KALPLER TAPINAĞI – BÜYÜKLERDEN MESAJ

Yazdır Yazdır 

Büyüklerden (Elders) Aktarım

Anrita Melchizedek kanalıyla

Sizler bu yeni Altın Işık Çağına girerken, bu Şimdide sizinle birlikte olmak bize büyük keyif veriyor. Sevgililer, anladığınız gibi, ileriye giden yol İlahi Sevgi, bağışlama, şefkat, huzur ve kendinizi Dünya Ana ve onun tüm Yaşamına hizmette olan İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevleri olarak tanıma yoluyla olur. Ve şimdi, sizler İlahi Sevginin merkezi vasıtasıyla bu dönüştürücü enerjilere daha derin ilerlerken, gölge yanlarınızın, etrafınızdaki oynamakta olduğunuz karmik kalıplara sahip olduğunuz tüm ruhlar ile tüm ilişkilerinizin, size realitenizde kalbinizin Tapınağında bütünleştirilmeye, koşulsuz olarak sevilmeye ihtiyaç duyan düşük arketipik veçheleri, kendinizin negatif ego veçhelerinizi geri yansıtanlar ile tüm ilişkilerinizin daha derin bütünleştirilmesini deneyimliyorsunuz. Bu aktarımda sizi Kalbin Tapınağına, yaradılışın daha derin seviyesine, olduğunuz ve içinizde var olan kutsal İlahi Sevginin daha derin seviyesine götüreceğiz.

Bedeninize derin nefesler alarak, kutsal yerinizde kendinizi rahatça gevşeterek, Dünya Ana’nın enerjisine, onun kristal kalbine topraklanarak ve Dünya Ana’nın kristal kalbini duyumsayarak başlayalım; çünkü Dünya Ana’nın kristal kalbi tüm Yaradılışın Tek Kalbinin holografik temsilidir. Şimdi, Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbine bağlanırken, sevgili BEN’İM Varlığınız ile birleşirken, kişisel olarak tanıdığınız Üstat Rehberleri ve Işık Öğretmenlerini çağırırken, kendinizi yaradılışın, İlahi Sevginin ve Birlik Bilincinin bu güzel merkezinde bulurken, bu Sevgiyi ve desteği hissedin. Kutsal yerinizde kişisel yıldız kapılarınızı yaratın. Işık Sütununuzu getirin, şimdi antahkarana’dan, floresan Işık tübünden nefes alın, bu ışık tüpü taç çakranızdan bedene giriyor, omurgadan aşağıya apışarası merkezine, oradan da dünya çakrası merkezine iniyor. Yüksek Benliğinize, kutsal Koruyucu Meleğinize, sevgili BEN’İM Varlığınıza ve Işığın tüm Melek krallıklarına, Başmeleklere ve Meleklere ve Meshedilmiş ET’lere – özellikle Pleiadesliler, Siriuslular, Andromedalılar, Arkuturuslular, Melchizedek Düzeni, Lord Melchizedek, Lord Metatron, Lord Maitreya, Djwahl Kuhl, Işınların Chohan’ları, El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Hilarion, Sananda ve Lady Nada, Saint Germaine, Lady Portia, Meryem Ana, Quan Yin ve Pallas Athena’ya bağlanırken, İlahi Işığın bu enerjisi sizi tüm boyutlara yükseltiyor ve şimdi kendinizi boyutsal olarak geçiş yaparken deneyimliyorsunuz, daha fazla çok boyutlu oluyorsunuz. Şimdi Görkemli Elohim’i, Form İnşacılarını çağırın. Doğa Zekasına ve Doğa Ruhu Zekasına bağlantı kurun. Bu Dünya Planındaki tüm Yaşama bağlanırken kendinizin enginliğini duyumsayın – dağlar, denizler, ormanlar, hayvanlar, bu eterik Işık sürülerini yaratan balinalar ve yunuslar. Şimdi İlahi Sevginin 144 Kristal Izgarası vasıtasıyla, tüm ışık işçilerine ve yıldız tohumlarına ve bu yükseliş sürecine yardımcı olan Yücelerdeki Işık Varlıklarına bağlantıyı hissedin. Işığın Birlik Izgarasından bu Işık geometrilerini, yüklenen gezegensel anahtar kodları, kişisel anahtar kodlarınızı, ateş harflerini, bu Yeni Dünyanın mavikopyasını yaratan, Dünya’da Cennetinizin mavikopyasını yaratan girdapların, vortekslerin ve matrikslerin içindeki kutsal geometrileri almanın hissini duyumsayın. Harika.

Bir dakika için nefesinize odaklanın, nefes alırken alt karnınızı şişirin ve nefes verirken alt karnınızı içeri çekin; Birlik Bilincinin ve Güçlendirmenin güzel Altın Alevini, İlahi Erili temsil eden bu 2012 yılını Işıklandıran kutsal ışını getirirken, Tüm Yaradılışın İlahi Sevgisinde kendinizi merkezleyin. Ve şimdi İlahi Dişilin enerjisini temsil eden İlahi Sevginin ve Aydınlık Gerçeğin güzel Pembe – Turuncu Aleviyle nazikçe sarmalanıyorsunuz. Çünkü, Kalp Tapınağınızın yaratımında kalbinize yolculuğa başlarken, İlahi Sevginin bu özü, bunun tam deneyiminde, bütünlüğünde, gerçekte, huzurda ve Birlik Bilincinde Işığın içsel İlahi Eril ve İlahi Dişil arketipkerinizin birleşmesiyle gelir. Ve şimdi Üstat Rehberleriniz ile, Koruyucu Meleğiniz ile ve tüm Işık Varlıkları ile çevreleniyorsunuz, siz İç Dünya Güneşine, Güneşe, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe bağlanırken, kalbinizde aktive olan bu güzel Altın Solar Güneş Diskini, bu yıldız kapısını görürken, odağınızı kalbinize getirin. Kendinizi tüm Çoklu Evren ile Bir olarak deneyimlerken, ruh bilincinde kalbinizin enerjisine, İlahi Sevginin ve Birlik Bilincinin Kalp Tapınağınıza götürülüyorsunuz. Şimdi Kalp Tapınağınıza girerken, İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevi ve Üstat Işık Varlığı olarak kendiniz olan, siz olan bu Sevgiyi hissedin. Kendinizi İlahi Sevginin bu Tapınağında, kalbinizin merkezindeki Işık tahtında oturmuş buluyorsunuz. Sağınızda sizi İkiz Ruh Yeniden Birleşmesinin enerjisine daha derin getiren kutsal Varlık olan İlahi Eril suretiniz var. Solunuzda İlahi Eril ve Dişil Ruhların tamamlanmasıyla ve ikiz ruh enerjilerinizin deneyimi ile sizi Sevgiye, bütünlüğe daha derin götüren İlahi Dişil suretiniz var. Bu veçhelerinizi bütünlükte birleştirin sevgililer. Ve ikiz ruhunuzu temsil eden arketipik yanınızı sağınıza veya solunuza yerleştirin. Bu Altın Solar Güneş Diski şimdi Kalp Tapınağınızda daha derinden aktive olurken ve hayata geçerken, kendinizde bu bütünlük duygusunu hissedin. Bu enerjinin ışıltısı sizi Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbine götürüyor; sizler bu kristalin matriksi, Ruh matriksinizi tam Aydınlanmaya ve Işığa getirirken, bu Kalp Tapınağınızda sesler, renkler ve Işık geometrileri şeklinde deneyimleniyor. Eşsiz Ruhsal titreşiminiz, Işığın bu kutsal Üstat Varlıkları olarak kim olduğunuzun ihtişamı ve değerliliği ile tınlayan sesler, renkler, sonik titreşimler, geometriler ve kristallerin yaratımı.

Ve şimdi bu içsel çekirdek çemberde, Yükselmiş Benliklerinizi görüyorsunuz sevgililer. Lineer perspektiften, kendinin üstatlığına ulaşmış olan geçmişin ve geleceğin tüm o paralel realitelerine Yükselmiş Benlikleriniz deniyor ve onlar etrafınızda Yüksek Benliğiniz ve sevgili BEN’İM Varlığınız tarafından Işıklandırılan bu ilk çekirdek Işık Varlıkları grubunu oluşturuyorlar. Şimdi, Yükselmiş Benlikleriniz ile birer birer bütünleşmek için zaman ayırın – Lemurya ve Atlantis, kadim Mısır’ın zaman çizgilerinde, Maya ve Aztek kültürlerinde ve diğer yaşamlarda yükselişe ulaştığınız bu paralel realitelerde ve meshedilmiş zaman çizgilerinde, bu kapıları deneyimleyin ve bu anahtar kodları tüm yüksek boyutlu benliklerinize, Yükselmiş Benliklerinize götürün. Uyuyan DNA şimdi daha derin seviyede aktive olurken, bu tam on iki iplik DNA aktivasyonu bu zaman çizgilerinde yükselişe ulaşmanın, kendinin üstatlığının hatırlayışını sağlıyor.

Yeniden deneyimlediğiniz bu kutsal Kalp Tapınağı bu mükemmel notaları, Işık geometrilerini ve İlahi Sevginin frekanslarını taşıyor ve sizi kalbinizin çağrısına, Ruhsal matriksinizin ifadesine, İlahi Sevginin bu dalgalarına daha derin götürüyor. İhtişamınızın değerliliğinin bilişine daha derin girdiğinizi, Tüm Var Olanın Tek Realitesi içindeki realitenizin yaratımında, kendinin üstatlığının, Üstat Gözlerinizden bakmanın daha derin seviyesine girdiğini görün.

Şimdi Meshedilmiş zaman çizgilerinde tekrar kucaklamakta olduğunuz enerjiyi berrak şekilde görürken, gelecek Benliğiniz ile birleşirken bu odağı taşıyın sevgililer.

Ve bu vizyonu bu Şimdiye getirin, Kalbinizin çağrısıyla, kalbinizin rüyasıyla Kalp Tapınağınıza uzatın ve Işık ailenizin bu içsel çemberinde temsil edilmesine izin verin – ne yapıyorsunuz, kiminle birliktesiniz, nerede yaşıyorsunuz, şifacılar, öğretmenler ve yol göstericiler olarak güzel yaratıcı enerjilerinizi ve ihtişamınızı nasıl ifade ediyorsunuz. Bu vizyonu Dünya Ana’nın kalbine topraklayın, onu bu Şimdiye getirin, bu realiteye topraklayın. Şimdi Işık Ailenizi kucaklayın. Ve şimdi Işık ailenizin ve dostlarınızın bir diğer güzel çemberinin ötesini görün; bir çok yaşamlardan tanıdığınız ve şimdi Işık ve Birlik Bilincinin bu lejyonunda bir araya gelen bu Işık ailesi ve Işık dostları. Tüm dünyadaki yıldız tohumlarına ve ışık işçilerine bağlanırken, yıldız mirasınız vasıtasıyla aşina olduğunuz kollektif yıldız enerjilerini ve grupları da hissedin. Pleiadesliler, Siriuslular, Andromedalılar, Arkturuslular, Lyralılar, Antaresliler bu Işık Varlıklarına enerji bağlantısına davet ediyorlar. En fazla rezonans hissettiğiniz çekirdek grup hangisiyse, bu içsel gruptan Işığın yıldız kapıları vasıtasıyla, içsel plan öğretileri ve Işık aşramları da dahil birçok boyutlar ve realitelerde deneyimlemiş olduğunuz Işık öğretilerinin bilişine uzanan bu aynı çekirdek gruptur. Melchizedek Düzenine, Büyük Beyaz Locaya, Aştar Komutasına ve Galaktik Federasyona. Ve şimdi Başmeleklere ve Meleklere bağlanı. Bu kutsal yedi Başmeleği – Başmelek Mikail, Uriel, Rafael, Cebrail, Zadkiel, Jophiel ve Chamuel – etrafınızda görüyorsunuz. Harika. Şimdi size bir armağan sunuluyor. Bu Şimdide Üstat Gözlerinizden görmek üzere enerji blokajlarını kesmek, eski bağları ve kordonları enerjisel olarak salıvermek için Başmelek Mikail kutsal bir armağan sunuyor, başka bir seansta buna daha ayrıntılı gireceğiz. Şimdi daha derin bir berraklık ve içgörü duygusu, anlayış ve güçlenme, birlik bilinci ve İlahi Sevgi deneyimliyorsunuz. Siz bu Işık Lejyonusunuz ve kalbinizi kendinize ve birbirinize daha derin açarken, bağışlama ve Sevgiyi, berrak iletişimde tüm Yaşama götürüyorsunuz ve aslında bu Şimdide bütünleştirilmeye gereksinim duyan kendinizin alt – kişilik veçhelerinizi kucaklıyorsunuz. Ve bu İlahi Sevgi tapınağınızda, Kalp Tapınağınızda sonraki çemberdir. Bu dualite planlarında tepki göstererek kendinizin ve hayatınızın zorluklarının negatif ego veçhelerini oynamış olduğunuz her seferinde, bütünleştirilmeye gereksinim duyan alt ego kişilik veçhelerini ebedileştirdiniz ve bu kurban, zalim, müptela, dilenci veya yaralı çocuk gibi arketipler vasıtasıyla arketipik olarak anlaşılabilirdir. Hala çatışma yaşıyor olabileceğiniz kişilerle ilişkilerinize odaklanırken, şu anda bütünleştirilmeye ihtiyaç duyan bu arketiplerin veya alt veçhelerin her birine odaklanın. Siz bu rolleri oynarken, bu ruhların sadece kendini sevme yoksunluğu, kendini takdir etme yoksunluğu, maskelere gizlenme, yapma ihtiyacını savunma veya hissetmeyi deneyimlediğiniz realite bölümünü size yansıttıklarının bilişine bunu geri getirin. Utanç, suçluluk ve acı yaratan bu hücresel anılar kalplerinizdeki İlahi Sevginin kutsal yıldız kapısı vorteksi vasıtasıyla Sevginizle bütünlüğe getiriliyor. Üstat Rehberleriniz, ruhunuz, yıldız aileniz ve Işık dostlarınız şimdi düşük negatif ego veçhelerinizi veya alt kişiliklerinizi ya da arketiplerinizi kucaklıyor. Bu oyunu nasıl ebedileştirdiğinizi ve ne kadar iyi oynadığınızı görün, aslında tek gerçek sahne oyuncusu sevgili BEN’İM Varlığınızdır. Tüm bu alt kişilik veçhelerinin ötesi sadece sevilme arzusudur. Bu nedenle korkularınızla yüzleşin sevgililer, en büyük korkularınızın ne olduğuna bakın ve bunları bütünleştirirken hem yansıtmada hem anlayışta kendi içinizde bu negatif ego veçhelerinin daha derin seviyesini değiştirirsiniz. Şimdi her bir veçheyi İlahi Sevgiyle kucaklayın.

Ve son olarak hala karmik kalıpları ve eski kontratları oynadıklarınızı bunun etrafına çevreleyin, onları kucaklayın ve Sevin, çünkü onlar, üzerinde çalışmanız gereken şeyleri size gösteren yansıtmalardır. Onları Sevgi ve bağışlama ile kucaklayın, sevgililer. Derslerinizi acı, utanç, suçluluk, terk edilme ve Sevgi yokluğunda öğrenmeyi seçeceğinizi belirten bu eski kontratları iptal etmeyi gözden geçirin. Üzerinde “İPTAL EDİLDİ” yazan büyük kırmızı bir kauçuk damga alın ve bu eski kontratları iptal edin, bu zaman çizgilerinden hala bu Şimdiye uzanan, “Seni sevmiyorum, Seni takdir etmiyorum, Seni işitmiyorum, Seni görmüyorum, Sana güvenmiyorum, Seninle hiç bir şey yapmak istemiyorum” diyen enerji kordonlarına bakın, bu karmik etkileşimleri görün, bunları kesin, iptal edin.

Yine Başmelek Mikail’in Kutsal Hakikat Kılıcıyla bu hatalı inançlara ve yargılamalara dayanarak, çakralarınızdan uzanan bu enerji kordonlarını kesin. Her bir ilişkiyi gözden geçirmek, sevmek ve bağışlamak, enerji kordonlarını kesmek ve enerji bedeniniz vasıtasıyla realitenize getirmiş olduğunuz o enerji akışlarının ne olduğuna bakmak biraz zaman alacaktır. Her birini, “Seni görüyorum, Seni seviyorum, Sana inanıyorum, Sana güveniyorum, Seni takdir ediyorum” onaylamaları ile değiştirin. Bu Altın Işık Çağına girerken, kendi arketipik negatif ego veçheleriniz ile oynanmakta olan kendinizin düşük veçhelerini, tüm karmik ilişkileri ve karşılıklı etkileşimleri gerçekten salıverebilmeniz önemlidir sevgililer. Sizlere Tolkien çarkının, Işık çarkının dönüşü armağan ediliyor, kalplerinde, Yüksek Işık seviyesinde izinleriyle, İlahi Sevgi, şifa ve Işık vasıtasıyla bu anıları temizleme ve şimdi bu Sevgiye en çok gereksinim duyan kendinizin veçhelerini daha çok kucaklama armağanı veriliyor. İlahi Sevgi Kalp Tapınağınızın ışıltısında tüm Yaşamı ve tüm veçhelerinizi iyileştirin ve Sevin. Bu Tapınak geri gelip daha fazla çalışmanız, Kalp Tapınağınızın daha derin anlayışı ile her bir Şimdi anını hissetmek için güzel bir yerdir. Bu odaklanma kendinin üstatlığının daha büyük seviyesine, her zaman bu sihirli Üstat Varlıkları ve İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevleri olduğunuzun bilişine götürür.

Kendinizi ve başkalarını bağışlayarak, kendinizi bu kutsal biliş ve Sevgi yerinde tutun. Dünya Ana’nın kristal kalbine bir kez daha topraklanın ve etrafınızda melek kanatlarıyla sizi sarmalayan sevgili BEN’İM Varlığınızın enerjisini deneyimleyin, Meleksi ışık bedeniniz enerji bedenlerinizin, spiritüel bedenlerinizin, Yükselmiş bedenlerinizin üzerine yerleşirken, Meleksi ışık bedeninizi hissedin. Bu sizsiniz ve bu her zaman olmuş olduğunuz siz, İlahi Sevginin Meleksi Üstat Varlıkları. Dünya Ana ve onun tüm Yaşamına hizmet çalışmanız için teşekkür ederiz ve size en sihirli günü diliyoruz.

(Çeviri: Saffet Güler)