MANYETİZMA: REALİTENİZİN DOĞASI – MESAJ 7

Yazdır Yazdır 

Astraea et Amora

Realitenin yüksek ifadelerinde, Tüm Var Olan geometrik kafes örgüsüne benzeyen süperiletken ızgaraların yolları boyunca ışık enerjisini hareket ettirir. Ama, sizin üçüncü boyutunuz gibi düşük frekansta ve daha yavaş titreşen realitelerde, manyetizmin rolü önde ve merkezdedir. Siz manyetik bir realitede yaşıyorsunuz!

Etrafınızda ve fiziksel olarak oturduğunuz yerde görünür olduğunu algıladığınız realite manyetik bir realitedir. Son mesajımızda realitenin bu ifadesinde manyetizmin nasıl işlediğini açıkladık. Bu, maddede formun nasıl başladığının, nasıl ifade edildiğinin ve kendi evriminde ileri doğru nasıl ilerlediğinin temelidir. Realitenizde gerçekleşen her eylem manyetizme dayanır, manyetik bir alan içindeki enerji değiş tokuşuna dayanır.

Realitenizdeki tüm manyetik alanların aslında biyo – manyetik alanların formları olduğunu söyleyerek daha da ileri gideceğiz. Biyo – manyetik alan nedir? O, her bir üçüncü boyut organik ifadenin içindeki enerjisel moleküler reaksiyonların toplamıdır; yani bitki, hayvan ve mineral krallıklarını kapsayan her krallıktan, her bir tek ifadenin kendi dahili manyetik alanına sahip olduğu yer ve bu biyo – alanların etraflarındaki diğer biyo – manyetik alanlar ile arayüz oluşturması. Sizin boyutunuzdaki tüm elementler kendi yapıları içinde, daha önce keşfedilen magnetosome‘a benzer manyetik yapılar içerir. http://encyclopedia.thefreedictionary.com/magnetosome. Bu manyetik parçacıklar, burada insan beden/zihin/ruh sistemini ister hayvan/insan olsunlar, ister bitki veya mineral, tüm diğer ifadeler ile birbirine bağlantılı olmayı yaratan şeydir.

İnsan olarak sizler realiteniz ile sürekli olarak arayüz oluşturan en ince ayarlı ve hep – genişleyen biyo – manyetik alana sahipsiniz. Bu temelde sadece diğer insanlarla ara yüz oluşturmuyorsunuz, çevrenizdeki her organik nesneye sürekli olarak bağlanıyorsunuz. Bu bağlantı nasıl yapılıyor?

images444

Beden/zihin/ruh sisteminizi oluşturan süptil enerji alanlarında sürekli bir enerji akışı vardır. Bu süptil enerji alanları veya Auralar Kirlian Fotoğrafçılığının yardımıyla görülebilir. Bu manyetik alanlar realitenize ve fiziksel enkarnasyon deneyiminize ayrılmaz bir bağlantı/hat yaratır. İnsan bedeninde, her bir diğer manyetik alan ile ara yüzey oluşturduğu gibi, kendi manyetik alanı içindeki enerji parçacıklarının serbest – akışı vardır. Yandaki şekli incelediğinizde, kutupların uçlarının “açık” olduğunu ve bu açık uçlar vasıtasıyla bu bağlantıların desteklendiğini görürsünüz. Bir bireyin beden/zihin/ruh sistemini başkasınınkine bağlayan enerjinin bu serbest akışıdır. İki insan fiziksel olarak birbirlerine temas ettiklerinde iki insanın bedenleri arasında ölçülebilir bağlantılar vardır; iki veya daha fazla insan arasında zihinsel bedenin sonucu olarak telepatik bağlantılar vardır; ve kendi inanç sisteminize ve dünyayı anlamanın yeni yolunu öğrenmeye açık olmanıza bağlı olarak her biriniz kendi Ruhunuza son derece saflaşmış duygusal/ruhsal bağlantı deneyimleyebilirsiniz.

İnsan bu dünyaya ruhsal bağlantısını nasıl yorumlar? Bir yetişkin olarak, muhtemelen bu gerçeği kavrayın ya da kavramayın, doğal dünyanıza ve Ruhunuza bu bağlantının korkusunu hissetmeyi öğrendiniz. Ruhunuz ile ilgili olarak size sunulmuş olabilecek herhangi içgörünün önyargısına dayanarak bu tartışmayı reddedebilirsiniz. Bu yorum öğrenilmiş bir olaydır, çünkü çocukta yorum yoktur. Çocuk bu dünyanın bir parçası olduğunu, aslında, onu çevreleyen doğanın bir parçası olduğunu bilir. Genç çocuklar doğal dünyanın gücüne açıktır ve bu açıklık beden/zihin/ruh sisteminin anında Tüm Var Olan’ın yaratımı ile kutsal akışa girmelerini sağlar. Bu, çocuklar olarak, Evrenden olduğunuzun ve sadece Evrenin İÇİNDE olmadığınızın bilişinde neşenin, kolaylığın, oyunculuğun ve özgürlüğün ritimlerini hissettiğiniz doğal bağlantıdır. Ancak, çocuklarınızın korkuya dayanan sosyalleştirilmesi artan şekilde katı zihinler yaratır ve onların ayrı olduklarına ve kendi dünyalarının dışında olduklarına inanmalarına neden olur. Bu öğreti, büyüdükçe çocukları kendi realitelerine artan şekilde yabancılaştırır, neşe duygusunu kaybederler ve en önemlisi tüm evren ile Bir olmanın enerjisinde Tüm Var Olan’a bağlantıdaki özgürlük ve güvenlik duygularını kaybederler.

Son analizde, insan etrafındaki alanların düzenine manyetik bağlantısının ister farkında olsun ister olmasın, her zaman bu realiteye bağlantılı kalır. Kişi bu bilgiye açıldığı zaman, Tüm Var Olanı kucaklamanın güzelliğine ve deneyimine açılır ve yaşam bütünüyle yeni bir anlam kazanır.

(Çeviri: Saffet Güler)