PİRAMİT ANOMALİLERİ

Yazdır Yazdır 

Carolyn Evers

Bazı piramit araştırmalarını okuyordum. Piramide yerleştirilen ve içinde 1 – 5 gün kalan zirai tohumların verimlerinin %30 – 100 arttığından, artı piramit şekli kullanarak bazı olağanüstü değişikliklerin birçok başka örneklerinin olduğundan bahsediyor. * Cherubim’e sordum, “Bu artan performansın arkasındaki nedeni açıklayabilir misiniz?”

CHERUBIM’inYANITI:

Tüm yaşam sesten oluşur; ses geometrik şekiller, renk ve titreşim içeren bileşenlerine bölünmeye başladı, sesi başlangıç olarak tanımlıyoruz. Şüphesiz, önce Yaratıcı’nın düşüncesi vardı. Ancak, Yaratıcı yaradılışı imgeledikten sonra, ses niyete bağlanan bir işleme başlamak üzere öne çıkarıldı. Duygu da bu yaratıcı platformun bir parçasıydı, ama basit bir yanıt için, bu elementlerden sonra, ses ilk yaratıcı dürtünün başlangıcıydı.

Piramitte ses öyle yüksek perdedendir ki, insan kulağı ile duyulamaz ne de sahip olduğunuz ekipmanlarla kaydedilemez, ancak kaydedilen şey titreşim bulutudur veya bir enerji bulutu olarak görünür; bu titreşim veya enerji bulutu piramidin kendisinin şekli vasıtasıyla yaratılan yönsüz dalgadan gelir.

Birçok denemelerle ve deneylerle incelemeler yapıldığı zaman, üçüncü boyut planında bir gelişme görülür, çünkü yönsüz dalgalar saftır ve yaratıma en yakın olan geometrik şeklin saflığı bozulmamış başlangıçlarıdır.

Bunu mükemmelliğe çağrı olarak düşünebilirsiniz ve piramit şekli ne kadar büyük olursa mükemmel sonuçların da o kadar arttığını görürsünüz.

Not: Piramitteki titreşim bulutu konusu bana ilginç geldi. Keops Piramidinin üzerinde uçmuş olan ve piramidin tepesinden mavi bir bulutun çıktığını dökümante eden pilotlar vardı.

Carolyn Evers

* Cherubim

Cherubim’in fonksiyonu ışığı, yıldızları korumak ve ilahi olandan pozitif enerjiye kanal olmaktır. Onların ismi, “aracılık eden” anlamına gelir. Bu melekler sınırsız sevgi ve bilgidendir ve kişisel koruyucular olarak fonksiyon görebilirler. Tüm galaksileri gözlerler ve gerekli olan yerlerde enerjiyi toplar ve dağıtırlar. İlahi koruma, bilgi ve bilgelik istediğinizde, Cherubim’i çağırın. Ayrıca onlar ne kadar büyük ya da küçük, ne kadar zengin ya da yoksul olsun dini tapınakları korurlar.