KİRAEL – Depremler

Yazdır Yazdır 

Ruhsal Rehber Kirael : Depremler: Ne yükseliyor şimdi ?

KIRAEL: Umut ediyorum ki bu oturum sizin depremlere bakış açınızı değiştirecek. Dünya şu anda hızlı değişen bir periyot içinde dolayısıyla bilinçteki büyük sıçrayışa yaklaşılıyor. Bu dönüşüm zamanında geçmişte deneyimlediğiniz depremlerden daha şiddetlisini bekleyin. Bazı bilgi taşıyıcıları bu depremlere yakalanacaklar ve onlara tavsiyemiz bu süreçte düşmekte olan şeylerden uzak kalmalılar ve kendi içlerine yönelmeleri yönündedir. Diyebilirsiniz ki Kirael bunu bize neden söylüyorsun bu zaten bilinen bir şey. Ben de o zaman size evinizde veya ofisinizde otururken bu durum size bir anlam ifade etmeli diyorum. Çünkü dünya daha sallanmaya başlamadı. Eğer aniden sallanmaya başlarsa ne yaparsınız? Böyle bir durumda çok az bir sürede karar vermeniz gerekecektir. Sizler ruhçularsınız ve bizim bu dönüşüm zamanında size ihtiyacımız var. Öyleyse ifade ettiğimiz tarzda bir bölgedeyseniz olacak olanlara hazırlanın.

Beni dinleyen veya bu oturumun kayıtlarını okuyanlardan %98’i asla bir deprem deneyimlemeyecek. Hal bu ki eğer siz %2’lik bir kısımdaysanız kendiniz hakkında ifade edileni hatırlayın. Size daha önceki oturumda ifade etmiştim korkuyu sevgiye dönüştürmek için 90 saniyeniz var. Bu 90 saniye mesajını günlük çalışmalarınızda hatırlarsanız sakinliği elde edersiniz. Beyninizin sol lobunun sesini kısın sürüş iznini beyninizin sağ lobuna verin Beyninizin sağ lobu, sizi, yüksek benliğinize erişimini sağlayarak sizin olaylara daha üst bir açıdan bakmanızı sağlayacaktır. Bu çalışmayı her gün yapın. Böylece kendinizi dengelenmiş ve merkezleşmiş olarak hissedebilirsiniz. Bu metod deprem vurduğunda sizin sessiz ve sakin kalmanızı sağlayacaktır.

Bilim adamları size meydana gelen depremin dünyanın mantosundaki gerilimin bırakılması olarak yorumlayacaklar. Henüz bu gerilime neden olan olgunun ne olduğu sorulmadı. Bu gerilimin sebebi beşeriyetin yapmış olduğu seçimlerde biriktirmiş olduğu negatif durumlardır. Özelliklede genç ruhların seçimleri. Böyle bir negatiflik dünyanın jeolojik katmanında bir zedelenmeye müsait bir zemin yaratmış olur. Bunlara bir çok olayda siz doğal felaketler olarak adlandırıyorsunuz. Bu depremler aslında beşeri yapının durumundan kaynaklanmaktadır. Kısaca insan yapımıdır. Aslında deprem insan yapımıda olsa doğal bir oluştur çünkü içinde doğayı barındırır.

Deprem kötü bir şey değildir. Bu doğal süreç gereklidir ve gezegene temizliği getirir.Dünya Ana’nın güzel bedeni bu süreçte neye ihtiyacı olacağını bilir. O bu durumu sorgulamaz o neyse odur. O biliyorki hayatta kalmalıdır. O aynı zamanda sizin bir ruhçu olduğunuzu biliyordur dolayısıyla olay esnasında sizin çevrenizden dolaşacaktır. Tabiki kendinize ruhçu sıfatını atayamazsınız. Öncelikle ruhçu bilginin bizzat sizin tarafınızdan yaşanması icab etmektedir. Bu olguyu davranışlarınızda göstermelisiniz.

Bu geçiş sürecinde meydana gelen depremlerde oluşan etkiler çeşitli galaktik boyutlarda yaşayan varlıkların teknolojileri tarafından azaltılmaktadır. Bu teknoloji enerjinin geniş alanlara yayılmasını sağlar veya küçük bir alana taşıyarak nüfusun az olduğu bölgelere aktarır. Bu bilgiler sizin bu konular üzerinde düşünmeniz yeterlidir. Şimdi soruları alacam.

–0– Kendi içimize dönerek dünyadaki hareketler ile uyumlanma sağlarız.

Soru: Son dönemde Haiti ve Şili’de meydana gelen depremlerde diğer boyutlardan başka varlıklar bu sürece dahil oldular mı?

KIRAEL: Tabiki. Haiti depreminin sadece başkent ile sınırlı olduğuna dikkat etmediniz mi? Haiti küçük bir adadır. Bir çok geniş kara alanlarında yüksek şiddetli deprem olmasına rağmen bu depremde ölü sayısı fazla oldu. Dikkat ettiniz mi Şilideki depremde, deprem 8.0 ölçeğinde olmasına rağmen Haitide meydana gelen depremden daha az sayıda kişi ölmüştür. Daha fazlası depremin merkezi Şilide insanların az olduğu bir bölgedir. O bölgede ki bazı insanlar depremi güç bela hissetti. Evet sizin galaktik kardeşleriniz zararın fazla olmaması için ilahi bir yardımda bulundular. Bir kere, dünya ana itelerse, onun geri dönüşü olmaz. Bu durumda depremler engellenemez. Sadece etkileri azaltılabilir.

Soru: Bilim adamlarının ifade ettiğine göre Şilideki deprem şehir planını bir miktar batıya kaydırmış bizim bir gün içindeki zamanımızı kısaltmıştır. Bu oluşan haline bize etkileri çok katlı beden yapımıza etkileri neler olacaktır.

KIRAEL: Dünya sizin gibi yaşayan bir varlıktır. Onunda sizin gibi dört kattan oluşan bir beden yapısı mevcuttur. Bu dört beden, ruhsal,mantal,duygu ve fizik bedendir. Dünya üzerindeki beşeriyet dünya ile aynı hızda titreşmektedirler aksi halde burada olamazdınız. O halde dünya ananın bedenleri arasında uyumsuzluk varsa sizinde bedenleriniz arasında da vardır. Dünya sallandığında temizlik ilk önce fizik katmanda gerçekleşir.

Dünya ana fiziksel bedenine çarpmakta olan negatif enerjiyi absorbe eder. Bu negatif enerji beşeriyetin kestiği ormanlardan, kirletilen sulardan, yaratılan savaşlardan acılardan beslenir. Bu kaynakları arttırabiliriz her neyse dünya ana kendini salladığında absorbe ettiği enerjiyi temizler. Dünya ana salladığında sonuç bir kaç santim harekete geçmiş bir tektonik yapıdır. Bu durumun tüm bedenlerde çok derin etkileri olur. Şimdi şunu şuurlu imajine edin dünya ana diğer bedenlerine bir kaç santim yaklaşırsa ne gibi etkileri olur? Dünya sallandığında duygu bedeni sürücü güçtür Duygular hareket halinde olurlar.

Dünyanın fizik bedeninin, beşeriyetin üzerinde yürüdüğü topraklar, bundan dolayı beşer fizik bedeni her zaman dünyanın fiziksel bir parçası varlığı olmuştur. Siz dünyanın ritmi içinde titreştiğinizden dolayı mantık olarak dünya değişince sizde değişeceksinizdir. Bir ruhçu olarak eğer negatif durumları barındırmıyorsanız değişimin fiziksel bedeninize negatif bir etkisi olmayacaktır. Eğer dünya ana ile değişmezseniz, onunla uyum içinde olmayacağınızdan dolayı mücadele edecek onunla savaşacaksınız. Fiziksel bedeninizi çevreleyen duygu bedeniniz burada çok önemli bir yolculuk yapmaktadır.Çünkü sevgiyi deneyimlemek istemektedir. Dünyanın duygu bedeni aktifken günlük yapılacak bir içe dönme çalışması sizin duygu bedeninizi dengelemek için güzel bir kendinizden kendinize yardımdır. Dengelenmiş bir duygu bedeni sevgiyi deneyimler.

Şilideki deprem sonucu bir günün oluşturan zamanın kısalmasını ancak siz bu durumu dengeleyebilecek bir şey bulduğunuz taktirde düzeltmiş olursunuz. Aksi taktirde zaman kaybınız olacaktır. Bu süreci dengeleyecek durumu bulmanız bir yıldan fazla sürebilir.

Bir ruhçu olarak, dünya ile ahenk halinde olmak için kendinize dönmeniz gerekir. Sadece içe dönmek size azalan zamanı dengelemek konusunda dengeyi getirecektir. Eğer uyumlanamazsanız kendinizi dengeden çıkmış olarak bulacaksınız. Her gün en az yarım saat içe dönme çalışması yapmalısınız. Eğer içe dönme çalışması yapmaya zaman bulamayanlara, sadece bir mum yakmalarını ve bu mum karşısında 30 dakika süresince tekrarlı bir şekilde ben içime dönüyorum demelerini tavsiye ediyoruz. Bedeniniz bu süreçte kendi içine doğru hareket ederek siz böylece derinden hareket edeceksiniz. Bu egzersiz ile sade kaybedilen zaman kazanılmayıp aynı zamanda varolan mekanı tekrardan düzenleyeceksiniz. Böylece dünya ana bir kaç santim ileri doğru hareket edecek. Eğer dünya anaya kaybettiğini kazandırmak için yardım etmezseniz onunla uyumlanma adına savaşacaksınız Yanlış olan şeyler yapacaksınız. Siz içeri dönerken çevrenizdekiler dönmüyorsa sizin bir avantajınız olacaktır.

–0– Büyük değişim geliyor

Soru: Depremler bizi daha genişlemiş boyutlara taşıma amacımı taşımaktadırlar.

KIRAEL: Depremlerin asıl hedefi siz değilsinizdir. Fakat deprem bir şekilde yinede meydana gelir. Aslında depremler dünya ananın yükselişi için tezahür ederler. Şu an da siz bir boyutta varoluyorsunuz sizin üstünüzde sizi kapsayan başka bir boyut mevcuttur. Bir üstünüzdeki boyut içinizde bulunduğunuz boyuttan daha genişlemiş haldedir. Bir üst boyut size yaklaştıkça bir alt boyut içinde -iç dünyasında- gürültüler, depremler diğer doğal olaylar olacaktır. Bir üst boyut hızla bir alt boyuta yakınlaşır sonra tekrardan geri gider. Çünkü şu anda dünya üzerinde yüksek düzeyde titreşimi barındıran ruhçu sayısı azdır. Dünya ananın daha fazla bilgisini taşıyan varlığa ihtiyacı vardır. Böylece bir üst boyut ile sorunsuz ilişkiye girebilir. Fakat şu aralar ilişkisinden fazla zarar görmemek adına kendini ayrı tutmaktadır. Ayrı tutmasının nedeni ruhçu olmayanların sayısının fazlalığıdır. Gelecekte yeterli ruhçu uyandığında büyük dönüşüm bilinçte güçlenerek dünyayı daha üst boyuta taşıyacaktır. İçinde bulunduğunuz boyut içeri ve dışarı kısaca her yöne doğru genişleyecektir. Böylece bir üst boyuta girişler çıkışlar daha kolay, daha yumuşak şekilde tezahür edecektir. Depremler davetsiz gelirler çünkü dünya dönüşmektedir dolayısıyla sizde dönüşmektesiniz. Dünya sizden önce dönüşecektir.

Soru: İfade ettiğin üzere depremler gezegenin çeşitli olgulardan temizlenmesini sağlıyor. Bilinen kirliliğin dışında başka nelerden temizleniyor.

KIRAEL: Depremler dünyayı bir çok şeyden temizler. Sadece gezegenin titreşimini yükseltmez aynı zamanda içinde negatifliği barındıran, acemi, bilgi eksikliği içindeki ruhların etkilerini ve sayılarını azaltır. Çok fazla sayıda insan dünya üzerinde ikamet etmektedir. Dünya 4 milyar insanı tutacak kadar tasarlanmıştır. Ancak bu sayı şu anda 7 milyardır ve neredeyse kapasitesinin iki katı insan ikamet etmektedir. Depremler vasıtasıyla dünya genç ruhlardan kendini temizler. Yüksek oranda insan deprem bölgesinde yaşıyorsa sebebi genç acemi ruhların odunlarla sarmaş dolaş olmasından kaynaklanmaktadır. (Çevirmenin notu: Odun benzetmesi varlığın yaptığı seçim kendisinide yakacaktır) Acemi genç ruhlar ruhsallığa fazla önem vermezler. Dünya yükselişini geçirirken onları evlerine gönderir. Onlar bu depremlerde sağ kalamayacaklar. Çünkü bu onların seçimi. Onlar bu gezegendeki planlarını terk edip, başka bir gezegenin planına dahil olup kendi tekamül yollarında kaldıkları yerden devam edecekler.

Ruhsal enerjiler, sizin gibi olanlar bu deprem bölgeleri alanlarında olmayacaklar. Olabilirsiniz ama kural olarak olmayacaksınız. Eğer orda olursanız ertesi gün oradan uzaklaşacaksınız. Ben bir ruhçu bu depremlerde ölmez demiyorum ancak kişi kendi bilgisinin tatbikatını yapmadıysa oluşan durum her varlık için caridir.

O halde bu temizlik dünya ananın fiziksel bedeninin sallanmasını içermiyor aynı zamanda nüfus fazlasını oluşturan bu gezegende görgü eksikliği olan acemi genç ruhların negatif etkilerinide azaltmayı içeriyor. Büyük dönüşüm geliyor ve bu temizlenme aynı zamanda hüküm sahibi yapacak.

Soru: Depremler olurken dünya ana ne hissediyor?

KIRAEL: Kendisinin saflaştığını fark ediyor. Her seferinde 200.000 veya 300.000 varlığı kendi yolundan çıkartarak daha fazla temizlik sağlıyor. Bu varlıkları aynı anda hemen gönderemiyor. Ruhları gruplandırarak onları kendi birliklerine kendi ruh ailelerine gönderiyor.

Soru: Eğer bilgi taşıyacak varlık sayısında yeterince artış sağlayabilirsek, dünyanın yükselişi sırasında meydana gelen olayların yokedici etkilerini azaltabilir miyiz?

KIRAEL: Evet, ama bu durumun gerçekleşmesi neredeyse imkansız. Yeterli sayıda ruhçu olmadığından geçişin, yükselişin, zerafetle olmasını engelliyor. Dünya sallanacak ve siz bununla yüzleşeceksiniz.

–0– İçe dönüş çalışmaları farkı yaratacak.

Soru: Depremlerin etkisini azaltmak için neler yapabiliriz.

KIRAEL: Aynı şeyi tekrar edecem kendi içinize dönerek kendi titreşim seviyenizi arttırmaya çalışın, vicdanlı olun, dürüst olun, sevgi ve şevkat dolu olun. Vicdanınızı bastırmayın. Bir ruhçuysanız kendi çevrenizdeki her şeyi kontrol etmelisiniz. Fakat daha çok zihninizde olduğunuzdan ya az kontrolünüzün olduğunu veya hiç kontrolünüzün olmadığına inanıyorsunuz. Siz hava koşullarını değiştirecek kadar çevrenize etki edemiyorsunuz. Çünkü size göre bu olgu çok büyük ya da bu durumu kontrol edebilecek kadar empati kuramıyorsunuz. Ruhsal olacak kadar güçlü değilsiniz – kendinizden kopuyorsunuz olaylar içinde olay olduğunuzda enerjinizi kaptırıyorsunuz – Bir çoğunuz içe dönüş çalışması yapmıyor. Yapanlar işin hakkını vermiyor. Eğer bu içsel çalışma adı altında kullanılan meditasyon kavramından sıkıldıysanız kendi yüksek benliğize seslenin ve beyninizin %10’nunda sıkışıp kalmak istemiyorum deyin. Beyninizin %90’lık kısmını kullanmayı talep edin. O zaman kendi içinizde dayanıklılık inşa edilecek.

Konsantrasyonda zorlananlar, mum yakarak pratik yapabilirler. Mumu yakın ve kafanızı sağa doğru eğin ve mumun alevini izleyin o da sizinle beraber eğilecek. Daha sonra doğrulun ve durun. Bu seferde sola doğru eğilin ve tekrar mumun alevinin sola doğru eğildiğini gözlemleyin. Bir ip ucu başınızı hafif eğdiğinizde alevi sizinle nasıl şekil aldığını izleyin. Bu nasıl oldu? Siz ruhçusunuz ve sizin alevi eğecek şekilde gücünüz var. Eğer alev sizi takip etmezse hemen pes etmeyin ve bu egzersizi durum gerçekleşene kadar devam ettirin.

Eğer düzenli içe dönüş çalışması yaparsanız kendi çevrenizi kontrol edebildiğinizi göreceksiniz böylece siz bir tsunami veya depremde oluşan dalgaları onlarla konuşarak yönünü değiştirebileceksiniz. Dr.Emoto’nun çalışmalarını kontrol edin. O suyun iletişime cevap verdiğini biliyor. Gregg Braden’ide takip edebilirsiniz. O size bilgi tanesini iterek nasıl baskı yaratılacağını ve oluşan etkilerin nasıl azaltılacağını gösterebilir.

Hayatınızda meydana gelen olayların kontrolü altındasınız. Buna deprem ve tsunamilerde dahildir. Eğer endonezyada tsunamiden zarar gören insanlar içsel çalışmayı pratik olarak yapsalardı ve oluşan tsunamiye karşı “daha fazla yok, etkini azalt” deselerdi belki ıslanacaklardı ama tsunaminin öldürücü etkileri engellenecekti.

Dünyada yeterince saflaşmış ruhçu olunca dünya gezegeni çevresindeki hava koşullarını etkileyecektir. Her ruhçunun bilmesi gereken – idrak etmesi gereken – siz fizik beden değilsiniz. Sizin gücünüz bir deprem yaratabilir geçmişe veya geleceğe gidebilir.

–0– Depremler: Doğal veya Beşeriyet yapımı?

Soru: Dünya ne kadar daha sallanacak ve sıradışı hava koşullarını daha ne kadar deneyimleyeceğiz? Bilimsel çalışmalarla hava koşullarına planlanmış bir şekilde etki eden kişiler kimlerdir? Kimler havayı manipüle ediyor ?

KIRAEL: 8.8 şiddetinde Şili’de olan depremin asıl sebebi avrupadaki parçacık hızlandırıcında yapılan deneydir. [1] Basitçe ifade edersek hızlandırıcı soğudu sonra kendiliğinden tekrar hızlıca ısındı ve sonra tekrar soğuyarak kapandı. Bu durumu gözlemleyen bilim adamları bir şeylerin olduğununu farkındaydılar ama ne olduğunu anlamadılar. Enerji roket hızıyla dünya çekirdeğine gitti. Daha sonra hızlıca yukarı doğru şiliden yukarı doğru çıktı. Bu olay beşer yapımı bir olaydır. Enerji sizin zannetiğiniz üzere böyle bir enstrümanda taşınamaz. Onlar ateşle oynayan çocuklar gibiler.

Haiti’de olan depremde insan yapımıdır. O depremin arkasında da Şilide olduğu gibi beşeri ögeler vardır. Bu durum bazı güçlü aileleri içerir. Haiti gibi yerlerde fakirin fakiri yaşarken dünya finansını yönetenler burada istediklerini yaparak istedikleri patlamaları yaratarak kimseye haber vermeden kargaşa yaratmaktadırlar. Hava olaylarının arkasında paranın ve gücün beşeri kökleri vardır.

Bu hava desenlerini kontrol eden küçük sınıfta bir insan topluluğu mevcuttur. Yaklaşık sayısı 100.000 dir. Bu az sayıdaki insan dünyadaki paranın %98’ine sahiptirler. Eğer bunların ruhsallık hakkında bilgileri yok zannediyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Onlar ruhsallık hakkında herşeyi biliyorlar ve onlar güçlerini nasıl kullanacaklarınıda biliyorlar fakat onlar karanlık amaçlar için bu güçlerini kullanıyorlar. Onlar bunları bildiklerini sizin bilmenizi istemiyorlar. Eğer biliyorsan ve çok şey söylüyorsan onlar arkanızdan geleceklerdir. Bu insanlar gezegende çok sayıda ölümün meydana geldiğini biliyorlar ve bu insanları kendi ruh ailelerine göndermenin hiç bir sakıncasını görmüyorlar. Onlar kendilerinin her istediklerini yapabileceklerini zannediyorlar. Bir çoğuda yapıyor. Bu anlattıklarım size komplovari gelebilir fakat bu böyledir.

Bu insanlar hiç hatasız günde dört beş saat içe dönüş çalışmaları yapıyorlar. Bunların ailelerine siz kendi deyiminizle “eski para” olarak ifade ediyorsunuz. Bu insanlar bu enerjiyi onlardan daha uzun süre taşıyacak varlıklarla çevrilidirler. Bu aileler bu kişileri bir bariyer gibi kullanırlar. Adeta etten bir duvar örerek kendi gizliliklerini ortaya çıkmasını engellerler. Onlar da ruhçudurlar ancak o kadar iyi ruhçu değillerdir. Çevrelerindeki kişilerin onlara inanmalarını sağlayarak onları kandırırlar. Yoksa nasıl olsun ki.

–0– Değişim için aktif olarak hazırlanın

Soru: Pasifik okyanunda ateş çemberi denilen bölgenin enerjisini açıklayabilir misin?

KIRAEL: Ruhçular, Ateş çemberinin merkezinde – bundan bir kaç yüz bin yıl önce- bulunan enerji katmanını yeterli bir güçle engellemişlerdi. [2] Dünya ana bu bölgeden yükselişe doğru harekete edecek ve siz onu bir korku treni ile engelleyemezsiniz. Tekrar ifade etmem gerekirse bir ruhçu olarak içsel çalışma yaparak etkileri azaltabilirsiniz. Bir çok acemi-genç ruh bu ateş çemberi alanında yaşamaktadır, enkarne olmuşlardır. Bu sebepten dünyanın depremleri ve volkanlarının faaliyetleri en çok bu bölgede olur ve görülür.

Dünya ana bu bölgede yükselişine devam edecek ve neredeyse dünya ana bir sonraki titreşim seviyesini yakalamış durumda. Bedeni yeni titreşim seviyesine girmiştir. Bu noktada onun yolunda her konu sevgi ve ışıktır.

Soru: Dünyanın yükselişi esnasında meydana gelecek fiziksel değişikliklerden etkilenmemek için bizlerin kendimizi bu durumlara yaklaşımı nasıl olmalıdır? Nasıl hazırlamalıyız kendimizi?

KIRAEL: Dünyanın yükselişi esnasında meydana gelecek olan değişimlere karşı sizin yapacağınız kendinizi bu durum her an olabilecek şekilde hazırlamaktır. Kendinizden çıkan tesirleri adeta bir su damlasının suya düştükten sonra meydana gelen dalganın yani merkezden dışarı doğru her yöne yayılan dalganın oluşan deprem dalgası ile yarışmasını sağlamaktır. Sizin göstereceğiniz cehit sizi bu dalganın tesirinden koruyacaktır. Hedefiniz her zaman kendiniz olmalıdır. Enerjinizi kendinizi tanımaya ve kendinizi güçlendirmeye yönelik olmalıdır.

Beşeriyet içinde dünyadaki değişimi hisseden fakat ne olup bittiğinin farkında olmayanlar hafifçe tesirler karşısında eğileceklerdir. Esneklikleri artacaktır. Ancak durumun farkında olmayanlar bu gelen dönüştürücü tesirin etkilerine katlanacaklardır. Burada tesirin etkileri ile oluşacak olan öfke, sadakatsizlik, hainlik veya herhangi bir şey sizin için iyi değildir.

–0– Kapanış

Bu yetersiz zamanda depremler hakkında tüm bilgiyi sizinle paylaşamadım. Dünya ana fiziksel bedeni üzerinde oluşan her türlü kirliliğe, beşeriyetin genç ruhlarının yaratmış olduğu tüm negatif görüntüye omuz silkecektir. Ruhçular olarak sizler kendi içinizde birliği sağlayarak dünya ananın yükünü kolaylaştırın. Bu sizin en çok ilginizi çeken durum olmalıdır. Siz onun güzel varlığı üzerinde yaşamıyorsunuz aynı zamanda onun ritmini titreştiriyorsunuz. Öyleyse içsel çalışmalarınıza dönün ve sadık olun. Eğer sadık olursanız her hangi bir probleminiz olmayacaktır. Sadık olursanız sevgi tezahür zemini bulabilir. Sevgi dünyayı ve sizi şifalandırmak için kafidir.

İyi akşamlar.

[1] Efendi Kirael burada devasa hadron parçacık hızlandırıcısına atıfta bulunmaktadır. Bu parçacık hızlandırıcısı 27 kilometre uzunluğunda 175 metre çapında bir daire şeklindedir. Bu parçacık hızlandırıcısı Fransa-İşvirçe sınırında cenova yakınlarındaki isviçredeki cern şehrinde yer almaktadır.

[2] Pasifik Ateş Çemberi (Ateş çemberi olarakta bilinir) pasifik okyanusunda büyük depremlerin ve volkanik patlamaların görüldüğü bölgenin adıdır. At nalı şeklinde 40000 km uzunluğunda bir görünüm arz eder. Buraya volkanik yay volkanik kemer, tektonik tabakaların kesişim noktası olarakta izah edebiliriz. Bu kemer üzerinde 452 volkan bulunmakta olup %75’i aktif durumdadır. Dünyadaki depremlerin %90’ı ve dünyadaki büyük depremlerin %80’i burada görülür. Kaynak: www.wikipedia.org

Çeviri: (www.maddeveruh.org)