LISA RENEE – OCAK 2009

Yazdır Yazdır 

Es News -Inner Circle- Ocak 2009

LISA RENEE

Kurtarıcı’dan Ortaya Çıkarıcı’ya

MUTLU YILLAR! Yeni Yılın bu ilk yazısı bazı gezegensel olayları ve 2009’da gezegenimizin deneyimi için Yıllık Enerjisel Tema’nın tartışılmasını kapsıyor. Bu yıl için ışıklandırıcı tema, Tanrı’nın Vahyindeki Borusunu üfleyen Başmelek Cebrail’in metaforunda olduğu gibi “Tanrı’nın Habercisinin” ortaya çıkışı olacak. Gerçekte Cebrail, Tanrı’nın Habercisi anlamına gelir (Veya Tanrı’nın kahramanı). Cebrail Tanrı’nın Yaşam Nefesinin gücünün bilincimize getirilmesini temsil eder, artık daha fazla uykuda olamayız. Realitemizi yöneten Evrensel Yasaların bulunduğu anlayışında, bilinçli hareket ve ifadenin tüm döngülerine kesinlikle belirleyici olan arketipik kalıplar vardır. Bu 2009 yılında, gezegensel kitlesel bilinç, bu fiziksel boyutta “Yargılama Portal”ını deneyimleyecek.

Yargılama Portalı

Bu temanın bu yıl dünyamızın holografik realitesinin birçok katmanında oynanan tüm fasetlerde, mevkilerde ve algılarda vurgulandığını gözleyeceğiz. Yapılmış olan her titreşimsel seçimden, bütünüyle farklı bir perspektifin olasılığı vardır. Enerjisel ayırt etme ile ego yargılaması arasındaki farkı öğrenmemiş olanların, dışsal kontrol mekanizmalarının üzerinde durmaları gerekecek. Bu, göreli bozulma seviyelerinin mevcut olacağı anlamına gelir, birçok insanın başkalarına propaganda yapma ve onların inancını değiştirme zorlayıcı ihtiyacını geliştireceğini göreceğiz. Birçok insan tarafından aciliyet, baskı hissedilecek, böylece onlar kendi çevrelerine kişisel iradelerini ve kontrolü yeniden – savunarak onların inanç sistemlerini kontrol etme ihtiyacı duyacaklar. İnsanların değiştirmeye direndiği bu eski inanç sistemlerinin hala canlı tutulabilmeleri için, bu şekilde grup “realite baloncukları” oluşur. Ego bu şekilde güvenlik oyunu oynar, kendi kişisel inançlarını empoze ederek çevresini kontrol ederek güvenli olduğunu düşünür. Bazılarımızın, sokağın köşesinde elinde megafon ile gelip geçenlere kutsal metin referanslarını anons etmesine benzer Fanatik davranışlara geri döneceğimizi gözleyebiliriz. Herkes Gerçeği ORTAYA ÇIKARAN kişi olma derin ihtiyacını hissedecek.

Son zamanlardaki sosyo – ekonomik darboğaz ile Küresel Uyanış hızlandı. Bu, birçok insanın dikkatleri dağıtılarak unutmaya yönlendirildikleri içsel soruları sormaları için onlara ilham verecek olan ilk seviye “yapı sökülmesidir”. Daha fazla ruhsal sorgulama, kendini inceleme ve içsel ruhsal etkilere açılma şu anda artarak yaygın olmakta. Bu topraklarda (bölgelerde), insanlığın çoğu düşünce ve lineer işleyişin normal algı aralıklarından uzaklaşacak. Yaratıcı düşünce, sezgisel mesajlar ve mekanizmaları hissetme daha fazla kullanılacak, çünkü değişmek zorundayız. Eski yol artık işlemiyor ve yeni yaratıcı çözümler uygulanmalı. İnsanlığın çoğu için doğru ego eğitimi uygulanmadığı veya disipline edilmediği için, iki aşırı ucun eşzamanlı olarak işlediğini göreceğiz. Kutupluluğun daha fazla aşırılıklarına tanık olacağız ve bu bilinç deneyiminin seviyeleri arasındaki “frekans çatlağını” deneyimlemenin parçasıdır. Bu bir kalıp olarak devam edecek. Kitlelerin çoğu kendi realitelerini doğru şekilde değerlendiremeyen insanlardır, onlar hala realitenin aldatıcılığının farkında değiller. Aldatıcılık aldatmaca/düzenbazlık yaratır ve kişi yüksek benlikten gelen itkileri ve mesajları anlamaya teşebbüs ettiği zaman daha zor bir meydan okuma oluşturur. Bundan dolayı daha da uç davranışlar yaratır, megafonuyla başkalarını değiştirmeye çalışan fanatik örneği gibi. Bu varlık, gerçekten bunu yapmanın hakkı olduğunu hisseder! Kendi gerçeğinizin kendi kişisel ayırt etme hakkına karşı bunu başkalarına buyurmanın ego yargılaması, bu zamanda yapılması gerekli olan ayrımdır. Yargılama Portalı bu insan davranışlarını şiddetlendirecek.

Neden ve Etki Yasası

Bu yıl boyunca, eğer Neden ve Etki Yasasını görmezden gelirsek ve onun yaşamlarımızda nasıl işlediğinin bilincinde olmazsak, bu yıl cezalandırıcı bir despot gibi olacaktır. Eğer yanlış giden şeyleri “zihinsel” olarak muhakeme etmeye çalışırsak, bu kör algı yaşamlarımızda daha fazla ıstırap yaratacaktır. Özellikle eğer gerçekten 3B yapılarına bağlıysanız, şeyler sizin için aynı şekilde çalışmayacaktır. Neden ve etkinin kitlesel insan ölçeğini görüyoruz – küresel şekilde tanık olmamız için geri geliyor. Bu, işlemeyen şeyleri görebilmemiz ve paradigmayı değiştirmek için, inanç sistemlerini değiştirmek için gereken değişiklikleri yapabilmemiz için böyledir. “Mesajı işitmemiz”, bir anlamda günlük yaşamlarımızda değişimleri yapmamız gerektiği mesajını almamız için Cebrail’in borusunun çağrısını işitmemiz için bize meydan okunuyor. Sadece günlük yaşamlarımızdaki değişimler değil – sosyal, ekonomik ve hükümet yapılarında gerekli olan şekillerde, insan varlıklar olarak etkileştiğimiz ve yaşadığımız şekillerde değişim. Deneme ve yanılmayla, kişisel deneyimimizle kendimiz için gerçeği keşfetmeliyiz. Eğer kendimize dinleme izni verirsek, aşırı küresel olayların bu döngüsü bizi durağanlıktan uyandırır. Eğer kendimize dürüst ve samimi olabilirsek bizden önce olan kalıpların hatasını açıkça görebiliriz ve değişime adapte olabiliriz. “Düzeltme”nin zamanıdır. En sonunda insanlık tanık olduğumuz “neden ve etki”nin aşırı olayları vasıtasıyla kavrayışı ve açığa çıkarmayı deneyimleme fırsatında duruyor. Bu, karar anıdır. Cennet ışığında aydınlanmayı ve gerçeğin ortaya çıkarıcısı olmayı seçebiliriz veya kişisel kontrol kaybı ve yıkımın obsesyonlarına inebiliriz. Hepimiz tamamen yeni bir realiteyi, daha büyük bir realiteyi deneyimlemenin eşiğinde duruyoruz.

Koruyucunun Değişimi

Geçen yıl bu gezegene Galaktik veya Kozmik Bilinci demirlemenin ilk aşamalarına girdik. Bu insan tarihi galaktik kaydının ve onun ilgili frekans kodlarının geri dönüşünün gezegenimizdeki ilk yeniden bağlantısıydı. Gezegensel galaktik yıldızkapısı sistemleri açıldığında, bu frekanslar ve kod enerjisel ızgara sistemlerimize akmaya başladı. Geçmiş yazılarda bahsedildiği gibi, İngiltere’de büyük bir galaktik yıldızkapısı açılışımız oldu. Bu, gezegensel boyutlarımıza daha önce insan planlarımızda asla var olmamış olan frekansları, varlıkları ve yaratıkları getirdi. Bu bazı ilginç dinamiklar yaratıyor, bizler hem kozmik kristal bilincin (birlik veya Mesih bilinci) en saf seviyesini, hem de anti – Mesih yaratımların köken kaynağını deneyimleyeceğiz. Bu yaratımların çoğu şifa ve rehabilitasyon gerektiriyor. Çekirdek neden ve Anti – Yaşam ve Ebedi Yaşam Kuvvetleri arasındaki Galaktik ırk savaşlarının çekirdek çatışmasının zaman hatlarına giriyoruz. Ve bu çatışma fiziksel maddede tamamlanacak, Yükseliş Döngüsünde (veya 2012 Zaman çizgisinde) tam olarak, sonunda ve bütünüyle. Bu gezegende Koruyucunun Değişme zamanı geldi.

Geçen yıl, yükselen insanların ilk dalgaları Bir Sonraki Evrensel Döngünün Bilgelerine takdim edildi. Aurora Alanları, Elmas Işın ve Aquamarin Işın bir sonraki Evren’den gelen yayımlardır. Enerjisel yer tutucular olarak bizlere daha fazla enerjisel sorumluluk verildi ve çoğumuz için bu, eski yaşamımızın çoğunun parçalandığı ve çözündüğü anlamına geldi. Bizlere Koruyucunun Değişiminin gerçekleştiği ve beklemekte olduklarımızın bizler olduğumuz bilgisi verildi. Benliğimizin her biricik zerresinin ve ruhsal bütünlüğümüzün kişisel ve grup yeniden – değerlendirmesinin zahmetli görevinden geçtik. Tüm bağlılıkları salıvermek zorunda kaldık. 2008, yeni prototipimizin bu yeni döngüsüne bizimle gelmeyen her şeyin yıkımı idi. İnsan ırkı için yeni prototipi bedenliyoruz ve geçen yıl bu simyanın fiziksel sürecinin ne kadar ıstıraplı olduğunu öğrendik. Elemental vasıtalarımız değişti, yeniden – şifrelendi ve hücresel, moleküler ve atomik matrisimizin her mümkün seviyesinden yoğunluk ve karanlık atıldı. Birçoğumuz dönüşmeye ve oturmakta olduğumuz acı verici kozayı çıkarıp atmaya ve kelebek şeklimiz olmaya adım atmaya hazırız. Bu, biz büyük bir bedenlemeye, insanlık tarihinde daha önce asla gerçekleşmemiş olan bir bedenlemeye yaklaşırken, zirve sürecindedir. Bu, Galaktivasyonumuzdur (Galaktik aktivasyon).

Galaktivasyon (Galaktik aktivasyon)

İlk insan prototipler olmayı kabul etmiş olanlar, Galaktik yürüyüş veya “Galaktivasyon” sürecinden geçiyorlar. Bu yükseliş dalgası, Ekim 2008’de Galaktik gezegensel yıldızkapısı açıldığı zaman başladı. Bu tamamıyla yeni Ruhüstüne yürüyüş değildir, bu kendi fiziksel insan bedenlenmesinin uzantısına yürüyen ve tamamlayan Bir bilincinin bütün Monadik Galaktik Ailesidir. Galaktik Tekillik noktası, Tanrı Bilincinin Boyutlararası Portalı olmayı kabul eden fiziksel insandır. Bu Galaktik aktivasyondan geçen insanların Yıldız tohumları oldukları ve bunun, bu gezegende Yıldız tohumları grubu için planlanan başarılardan biri (galaktik bilinç bedenlemenin bu seviyesini tamamlama yeteneği) olduğu bana özetlendi. Bu aktivasyon seviyesi, fiziksel bedenlerin yüksek kalp merkezlerinden sıfır noktası alanını (nötral alan) aktarmaya ve solumaya başlamalarını sağlayan şeydir. [Yüksek kalp merkezi: Timüs çakrası ve kalp çakrası, Evrensel Galaktik Öze bağlanan axiatonal hattı değiştirir]. Bu Tanrı Matrisi kaynak alanıdır ve onun şifa verme ve rehabilite etme yetenekleri sözle ifade etmenin ötesindedir. Fiziksel bedenler, çoğu insan bedeni elektrik devresine kısa – devre yaptıracak olan bu frekanslarla başa çıkmak için, hayal edilebilir her şekilde ve formda muazzam yoğunluk salma, toksin giderme seviyelerinden geçti. Galaktik aktivasyondan geçen insanların ilk dalgası 2009’da ortaya konacak. Bu varlıkların küçük grubu zaman hatlarını, nesilleri değiştiriyor ve Kurtarıcı Vasıta veya Kurtarıcı Kompleksinin anlaşmalarını sona erdiriyor.

“Koruyucunun Değişiminin” döngüsüne başlayan bu zaman çizgisinde, Galaktik Kutupluluk Bütünleştirici gerekliliğinin rolünü ve 3B kontratlarını sonunda sona erdirmeye başlıyoruz. Kutupluluk bütünleştirici, insan bilincinin bütünü için “Mesih” kurtarıcı vasıtası anlaşmasını taşıma rolüne sahipti. “Kurtarıcı” olma anlaşmasını bitiriyoruz ve “Ortaya Çıkarıcı” olmaya adım atıyoruz.

Ortaya Çıkarıcı Tanrı Kaynağının Habercisidir.

Kurtarıcı Vasıta Kontratı Nedir?

Mesih İfadelerinin birleşimini, Üçlü Formu Tek Kollektife getirmesi amaçlanan ve bunun için kullanılan vasıta. Adam Kadmon’un düşük form dünyalarında İlahi Doğru Düzen ve Planı restore etmeye başlayan, gerçekleştiren ve mükemmelleştiren kişi. Ebediyetin fiziksek evreni açısından Mesih, Tanrı’nın çocuk partnerlerini Yüksek Zeka’nın boyutsal dünyalarında ruhsal çalışmanın tam kapasitesine getirmek için kullanılan Kurtarıcı vasıtadır. Düşüşten etkilenenler için, Mesih kaybolan imajı ve sureti restore etmek ve gerçek Işık giysisine eşik kapılarını (yıldız kapıları) açmak için gelir; İnsan bu gerçek Işık giysisini, orijinal Adam Kadmon (12 İplikli DNA’ya sahip olan İlahi İnsan) seviyesini elde etmişse giyinir. Kurtarıcı vasıtası kontratı ayrıca, bu gezegendeki, İsa Mesih gibi bir insan varlığın insanlığın kurtuluşu için öldürülmesi gerektiği birikmiş inanç sistemlerinden kaynaklanan enerjisel neden ve etki (karma) sonuçlarını simya ile değiştirmeye destektir. Aynı paralel enerjisel sonuçlar, kurtuluşu sağlamak için Tanrı’ya kurban sunulması gerektiğini de kapsayan tüm insan inanç sistemlerinden ortaya çıkar. Bu hatalı inanç sistemi, çekirdek “Mesihi Çarmıha Germe Eklemesi” tarafından yaratılan sapmış altküme gelişim programıdır. ‘Mesihi Çarmıha Germe Eklemesi’, insan varlıklarının kollektif zihin matrisine yerleştirilen enerjisel holografik ekleme (sokuş) [zihin programlama] tarafından üretilen çarpıtılmış bir inanç sistemidir. Bu insan varlığını, kişisel kurtuluşumuz için Tanrı’nın adına birbirimizi öldürmek gerektiğine inanmaya manipüle etti (bilinçsiz ve bilinçli olarak). İnsan varlıkların kollektif zihni, gezegensel ışık bedenin bir parçasıdır, gezegensel zihin matrisi ayrıca Logos olarak adlandırılır ve gezegen alanının 7 nci boyut seviyesinde var olur. Bu, Mor Alev’in alanıdır ve gezegenin manyetosferini kapsar. Geçen yıl 7 nci planın, Mor Alevin gezegen ızgara şifası onarım çalışmasının kritik misyonları olmasının nedeni budur.

Bu gezegende çok fazla sayıda insanın “Haç/Çarmıha Germe” teolojisine dayanan inanç sistemine sahip olması nedeniyle, enerjisel neden ve etki, Yükseliş döngülerinde özgürlüğe, bağımsızlığa ve İlahiliğe ulaşmak için insan bilincinin genişlemesine yıkıcı oldu. Bazı varlıklar enkarne olmayı (Kurtarıcılar) ve Tanrı’yı yatıştırmak, gönlünü almak için kurban sunmanın gerekli olduğu bu çarpıtılmış inanç kalıbının holografik mimarisini, enerjisel tezahürlerini ve aşıları simyasal olarak dönüştürmeyi kabul etti. Bu, gezegensel ölçüde çok fazla ruhu yeniden kazanma ve ruh şifası çalışması gerektirdi. Tanrı üzerine yapılan savaşlarda öldürülen veya kanla kurban sunmak için öldürülen bu ıstırap çeken ruhlar, çarmıha germe eklemesini ve onun inanç sistemleri yapısını devam ettirmek için kullanılan enerjisel güç kaynağı idiler. Gezegensel kontrolün ana sistemlerinden biri, dini temel Hristiyan programlamasıdır. Gezegensel alanı şartlandırmak ve kollektif insan zihnini bunların Tanrı’dan gelen Gerçekler ve ifşaatlar olduğuna inandırmak için manipüle edilen bu programlardı. Bunlar Sahte bir Tanrı’ya ibadet etmek için zihin kontrolü manipülasyonlarıdır ve bunun enerjisel sonuçları grup insan ilahi ruhuna karşı vampirlik oldu.

Zamanın eonları boyunca bu tekrarlanan kalıplar insanlar tarafından oynandı (kurtarılmak için Tanrı’ya kurban sunmak gerektiği gibi). Bunlar gezegene, insan biyolojisine ve soylara karmik kayıt olarak kaydedildi ve bu korkunç genetik hasarla sonuçlandı. Bu, insan varlıklarının Tanrı’ya kendi içsel ruhsal bağlantılarına erişmelerini engelledi, Tanrı bilincini hissetmenin duyumsamasını deneyimlemek çok zorlaştı. İnsanlık üzerinde gücü sürdürmeyi isteyen baskıcı kontrolcü kuvvetler, bu genetik hassasiyeti/savunmasızlığı kullandı ve bunları insan ilahi ruhunu parçalara bölmek için tasarlanan daha ileri zayıflıklara yükseltti. Bu parçalanmalar, insan deneyiminin ve bilinç realitesini destekleyen gezegensel hologramın sapmış, uyumsuz ve yoğun titreşimsel niteliklerin daha fazla seviyelerini yaratan şeydir. Bu parçalanmalar astral plan bozulmalarının dev bir parçasını oluşturur.

Gezegen Izgarası Şifa Görevi

2009’da, gezegensel ve kozmik bir topluluk olarak bunu birlikte iyileştirirken, bu daha fazla farkındalığa getirilecek olan grup şifası görevimizin özel odağıdır. Gezegensel onarım ızgara çalışanları olanlar gezegensel ve insan bedeni “holografik yapısını” onarma ve iyileştirmenin gerekliliğini anlamaya başlıyor. Realite olarak bilincin tüm nitelikleri ve bilinç deneyiminin tümü, fiziksel seviyelerin ön – tezahüründe var olan enerjisel mavikopya veya mimariden gelir. Enerjisel sorumluluk almayı ve insanlığın gizli tarihine tanıklığı taşımak ve bu çarpıklıkları iyileştirmek için bu seviyelerle etkileşmeye başlamayı kabul ediyoruz. İnanç sistemleri değiştiğinde, bilincimizin anında değişimine izin veren hologramın nasıl çalıştığının kadim bilgisini öğrenmek gereklidir; zihin kontrolü gittiği zaman, insan daha genişlemiş bir perspektifi seçmek için özgür olur. İnsanların zihni köleleştirildi ve kontrol edildi ve hologram anlayışı vasıtasıyla, bunun nasıl gerçekleştirildiğini tam olarak göreceğiz. Ve özgürlükle, insanlık kendi ilahi mirasına sahip çıkabilir.

Zaman Şimdidir.

Kalbinizin aydınlığında ve Ruhsal yolunuzda kalın. Bir Olarak birlikteyiz!

Sevgiler, Lisa

© 2009, Lisa Renee

http://www.energeticsynthesis.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)