Pleiadesli Mytre

Yazdır Yazdır 

Suzanne Lie kanalıyla

 Ağustos 2015

Gaia kendi üçüncü ve dördüncü boyuta ait, holografik doğal yerleşim bölgelerinin ötesine geçiyor. Aynen insanlığın üyeleri olan sizlerin üçüncü boyut benliğiniz için holografik doğal yerleşim bölgelerine sahip olduğunuz gibi, Gaia da sahiptir. Gaia beşinci boyut doğal yerleşim bölgesi sunan kendi saf, Işıkbeden benliğine geri dönmeye hazır.

Başka deyişle, üçüncü ve dördüncü yerleşim bölgeleri salıverilme sürecindedir. Bu bölgeler başka bir galaksideki başka bir gezegene yeniden yerleştirilecek. Kendi özlerini Gaia’nın üçüncü/dördüncü boyut yerleşim bölgelerindeki sayısız maceralarında giymekte oldukları holografik yansıtmadan salıveremeyenler o düşük boyutlu yerleşim bölgelerine yerleştirilecekler.

Gaia’nın beşinci boyut ve ötesindeki yerleşim bölgeleri, algılarını dördüncü ve beşinci boyutlara ayarlamaya yetecek kadar bilinçlerini genişletebilenler için hala elde edilebilir olacak. Yüksek boyutlu yerleşim bölgelerine bu geçiş, insanlık tarafından “yükseliş” olarak biliniyor.

Üçüncü boyut yerleşim bölgesi önce salıverilecek ve dördüncü boyut yerleşim bölgesi, Gaia’nın etrafında eşzamanlı olarak var olacak olan, aynı zamanda yeni yuvası olacak olan “”ara” bölge olarak hizmet edecek. En sonunda, dördüncü boyut yerleşim bölgesi başka bir gezegene tamamen yeniden yerleştirilecek ve Gaia tamamen kendi Işık – Gezegen BENLİĞİNİN ihtişamında olacak.

İnsan Işıkbedeninize bu geçişi yapmak için hazırlanmış olan herkese yardımcı olabilmek için, sizin Galaktik ve Göksel Aileniz olan bizler dikkatimizi/bilincimizi Gaia’nın kalbine odaklıyoruz. Lütfen felaketlerin gerekli olmadığını bilin, çünkü düşük boyutlu bölgeler Yaşam ve Ölümün üçüncü/dördüncü boyutlu Çarkını terk etmeye hazır olmayanlar için hala mevcut olacak.

İnsanlık bu olayı, kendi bilinç hali ile tutarlı olan bir şekilde deneyimleyecek. Bilinçleri yalnızca üçüncü boyutun Beta Dalgaları ile rezonansa girebilenlere, uyanmalarına yardımcı olacak bir çok dördüncü boyut “rüyaları” sunulacak.

Diğer taraftan, tüm yaşam kendisini Dünyaya uyumladı, örneğin bitki, hayvan ve böcek krallıkları Gaia’nın yol göstermesini izleyecek ve Gaia’nın seçiminin yerleşim bölgesine Akacak. Bu grup Gaia’yı derinden seven ve Onun gezegensel gereksinimleri ile uyum içinde yaşayan insanları kapsıyor.

Bu nedenle, gerçekleşmekte olan şeyin herhangi bir farkındalığı olmadan bu geçişi yapacak olan bir çok insan olacak. Bunun yerine, onlar yaşamın gittikçe daha iyi ve daha da iyi olduğunu fark edecekler. Muhtemelen bu gelişmenin gezegensel bir konu yerine, sosyal bir konu nedeniyle olduğuna inanacaklar.

Bir çok insan için yerleşim bölgelerinin bu geçişi bilinçsiz olacak, ama eğer rezonansları bu geçişi algılamalarına izin verirse, Dünyadaki yaşamın gelişimi için kendi inanç sistemleri ile tutarlı olan nedenler bulacaklar.

Beşinci boyut yerleşim bölgesinde “iyi” ve “kötü” kavramı yoktur, çünkü bu bölge tüm kutupluluktan özgürdür. Bir çok insan hala kutupluluğun bazı versiyonlarında yaşamaya gereksinim duyacağı için, dördüncü yerleşim bölgesi hem Gaia’da hem de başka gezegende aynı anda kalacak; Gaia kendi Varlığı etrafında o düşük frekansı kapsayabildiği sürece.

Gaia üçüncü boyut bölgesinin kısıtlamalarını salıveriyor, çünkü bu Onun sağlığına ÇOK zarar verici oldu. O sevgi dolu gezegensel bir Anne ve yıkıcı çocuklarını mümkün olduğu kadar tolere etti. Ama, bedeni üçüncü boyut yerleşim bölgesinin yarattığı Onun formundaki sürekli negatiflik ve yıkım ile iyileşemiyor. Bundan başka, Gaia’nın “görev süresi” sona eriyor.

Gaia’nın Kendi üçüncü boyut yerleşim bölgesini salıverebildiği başka “zaman çizgileri” (uyanmış insanlar tarafından tahmin edilen zamanlar) oldu. Ancak, onun insan yaşam formlarının çoğu bilinçlerini o boyuta çeviremeyecekleri için, Gaia bekledi.

Sevgili Gaia, en sonunda bu insanların Dünyanın yüksek boyutlu ihtişamındaki kendi gezegenlerini algılayabilecekleri umuduyla, o üçüncü boyut yerleşim bölgesini salıvermeyi bekledi.

Gaia çocuklarının çoğunu bırakmaya istekli olmadığı için, o düşük bölgeyi mümkün olduğu kadar devam ettirmeyi seçti. Gerçek şu ki bu, “geçici bir topraklanma bölgesi” olduğu anlamına geldi.

Ama Gaia Atlantis döngüsü sırasındaki olaylardan o kadar derin yaralandı ki, insanlarının çoğunun bilinci üçüncü boyut yerleşim bölgesine düştü. Bu bölgenin evrimsel başlangıçların yeri olmasına niyet edildi.

Bu evrimsel bölgede, elementaller bitkilerin ve hayvanların sayısız versiyonlarını yaratmak için o bölgenin enerji alanları ile oynayabiliyordu. Bu bitkiler ve hayvanların hepsi birlik bilinci içinde yaşadılar ve tüm gezegen sistemi ile BİR olduklarını bildiler. Erken “ilkel” insanlar bile gezegen ile birlik bilincinde yaşadılar.

Maalesef, sevgi dolu ruhuyla Gaia kendi gezegenlerinde yükselemeyen başka gezegenlerden gelen yavaş ilerleyenlere izin verdi, aynı zamanda “başkalarına güç” uygulayarak yaşayan diğer gezegenlerden gelen ziyaretçilerin kendi üçüncü boyut yerleşim bölgesine girmesine izin verdi.

Bu gelenlerin o kadar düşük bilinç halleri vardı ki, Gaia’nın dördüncü ve beşinci yerleşim bölgelerini algılayamadılar bile.

Giderek, bu gelenlerin enerji alanı Gaia’nın evrimsel yerleşim bölgesinde baskın olmaya başladı. O zaman, bir zamanlar koşulsuz sevginin “Aden Bahçesi” formatı ile rezonansa giren şey artan şekilde kutupluluğun 3B bölgesine düştü.

Dünyanın erken göçmenleri olanlar, Dünyanın yönetim sistemlerinin çoğunda hala bulunmaktadır. Bilinçleri çok düşük olduğu için, “yüksek gerçekliğe yükselişi” tasavvur bile edemiyorlar.

Ama, katılamayacakları olası geleceğe bakmak için kendi “teknolojilerini” kullandılar. Dolayısıyla, yaşamın yüksek boyutlu yerleşim bölgelerine taşınmasına karşı savaşmaktalar.

Gaia onların hepsine “zaman” verdi, bu kaybolanların kendi enerji alanlarını yüksek frekanslara dönüştürmelerini sağlamak için zaman verebilir. Aslında, onların Kendi dördüncü boyut yerleşim bölgesine GEÇMEMELERİ ve derslerine başka bir gezegende devam etmeleri için özel bir izin aldı.

Bu kaybolanlar başka bir gezegene yerleştirilmiş olduklarını bilmeyecekler, çünkü onların farkındalıkları onları sayısız enkarnasyonlarda yöneten “başkalarına güç uygulamaya” odaklıdır.

Elbette, farkındalıklarını başkalarına güç uygulamaktan, kendi içlerindeki güce değiştirme fırsatına sahip olacaklar. Bilinçlerindeki bu geçişte başarılı olanlar, koşulsuz sevginin kalplerinde daimi rezonans almasına izin verdiklerinde Gaia’nın macerası ile birlikte kalabilecekler.

Diğer taraftan, Gaia’nın elemental, bitki, hayvan ve böcek krallıklarının hepsi dördüncü ve/veya beşinci boyut yerleşim bölgelerine doğal olarak akacaklar. Aslında, dördüncü boyut bölgesinde, insanlığın çağlardır çalışmakta olduğu bir çok Gizem Okulları vardır.

İnsanlar, uyku veya meditasyonun dördüncü boyut alfa dalgası bilincinde oldukları zaman, sıklıkla bu “Gizem Okullarını” ziyaret ederler. Bu nedenle, Gaia’nın dördüncü boyut yerleşim bölgesi, alfa dalgası bilinçlerinde iken ziyaret etmeleri için insanlığa açılmaktadır.

Ancak, bir çok insan yaşamlarındaki korku nedeniyle, sadece bilincin yüksek halinde iken veya fiziksel formlarını terk ettikten sonra ziyaret edebilmekteler. Dördüncü boyut bölgesi başlıca “Yaşam ve Ölüm Çarkının” bir döngüsü olarak kullanılmaktadır.

Gaia kendi dördüncü boyut yerleşim bölgesinin, kendi üçüncü boyut yerleşim bölgesi ile birleştiğini bildirmekten mutlu. Ama, onun “düşük astral planı” hala başkalarına güç uygulama formatında yaşamakta olanları ayıklamak için yerinde kalmıştır.

Düşük Astral Plan Gaia’nın üçüncü ve dördüncü boyut yerleşim bölgeleri “arasında” uzanır. Gaia’nın insanlarının bilincin dördüncü boyut frekansı ile, ayrıca algının o frekansı ile rezonansa girmeleri için, Gaia’nın aurası etrafında birikmiş olan karanlık kötü maddede ışık ve sevgi tüneli yaratmalıdırlar.

Düşük astral planda ışık tüneli yaratan her Varlık, daha fazla çok boyutlu ışığın Gaia’nın gezegensel BENLİĞİNE akmasını sağlamak için Gaia’ya büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Karanlık bölge Gaia’yı çevrelemektedir. Gerçekte, Gaia üzerinde güç isteyenler bu düşük astral bölgeyi kasten yarattılar.

Düşük astral bölge yerleşim bölgesi DEĞİLdir. Bunun yerine, üçüncü boyut yerleşim bölgesindeki varlıkların dördüncü boyut yerleşim bölgesine girmelerini zorlaştırması için kayıp olanlar tarafından yaratılan bir bariyerdir. Bu düşük astral, varlıkları kutupluluk ve ayrılığın üçüncü boyut illüzyonlarında kapana kıstırmak için bir “sis perdesi” gibi hizmet eder.

Bu bölgeyi yaratmak için, KORKU yaratabilmek için sayısız savaşlar, fetihler ve yoğun zulüm yarattılar. Düşük astral bölge korku bölgesidir. Elbette, kendi kibirlerinde, kendi düşük bilinç halleri nedeniyle o bölgede kapana kısılacaklarını düşünmediler.

Gaia şimdi tüm sevgili çocuklarının, kendi korkuları boyunca bir ışık tüneli yaratmalarını istiyor. Bu şekilde, TÜM enkarnasyonlarının kollektif korkusunda bir ışık tünel yaratırlar.

Biz, Galaktikler de Gaia’ya bu şekilde hizmet ediyoruz. İnsanlığın bu karanlık bölgeyi temizlemesine yardımcı olmak için, üçüncü ve dördüncü boyut yerleşim bölgeleri arasındaki bölgeye geldik. “İnsanlığa yardım” diyoruz, çünkü Gaia özgür irade ve neden ve sonuç gezegenidir.

Bundan dolayı, insanlar kendi yükselişlerinin bencilce, kişisel nedeninden dolayı değil, bencil olmayan, Gaia’nın isteğine karşılık verme gezegensel nedeni ile düşük astral planın temizlenmesinde Gaia’ya yardımcı olmayı seçmeliler.

Gaia neden ve sonuç gezegeni olduğu için ve insanlık düşük astral planın başlıca nedeni olduğu için, onu temizleyen insanlık olmalıdır. Ancak, eğer insanlık bizden Galaktik Ailesinin Gaia’nın düşük astral planını temizlemede onlara yardımcı olmasını isterse, yardımcı olabiliriz.

Gerçekte, teknolojimiz ile, onu anında temizleyebilirdik. Ama, eğer insanlık kendi korkularıyla o planı yaratmanın sorumluluğunu ALMAZSA, ayrıca korkuları üzerinde üstatlık kazanmayı öğrenmezse, düşük astral plan tekrar yaratılır.

Şimdi neden Başkaları üzerinde güç uygulayarak yaşayan insanların sizi korkutmaya çalıştığını anlıyor musunuz? Şimdi neden onların bir yerde veya birden çok yerde gerçekleşen sürekli savaş hali yarattıklarını görüyor musunuz?

En önemlisi, şimdi ne kadar ÇOK önemli OLDUĞUNUZU görüyor musunuz?

Sizler, Dünyanın insanları arkanızda kalan tek bariyeri temizleme ve beşinci boyut Işıkbeden yerleşim bölgesine geri dönme yeteneğine sahipsiniz. Bizden, Galaktik Ailenizden yardım etmemizi isterseniz, yardım edebiliriz.

Ama, eğer hayata korku ve öfke ile tepki vermeye devam ederseniz, yardımımız çevre yolunuzu temizlemeye çok benzer olur. Saatler içinde o çevre yolu temizlemeden önceki kadar kirlenir.

Bu nedenle, SİZ, insanlığın üyeleri düşük astral planı temizlemelisiniz, çünkü SİZİN korkunuz onu yarattı. Evet, korku için çok iyi nedenleriniz vardı. Karanlık olanlar PARA kazanabilmeleri için savaşlar yarattılar ve her iki tarafı desteklediler. Eğer karanlık olanların her gün her şekilde bilincinizi ne kadar manipüle ettiğini bilseydiniz, öfkelenirdiniz.

Bu nedenle, size anlatmayacağız. Öfke korkunun bir versiyonudur ve sadece temizlemenizi istediğimiz “başkalarına güç uygulamaya” hizmet eder. Ancak, bu kaybolanlara KOŞULSUZ SEVGİ göndermenizi isteyeceğiz ve İSTİYORUZ.

Karanlığın güçlerine koşulsuz sevgi ve koşulsuz bağışlama gönderdiğiniz zaman, Mor Alevi de unutmayın, aslında onların hücresel yapısını yüksek frekansa dönüştürürsünüz. Onlar, bu kadim grubun çekirdek üyeleri, onları bu şekilde dönüştürmenizden dehşete düşüyorlar.

Dehşete düşüyorlar, çünkü içlerinin derinliklerinde onların beyin yıkama güçlerinin üzerine çıkma gücüne sahip OLDUĞUNUZU biliyorlar. Görüyorsunuz, sizde korkuya neden olanlara koşulsuz sevgi ve mor alev gönderdiğiniz zaman (ve korkunun en iyi dostu öfkedir), karanlık olanların algı alanının ötesinde rezonansa girersiniz.

Başka deyişle, bilinciniz düşük astral planın ötesindeki bir frekansta rezonansa girer. Bireysel bilincinizi yüksek dördüncü ve beşinci boyutlara geçirerek, düşük astral planın üzerinde, altında, etrafında ve içinde “Işık ve Sevgi Köprüsü” yaratırsınız.

Bu Işık Köprüsü bir yapı değildir. “Başkalarına Güç Uygulama üçüncü boyut yanılsamasına katılmayı reddettiğiniz” bir bilinç halidir.

Ya kendi BENLİKLERİNİ hatırlayan tüm insanlar BİR olarak bir araya gelseydi ve TÜM korku/karanlığın üzerinde, altında ve içinde Işık ve Sevgi Köprüsü yaratsaydı ne olurdu?

Ya her gün TÜM korku/karanlığın üzerinde, altında ve içinde Işık ve Sevgi Köprüsü yaratmayı hatırlasaydınız ne olurdu?

Ya tüm dünyada bu Köprüyü yaratmak için gruplar halinde toplansaydınız?

Tüm bu soruların yanıtı aynıdır: İnsan korkusu tarafından yaratılan düşük astral planı temizleyerek Gaia’ya büyük ölçüde yardımcı olurdunuz.

Sevgili gönüllüler Gaia’ya yardımcı olmak için, tüm dünyada küçük gruplar yaratmanızı istiyoruz.

Bu gruplar yaratıldığında, kişisel olarak veya bilgisayarlarınız aracılığı ile “Gaia’da seçilen yer veya yerler” ile spesifik olarak çalışmak için bir araya gelebilirsiniz;

1. Koşulsuz sevgi ve mor alevin gücüyle düşük astral planı dönüştürün.

 2. Beşinci boyut yerleşim bölgesinin yüksek ışığını kabul etmeleri ve bütünleştirmelerine yardımcı olmak için, Toprak, Hava, Ateş ve Su Elementalleri ile direkt olarak çalışın.

 3. Aşağıdaki enerji alanlarını yaratmak için deneyiminizi tüm dünyadan başkaları ile paylaşın:

Koşulsuz Sevgi

Koşulsuz Bağışlama

Mor Alevin Dönüştürmesi

Dünya Küresini çevreleyen Koşulsuz Sevgi, Koşulsuz Bağışlama ve Mor Alevin bu enerji alanları, aşağıdakileri yapmak için Gaia’ya yardımcı olmak üzere her grubun üyeleri tarafından korunur ve sürdürülür:

* Grup ve Gaia ile Birlik Bilinci yaratmak

* Gaia’nın Düşük Astral Planını temizlemek

* Elemental seviyede TÜM gezegensel yaşamı güçlendirmek ve dönüştürmek

Tüm fiziksel yaşamın yapı taşı olan elementaller koşulsuz olarak sevildikleri ve dönüştürüldükleri zaman, bu armağanı TÜM fiziksel maddeye yayarlar.

“Bunu nasıl yaparız?” diye sorduğunuzu işitiyorum, Biz, Pleiadesliler, Arkturuslu dostlarımızın vereceği aynı yanıtı vereceğiz:

“Bilmiyoruz, çünkü bunu HENÜZ Yaratmadınız.”

Biz, Pleiadesliler ve tüm Galaktik ve Göksel Aileniz ŞİMDİ size yardımcı olmak için buradayız. Tek “yapmanız” gereken ve size neşeyle katılmamızı yardımımızı istemektir.

(Çeviri: Saffet Güler)