POZİTİF BİR FIRSAT – Patricia Cota-Robles

Yazdır Yazdır 

POZİTİF BİR FIRSAT

Patricia Cota-Robles

www.eraofpeace.org

11 Mart 2020

Her şeyden önce, şu anda Koronavirüsü deneyimleyen veya gelecekte deneyimleyecek olan her insanın fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerine Sonsuz Dönüşümün Gücü ile Şifanın Zümrüt Yeşili ve Mor Alevini parıldatmaları için tüm Cennet Topluluğuna ve her insanın BEN’İM Varlığına dua ediyoruz. Bu Şifanın, her insanın İlahi Planına ve ilgili herkesin en yüksek hayrına mükemmel uyum içinde gerçekleşmesini buyuruyoruz.

BİZ BİR’İZ! 

Bu zamanda bombalanmakta olduğumuz yanlış bilgilendirme, bilgi kirliliği, ehliyetsizlik, kaos, korku ve paniğin ortasında, daha büyük resmi ve eldeki fırsatı algılayabilmemiz için, Baba – Anne Tanrımız ve Cennet Topluluğu geri adım atmamızı istiyor.

2020’nin doğumundan bu yana, Yüksek Boyutlardan İnsanlığın, Elemental Krallığın ve Dünya Ananın ŞU ANDA deneyimlediği enerji, titreşim ve bilincin muazzam değişimlerini ifşa eden bilgi almaktayız. Bu Yeni On Yıllık süreyi doğuran Tutulma Serilerinin tamamlanmasından bu yana, İnsanlığın BEN’İM Varlığı, İnayetten düşüşümüz ile yaratılan genetik yaraları iyileştirebilmektedir. Cennet Topluluğu tarafından bu yaralara “köleleştirme kodları” olarak değinilmektedir. Milyonlarca yıl önce ayrılığa ve dualiteye düşüşümüzden bu yana, parçalanmış ve korkuya – dayanan insan egomuz bu genetik “köleleştirme kodlarını” bizi manipüle etmek ve kontrol etmek için kullandı.

Şimdi, fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerimizin insan kalıbını mutasyona uğratan eski Dünyaya bizi bağlı tutan “kordonlar” koparıldı. Bu, düşmüş insan egomuzun artık Dünyasal bedenlerimize dokunamayacağı ve “köleleştirme kodlarımızın” artık bizi ters şekilde etkileyemeyeceği anlamına geliyor. Bu yaşam – dönüştürücü olay, bu Yeni On Yıl için İlahi Planın sonraki adımının yolunu döşedi.

Cennet Topluluğu İnsanlığın “köleleştirme kodları”ndan gelen yaralarının başarılı İyileştirilmesinden sonra, İnsanlığın bilincin durdurulamaz değişimini yaratan titreşimin kritik frekansına kitlesel olarak ulaştığını ifşa etti. Bu değişim dışımızda gerçekleşmiyor. Bu, Dünyasal Bedenlerimizin her Elektronundaki Saflığın Özünde gerçekleşen hücresel DÖNÜŞÜME dayanıyor.

Cennet Topluluğu, bu kuantum değişimin her insanın BEN’İM Varlığının, İnayetten düşüşümüzden sonra parçalanmış ve korkuya – dayanan insan egomuz tarafından DNA’mıza kodlanmış olan KARMİK DOĞUM KALIBINI SALIVERMESİ için kutsal alan yarattığını söyledi.

Bunun hepimiz ve her birimiz için ne anlama geldiğinin büyüklüğünü anlamak için, Cennet Topluluğu bu kabaca mutasyona uğramış insan doğum kalıbının DNA’sındaki Karmik Kodların yaşlanmanın, hastalığın, zihinsel ve duygusal işlevsizliğin ve hatta ölümün çarpıtılmış kalıplarını içerdiğini söyledi. Baba-Anne Tanrımızın, Tanrının Kızları ve Oğulları için İlahi Niyeti, asla Dünyasal Bedenlerimizde bu acı verici zorlukları deneyimlemeleri değildi.

Bu ölçülemez, akıl ermez değişimler Dünyadaki her insanın BEN’İM Varlığı tarafından başarılı bir şekilde sonuçlandırıldığında, İnsanlığın 5 nci Boyutsal Kristalin Solar Işık Bedenlerinin Tertemiz Kavramı ile titreşen Tanrının Işığı, İnsanlığın Dünyasal Bedenlerinin her Elektronundaki Saflığın Özüne akmaya başladı. Şu anda, Işığın bu muazzam akışı İnsanlığın Dünyasal Bedenlerinin mükemmelliği ile çatışan her şeyi, iyileştirilmesi ve Işığa geri dönüştürülmesi için yüzeye itiyor.

Bizler Bir olduğumuz ve ayrılık OLMADIĞI için, İnsanlık kitleleri tarafından Koronavirüs üzerine küresel dikkat odağı, dışsal dünyada gerçekleşmekte olan arınma sürecini hızlandırmak için içinden Tanrının Işığının aktığı kollektif bir Bilinç Çanağı yarattı. Siz ve Ben ve uyanmakta olan İnsanlığın geri kalanı İnsanlığın kollektif Çanağına akan Tanrı Işığına, bu zorunlu arınma sürecini daha nazik ve daha az travmatik ve daha az acılı şekilde gerçekleştirmesi komutunu verme yeteneğine sahibiz.

Baba – Anne Tanrımız ve Cennet Topluluğu, bize bu Kutsal Uğraşta bize büyük ölçüde yardımcı olacak bazı çok güçlü Işık aktiviteleri verdi. Bu yazıda her bir Işık aktivitesini kısaca tanımlayacağım.

İNSANLIĞIN KOLLEKTİF BİLİNÇ ÇANAĞI İÇİN DUA

Ben, BEN’İM Varlığımım ve TÜM İnsanlığın BEN’İM Varlığı ile BİR’İM. Saf İlahi Sevginin Tek Bilinci olarak, Baba – Anne Tanrımıza ve Sonsuzluktaki Işık Alaylarına dua ediyorum. Sevgililer. ŞİMDİ ortaya çıkın!

Işığın bu muhteşem Kuvvetlerinin HEPSİ ile Bir’im. Samimi Yürekten Çağrım ile, onlar Dünyadaki her erkeğin, kadının ve çocuğun Işık çalışmasını bin kat güçlendirmek ve sürdürmek için İnsanlığın BEN’İM Varlığına yardımcı olmak için sevinçle geldiler.

Sevgili Işık Alayları, bu kutsal zaman sırasında İnsanlık tarafından kullanılmakta olan değerli Yaşam enerjisinin her Elektronunu bir araya toplamanızı istiyorum. Bu enerjiyi, Tanrının Sonsuz Mükemmelliğinin Mor Alevinin YENİ 5 nci Boyut Solar Frekanslarını kullanarak binlerce Güneşin gücü ve kudreti ile arındırın. Bu arıtılmış enerjiyi İnsanlığın Kollektif Bilinç Çanağına dokuyun, böylece bu zamanda Tanrının Oğulları ve Kızları tarafından salıverilen değerli Yaşam enerjisinin her Elektronu Dünyadaki Tanrının Işığını üssel olarak genişletmek ve şu anda deneyimlemekte olduğumuz arınma sürecini nazik ve Tanrısal Zafer sonucuna getirmek için kullanılır. Ve öyledir, sevgili BEN’İM.

TANRININ SAF KAYNAK OKSİJENİNİ SOLUMAK

Koronavirüs ağırlıklı olarak insanın solunum sistemine saldırıyor. Baba – Anne Tanrımız bize, solunum sistemimizi kuvvetlendirmemizi ve akciğerlerimize Tanrının Saf Kaynak Oksijeninin yüksek frekansını solumamızı sağlayacak olan güçlü bir Işık aktivitesi verdi. Eğer her birimiz bu Ritmik Kutsal Nefesi düzenli olarak kullanırsak ve BEN’İM Varlığımızın Tanrının Saf Kaynak Oksijenini soluması komutunu verirsek ve sonra bu arınmış Havayı formun fiziksel dünyasına Dünyasal Bedenlerimize aktarırsak, soluduğumuz havadaki kirliliğini aşabiliriz ve Koronavirüsün ters etkilerini azaltabiliriz.

 TANRININ SAF KAYNAK OKSİJENİNİ SOLUMAK

Ritmik Kutsal Nefes çok basittir. Açılış duasını okuyarak başlayın. Sonra nefes verin ve Ritmik Kutsal Nefesi yedi kere tekrarlayın. Bu Nefes dört adımdan oluşur: Nefes Alış, sonra özümsenirken NEFESİ tutma, sonra Nefes Verme, nefesi genişletme ve sonra Dünyanın geri kalanına aktarılırken Nefesi Tutma. Her adımla aşağıda verilen karşılık gelen onaylamayı Kalbinizin sessizliğinde onaylayın.

Ben, BEN’İM Varlığımım ve TÜM İnsanlığın BEN’İM Varlığı ile BİR’İM. Saf İlahi Sevginin Tek Sesi, Tek Nefesi, Tek Kalp Atışı ve Tek Enerjisi, Titreşimi ve Tek Bilinci olarak, Yaradılışın en Özünden Tanrının Saf Kaynak Oksijeninin en yoğunlaşmış frekanslarını bilinçli olarak SOLUYORUM.

Ritmik Kutsal Nefes

(Nefes vererek başlayın)

Nefes alırken, Kalbimde onaylıyorum:

TANRININ SAF KAYNAK OKSİJENİNİ NEFESİMLE İÇİME ÇEKİYORUM.

Aldığım Nefesi Tutarken, Kalbimde onaylıyorum:

TANRININ SAF KAYNAK OKSİJENİNİ ÖZÜMSÜYORUM.

Nefes Verirken, Kalbimde onaylıyorum:

TANRININ SAF KAYNAK OKSİJENİNİ GENİŞLETİYORUM

Verdiğim Nefesi Tutarken, Kalbimde onaylıyorum:

TANRININ SAF KAYNAK OKSİJENİNİ AKTARIYORUM.

 (RİTMİK KUTSAL NEFESİ YEDİ KERE TEKRARLAYIN).

 DEĞERLİ ELEKTRONLARA BUYURMA 

Cennet Topluluğuna göre, bu Yeni On Yılda, bize daha önce hiç girişilmemiş şekillerde Dünyasal Bedenlerimizin Biçim Değiştirmesini hızlandırma fırsatları verilecek. Baba-Anne Tanrımız ve Cennet Topluluğu, bizler bu Yeni On Yılda ilerlerken bu fırsatların bize adım adım açıklanacağını temin ediyorlar.

Öğreneceğimiz ilk şeylerden biri, değerli yaşam enerjisinin her Elektronundaki Saflığın Özüdür ve bu Baba – Anne Tanrımızın ve Cennet Topluluğunun bu on yılda bize rehberlik edeceği fiziksel BİÇİM DEĞİŞTİRME süreci sırasında kullanmayı öğrenmemiz gereken son derece önemli bir özelliktir.

Her Elektronun içindeki Saflığın Özündeki Saflık frekansı o kadar hızlı titreşir ki, hiç bir uyumsuzluk ona giremez veya onun parlaklığını kirletemez. Biz elektronları Sevgiye dayanmayan titreşimler ile örttüğümüz zaman, yanlış nitelendirme gerçekleşir. Acının ve ıstırabın her formu İnsanlığın sonucudur, bilinen veya bilinmeyen zaman çerçevesinde veya boyutta, Yaşam Gücümüzün Elektronlarını negatif düşüncelerimiz, hislerimiz, sözlerimiz ve eylemlerimiz ile gönderirken, Elektronların etrafına bir gölge örtüsü yerleştiriyoruz.

Bu derin Gerçeği tam olarak kavradığımızda, yaşam durumlarımızın ne kadar kötü göründüğüne veya fiziksel durumumuzun ne kadar acılı olduğuna bakmaksızın, Tanrının Mükemmelliğinin Saflığı HALA tezahür eden her Elektrondaki Saflığın Özünde titreşir.

Tanrı ebeveynimiz Her Elektronun BEN’İM Varlığımızın KOMUTUNA karşılık verecek olan Yaşamın zeki bir formu olduğunu bilmemizi istiyor. Bu minik Işık Varlıkları Kalp Alevlerimizdeki Kutsallığa itaat etmek zorunda oldukları için, onlarla direkt olarak konuşma ve Tanrının Gücü – BEN’İM – ile en Özlerinde titreşen SAFLIĞIN ve BİÇİM DEĞİŞTİRMENİN Alevini sürekli ve daimi olarak genişletmeleri komutunu verme yeteneğine sahibiz.

Bu Saflık Özünde her Elektron, Tanrının orijinal İlahi Planının mükemmelliğini tezahür ettirebilmek ŞİMDİ bile karanlık örtüsünden salıverilmeyi bekliyor. Bugün, bunu yapmak için Baba – Anne Tanrımız ve Cennet Topluluğu Kalplerimizi onların kalplerine birleştirmemizi istiyor. Eğer bunu yapmak için Kalpten gelen bir çağrınız varsa, lütfen bana ve tüm Dünyadaki binlerce ışık işçisine katılın. Ve başlıyoruz…

 ELEKTRONLARA BUYURMA

Tanrının Görkemli Varlığı, BEN’İM adına ve BEN’İM Varlığının ve her Kalpte titreşen Üç Katlı Alevin tam gücüyle, direkt olarak Dünyasal Bedenlerimde ve TÜM İnsanlığın, Elemental Krallığının ve Dünya Ananın Dünyasal Bedenlerinde var olan değerli Yaşam enerjisinin her Elektronundaki İlahi Zekaya konuşuyorum.

Kutsanmış Elektronlar, Tanrının, BEN’İM’in gücüyle, Varlığınızın merkezi Özündeki SAFLIK ve BİÇİM DEĞİŞTİRME ALEVLERİNİN şimdi sürekli ve daimi olarak GENİŞLEMESİNİ, GENİŞLEMESİNİ ve GENİŞLEMESİNİ EMREDİYORUM.

Tanrının, BEN’İM’in gücüyle, fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerimdeki Elektronları ve İnsanlığın, Elemental Krallığının ve Dünya Ananın fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerindeki Elektronları örten tüm gölgelerin çıkarılıp atılması için Saflığın Kristalin – Beyaz Alevini ve Biçim Değiştirmenin Opal Alevini yönlendiriyorum.

Saflığın ve Biçim Değiştirmenin Kutsal Alevleri tüm bu gölgeleri Tanrının Sonsuz Mükemmelliğinin Mor Alevine atıyor. Anında her gölgeyi kendi orijinal mükemmelliğine ARINDIRIYOR ve BİÇİMİNİ DEĞİŞTİRİYOR. Yaşamımdaki veya Dünyadaki sınırlamanın herhangi formuna neden olan her titreşim hızını, Yeni Dünyanın Kalbe – dayalı frekanslarına yükseltiyor.

Saflığın ve Biçim Değiştirmenin Alevleri her Elektronun titreşim hızını artırırken, karanlığın her örtüsünün çıkarılıp Mor Aleve atıldığına tanık oluyorum. İnsanlığın Yaşamın Değerli Armağanını geçmişte yanlış kullanımları tarafından yaratılan tüm gölgeler anında ARINDIRILIYOR ve Işığa DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.

Bu andan itibaren, Tanrının ve BEN’İM Varlığımın İnayeti ile alevlenen SAFLIĞIN BEYAZ ALEVİNİN ve BİÇİM DEĞİŞTİRMENİN MOR ve OPAL ALEVİnin Dünyadaki değerli Yaşam enerjisinin her Elektronundaki Saflığın Özünde sürekli ve daimi olarak genişlediğini, genişlediğini ve genişlediğini deneyimliyorum. BEN’İM Varlığımın KOMUTU ile, bu arınmanın tüm boyutlarda, tüm zaman çerçevelerinde ve bilincin tüm seviyelerinde Tanrı Zaferiyle gerçekleştiğini KABUL EDİYORUM ve BİLİYORUM.

Ve Öyledir, Sevgili BEN O BEN’im.

BİÇİM DEĞİŞTİRİCİ İLAHİ SEVGİNİN GÜÇLENDİRİCİ GEZEGENSEL IZGARASI

Son yıllarda gerçekleşen eşi görülmemiş Işık akışından dolayı, her insanın Kalp Alevindeki BEN’İM Varlığı en sonunda Dünyasal deneyimlerimizin hakimiyetini sahipleniyor. BEN’İM Varlığımızın İlahi Müdahalesi tüm Cennet Topluluğunun bizlerle öncesinden çok daha yakın çalışmasına izin veriyor.

Baba – Anne Tanrımızın bu özverili Habercileri son 50 yılda Işıkişçilerinin İnsanlık ve Dünya Ana adına birlikte yarattığı Biçim Değiştirici İlahi Sevginin Gezegensel Izgarasını güçlendirmek için, birlik bilincinde, şimdi onlara katılmamızı istiyor.

BİÇİM DEĞİŞTİRİCİ İLAHİ SEVGİNİN GÜÇLENDİRİCİ GEZEGENSEL IZGARASI

Ben, BEN’İM Varlığımım ve TÜM İnsanlığın BEN’İM Varlığı ile BİR’İM. Saf İlahi Sevginin Tek Sesi, Tek Nefesi, Tek Kalp Atışı ve Tek Enerjisi, Titreşimi ve Tek Bilinci olarak, Baba – Anne Tanrımıza ve Sonsuzluktaki Işık Alaylarına dua ediyoruz. Sevgililer, ŞİMDİ ortaya çıkın!

Işığın bu muhteşem Kuvvetlerinin HEPSİ ile Bir’iz. Samimi Yürekten Çağrımız ile, onlar Dünyadaki her erkeğin, kadının ve çocuğun Işık çalışmasını bin kat güçlendirmek ve sürdürmek için İnsanlığın BEN’İM Varlığına yardımcı olmak için sevinçle geldiler.

Sevgili Işık Alayları, bu kutsal zaman sırasında İnsanlık tarafından kullanılmakta olan değerli Yaşam enerjisinin her Elektronunu bir araya toplamanızı istiyorum. Bu enerjiyi, Tanrının Sonsuz Mükemmelliğinin Mor Alevinin YENİ 5 nci Boyut Solar Frekanslarını kullanarak binlerce Güneşin gücü ve kudreti ile arındırın. Bu arıtılmış enerjiyi İnsanlığın Kollektif Bilinç Çanağına dokuyun, böylece bu zamanda Tanrının Oğulları ve Kızları tarafından salıverilen değerli Yaşam enerjisinin her Elektronu şu anda Dünya Anayı ve onun TÜM Yaşamını sarmalayan Biçim Değiştirici İlahi Sevginin Gezegensel ızgarasında Tanrının Işığını üssel olarak genişletmek için kullanılır.

Bu Işık aktivitesinin tam burada ve tam şimdi Tanrısal Zaferle gerçekleşmesini kabul ediyoruz. Ayrıca İnsanlığın BEN’İM Varlığı vasıtası ile, bu Işık aktivitesinin daimi olarak sürdürülmesini, her gün ve her saat aldığımız her nefesle Kozmik Yasanın izin verdiği maksimuma artırılmasını kabul ediyoruz.

Sevgili Baba – Anne Tanrı, şimdi her insanın Kalp Alevine Tüm Yaşam için İlahi Sevginin, Birliğin ve Saygının olası en yüksek frekanslarını solumanı istiyoruz.

Dünyadaki her insanın BEN’İM Varlığı ve tüm Cennet Topluluğu ile Birlik içinde, şimdi Kalp Alevimizin Kutsallığında onaylıyoruz:

“Ben, bu değerli Gezegende evrimleşen Yaşamın her parçacığını ve dalgasını kutsamak için Tanrının Işığının içinden aktığı Çanağım, Kutsal Kaseyim.

“BEN, BEN’İM varlığımım ve Baba – Anne Tanrıma Sonsuz Işıklarını Biçim Değiştirici İlahi Sevginin Gezegensel Izgaramıza soluması için dua ediyorum. Bu muhteşem Işık İlahi Sevgi Izgarasına parıldarken, Dünyayı yıkıyor ve her insanın Işık çalışmasını bin kat genişletiyor.”

Şimdi, Baba-Anne Tanrımızın Sonsuz Işığının bu ölçülemez akışı Dünyadaki Yaşamın her atomik ve atomaltı parçacığını ve dalgasını Varoluşun Yüksek Düzenine yükseltiyor. Bu muhteşem Işık her insanın Kalp Alevinin Kutsallığına demirlenirken, Kalp Alevi ile Kalp Alevinin birleşmesiyle Dünyadaki diğer her insanın Kalp Alevine genişliyor. Işığın bu şaşırtıcı aktivitesiyle, her insanın BEN’İM Varlığı, diğer her insanın BEN’İM Varlığı ile bilinçte birleşmiş İlahi Sevgi ve Birliğin güç noktası haline geliyor.

Cennetin ve Dünyanın birleşik çabalarıyla, Biçim Değiştirici İlahi Sevgi Gezegensel Izgaramızı güçlendiriyoruz. Işığın bu Kuvvet Alanı İnsanlığın acısının ve ıstırabının en derinlerinden Tanrının Sonsuz Işığının 5 nci Boyut Alemlerinin en yüksek frekanslarına uzanıyor. İlahi Sevginin bu Izgarası Özgürlüğe giden Köprüdür, bu köprüden bu kutsanmış gezegen ve onun TÜM Yaşamı şimdi Yeni Dünyada Mükemmelliğin 5 nci Boyut Alemlerine yükseliyor.

Işığın bu aktivitesiyle, bizler eylemdeki Sevgi haline gelirken, Tanrının Oğulları ve Kızları olarak İlahi Doğuştan Hakkımıza sahip çıkıyoruz. Kollektif olarak ilksel Işık maddesinin öz titreşimini değiştiriyoruz.

Bu Işık aktivitesi Yeni Dünya için mükemmelliğin kalıplarının arketiplerini somut hale getiriyor. Bu kalıplar şimdi bu Gezegenin Zihinsel ve Duygusal katmanlarında her erkeğin, kadının ve çocuğun kalbine ve zihnine akıyor.

Her insanın içindeki BEN’İM Varlığı, İlahi Sevginin bu göz kamaştırıcı kalıpları için Açık Kapıdır. Bizler Dünyada yeniden oluşturulan İlahi Sevginin nedeniyiz. Birlikte İlahi Sevginin temel Spiritüel Kuvvetlerini yerine yerleştiriyoruz, bu kuvvetler üzerinde Dünya ve onun TÜM Yaşamı karanlıktaki uzun sürgünümüzden, Yeni Dünya ile ilişkili Işığın 5 nci Boyut Alemlerine yükseliyor. Tanrının Sevgisi şimdi her birimiz vasıtasıyla ve Gezegendeki her insanın BEN’İM Varlığı vasıtası ile Dünyada büyüyor.

Işığın bu aktivitesiyle, İnsanlık En Yüce Sevgi Bilincinin mükemmel uyanışına yükseliyor. Bizler, bu tatlı Dünya ve onun TÜM Yaşamı için sorumluluğu kabullenen Sevgi Varlıklarıyız. Bu kutsanmış Gezegen ile Bir’iz ve Gezegen bizimle Bir’dir.

Baba-Anne Tanrımız ve Cennet Topluluğu şimdi Işıklarını her insanın Kalp Alevine yoğunlaştırıyor. Bu Işık akışı TÜM İnsanlığı İlahi Hizmetin daha yüksek oktavına yükseltiyor. Dünyadaki her insana İlahi Sevginin Kozmik Kuvvet Alanı veriliyor. Bu kuvvet alanı her birimizi İnsanlığa ve Işığa Hizmetin Yüksek Düzenine inisiye ediyor. Her gün Biçim Değiştirici İlahi Sevginin Gezegensel Izgarası vasıtası ile Işık çalışmamız bin kat yoğunlaştırılıyor.

Sevgili Baba-Anne Tanrı, bu Işık aktivitesinin Tanrısal Zafer ile gerçekleşmesini kabul ediyoruz. Ve öyledir!

Patricia Cota-Robles

(Çeviri: Saffet Güler)

Bu makalenin telif hakkı vardır, ama ücretsiz olarak, değiştirilmeden ve kaynak belirterek herhangi bir ortamda paylaşabilirsiniz. Era of Peace (c) nonprofit educational organization ©2020 Patricia Cota-Robles