RA BİLGİLERİ 5 nci KİTAP’tan

Yazdır Yazdır 

Don Elkins, Carla Rueckert, James Allen McCarty

 Ra Bilgileri’nin 5 nci kitabında ilk kitaplardan çıkarılan materyaller sunuluyor.

 8 nci Seans, 26 Ocak, 1981

 Soru: Dünkü materyalin bir kısmında “belirli miktarda gerçekleşen UFO inişi var. Bunların bazıları sizin kendi insanlarınızın; bazıları Orion olarak bildiğiniz grup” diyorsun. İlk sorum, inişlerin bazıları kendi insanlarınızın inişi ile ne demek istedin?

 Ra: Ben Ra’yım. Bu zaman/uzayın şimdiki zamanında sizin insanlarınız, sizin tanımlanamayan uçan nesneler adını verdiğiniz araç türünü yaratabilen ve uçurabilen teknolojik başarıya sahipler. Maalesef insanlarınızın sosyal hafıza kompleksi titreşim hızı için, bu araçlara insanlığın hizmeti için değil, potansiyel yıkıcı kullanım için niyet edilmiştir. Bu, sizin sosyal hafıza kompleksinizin titreşim bağlantı noktasını daha fazla bozuyor, ne başkalarına hizmete odaklı olanların ne de kendine hizmete odaklı olanların sosyal hafıza kompleksi için zeki sonsuzluğa kapıları açan enerji/gücü elde edemedikleri bir duruma neden oluyor. Bu da hasatın küçük olmasına neden oluyor.

Soru: Bu uzay araçları bu zamanda enkarne olmamış planlar dediğimiz şeyden gelen bizim insanlarımızdan mı? Üsleri nerede?

Ra: Ben Ra’yım. Sözünü ettiklerimiz üçüncü boyuttan ve askeri kompleks dediğimizin parçası.

Üsler çeşitlidir. Bahamaların yakınında güney sularınızda deniz altında üsler var, ayrıca Pasifik denizinde Şili sınırlarına yakın çeşitli yerlerde üsler var. Ayınızda üsler var. Topraklarınızda dolanıp duran üsler var, göklerinizde üsler var. Bunlar sizin insanlarınızın üsleri ve potansiyel olarak yıkıcılar.

Soru: Bu araçları işleten insanlar nerede? Dünyadaki herhangi bir ulusa bağlılar mı? Kaynakları nedir?

Ra: Bunlar hükümetlerinizde, ulusal güvenlikte olanlardır.

Soru: ABD nin bu deniz altı üslere sahip olduğunu mu anlamalıyım?

Ra: Ben Ra’yım. Doğru.

Soru: ABD bu uzay araçlarını inşa etmek için teknolojiyi nasıl öğrendi?

 Ra: Ben Ra’yım. İnsanlarınızın Nikola (Tesla) olarak bildiği bir zihin/beden/ruh kompleksi vardı. Bu varlığın çalışmaları ulusal güvenlik sisteminize hizmet eden insanlar tarafından alındı. Böylece insanlarınız temel teknolojiyi gizledi. Ruslara gelince, yaklaşık yirmi yedi yıl önce bilgiyi paylaşma ve insanlarınıza barış getirme girişiminde Konfederasyondan biri tarafından Ruslara teknoloji verildi. Bu bilgiyi veren varlıklar yanlış yaptılar, ama hasadınıza yardımcı olma girişiminde bu döngünün sonunda bir çok şey yaptık.

Soru: Deniz altı üslerindeki bu uzay araçları ile kafam karıştı. Bu teknoloji tüm diğer silahları gölgede bırakır mı? Bu araçların içinde uçabilir miyiz yoksa sadece taşıma için mi? Bunların güç kaynağının temel mekanizması nedir?

Ra: Ben Ra’yım. Bazı durumlarda araca yanlış isim verildi. Bunları silah olarak düşünmek daha uygun olurdu. Kullanılan enerji, Dünya küresini kutuplaştıran elektromanyetik enerji alanındandır. Silah iki türlüdür: insanlarınızın psikotronik dediği ve parçacık ışın silahı dediği. Bu teknolojide kapsanan yıkım miktarı kayda değerdir ve silahlar çoğu durumlarda iklim modellerini değiştirmek ve bu zamanda gezegeni çevreleyen titreşim değişmini güçlendirmek için kullanılmaktadır.

Soru: Bunu nasıl gizli tutabiliyorlar? Neden bu araçlar nakliye için kullanılmıyor?

Ra: İnsanlarınızın düşmanlar dediklerinden düşmanca bir eylem durumunda sürpriz tutulabilmesi için, hükümetler halktan sakınmayı arzu ediyorlar.

Soru: ABD’de bu araçlardan kaç tane var?

Ra: Ben Ra’yım. ABD’de bu zamanda 573 adet var. Bu rakama eklemeye devam ediyorlar.

Soru: Bu araçlardan birinin maksimum hızı nedir?

Ra: Ben Ra’yım. Bu araçların maksimum hızı Dünya enerjisinin karesine eşittir. Bu alan değişir. Sınır yaklaşık ışık hızının yarısıdır. Bu, tasarımdaki eksiklikler nedeniyledir.

Soru: Bu tür araçlar enerji problemlerinin çoğunu çözmeye yakın mıdır?

Ra: Ben Ra’yım. Bu zamanda insanlarınızın sahip olduğu teknoloji, deneyimin bu şimdiki bağlantı noktasında sosyal hafıza kompleksinizi rahatsız eden her sınırlamayı çözme kapasitesine sahiptir. Ancak, varlıklarınızın bazılarının sizin güçlü enerji dediğiniz şeyle ilgili kaygıları bu çözümlerin geri tutulmasına neden oluyor.

Soru: Ayrıca bu zamanda bazı inişlerin Orion grubundan olduğunu söyledin. Orion grubu neden buraya indi? Amaçları nedir?

Ra: Ben Ra’yım. Amaçları fethetmek.

Soru: Spesifik olarak, indikleri zaman ne yapıyorlar?

Ra: İki tür iniş var. Birincisinde, insanlarınız arasındaki varlıklar onların hava araçlarına götürülüyor ve gelecek kullanım için programlanıyor. Programlamanın iki veya üç seviyesi var. Birincisi, araştırma yapanlar tarafından keşfedilen seviye. İkincisi, tetikleyici bir program. Üçüncüsü, varlığı kristalleştiren, böylece onu cansız hale getiren ikinci ve çok derin tetikleyici program. Bu iniş şeklidir. İkinci şekil, Dünyanın yerkabuğu altına iniştir, sudan girilir. Yine, Güney Amerika ve Karayipler bölgesinde ve kuzey kutbuna yakın bölgelerde. Bu insanların üsleri yeraltında.

Soru: Bana verdiğiniz en şaşırtıcı bilgi, ABD nin 573 uzay aracına sahip olması. ABD de kaç tane insan bu araçların farkında, onları işletenler de dahil?

 Ra: Ben Ra’yım. İnsanlarınızın sayısı değişiyor, çünkü bu özel zaman/uzay bağlantı noktasında iletişim kurma gereksinimi var, bu nedenle sayı bu zamanda artıyor. Yaklaşık rakam 1500.

Soru: Bu hava araçları nerede üretiliyor?

Ra: Bu araçlar birer birer iki bölgede yapılıyor: New Mexico dediğiniz çöl ve kurak yerde ve Meksika dediğiniz yerin çöl ve kural bölgesinde, her iki tesis yerin altında.

Soru: Bu hava araçları fiziksel insanlar tarafından inşa edilen fiziksel araçlar mı? Bunlardan birine binip seyahat edebilir miyim? Bu doğru mu?

Ra: Ben Ra’yım. Bu doğru değil. Binemezsin. ABD bunları bir tür silah olarak yaratıyor.

Soru: İçinde kimse yok mu, pilot yok mu?

Ra: Ben Ra’yım. Kimse yok.

Soru: Nasıl kontrol ediliyorlar?

Ra: Uzak veri kaynağından bilgisayar ile kontrol ediliyor.

Soru: Neden Meksika’da tesisimiz var?

Ra: Ben Ra’yım. Zeminin kuru olması ve nüfusun olmaması gerekliliği. Bu nedenle hükümetiniz yeraltı tesisi düzenledi.

Soru: ABD nin sahip olduğu aracın çapı nedir?

Ra: Yaklaşık 7 metre.

 17 nci Seans, 3 Şubat, 1981

 Soru: Rusya’da Tunguska bölgesindeki kratere neyin neden olduğunu söyleyebilir misin?

Ra: Ben Ra’yım. Fizyon reaktörün tahrip olması bu kratere neden oldu.

Soru: Kimin reaktörü?

Ra: Ben Ra’yım. Bu, Konfederasyon tarafından gönderilen “drone” diyebileceğiniz şeydi, arızalandı. Düşmesinin insanlara zarar vermeyeceği bir bölgeye götürüldü. O zaman patlatıldı.

Soru: Buraya gelmesinin amacı neydi?

Ra: Bu, insanlarınızın çeşitli sinyallerini dinlemek için tasarlanmış bir drone idi. O zamanlar daha teknik alanda çalışmaya başlıyordunuz. İlerlemelerinizin kapsamını ve hızını belirlemek ile ilgileniyorduk. Bu drone basit fizyon motoru ile çalışıyordu. Şu anda bildiğiniz türde değildi, çok küçüktü. Ama, üçüncü boyut moleküler yapılarına aynı yıkıcı etkisi vardır. Bu nedenle arızalanınca, onu düzeltmek yerine yok edilmesi için bir yer bulmanın daha iyi olacağını hissettik, çünkü bu manevranın olasılık/olabilirlik modları çok küçüktü.

Soru: Onun tehlikesi hem patlama hem de radyasyon muydu?

Ra: Ben Ra’yım. Bu belirli türde cihazda bildiğiniz şekliyle çok az radyasyon vardır. Bölgesel olan radyasyon var, ama bölgeselleşme rüzgarlarla sürüklenmeyecek kadardır.

Soru: O bölgedeki ağaçlarda yapılan analizin çok az radyasyon belirlediğine inanıyorum. Bu düşük radyasyon seviyesi sözünü ettiğin şeyin sonucu mu?

Ra: Ben Ra’yım. Bu doğru. Radyasyon seviyesi çok bölgesel. Ama, salıverilen enerji zorluklara yetecek kadar güçlü.

Soru: O zaman, Dünyanın nükleer güç almasından Konfederasyon mı sorumluydu?

Ra: Ben Ra’yım. Bu, kimsenin nedenin ne olduğunu yargılayamacağı bir noktadır. Bu çalışmadan önce gelen temel denklem, gezegene hizmet etmeye adanmış bir Gezgin tarafından getirilen denklemdi. Bu çalışmanın yıkım enstrumanlarının temeli olmasına niyet edilmemişti ve verilmemişti.

Soru: Denklemi getiren bu Gezginin kim olduğunu söyleyebilir misin?

Ra: Ben Ra’yım. Bu bilgi zararsız görünüyor, çünkü bu varlık artık üçüncü boyut gezegeninizde değil. Bu varlığın adı Albert idi.

22 nci Seans, 10 Şubat, 1981

 Soru: Kanal bir kaç soru sormak istiyor. Bu seanslara başladığından bu yana ve zaman geçtikçe neden daha sağlıklı hissettiğini bilmek istiyor.

Ra: Ben Ra’yım. Bu, varlığın özgür iradesinin işlevidir. Yıllardır bu varlık iletişime açılmadan önce belirli ses titreşimi kompleksleri duasını ediyor. [Aziz Francis’in duası]. Trans haline ulaşmadan önce, bu dua zihin kompleksinin bilinçli kısmında kalır, sonra direkt olarak bilinçaltı seviyesine gider, böylece spiritüel kompleksten iletişimi daha kritik şekilde etkiler. Ayrıca bu varlık, bu çalışmadan dolayı, hizmetlere zemin oluşturmak için kendi üzerine yerleştirdiği bazı sınırlamaları kabul etmeye başladı. Bu da ağrıyla ilgili fiziksel kompleksin bozukluklarını yeniden düzenlemeye bir yardımcıdır.

 Bir’in Yasası, 5 nci Kitap, Bölüm 13

 24 ncü Seans, 15 Şubat, 1981

 Jim: Aşağıdaki bilgi bu ülkede Ufolojide en yaygın şekilde söylentisi çıkmış iki olaya değiniyor. İlki dünya dışı varlıklar ve Başkan Dwight D. Eisenhower ve bazı kıdemli askeri personel arasında Şubat 1954’te Kaliforniya’daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssünde yüz yüze yapıldığı varsayılan toplantıdır. İkinci olay içindeki uzaylıların öldüğü varsayılan Roswell’deki UFO’nun düşmesine değiniyor. Onların bedenlerinin Ohio’daki Wright Patterson Hava Üssünde Hangar #18’de saklandığı dedikodusu var.

Soru: Dwight Eisenhower’ın 1950 lerde ya Konfederasyon ya da Orion grubu ile buluşup buluşmadığını bilmek isterdim.

Ra: Ben Ra’yım. Sözünü ettiğiniz kişi, üçüncü yoğunluktan ayırt edilmesi olanaksız olan düşünce – formları ile buluştu. Bu bir sınavdı. Biz, Konfederasyon güce karşı önemli çarpıklığı olmayan bu son derece pozitif yönelimli ve sade cana yakın insan barışçı bilgiye ve ondan sonra gelebilecek olasılıklara sahip olduğunda neler olacağını görmek istedik. Bu varlığın kendi gözetimindeki insanların başka varlıklar ve başka felsefeler ile başa çıkabileceğini hissetmediğini keşfettik. Bu nedenle bir anlaşma yapıldı, bu şekilde devam etmesine izin verildi ve kademeli şekilde varlığımızı insanlarınıza uyaran çok sessiz kampanya devam etti.

Soru: Bir diğer soru: askeri tesislerimizde saklanan düşen uzay gemisinden küçük bedenler var mıydı?

Ra: Ben Ra’yım. Geleceğinizi ihlal etmek istemiyoruz. Size bu bilgiyi verirsek, şimdinizin uzay/zaman bağlantı noktasında uygun şekilde başa çıkabileceğinizden fazlasını veriyor olabiliriz. Bu nedenle, bu bilgiyi vermeyeceğiz.

25 nci Seans, 16 Şubat , 1981

 Jim: Aşağıdaki bilgi bize, bir çok ışıkişçisinin psişik saldırı adını verdiği ve bizim psişik selamlama dediğimiz tarzda negatif varlıkların müdahalesi olduğu zaman bile, insanın seçimlerinin ya pozitif ya da negatif anlamda nasıl kullanılabileceğini verdi. Bunun selamlanan kişi tarafından negatif  bir deneyim olması gerekmediğini vurgulamak için selamlama terimini seçtik, kişinin selamlandığı deneyim aslında o varlığın duruma nasıl baktığı ile direkt orantılıdır. Ama, insan tüm varlıklarda ve olaylarda Yaratıcıyı görmeyi de seçebilir ve herhangi bir durumda hamd edebilir ve ışığı arayabilir, o zaman bu deneyim haline gelmeye eğilim gösterir.

Bu son seçim yapıldığı zaman, psişik selamlama harika bir kutsama olur, Yaratıcıyı görmenin daha zor olabileceği bu durumda Yaratıcıyı görme yoğun fırsatı sunulur, bu başarıldığında normalde sihirli kişiliklerimizin daha zayıf alanlarını göstermekte negatif bir varlığın yardımı olmadan gelişebilecek olandan çok daha büyük bir spiritüel kuvvet gelişir. Psişik selamlama sadece negatif varlıklar tarafından sunulabilir, bu, kendine hizmet düşüncesine ve davranışına doğru bozulmuş olan kendi özgür irade seçimlerimizi zenginleştirir. Genellikle başkalarına veya kendimize karşı sevgi eksikliğini yansıtan zayıf seçimlerimiz negatif varlık tarafından büyütülür ve biz durumu sevgi, kabullenme, şefkat, hoşgörü ve ışık dokunuşu ile dengeleyebilinceye kadar, ışığı arama ve başkalarına hizmet çabalarımıza kan kaybettirir. İsa bu nedenle “Kötüye direnmeyin” dedi. Direnme ve savaşma birini veya bir şeyi kendinden başka bir şey, Yaratıcıdan başka bir şey olarak görmektir. Bu olumsuz yoldur. Pozitif yol her şeyi benlik ve Bir olarak görür ve sever.

32 nci Seans, 27 Şubat, 1981

 Soru: Genelde, kendimizi negatif etkilerden korumak için ne yapabiliriz? Kendimizi korumak için yapabileceğimiz ritüeller veya meditasyonlar var mı?

Ra: Ben Ra’yım. Pozitif yolda olanlara herhangi negatif veya zayıflatıcı etkiye karşı koruma araçları bu kanal tarafından büyük ölçüde gösterildi. Bu kanal sahip olduğu deneyimler için sürekli olarak Yaratıcıya şükretti. Bu da onun daha pozitif şekilde kutuplaşma halinde işlev yapma yeteneğini kuvvetlendirdi. Bu nedenle korumayı çok basit görüyoruz. Her an için şükredin. Kendinizi ve başkalarını Yaratıcı olarak görün. Kalbinizi açın. Her zaman ışığı tanıyın ve ona hamd edin. Gerekli olan tek koruma budur.

 49 ncu Seans, 27 Nisan, 1981

 Jim: Ra’nın aşağıdaki yorumları, cinsel ilişkinin insanın gerçeği arama yolculuğunda gerçekleştirebileceği kutsal işlevi genişletiyor. Her bir varlık için doğru zihin ve beden dengesiyle, orgazm ruh kompleksini aktive eden ve varlığın Ra’nın zeki sonsuzluk dediği şey ile temas kurmasını sağlayan bir tür tetikleme mekanizması olarak hizmet edebilir.

Ra’nın sözünü ettiği beynin ön lob bölümü ile ilgili “uygun bilgi”, hiç kimsenin beynin bu bölümünün ne için olduğunu kesin bilmediği gerçeği ile ilgilidir. Bizi insan varlıklar yapan tüm vasıflar reptilian ve memeli beynin arka tarafındakilerinde hesaba katılıyor. Beynin bu bölümünü inceleyen öncü düşünürler, ön lobların çoğu insanda uykuda olduğu ve enkarnasyon için, enkarnasyon öncesi derslerin seçimleriyle uyum içinde, çocukluk deneyimlerinin yerleştirildiği alt enerji merkezlerindeki çeşitli blokajları uzaklaştırarak aktive edilebileceği olasılığını varsaydı. Bu blokajlar uzaklaştırıldığı zaman – dersler öğrenildiğinde – ön loblar bir dereceye kadar aktive olabilir ve zamanın çeşitli uzunluklarında bilinçte kuantum sıçrayışı deneyimlenebilir, yogiler, azizlar ve mistikler için oldukça kısa sürede. Bu teoridir.

 Soru: Jim’den bir soru var. Şöyle diyor: “Son dokuz yıldır, sabahları uyandığım zaman, bilinç öncesi uyku halindeyken ön lob deneyimleri dediğim şeyi yaşadım. Bunlar, ön lobda başlayan ve titreşimler halinde tüm beyne yayılan ve beyinde orgazm gibi hissettiren hazzın ve basıncın bir birleşimi. Bu deneyimlerden 200 den fazlasını yaşadım ve çoğu zaman bunlara sesler ve vizyonlar eşlik ediyor. Bu ön lob deneyimlerinin kaynağı nedir?

Ra: Ben Ra’yım. Soruyu soranı tarıyoruz ve beynin bu belirli bölgesinin fizyolojik yapısıyla ilgili mevcut bazı bilgileri buluyoruz. Tanımlanan ve yaşanan deneyimler, bir kapının açılışı üzerine çabanın yoğunlaştırılmasından sonra deneyimlenebilen saflaştırmalardır. Bu deneyimler başlangıçtır; beden, zihin ve ruh kapıda veya indigo seviyesinde bütünleşir; bu sadece neşe deneyimi vermez, ayrıca ona eşlik eden zeki sonsuzluğun kavranmasını getirir. Bu nedenle bütünleşen beden kompleksi orgazmı ve zihin kompleksi orgazmı, spiritüel kompleks bütünleşmesi için doğru kapıyı ortaya koyabilir.

(Çeviri: Saffet Güler)