MATRİKS – BENZERİ MUTASYONUN ÜSTADI OLMA, KOLLEKTİF BİLİNÇ VİRÜSÜ

Yazdır Yazdır 

Yıldız Büyüklerinden

Aluna Joy kanalıyla

17 Mart 2020

Son kollektif korku virüsünün dünyanızı içine çektiğinden ve spiritüel büyümenize saldırmaya çalışmasından bu yana 20 yıl, bir Maya Katun döngüsü geçti. Bu, dünyanızı bir anda durdurmasından korkulan Y2K olayı idi. Bazıları panikledi ve hayatı sürdürmek için depolarını doldurdu. Diğerleri illüzyonu görebildi ve kalpleri sevgi ile doldu ve kutladılar. Ama şimdi, insanlığın bilincinin kollektif alanına ekilen dünyanızın anında ve tam çöküşünün bu anlık korkusunun başından beri bir illüzyon olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu sınavdan kendi içinizde çok daha kuvvetli hale geldiniz.

Şimdi, bir diğer 20 yıllık Katun döngüsüne eriştiniz. Şimdi çok daha fazla büyümeye hazırsınız. Daha önceki gibi aynı seviyede sınanma, sizi değiştirmeye veya sizi lineer zaman ve uzayın ötesinde olan gerçekliğin daha geniş aralığını taşımayı gerçekleştirmeye yöneltmeye yetecek kadar Ruhunuzu zorlamayacaktı.

2020 yılınızın başlangıcında, insan bilincinin kollektif alanında yeni bir sınav başladı. Bu yerine yerleştirilen çok – katmanlı, matriks benzeri mutasyon olan, kollektif bilinç virüsüdür. Bu sizi çok daha derin seviyede sınamak içindir ve çoklu perspektifler ile geliyor ve net bir gerçeği yok.

Bu 20 yıllık Katun sizlere içinizdeki gerçeğin yoluna güvenmeyi öğretecek; dışınızdaki “gerçeğin” değil. Bu sınav kozmik şok terapisini kullanıyor. Sistemi sarsmak eski kalıpları serbest bırakacak ve eski atasal yaraları temizleyecek. Bu zaman başkalarına benzemeyen, sisteme bir şoktur. Gerçek artık zamanda net olan bir nokta olmayacak. Gerçek, aradığınız gerçeğin hızlı evrimine uygun perspektiflerinizi ayarlamaya ihtiyaç duyacağınız hareketli bir hedefe benzeyecek. Bir çok yönleri olacak… hepsi tanımlamada hareketli olacak ve gerçek göreli olacak.

Yine, bazıları korkacak ve diğerleri kutlayacak. Ama hangi tarafta olacağınız bulanık ve odak dışı olacak ve sık sık kendinizden şüphe edeceksiniz ve konuyu kaçırdığınızı hissedeceksiniz. Bu matriksin tüm spektrumlarında doğru ve yanlış seçimler var. Yine de bunlar ya sevginin bilincindendir ya da korkunun bilincindendir. Bu sınavda dersi kaçırıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Tek söyleyebileceğimiz, bunun zamanla daha net hale geleceğidir. Dersler öğrenilecek. Bu bir gerçek. Birçokları genetik atasal soyağacınızdan gelen çok kadim sorunları iyileştirecek. Tecrit ve izolasyonun bu yavaşlatıcı sürecinde, bir çok şeyin yeniden yüzeye çıktığını göreceksiniz. Artan sezgiye karşı artan korkunun aşırılıklarını hissedebilirsiniz. İçinizde deliliğin kıyısında olduğunuzu ve sonra aniden huzurla yıkandığınızı hissedebilirsiniz.

Ruhu-parçalayıcı terk edilmenin kadim yankısını hissedebilirsiniz ve sonra derinden bağlantılı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Trajik, hayal edilemez kayıplar hissedebilirsiniz ve yeni bolluk yolları bulabilirsiniz. Tam bir terk edilmişlik hissedebilirsiniz ve sonra ruh ile dolduğunuzu ve onu kapsayamayacağınızı hissedebilirsiniz. En önemlisi, çok derin insan ıstırabının anısı ile yüzleşebilirsiniz; sonra onu geçip gerçek vecdi bulabilirsiniz. Yavaşladığınızda ve içinizde yükselen korkular ile yüzleştiğinizde ve onları sevgiyle açılan kollarla selamladığınızda, bu şeylerin artık sizi incitemeyeceğini, onu dönüştürdüğünüzü bilirsiniz, sadece kendiniz ve genetik aileniz için değil, aynı zamanda tüm insan ırkına yardım eder ve umut verirsiniz.

Şüphesiz bu sınavlar zor ve hızlı geliyor. Çok katmanlı olarak ve şok edici ve şaşırtıcı yönlerden geliyor. Açık kalın ve güvende olduğunuzu ve bunun büyük bir şifa olduğunu bilin.

Dünya Ana kutluyor. Yavaşlama armağanınız. Dünya Ananın atmosferi temizleniyor ve suları arınıyor. Bu, Dünya Ana ve ayrıca insanlık için çok ihtiyaç duyulan bir yeniden başlatma. Dünyadaki enerji ley hatları salıveriliyor, özgür bırakılıyor ve tüm Dünyada patlayan bir genişleme döngüsünde.

Bu anda hayal edemeyeceğiniz uyanan bilinç ve dünyanın temeli olacak yaratıcı niyetin saf nehrine benzer yeni enerjiyi, kuvveti ve canlılığı içine dökeceğiniz yeni bir Kadeh – benzeri beden ve Dünya kalıbı yaratmak için, bu süreç eski Dünya kalıbından ve insan bilinç programından geride kalmış olanları temizliyor.

2040’a, sonraki Katun’a kadar korkuyu tamamıyla özümsemiş, onunla birleşmiş ve onda ustalaşmış olacaksınız ve korku bir daha asla gerçeğinize erişme yeteneğinizi etkilemeyecek.

Aluna Joy

(Çeviri: Saffet Güler)