Lord Buddha ve On İki Gezegensel Buddha

Yazdır Yazdır 

Natalie Glasson kanalıyla

24/08/09

Şu anda Gezegensel Logos Aşramı’ndan Dünya’nın üzerine ve içine gezegensel seviyenin çok renkli enerjileri ve ışık titreşimleri iniyor. Zengin ve canlı renkler Yaratıcı’nın evreninin boyutlarında şeritler gibi dokuyor (örüyor), Dünya’yı ve insanlığı Yaratıcı’nın ruhunun en güzel ve görkemli renkleri ile sarmalıyor. Yaratıcı’nın bolluğunu hissetmenizi diliyoruz. Yaratıcı’nın kalbinden varlığınızın üzerine çağlayan gibi dökülen sevginin altın duşunu görmek, işitmek ve hissetmek, ışık ve rengin bolluğu şeklinde tezahür ettirmenizi sağlıyor, varlığınızın tüm veçhelerine ilham veriyor ve aktive ediyor.

Gezegensel seviyenin çok renkli ışık titreşimleri Dünya’ya dalga dalga akıyor, sizinle daha derin bir bağlantı kurmak için ileri akmamızı sağlıyor. Işığın altın disklerinde bacaklarımız çapraz şekilde oturarak, Dünya’nın atmosferine zarifçe süzülerek iniyoruz. Ben, Lord Buddha aydınlanmış ve sevgi dolu on iki Buddha ekibimi Dünya’ya yönlendiriyorum. Gezegensel Logos Aşramı’ndan yüksek titreşimli enerjilerimizi ve engin bilinç miktarını kuşatan büyük kutsal bir ışık küresinde yolculuk yapıyoruz. On iki Buddha ışık küremizi genişleterek Dünya’nın etrafında bir çemberde ışık fenerleri veya mumları olarak oturuyor. Ben, Lord Buddha, en saf ışığı ve sevgi titreşimini yayarak Dünya’nın en tepesinde oturuyorum. Tüm Dünya’yı, içinde yolculuk yaptığımız ışık küresiyle kuşatıyoruz. Biz Buddha’nın ışığının, sevgisinin ve bilincinin ve gezegensel seviyenin yüksek titreşimlerinin Dünya’ya süzülmesini sağlarken, bu olağanüstü vizyonu imgeleyin, duyumsayın veya onaylayın. Dünya için bu kutsal ve önemli enerji Dünya’nın aurası, Dünya Ana’nın bedeni ve ruhu ile bütünleşirken, aynı zamanda insanlığın auralarına, bedenlerine ve ruhlarına bütünleşirken, bu yoğun bir şifa işlemidir. Tüm eski ve durgun enerjilerin ve enerji kalıplarının salıverilmesi için, bu kutsal enerjileri Dünya’nın derinliklerine demirleyen herkes tarafından tam ve kasıtlı bir nefes alınır. Altın, turuncu ve yeşil renkler Dünya’ya bol miktarda akıyor, enerji on iki Buddha ve benim vasıtamla demirleniyor ve bu canlı renklerin ruhlarımızdan Dünya’ya akmasına izin vererek bunları paylaşıyoruz. Işık, Dünya’nın merkezi etrafında altın, turuncu ve yeşil bir çember veya halka yaratıyor. Enerji dalga gibi, Dünya’nın merkezinden yukarı ve aşağıya uzanarak Dünyayı kuşatıyor. Altın, turuncu ve yeşil ışık, Dünya’nın üst merkezine, benim şu anda oturduğum yere eriştiğinde, Dünya Ana’nın ruhuyla daha derin bir seviyede bağlantı kurmak için Dünya’nın merkezine bir ışık demeti gönderiyorum. Bu sırada ışığımızın ve bilincimizin Dünya’nın merkezinde tutulmasına, parlak bir şekilde yayılmasına izin veriyoruz.

Şu anda Dünya’ya demirlediğimiz altın, turuncu ve yeşil enerji, 09/09/09’da yükseliş için yeni enerji dalgasının demirlenmesine hazırlanmaya benziyor. Bu hazırlık enerjisi sevgi, genişleme veya gelişme ve dengenin niteliklerini taşıyor. Bunun amacı Dünya’daki herkese yardımcı olmak ve yeni enerji dalgasını ve onun demirlenme sürecini desteklemek için sevginin uygun miktarını demirlemesi için Dünya’nın enerjilerine yardımcı olmaktır; bu altın ışığın amacıdır.

Turuncu ışık genişlemeye veya gelişime katkıda bulunmak içindir; bu, Dünya’ya demirlenen yükselişin yeni dalgasının pozitif etkisine daha çok alıcı olmanız için, en uygun bilinç, anlayış ve enerji titreşimine erişmede size yardımcı olacak olan bu ışığı belirtir. Turuncu ışık, karışıklıkların çözülmesine yardımcı olacak ve yaşamınızdaki artık gereksiniminiz olmayan bazı deneyimleri veya zorlukları sona erdirmede size yardımcı olacak. Turuncu enerji spiritüel büyüme hamlesine katkıda bulunacak; bunu içinizde fark etmeyebilirsiniz, ama Dünya’ya ve varlığınıza demirlenen enerjilere, niteliklere ve öğretilere yeni bir şekilde açılmanızı sağlayacak.

Yeşil ışık denge, uyum, huzur ve merkezlenmenin enerjisidir. Dünya’nın ve varlığınızın enerjilerini spesifik bir titreşime getiriyor, ışık ve bilincin yeni titreşimlerini kucaklamak için geçmişinizi ve şu andaki enerjileri dengeliyor. Işığın merkezlenmiş bir feneri olarak var olmanız için sizi iyileştirmeye ve yenilemeye yardımcı oluyor. İçsel dengeyi deneyimleyebildiğiniz zaman, enerjilerinizin daha yumuşak olmasına izin verirsiniz ve böylece tezahür edebilecek yeni zorluklar nedeniyle korku dolu hissetmeden veya blokajlar yerleştirmeden yeni enerjilerin titreşimlerini kabul edebilirsiniz. Aslında Yaratıcı’nın ruhundan ve Gezegensel Logos Aşramı’ndan gelen renkler şeklindeki bu üç ışığın niteliklerini demirleyerek, bu nitelikleri içinizden aktive ediyoruz, böylece bunlar materyalize olabilir, yeni enerji dalgası Dünya’ya demirlenirken desteklenmenizi ve dengelenmenizi sağlar.

Bolluğun niteliklerini taşıyan 08/08/08 enerji dalgası güçlü, ama besleyici bir enerjiydi, bir çok insanın yaşamını destekledi ve güçlendirdi, ayrıca tüm formlarda bolluğu kabul etme ve tezahür etme sorunlarıyla başa çıkmada bir çok insana yardımcı oldu. Bolluk enerjisi, Yaratıcı’nın enerjilerini kabul etmemizi öğretmesine rağmen, çok yumuşak ve nazik bir enerjidir. Kabullenme 08/08/08 enerji dalgasının anahtarı idi, bu anahtar 09/09/09’da gelecek olan enerji dalgasının içinde hala aşırı derecede belirgindir, ancak enerji dalgası daha büyük güce sahiptir ve yenmemiz için yeni dersler taşır. Enerjiler o kadar güçlü ki, Dünya ve insanlık yeterince hazırlanmazsa dengesizlik yaratabilir. Şimdiye kadar bu hazırlıklar gerçekleşmekteydi, hem Lady Nada hem de Lord Melchizedek’in takdim ettiği arınma ve şifa, insanlığın fiziksel bedenlerini bu yeni enerji titreşimini kabul etmek için hazırlamak içindi.

Sonraki haftalarda yeni enerji dalgası hakkında daha fazla açıklama yapılacak, ama şimdilik negatif enerjileri çözmek ve dağıtmak için her gün varlığınıza demirlenmek üzere en uygun titreşimin şifasını isteyerek veya bunu demirleyerek fiziksel bedeninizi arındırmaya ve iyileştirmeye odaklanmanız gerekiyor.

Dengeye gelmeye odaklanma veya yoğunlaşma gerekiyor. En basit pratikleri benimsemenizi ve nefesinize odaklanarak ve zihninizde aşağıdaki cümleyi tekrarlayarak meditasyon yapmak için zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum;

“Ben denge, huzur ve uyumum; ruhumdan ve Yaratıcı’dan gelen denge enerjisine uyum sağlıyorum.”

Ayrıca benim enerjimle ve on iki Buddha’nın enerjisiyle daha derin bir bağlantı yaratma gereksiniminiz var. Her gün meditasyon sırasında sizi çevrelememiz ve enerjilerimizi varlığınıza aktarmamız için bizi davet etmenizi tavsiye ediyoruz.

‘Sevgili Gezegensel Logos Lord Buddha, bana yakın olman için varlığını ve ruhunun ışığını çağırıyorum. On iki Buddha’nın kutsal ve bilge ışık titreşimleri çemberinde beni kuşatmalarına izin vermeni istiyorum. Lord Buddha, lütfen şimdi önümde otur ve ruhumun denge, uyum ve huzur titreşimlerine uyum sağlamama yardımcı olmak için derin ve ilahi meditatif halini kabul etmeme izin ver.

Lord Buddha, Yaratıcı’nın ruhundan ve Gezegensel Logos Aşramından yayılan hazırlık enerjisinin şimdi varlığıma akmasına izin vermeni istiyorum. Altın, turuncu ve yeşil ışığın beni yıkamasına ve benden akmasına izin ver, 09/09/09’un yeni enerji dalgasını kolaylıkla kabul edebilmem için ışığın ve bilincin en uygun titreşimine ilerlememe yardımcı olsun. Ben dengedeyim, topraklandım ve merkezlendim; lütfen şimdi bu en kutsal stabil varoluşu tezahür ettirmeme yardımcı ol. Öyle olsun.’

Biz, sizleri çevreleyerek otururken varlığınıza akan altın, turuncu ve yeşil ışığı imgeleyebilirsiniz veya mesajın başında size verdiğimiz enerjilerimizin Dünya’yı çevrelediği vizyonunu gözünüzde canlandırabilirsiniz.

Size sunduğumuz bu üç ödevi uygulamaya odaklanmanız bizim dileğimizdir – her gün bizim enerjilerimize bağlanmak, dengeli varoluşunuzu onaylamak ve fiziksel bedeniniz için şifa istemek. Bu basit uygulamalara kendinizi adarsanız, yeni enerji dalgasını kabullenmenize hazırlanmada size yardımcı olacağımızı, sizin için ve realiteniz için uygun olan bilgelik ve rehberliği elde etmeye yardımcı olacağımızı göreceksiniz.

Her zaman sizi desteklemek için buradayız; varlığınıza akması için enerjilerimizi çağırabilirsiniz.

Yaratıcı’nın bolluğu ile,

Gezegensel Logos Lord Buddha ve On İki Buddha

www.wisdomofthelight.com

(Çeviri: Saffet)