Maya Büyüğü Carlos Barrios İle Röportaj

Yazdır Yazdır 

3 Ağustos 2009

Mitch Battros – Earth Changes Media

Bu röportajda söylenen şeyler yıllar sonra değil, günler, haftalar ve aylar içinde gerçekleşecek. Çoğu kadim metinde olduğu gibi Maya kehaneti olaylar ilgili olarak tam tarihlerden bahsetmez. Ancak, Carlos Maya Kutsal ‘Chilam Balam’ Kitaplarının 20 Aralık 2012’den söz ettiğini söyler, ama “bunun elektrik düğmesini açmaya benzemediğini” hatırlatıyor.

Birçoğumuz bugün erken saatlerde Kaliforniya’nın Mexico Körfezinde olan 6.9’luk depremi biliyoruz. Bu, gelmekte olanın habercisi olabilir. Bugün bir diğer keskin bildiri NASA’dan geldi. Kepler uzay aracı Güneşin yakınında yörüngede dönen Dünyaya benzeyen bir Gezegeni belirledi. Bulgularını tartışmak için 6 Ağustos’ta bir medya brifingi düzenlediler.

Depremler:

ABD Batı Sahilinde büyük depremler. Kaliforniya, büyük olasılıkla Oregon, Washington ve Kanada’da olabilir. Bu hatta büyük depremleri izleyin. Olası tsunamiler takip edebilir. Carlos, Mayaların güneş tutulmasından önce ve sonra olan olayları bildiğini söylüyor. 6 Ağustos Perşembe günü kısmi ay tutulması var. ABD’nin orta ve doğu kısmı bunu görebilecek. Rusya, Kanada ve Avustralya’nın büyük bölümü bunu kaçıracak. Mayalar 20 gün içinde gerçekleşen reaksiyonlar olduğuna inanıyorlar. Özellikle 9 Ağustos’ta gerçekleşebilecek olayları görüyorlar. Ancak en tehlikeli olacak olan 2010’dur.

Carlos bunu “enerjinin iyi olmadığı ve dengeye ihtiyacı olduğu” şeklinde tanımlıyor. Carlos kötü enerjinin nedeninin ‘açgözlülük” olduğunu belirtiyor. ABD’nin daha önce dünyanın lideri olduğunu, ama yolunu kaybettiğini anlatıyor. Bilinç paraya döndü. Bu, 4 ncü dünyanın yoluydu. Şimdi ABD çoğu uluslarla olan statüsünü kaybetti. Din “materyalist” hale geldi. Carlos, Maya kehanetinin ABD’nin statüsünü kaybetmek üzere olduğunu söylediğini anlatıyor. ABD artık istikameti kontrol edemeyecek.

Mayalar üzerimizde olan ve gittikçe artan değişimlerin “bize öğretmek” için burada olduğuna inanıyor. Eğer dünyayı “dengeye” geri getirebilirsek, insanlar ve ulus olarak ıstırap çekmek zorunda olmayız. Carlos gelmekte olan şeyin “ülkeyi oynatacağını” söylüyor. Carlos tektonik bir kopmadan bahsediyor. Maya kehaneti bize, insanlığın dinini (veya ruhsallığını) değiştirmeye gereksinim duyacağını söylüyor. Carlos’un ‘önceliklerimizin neler olduğu’ndan bahsettiğini düşünüyorum.

Dünya Gücü Değişecek:

Maya ‘Chilam Balam’ Kutsal Kitaplarının birçok tercümesi yeni bir dünya gücünün ABD’nin yerine geçeceğini söylüyor. Birçokları bunun Çin olacağına inanmıştı, ancak kutsal kitaplar yeni lider olarak Hindistan’ı belirtiyor. Bu andan itibaren Çin dünyadaki en zengin ulustur, ama “dengeyi” sürdüremeyeceği için, içsel bir bozulma (karışıklık) olacak. Carlos, bunun yerküresel değişimlerden değil, Çin’in değişim isteyen kendi insanları nedeniyle olacağını söylüyor.

‘Chilam Balam’, savaş, açgözlülük, aldatmacalar, düzenbazlık ve hatalı dinler zamanında olduğumuzu anlatıyor. Ama bizler 5 nci dünyaya girerken, “topraklar bilince geri dönecek”. Carlos, ‘bizi bilince geri döndürecek’ demek istemiş olabilir. Bu, yerkürenin kendisini düzelteceği anlamına gelebilir. Depremler, volkanlar, kasırgalar, tsunamiler zamanı öne çıkacak. Chilam Balam bize bu devrenin 20 Aralık 2012’de sona ereceğini söylüyor. Ancak, Carlos bunun bir elektrik düğmesini açmaya benzemediğini hatırlatıyor. Geçiş önceden başladı ve yoğunlaşacak. Her zaman bir seçime sahip olacağız. Kişisel bütünlüğümüze geri dönmenin zamanı. Veya şeyleri bildik tutmak ve değişime direnmek için mücadele edebiliriz.

Yellowstone:

Maya büyükleri yakında Yellowstone’dan gelen bir şey görmeyeceğimize inanıyorlar. Carlos’un tüm söylediği, “enerjinin bu zamanda çok sakin olduğu”dur.

Bölüm II

Deprem aktivitesine en eğilimli bölgeler Kuzey Kaliforniya, Oregon, Washington, Kanada Sahili, Alaska boyunca ilerleyen Cascadia Subduction Bölgesi. [Subduction: Kıtasal bir levhanın başka bir kıtasal levha altına girmesi]. (Aşağıdaki grafiğe bakınız). Carlos’un bahsettiği ikinci en tehlikeli bölge aşağı Meksika, Orta Amerika ve Karayibler.

Cascadia Subduction Bölgesi

Kehanetin Anlamı:

Carlos görüşmemiz sırasında kehanetlerin bizi korkutmak için, kaderimizi belirlemek için kullanılmadığını hatırlattı. Burada olan ve gelmekte olan değişikliklere en iyi şekilde hazırlanmamıza yardımcı olmasına niyet edildiğini söyledi. Büyükler teknoloji ve maddi yolların kısa sürede gerçekleşen ilerleyişinin bizleri zarar verici şekilde yönlendirdiğini anlatıyorlar. Carlos insanın muazzam güce sahip olduğunu, ama 4 ncü dünyanın gücünü elinde tutanların bencil, açgözlü, materyalist, gerçeklerden kaçan bir çevre yarattığını ifade etti. Yolumuzu kaybettik.

Carlos şöyle anlatıyor: “Büyükler şu anda üzgün ve yorgun. Bilgeliğimizi birçok insanla paylaşmak için yapabileceğimiz her şeyi yapmaktayız. İnsanlara gelmekte olan olayları ve bunları değiştirmek için güce sahip olduğumuzu açıklamaktan yorulduk. Bu Maya’nın hatası değil, her bireyin hatası. Konuşmanın zamanı geçti, gurulara hayranlığın ve guruların sizi kurtarmasını aramanın zamanı geçti, sanki bir oyunmuş gibi spiritüellik ile oynamanın zamanı geçti – nereleri ziyaret ettiğinizi veya kimlerden dersler aldığınızı, yeteneklerinizi anlatarak böbürlenmenin zamanı geçti. Benim öğretmenim seninkinden iyidir’in zamanı geçti. BUNLAR BİTTİ. Her insanın kendi bireysel eylemlerinin sorumluluğunu almasının zamanıdır. Büyükler sizi kurtarmak için burada değiller – KENDİNİZİ SİZ KURTARACAKSINIZ.”

ABD Statüsünü Kaybediyor:

‘Chilam Balam’ Kutsal Kitaplarında, biz 4 ncü dünyayı bitirip, 5 nci dünyaya girerken, dünyanın şu andaki liderinin artık lider olmayacağını söylüyor. Bu büyükler tarafından ABD’nin artık yoluna devam etmeyeceği şeklinde yorumlandı. Carlos 4 ncü dünyanın insanlık için öğrenme zamanı olduğunu anlatıyor. Açgözlülüğün, hırsın, yalancıların, kontrolcülerin zamanı ve savaşlara izin verilen zaman. Amacı bizim büyümemiz, kendimizle ilgili öğrenmemiz, yüksek benliğe yükselmemiz.

Editörün Notu (Mitch Battros): Carlos’un, içinde olduğumuz zamanın hatalı bir zaman olması gerekmediğini söylediğine inanıyorum. Bu ‘dengesizlik’ zamanının amacı dengemizi bulmamıza yardımcı olmak. Bazıları kendimizi düzeltmek için aktif değişimin başlama zamanının 1987 Harmonic Convergence olduğuna inanıyor. Bunun, Dünya’yı dengeye geri getirmek ve kendimize gelmek için gerekli olan çalışmaları yapma zamanı olduğunu öngörüyorlar. Ama bu amaçla iyi bir iş çıkarmadık. Gelmekte olan ‘aşırı’ yerküre değişimlerinin nedeninin bu olduğuna inanıyorum. Bizi cezalandırmak için değil, odağımızı yeniden elde etmek ve enerjimizi bütünlüğe geri dönmemiz için yönlendirmek. Ve kendinin farkındalığının bu yerinde, korkuya dayanan açgözlülük, aldatmaca ve sınırlamanın şu andaki atmosferi çözünür.

Carlos, 20 Aralık 2012’de 5 nci dünyaya başlarken, Hindistan’ın dünyanın yeni lideri pozisyonunu alacağını söylüyor.

Ondan önce her şey bunaltıcı ve umutsuz görünüyor. Carlos bize şunları hatırlatıyor: “Çok geç değil; hala yolumuzu değiştirebiliriz. Bu her bir bireye bağlı. ‘Kavşak’ zamanındayız. Şu anda toprakların bilince geri döneceği zamandayız. Bu, eğer dünya ana denge dışına çıkarsa, kendisini temizleyeceği anlamına geliyor.” Carlos’un daha önce bunları söylediğini duymamıştım. Bunu açığa kavuşturdu – “dünya ana kendisini temizleyecek” dediğinde, mega depremler, volkanlar, kasırgalar yoluyla demek istiyor.

Gelmekte Olan Virüsler:

Carlos bize Maya kehanetinin mutasyona uğrayan ve birçok insanın yaşamını kaybetmesine neden olabilecek yedi (7) virüsten bahsettiğini söylüyor. “Bu, gelen sonbaharın sonlarında başlayabilir, ama 2011’e dek olmayacak”, 2011’de dünya çapında zarar verici etkiye neden olabilir. “Ama bu bize bağlı. Bunu değiştirebiliriz. Kehanet bir haritadır. Rotamızı sonucu değiştirecek bir yola değiştirebiliriz.”

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)