- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

PLEİADESLİ MYTRE: ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNCE FORMLARI YARATMAK

Pleiadesli Mytre (Aştar Komutasında Kumandan)

Suzanna Lie kanalıyla

Bir dünya bedeni alan sevgili gönüllüler, bizlerin, galaktik ve göksel ailenizin burada olduğunu bilmenizi istiyoruz. Burada Dünya’dayız, ama insanlıktan biraz daha yüksek frekans kalıbında tınlıyoruz. Bu frekans kalıbı, görülmeden sizin yerleşim bölgenizde özgürce yürüyebilmemiz için bir kamuflaj olarak hizmet eder.

Ama, eğer özünüzdeki çok boyutlu bilincinizi beşinci boyutun rezonansına genişletirseniz, fiziksel gözlerinizi kapatıp Üçüncü Gözünüz ile bakabilirsiniz. Üçüncü Gözünüz ile “baktığınız” zaman, varlığımızın farkındalığına sahip olursunuz.

Başka deyişle, bilinçlerini ve algılarını beşinci boyutun frekansına genişletebilenler varlığımızı algılayabilirler. Öncelikle bizi sadece titreşen enerji alanları olarak algılarsınız, çünkü beşinci boyutu algısal alanınıza nasıl kabul edeceğinizi hatırlamak biraz “zamanınızı” alacaktır.

Beşinci boyutu sürekli olarak algılama işlemi, çok boyutlu düşünce formlarını ve enerji alanlarını bilinçli olarak algılama yeteneğinizi bileyerek başlar. Çok boyutlu düşünce formları (bireysel bir yaratım) ve çok boyutlu enerji alanları (kollektif bir yaratım) üçüncü boyutta başlatılır ve hızla yüksek boyutlara genişler.

Önce bu düşünce formlarını ve enerji alanlarını fiziksel planın ötesindeki ilk rezonans olan eterik planda algılarsınız. Bu çok boyutlu düşünce formları ve enerji alanları fiziksel alemden kaynaklanır ve yüksek boyutlara genişler.

Çok boyutlu düşünce formları ve enerji alanları Gaia’nın ve Onun sakinlerinin kollektif dönüşümü ile ilgili özverili, yüksek frekanslı düşüncelere dayanır. Mor ateş tutamına koşulsuz sevginin önemli bileşeni eklendiği zaman, çok boyutlu düşünce formu ve/veya enerji alanı yaratılır.

Çok boyutlu düşünce formu veya enerji alanı yarattığınız zaman, gerçekte üçüncü boyutta oluşturulan ve yüksek boyutlara genişleyen bir portal yaratırsınız. Bu portal seçiminizin yüksek boyutlu gerçekliğine, Yuvaya giden bir yol olarak hizmet eder.

Ama hatırlayın, düşünce formunuz veya enerji dalganız kişisel kazancınız için ise, bu sadece üçüncü/dördüncü boyut ile rezonansa girer. Düşünce formunuzun çok boyutlu olduğundan emin olmak için, lütfen Gaia ve Onun TÜM sakinlerini dahil etmeyi hatırlayın.

Bu sakinler yaşamınızı çok zorlaştırdığı görünen karanlık olanları da kapsıyor. Ancak, yaşamınızın yaratıcısı SİZsiniz. Dünyadaki enkarnasyonlarınızın tüm döngüsünü tamamen dönüştürmeniz için gerekli olan karanlık ile herhangi sözleşmeyi doğum öncesi kontratınıza yazdınız.

Bu ŞİMDİde, sayısız Dünyasal enkarnasyonunuzdan karanlığın herhangi kalıntısını dönüştürmek için Gaia’ya geldiniz. En önemlisi, sadece kişisel benliğiniz için değil, gezegen için de bu kalıntıyı dönüştürüyorsunuz.

Bu şekilde gezegeninize hizmet etmeyi seçtiğiniz zaman, bilinciniz kişisel bilinçten gezegensel bilince genişler. Bu nokta anlamanız için çok önemlidir, çünkü “bu gezegenden gitme” bencil amacına sahipseniz, bilicinizi beşinci boyuta genişletmezsiniz.

En önemlisi, sadece dördüncü boyutun orta seviyesinde rezonansa girebilen bencil bir düşünce formu yaratıyorsanız gezegensel yükselişe yardımcı olmazsınız. Şu andaki enkarnasyonunuzda, “neden ve sonuç” derslerinizde ustalaşarak kişisel enerji alanınızı temizlemektesiniz.

Neden ve sonuç yasası “Gönderilen enerji HER ZAMAN geri dönen enerjidir”dir. Basitçe, bu yasa gerçekliğinize gönderdiğiniz şeyin size geri döneceğini ifade eder. Eğer düşük frekanslı bilinciniz varsa, gönderdiğiniz şeyin geri dönmesi daha fazla “zaman” alır.

Bu nedenle, gücü elinde tutanların enerji alanlarına henüz geri dönmemiştir. Ama, kayıp olanlar bilinçlerini dördüncü boyuta bile genişletemezler, çünkü onların nedenlerinin sonuçları, onları gerçekliğin bu frekansında bekliyor.

Neden ve Sonuç Yasasının üstatlık derecesine ulaşmış olanlarınız, çok boyutlu nedenlerinizden beşinci boyut geri dönüş/etki deneyimlerine sahip olmaya başlıyorsunuz. Başka deyişle, çok boyutlu düşünce formlarının ve enerji alanlarının nasıl yaratıldığını hatırlıyorsunuz.

Gerçekliğinizin yaratıcısı olduğunuzu ilk öğrenmekte olduğunuz zaman, bilinçsiz bir şekilde korkuya dayanan düşünce formları gönderiyordunuz, örneğin “Yeterincesine sahip değilim”. O zaman, “yeterli değil” size geri dönüyordu. Şükür ki, “zamanla” hatanızı kavradınız ve dünyanıza göndermeden önce düşüncelerinizi dinlemeye başladınız.

“Zaten sahip olduklarınız için şükran” gönderirseniz, tüm kayıp korkusunu salıverebileceğinizi ve sahip olduğunuz şey için minnettar olarak bolluk yaratabileceğinizi öğrendiniz. Bu şekilde, Gaia’nın ‘gönderilen enerji geri dönen enerjiye eşittir’ başlıca işleyiş yapılarından birinin bu üstatlık derecesini kazandınız.

Bu nedenle, her düşüncenizin ve duygunuzun, şu andaki kişisel veya kollektif enkarnasyonunuzun dayandığı matriksi yaratmak için güçlü düşünce formlarına katıldığı kavrayışına ilerlediniz.

Şükür ki, büyüyen neden ve sonuç üstatlığınız size, pozitif düşünce formları ve enerji alanları yaydığınız zaman, size geri döneceklerini öğretti. “Bir şey istiyorsan, o şeyi başkalarına ver” yasasının uygulanmasıyla, yaşamınız bilincin daha da yüksek hallerine dönüşümüne başlar.

Siz yüksek bilince ilerlerken, gerçekliğin yüksek frekanslarını algılamaya başlarsınız. Bu yüksek boyutlu algılar vasıtasıyla, yüksek boyutlu BENLİĞİNİZİ daha da fazla hatırlarsınız. Bu algılar muhtemelen açılmış Üçüncü Gözünüz ve/veya Yüksek Kalbiniz ile yakalanır.

Üçüncü Gözünüzü ve Yüksek Kalbinizi kullanırsınız, çünkü fiziksel gözleriniz gerçekliğin bu frekansını “gerçek” olarak tanımaya ayarlı değildir. Fiziksel beyniniz beşinci boyutu “sadece hayal gücünüz” olarak algılamaya ayarlıdır. Ama hatırlayın, “hayal gücü” sizin beşinci boyut düşüncenizdir.

Biz (ben Mytre ve Arkturuslu) önünüzde beşinci boyut Işık bedenlerimizde duruyoruz. Yani, ben beşinci boyut Işık bedenimdeyim, ama Arkturuslu gerçekliğin yukarı ve aşağı frekans ölçeğinde titreşen formsuz bir şekilde kalıyor.

Arkturuslu bizim, sizin ve tüm yaşamın çok boyutlu olduğunu hatırlatmak için frekansları değiştiriyor. Ayrıca, Arkturuslular kendi enerji paketlerini onuncu boyutun altına nadiren düşürürler. Yakında, sizler – uzaktaki ekibimizin üyeleri – frekansınızı Işıkbedeninizin frekansının altına nadiren düşüreceksiniz.

Elbette, “yakında” üçüncü boyutlu, zamana – bağlı bir sözcüktür. Bu nedenle, ŞİMDİnin alemlerinde anlamı yoktur. Bilincinizi zamanın ötesine genişletmek için bir an meditasyon yapmanızı istiyoruz. Evet, bu şu anda sizin için oldukça basit. Zorluğunuz zamanın kısıtlamaları içinde kalmaya değişti.

Bu zorluk yakında tüm gönüllülerimiz ile ilgili olacak, çünkü ŞİMDİ BENLİĞİNİZE geri dönüş yaklaşıyor. Ama, size bir “zaman veremiyoruz, “çünkü geçiş zaman ile ilgili değildir, frekans ile ilgilidir.

Çok boyutlu bilincinizin üstatlık derecesini tam olarak hatırladığınız ve elde ettiğiniz zaman, zamanın içinde, aynı zamanda ŞİMDİde olabileceksiniz. Ama, o zaman – titreşen ışık formları olarak – bizim size göründüğümüz gibi aynı şekilde zamana bağlı olanlar olarak görüneceksiniz.

Aynı zamanda alışılmış 3B/4B bilincinizde meşgul iken, beşinci boyut aktarımlarını deneyimlemeye başlarken, 3B deneyiminde sahip olduğunuz şeyin “yanıp sönmesi (gidip gelmesi)” kısa deneyimlerine sahip olacaksınız.

Fiziksel beyniniz bu yüksek frekanslı bilgiye tutunamadığı için, 3B gerçekliğinize tamamen geri dönmeden önce, yüksek iletişimlerinizi Çok Boyutlu Zihninizde saklamayı hatırlamalısınız.

Çok Boyutlu Zihniniz aynı ŞİMDİde hem fiziksel hem de yüksek boyutlu gerçeklikleri deneyimleyebilir. Muhtemelen, beşinci boyut deneyimlerinizi fiziksel yaşama bütünleştirmek biraz “pratik” gerektirir, ayrıca Yüksek Benliğiniz ile bilinçli bir bağlantıyı gerektirir.

Çok boyutlu bütünleştirmenin bu noktasında, çok boyutlu düşünce formlarını yaratma ve/veya okuma süreciniz çok yararlı olacaktır. Bu çok boyutlu düşünce formları aslında, sonraki frekansa ilerlemeden önce gerçekliğin her frekansına yavaşça adapte edebildiğiniz “ardışık bir yol”da bilincinize rehberlik edebilen portallardır.

Hepiniz anlaşılması zor olabilen “sembolik” bir dili konuşan rüyalarınız aracılığı ile dördüncü boyut deneyimlerine sahip oldunuz. Çok boyutlu bir düşünce formu, deneyimlediğinizin bilincinde olabildiğiniz veya olmayabildiğiniz saf bir enerji alanıdır.

Yani, üçüncü boyut benliğiniz o deneyimin bilincinde OLMAYABİLİR, ama dördüncü ve beşinci boyut benliğiniz bilincinde olur. Fiziksel benliğiniz “zamanda bir bozukluk”, “boşluk” ve/veya “unutkanlık anları” deneyimleyebilir.

Ancak, bu aslında günlük yaşamın koşuşturmasında unutulan Çok Boyutlu SİZİ hatırlama anıdır. Bu nedenle, her güne Çok Boyutlu BENLİĞİNİZE yeniden bağlanmaya izin vererek başlamanızı tavsiye ediyoruz.

BENLİĞİNİZE uyumlanmak için en azından 15 dakika ayırabileceğiniz bir zaman bulmanızı tavsiye ediyoruz. Aşağıdaki gibi bir ritüel oluşturabilirsiniz:

– Aynı zamanlarda aynı yere gidin

– Deneyiminizi yazabileceğiniz bazı araçlar getirin

– Müzik seviyorsanız, soft müzik çalın

– “3B den silkinmek” için bir an spiritüel bir şey okuyun

– Gözlerinizi kapatın ve okuduğunuz şey üzerinde düşünün

– Elleriniz klavyede iken veya elinizde kaleminiz kağıt üzerinde iken, gevşeyin ve bilincin yüksek/gevşemiş haline nefes alıp verin

– Başlamak için her zaman şöyle bir şeyler yazabilirsiniz:

“SEVGİLİ YÜKSEK BENLİĞİM. ŞU AN benim için bir mesajın var mı?

– Gevşeyin ve tüm beklentileri veya düşünceleri salıverin

– Kalemin yazmasına veya ellerinizin klavyede hareket etmesine izin verin

Bu basit planda kalırsanız, giderek YÜKSEK BENLİĞİNİZ ile kişisel bir ilişki oluşturursunuz. Bu egzersizi her seferinde aynı zamanda ve aynı yerde yapmak yararlıdır.

Bu adanmayı 21 gün boyunca her gün sürdürebilirseniz, bir “alışkanlık” yaratırsınız. O zaman, bir günü atlarsanız, “BENLİĞİNİZ ile o zamanı özlersiniz”. Ayrıca BENLİĞİNİZE verdiğiniz sözü sürdürmenin önemini kavrarsınız.

Bu buluşmayı her gün yapamıyorsanız, o zaman “BENLİĞİNİZ ile buluşma anlaşmanızı sürdürebilmeniz” için, seçtiğiniz günlerde istikrarlı olmaya çalışın. Hatırlayın SİZ önemlisiniz ve Gaia’nın SİZE ihtiyacı var!

Çok Boyutlu BENLİĞİNİZ ile nasıl iletişim kurulduğunu hatırladığınızda, “kanalınız” – yani enerji paketinizin frekans alanı – ŞU ANDA SİZİNLE iletişim kurmaya hazır olan tüm sayısız Galaktik Varlıklara, Göksel Varlıklara ve Yükselmiş Üstatlara açık olur!

Kutsamalar, Gaia’ya yardım etmek için bir dünya bedeni alanlar.

Hizmetiniz için teşekkür ederiz ve cesaretiniz için sizi takdir ediyoruz.

Mytre, Pleiadesli

(Çeviri: Saffet Güler)