir isimle değiştirilirse, o zaman ülkenin sarmalandığı kadim enerji gider ve yeni bir enerji yaratılır. Bu, yeni yaratılan isme bağlı olarak bir dengesizlik yaratabilir. Büyük Hindistan ülkesini örnek olarak alalım. Hindistan’ın orijinal ismi Bharat idi. Hindistan ismine değiştirildiği zaman, bu titreşimsel kalıbını büyük ölçüde değiştirdi. Bharat büyük bir kalp enerjisine sahip olan bir isimdi ve her şeyi kucaklamasına niyet edilmişti. Birlik ve herkesle paylaşma hissi vardı. İsim Hindistan olarak değiştirildiğinde, kardeşlik sevgisi, birlik ve eşitlik algısı kayboldu ve herkes daha benmerkezci ve kendileri için gözetir hale geldi. Hindistan harika bir spiritüel mirasa sahip olmasına rağmen, ortalama insanı hala bugün bile büyük ölçüde var olan son derece fakirlikten ve eşitsizlikten asla daha iyi bir duruma getiremedi. Bu, Hindistan’ın önüne yeni bir harf ekleyip titreşim kalıbını değiştirerek basitçe değiştirilebilir. Bu tekniğin güzelliği şu ki, bu yeni titreşim fiziksel seviyede değil sadece enerjisel olarak yaratılmalıdır. Bu, ismin değiştirilmesine gerek olmadığı anlamına gelir. Hindistan’ın isminde sahip olabileceği en yüksek titreşim onun önüne S harfi ekleyerek elde edilir. Bu, o ülkenin iktidar partisi tarafından 28 günlük süre boyunca yapılabilir, başbakan bu yeni harfi Hindistan isminin önünde imgeler. Bu o ülke için Yaratıcı’nın yeni enerjisi başlatır.

Bir başka örnek alalım. Meksika ülkesini alalım. Meksika şiddet ve uyuşturucudan rahatsız. İsminin önüne G ekleyerek sadece titreşim kalıbını değiştirerek, yeni bir realite yaratılır. Doğal olarak bir ülke için, isimleri değiştirmekle gerçekleşecek olan değişimleri görmek uzun zaman periyotları gerektirir. ABD ülkesi, kurulduğu zaman onunla ilişkili büyük bir spiritüel enerjiye sahipti. Ama son 11 yıl boyunca, 9/11’den sonra enerji titreşim kalıbı değiştirildi ve bu o ülkenin kalp çakrasını kapattı. Eğer USA’nın önüne U koysalardı, enerjide değişim olurdu ve bu anlayış ve şefkatin enerjisini getirirdi ve onlar kendi iradelerini başka uluslara veya başka insanlara zorlamazlardı ve diğer ülkeleri ve diğer insanların kültürlerini kabul ederlerdi.

Bu enerji titreşimini değiştirme aleti her duruma uygulanabilir. Ölmekte olan bir kanser hastası, tüm yaşama umudunu kaybetmiş bir Aids hastası, okulda kaytaran bir öğrenci, problemli bir çocuk, ölmekte olan bir çiftlik, geciken ve tamamlanamayan bir proje, bunların hepsi bu teknikle etkilenebilir. Bu ayrıca bir takımın her zaman kaybettiği spor olaylarına uygulanabilir.

Aynı prensip ayrıca insanın yaşadığı sokak adreslerine uygulanır. Eğer sokak adreslerinin önüne nümerik bir sayı yerleştirilebilirse, o zaman o binanın tüm titreşimi değiştirilebilir. Bunun muazzam uygulamaları vardır, belirli bir adresteki dükkanlar ve iş yerleri sadece sokak adreslerinin önüne nümerik bir rakam koyarak işlerini düzlüğe çıkarabilirler.

Hepinizi bu yeni bilim ile oynamaya ve isminizde sahip olabileceğiniz en uygun harf ve sayıyı bulmaya davet ediyorum.