- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

KASIM 2017 YENİ ENERJİ GÜNCELLEME

“Gaia’nın Suları”

(İskenderiye’deki Serapis Tapınağında Serapis Bey ile – orijinal Kütüphane sitesi).

Rebecca Dowson

“Burası kutsal suların insanların hakkında bildikleri yerlerin altındaki su düzeyinin altından geldiği yerdir. Gaia’nın derinliklerinden gelen kutsal sular, gezegen doğduğu zaman burada doğan kutsal sular. Başka bir yerden gelen sular değil, Gaia’nın özü olan sular. Gezegenin çekirdeğinde oturan o tek pınar, o tek kaynak – çünkü size gezegeninizin özünün su olduğunu söylüyoruz. Böyle olmalı. Su ile ve onun küresel özellikleri ve doğası ile ilgili ve nasıl titreştiği ile ilgili anlayacağınız her şey – o gezegeninizin hayatıdır. Suyun sizde dolaştığını anlamalısınız. Her birinizin, sadece bu formda kavramsallaştırdığınız zaman değil, bu Dünya realitesine geldiğiniz orijinal sıralama ve imzada suyun orijinal pınarını içeriyordunuz. Hepiniz gezegenin özü olan orijinal pınar kaynağından geldiniz.

Bu gezegenin özü ateş değil, sudur. Temizlemek, saflaştırmak ve kendilerine kaynaklarını hatırlatmak için buraya gelenlerin hatırlayışıdır ve odağınızın nerede olduğu, tabiyetinizin nerede olduğu, sadakatinizin nerede olduğunun bilgisiyle görevlendirilenler için büyük bir hatırlatıcıdır. Bu gezegen iledir.

Bu hepiniz için çok önemlidir, çünkü hepiniz tabiyetinizin başka bir yer olduğuna ve başka bir şeyi temsil ettiğinize ve uzak yerlerden olduğunuza inanıyorsunuz. Bu gezegene ait olduğunuzu bildiğiniz bir zaman vardı, ama geniş bir alana yayılma ve ayrılık kendiniz için çoklu kimlikler yarattı ve buradan başka herhangi bir yerde olmayı özlemeyi yarattı, buna rağmen gezegenin merkezinin kutsal suları içinizde dolaşıyor ve bu hatırlayışın pınarıydı. O hala burada erişilebilirdir.

Size bulunmuş olduğunuz bölgelerin tümünün – mağaralar, tüneller, dağlar – hepsinin pınar kaynağına bağlantılı olduğunu söylüyoruz. Gezegenin merkezinden akan su. Neden oradasınız? Çünkü orada olduğunuz zaman içinizdeki sular tekrar onunla armoni içinde şarkı söylemeye başlıyor ve bu gezegeni terk edilecek bir şey olarak değil, hayata geri döndürülecek bir şey olarak sahipleniyorsunuz. Siz bu gezegen sularısınız ve akacaksınız ve yaratacaksınız ve bu büyük hatırlamadır.

Bilginin suda taşındığını biliyorsunuz. Bilginin saklanması hakkında çok şey söylendi ve şimdi siz bunun aktarım olduğunu anlıyorsunuz. Suları aktarmak, insanlara suları vermek. Her konuştuğunuzda, sesiniz her duyulduğunda, bu gezegende damgalarınız her hissedildiğinde, gezegeni doldurup taşırıyorsunuz, gezegeni yaşamın suları ile dolduruyorsunuz.

Bu, insan zihinlerinin işitmeye alışık olduğundan çok daha fazlasıdır.

Size suyun eterik özelliklerini anlatalım. Su çokboyutlu frekanslar ile tınlar ve titreşir, bu nedenle fiziksel ifadenizde suyu taşımanızın fizikselliği, onun gittiğiniz her yerde yankılanmasını sağlar. O, su molekülünün kendisinin titreştiği gibi titreşir. Gezegenin özünün temsili olduğunuzu anlamalısınız. Bu zamanda birleştirmeyi insanlığın kollektif alanına geri getirmek çok önemlidir.

Su sizin için çok önemlidir ve onun kaynağını anlamalısınız. Biliminiz suyun Galaksiden kaynaklandığını söylüyor ve size evet diyoruz, ama su aynı zamanda gezegeninizin merkezinden kaynaklanır. Toroidal alanlarınıza baktığınız zaman, o gezegeninizin bir modelidir. Sadece elektromanyetik olarak nasıl çalıştığı değil, su ile nasıl çalıştığı. Gezegeninizin kutuplarına bakın. Çokboyutlu veçhelerinde ve sürekli bir pınar veya kaynak olarak gezegendeki katmanlarda sirküle olan sudur. Elektromanyetik alan suyun akışıdır. Bilim insanlarınız, gezegendeki su akımlarının değişmekte olduğundan kaygılanıyorlar. Size, su akımlarının elektromanyetik alan ile daha fazla uyumlanacaklarını söylüyoruz. Böyle olmalı. Gezegeninizdeki suyun ve elektromanyetik alanlarınızın birlik içinde gitmediklerini anlamak sizin için ilginç değil mi? Bu nedenle insanlık gezegen ile birlik içinde gitmiyor. Ve kadim insanlar ve siz kendiniz kaynağın aktığı yerin tekrar birlik içinde biraraya geldiğini her zaman biliyordunuz.

Atlantis’in sırrı neydi? Atlantis’in sırrı bu gezegende elektromanyetik alanların bilgisi ve anlayışıydı, çünkü bunların nasıl çalıştığını, nasıl aktığını ve su ve diğer elementler ile birlik içinde nasıl çalıştıklarını anladığınız zaman, gereksiniminiz olan her şeye sahip olursunuz. Bu sizin yaşam dayanağınızdır, sizin ikmalinizdir ve sizin bolluğunuzdur. Gezegeninizdeki bu sahte kıtlık sisteminin gezegenin nasıl işlediği ile ilgisi yoktur ve gezegeni elektromanyetik alan ile ritim dışında tutmak için bu gezegendeki okyanus akımlarını ve doğal iklim fenomenini aktif olarak bozmayı ve değiştirmeyi isteyenler var. Neden? Çünkü onlar elektromanyetik alanı ayarlayamıyorlar. Elektromanyetik alan devam ettirilmelidir.

Sizler gezegen ile birlikte titreştiğiniz sürece, elektromanyetik alanı devam ettirirsiniz. Titreştiğiniz sürece, bu gezegendeki akımların, mevsimlerin, elementlerinizin hareketlerinin hepsinin tekrar sinerji içinde çalışmaya başlaması için, dingin suları (gezegenin özünü) etere geri getiriyorsunuz. Bu zamanda diğer galaktik gruplardan büyük ilgi ve büyük katılım var. Duyumsanan çok fazla varlık olmasının nedeni budur, çünkü gezegenin ritminin ve gezegenin elementlerinin hareketinin doğal elektromanyetik hareket ile tekrar uyum içinde olması gerektiği anlaşması vardır.

Bizimle birlikte olduğunuzdan bu yana ve öncesinde bedenlerinizde değişimleri neden hissediyorsunuz, enerji sisteminizde değişimleri neden hissediyorsunuz? Çünkü bedenleriniz Yerkürenin temsilidir, bundan dolayı akımlarınızın ve iklim sistemlerinizin hepsi uyumlanmaya geri değişiyor. Korkmak için değil, sizi optimizasyona getirmek için. İkmal, bolluk, verimlilik ve yaratım için optimizasyon.

Size bunun hangi çalışmayı yapmak zorunda olduğunuz hakkında olmadığını, bu zamanda gezegende olma istekliliğiniz ile ilgili olduğunu söylüyoruz.

Huzur sizinle.

(Çeviri: Saffet Güler)