İSTİKRAR ve DENGENİN KUTSAL KOZMİK ATEŞİ

Yazdır Yazdır 

Anrita Melchizedek

20/21 Mart Ekinoksu ile güçlendirilen bu Mart ayında, Helios ve Vesta, Sanat Kumara ve bu Altın Işık Çağına yardımcı olan Yücelerdeki bir çok Aydınlanmış Işık Varlıklarının Işıklandırmasıyla, İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşini deneyimliyoruz. [Helios ve Vesta= Solar Logos]

Güzel bakır – altın ve pembe – altın Işık alevleriyle sarmalanmış ve saf Tanrı özünün kalkanı olan Elektronil Ateş Halkası ile çevrelenmiş İstikrar ve Dengenin bu kutsal Kozmik Ateşini deneyimlemek için Helios ve Vesta’nın eterik Ruhsal Güneş Tapınağına davet ediliyoruz.

İstikrar etrafımızdaki tüm Yaşama Üstat gözlerimizden bakarak, sıkıntıların karşısında değişmez kalmamızı gerektirir. Ve İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşi vasıtasıyla, İstikrar ve Anne/Baba Tanrının değişmezliği olarak tezahür eden dünyasal ve Ruhsal deneyimin bir harmanını deneyimleriz. İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevleri olarak, bireyden bireye yalnızca “Kozmik Bilinç” farkındalığı seviyelerinin farklı olduğunun bilişiyle, İlahi Sevgimizle ve tüm Yaşamın Kutsal şekilde eşit olduğunu onaylamakla yol gösteriyoruz. Bizler eski karmik kalıpları, yanlış inançları ve yargıları salıverirken ve her şeyin İlahi şekilde Mükemmel olduğunun bilişinde tüm yaradılışın Kozmik Kalbinin ve Mükemmellik Kalıplarının ışıldamasıyla “frekansımızı kontrol etmenin” daha derin duygusunu deneyimlerken, istikrar duygusal denge seviyesi getirir. Kalplerimizin rüyasını birlikte yaratırken, ortaya çıkan her şeye güvenerek ve teslim olarak İlahi Olan ile kollektif birliğimizde hoşnutluk, huzur ve zihnin ve kalbin dinginliğini buluruz.

Helios ve Vesta’nın Kutsal Kozmik Ateşlerini ve her bir kutsal Kozmik Ateşin bizi  ışıldayan Işık frekansları ve Yeni Dünya Kalıplarının anahtar kodları ile nasıl doldurduğunu tam olarak kavramak için, Sevgili Ben’im Varlığımızın birleşmesi ve bütünleşmesi, Kristal Işık Bedenlerimizin yaratımı ve Kristal Güneş DNA kalıplarımızın aktivasyonu vasıtasıyla hayata geçen Ben’im Avatar Işık Bedenlerimize odaklanırız.

Bu zamanda aktive edilen Kristal Yaşam Kodu Tohum Atomları, Varlığımızın içinde her atomaltı parçacıkta deneyimleniyor ve bu yeni atomaltı parçacık frekansları geometrik formasyonlarda, sonik titreşimlerde ve renk kodlarında bu anahtar kodları taşıyorlar. Bu dönüşüm süreci ve ilgili kimyasal reaksiyon fiziksel bedenlerimizdeki tüm enerji merkezlerini etkiliyor; ayrıca organları ve beden kısımlarını, merkezi sinir sistemini ve duyu sistemini, beyin kimyasını, biyo – çevrimi ve endokrin sistemini etkiliyor. Hücreleri, mitokondriyayı, DNA’yı ve hormonları etkiliyor. İlave olarak içimizde ve etrafımızda İlahi Sevginin holografik enerji alanını yaratıyor.

Taocu perspektiften, “Üç Hazine”den söz ediyoruz. Jing, biyofiziksel bedenimizin besleyici özüdür ve DNA damgalarımızla bağlantılıdır. Ki veya enerji, bedenimiz, zihnimiz ve Ruhumuz arasında denge bulduğumuz zaman yaşadığımız canlılıktır. Ve Shen, Mesih Bilinci, kalplerimizde tüm kucaklayıcı İlahi Sevgiyi bulduğumuz ve sadece Sevgi bulunduğunu bildiğimiz zaman deneyimlenir. Ve Kristal Yaşam Kodu Tohum Atomlarının ve Kristal Güneş DNA kalıplarının aktivasyonuyla biyo-çevrimimize bağlanırken, Denge getiren bu “Üç Hazinenin” dengelenmesidir.

“Yükseliş semptomları” dediğimiz, belki de bu Altın Işık Çağında “zaman çizgisi bütünleşme semptomları” denilebilecek şeyleri deneyimlemeye neden devam ettiğimizin anlayışında İstikrar ve Denge, önemli oluyor. Solar Mesih Bilincinin artan Işık frekanslarını deneyimlerken, çok boyutlu realitelerimizde gerçekten bizi desteklemesi için odaklanmanız gereken fiziksel bedendir. Çünkü fiziksel formun bu yeniden dengelenmesi aslında yüksek boyutlu zaman çizgilerinde, Meshedilmiş Zaman Çizgilerinde Işık Miktarımızı dengede tutuyor. Ve yeni Dünya Kalıplarının ve İlahi Sevginin Kristal Matriksinin ve Birlik Bilincinin dinamik istikrarında, Dünyada Cenneti birlikte yaratma yeteneğimiz büyük ölçüde artıyor. Frekansımız değişirken, farklı davranış kalıplarını, gözlemleri ve “bilişleri” daha fazla deneyimliyoruz. Gerçeği algılamamız değişiyor ve günlük yaşamlarımızda bolca eşzamanlılıklar oluyor. Sevgili Ben’im Varlığımız ve Yücelerdeki birçok Işık Varlıkları tarafından sezgisel olarak yönlendirilme artan duygusuna sahibiz. Ek olarak, hislerin yükseltilmiş duygusu ve artan Duyular Dışı Algılama yeteneklerimiz var.

Bu Mart ayında Kozmik Bilinç farkındalık seviyelerimizi yükseltirken, günlük yaşamlarımızda daha derin bir İstikrar ve Denge duygusu deneyimleme potansiyeline sahibiz. Fiziksel bedenlerimizi Işık Kalıplarımız olarak tanımayla denge buluruz. Eski karmik kalıpları salıvererek denge buluruz. Realitelerimiz içindeki herkesle kazan – kazan durumlarında denge buluruz. Çünkü bizleri Aşkınlık Yolunda Tüm Yaradılışın Kozmik Kalbine İlahi Sevginin daha büyük akışına götüren kutuplulukların dengelenmesinin yin yang dansıdır.

Grup Ben’im Avatar Irkı olarak frekanslarımızı inceltirken ve Helios ve Vesta’nın Nedensel Bedeninde ve onların Ruhsal Güneş Işık Tapınağında İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşinin titreşimlerini deneyimlerken, bir çok psişik cerrah ve Meshedilmiş ETler alt bedenlerimize “ince ayar” yapmakta bize yardımcı olmak ve bizi çeşitli Işık Odalarına yerleştirmeyi önermek için ileri çıkıyor.

20/21 Mart Ekinoksu ile güçlendirilen, İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşi Güneşimizin merkezinden ileriye spiralleniyor ve İlahi Sevginin Birlik Izgarasına giriyor, tüm Hayatın kendi yaşamlarında ve sonsuz, ebedi İlahi Sevginin Meshedilmiş Zaman Çizgilerinde ve Birlik Bilincinde İstikrar ve Dengeyi potansiyel olarak deneyimlemesini sağlıyor.

İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşine Çağrı 

Şimdi Ben’im Varlığım ile, Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbindeki En Yüksek Işık ile bütünleşirken, Anne/Baba Tanrının, Pleiadeslilerin, Siriusluların, Andromedalıların ve Arkturusluların, Meleklerin ve Başmeleklerin, Başmelek Mikail’in, Başmelek Metatron’un ve Lord Melkizedek’in, Yükselmiş Üstatlar El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Hilarion, Sananda, St. Germain, Lady Nada, Meryem Ana, Quan Yin’in, Görkemli Elohim’in, Melkizedek Işık Kardeşliğinin, Lord Buddha’nın, Sanat Kumara’nın, Helios ve Vesta’nın ve Lord Melchior’un, Mahatma’nın Işıklandırmasını çağırıyorum.

Şimdi kendimizi İlahi Sevginin Birlik Izgarasında buluyoruz, Işığın bu Altın Çağına yardımcı olan Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarına bağlanıyoruz.

Şimdi bilinçli olarak Işığın Grup Ben’im Avatar Bilincine bağlanırken, Grup Merkaba Işık Aracına yerleşiyoruz.

Sanat Kumara, Helios ve Vesta tarafından ışıklandırılarak, Meshedilmiş Zaman Çizgilerinde Helios ve Vesta’nun Ruhsal Güneş Tapınağına yolculuk yapıyoruz.

Helios ve Vesta’nın güzel bakır – altın ve pembe – altın ışılarıyla sarmalanarak, zihinlerimize ve kalplerimize denge ve istikrar, sükunet, huzur ve dinginlik getiren İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşini deneyimliyoruz.

Şimdi hücresel seviyede bu Solar Kristalin matriksi alarak, uygun skalar dalga programları ile Kristalin Güneş DNA kalıplarını ve ikinci DNA ipliğimizde 12 ateş harfini aktive ediyoruz.

Şimdi Andromedalı Galaksiler Arası Işık Varlıkları Moleküler Yeniden Yapılandırma Işık Odası getiriyor.

Atomaltı parçacıklar süper elektron ile yükseltilmiş olarak, artan Işık frekanslarında Yeni Dünya Kalıplarına dönerken, eski yanlış inançlar, yargılar ve acı ve ihanetin, kurban ve zalim bilincinin, gücenme, öfke, utanç ve suçluluğun hücresel anıları Mükemmellik Kalıplarına ve tüm Yaradılışın Kozmik Kalbine salıveriliyor ve emiliyor.

Ve şimdi, bu spirallenen Işık parçacıklarını ve İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşini tüm İnsanlığın kalplerine ve zihinlerine yönlendiriyoruz, bu tüm yaşamın kendisini tam ihtişamı ve Işığında tanımasını sağlıyor.

Işığın Sirius Başmelek Ekibi şimdi Işık Odasının Arınma Halkalarını getiriyor.

Bu Işık Odası alt bedenlerin etrafında Işık halkalarıyla geliyor, toksik enerjileri, eklemeleri, elementalleri ve bu Şimdide arınması gereken her neyse uzaklaştırıyor.

Ve şimdi, bu Işığın Arınma Halkalarını ve İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşini, bu arınmaya ve artan Işık frekanslarına gereksinim duyan Dünya Ananın içindeki ve yüzeyindeki tüm bölgelere yönlendiriyoruz, bu tüm Yaşamın bu arınmayı, dengeyi ve yenilenmiş denge duygusunu deneyimlemesini sağlıyor.

Pleiadesli Işık Temsilcileri şimdi bizi Işık Şifası Akıtma Işık Odasına koyuyor.

Bu Işık Şifası Akıtma Odası Varlığımızdaki her atomaltı parçacığı Kristalin Yaşam Kodu Tohum Atomlarının biyo-enerjisel matriks devresi ile dolduruyor.

Bu kristal Işık akışı organları ve beden bölümlerini, merkezi sinir sistemini ve duyu sistemini, beyin kimyasını, biyo – devreyi ve endokrin sistemini güzel bir şifa Işığı ile yıkıyor, fiziksel bedenlerimizin gençleşmesine yardımcı oluyor, canlılığımızı ve enerji seviyemizi artırıyor ve alt bedenlerimizi yeniden ayarlıyor.

Şimdi bu Pleiades Işık frekanslarını ve İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşini İlahi Sevginin Kristalin Matriksine yönlendiriyoruz, bu tüm Yaşamın alt bedenlerinin bu yeniden ayarlanmasını, artan canlılığı ve fiziksel bedenlerinin gençleşmesini deneyimlemesini sağlıyor.

Arkturus Işık Temsilcileri şimdi öne çıkıyor, bizi Fibonacci Oranı Işık Odasına yerleştiriyor.

Bu Işık Odası orijinal İlahi Sekiz Hücre Mavikopyamıza hizalanıyor ve Kristalin Güneş DNA kalıplarımızı aktive etmeye yardımcı oluyor, atomaltı parçacıkları ve çakraları uygun Fibonacci oranlarında İlahi Sevginin Yeni Dünya frekanslarına döndürüyor, İstikrar ve Denge ve derin bir Birlik Bilinci duygusu getiriyor.

Ve şimdi, Arkturus Işık frekanslarının spirallenen Işık vortekslerini ve İstikrar ve Dengenin kutsal Kozmik Ateşini Solar Işık vortekslerine  ve İlahi Sevginin Birlik Izgarasına yönlendiriyoruz, uygun Fibonacci oranlarıyla Mükemmelliğin bu matrikslerini aktive ediyor ve tüm Yaşamın kendi Ben’im Avatar Işık Bedenlerinin ışıltısında İstikrar, Denge ve Birlik Bilincini deneyimlemesini sağlıyor.

Şimdi kendimizi yine kutsal yerimizde buluyoruz, Dünya Ananın Kristal Kalbine ve Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbine topraklanıyoruz, İstikrar ve Dengenin bu güzel bakır-altın ve pembe-altın kutsal Kozmik Ateşleriyle ve Elektronik Ateş Halkasıyla sarmalanıyoruz.

Işığın Solar Mesih Bilinci Varlıkları ve İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevleri ve Dünya Ana ve onun tüm Yaşamının koruyucuları olarak İstikrar ve Dengede, İlahi Sevgi ve Birlik Bilincinde, bu Altın Işık Çağını deneyimliyoruz.

(Çeviri: Saffet Güler)