İSİS – Japonya’daki Radyasyonu İyileştirmek İçin Egzersiz

Yazdır Yazdır 

Rae Chandran

Sevgili Ruh Ailesi,

Bu mesajı Mısır’a olan son yolculuğum sırasında İsis’ten aldım. Bu mesaj Japonya’da gerçekleşen nükleer durum ile ilgili. İsis radyasyon seviyesini kontrol altına almakta birlikte çalışabileceğimiz bir yol önerdi. Bu mesajla bir rezonans hissederseniz, bu şifa işlemine katılmaları için mümkün olduğu kadar çok insana aktarın.

İsis, eğer tüm gezegende 144,000 ruh radyasyonu iyileştirme veya radyasyon seviyesini insan nüfusuna Zaralı olmayan seviyeye düşürme niyetini kollektif olarak taşırsa, o zaman radyasyon parçacıklarının titreşim kalıbının değişeceğinden söz etti. Bunun gerçekleşmesi için, niyet ettikten sonra 144,000 ruhun hepsinin, 144,000 insanın Dünya Ana’yı ellerinde tuttuğunu imgelemeleri ve Dünya Ana’nın ışığın parlak altın parçacıkları ile yıkandığını imgelemeleri veya bu vizyonu taşımaları gerekiyor. Sonra tüm Japonya’yı Dünya Ana’nın ortasında imgeleyin. Daha sonra Japonya’nın ruhsal rengi olan macenta rengi Dünya Ana’nın ortasındaki Japonya ülkesi üzerine kaplanmalı. Sonra şu tonu seslendirin – Oh………………………Kieai……………………………….Yai……………………………. (Dünya Ana iyileşiyor anlamına geliyor). Bu uygulama minimum 20 dakika yapılmalı.

Bu büyük egzersiz için 8 Nisan 2011 tarihini tasarladık. Japonya zamanı ile 22.00’de. Japonya Avrupa’dan 8 saat ileride (Türkiye’den 7 saat ileride). Orta Doğu ve Japonya arasındaki zaman farkı 7 saattir. (Türkiye saati ile 8 Nisan saat: 15:00)

İçimdeki Tanrı İçindeki Tanrıyı Onurlandırır

Rae Chandran

Japonya