TANRIÇA İSİS: RUHSAL KONTRAT – ÖZGÜR İRADE

Yazdır Yazdır 

Amara Tia

Bedenleri enerjilere süper hassas olan bir kaç arkadaş tanıyorum, sonuç olarak çok fazla sıkıntı yaşıyorlar. Onlardan biri tam olarak Dünyanın eterik bedenine uyan bir enerji kalıbı taşıyor, bu, depremler, volkanik püskürmeler ve seller Dünya üzerinde gerçekleşmeden bedeninde bunları deneyimlediği anlamına geliyor. Bir başkası önemli bir gezegensel enerji değişimi her gerçekleştiğinde uzun zaman periyotları boyunca kulaklarının içinde ve dışında yüksek çınlama tonları duyuyor. Söylemeye gerek yok, bu iki arkadaşın yaşamları rahatsız edici bedensel tepkiler nedeniyle büyük ölçüde alt üst oluyor.

İlginç bulduğum şey, bu iki arkadaşın fiziksel “ıstırapları” ile ilgili sergiledikleri farklı inançlar ve tutumlar. Birinci arkadaş, ruhu daha önceden bu tür dünyasal deneyimlere sahip olmayı kabul etmiş olsa bile, bedenindeki bu devam eden sıkıntıları durdurmak için ruhsal kontratını değiştirmek için özgür iradesini kullanmaya kararlı. İkinci arkadaşa gelince, o eğer ruhu bu tür fiziksel olarak yoğun şekilde Dünyaya yüksek frekansları demirlemeyi seçtiyse, bunu kabul edeceği ve yükümlülüğü onurlandırmaya devam edeceği zihniyetine sahip.

Onların farklı görüşleri ben de çok fazla merak uyandırdı ve bu sabah Tanrıça İsis ile Soru & Yanıt seansına başladım.

Soru: Sevgili İsis, ruhsal kontrat, özgür irade ve bunların ilişkisi ile ilgili birkaç sorum var. Sana danışabilir miyim?

İsis: Senin gibi ben de Dünyada yürüdüm. Bir insan enkarnesi ve bir ışık varlık olarak perspektiflerimi sunmak beni memnun eder.

Soru: Genel olarak anlaşıldığı şekilde, bir kontrat iki veya daha fazla taraf arasında gönüllü ve bağlayıcı bir anlaşmadır. Ruhsal kontrat durumunda, hangi taraflar buna dahil?

İsis: Bunlar tipik olarak bir ruh grubunun üyeleridir, ama bazen ruhsal bir kontrat diğer ruh grupları tarafından direkt bir girdiyi veya anlaşmayı kapsayabilir.

Soru: Ruhsal bir kontrat üzerinde düşünme ve planlama süresince, özgür irade resme dahil olur mu?

İsis: Kesinlikle! Bu nedenle istenmeden verilmiş yükümlülüklere karşıt olarak, bir kontrat gönüllü kararları gerektirir. Dünya alemindeki enkarnasyonları kapsayan ruhsal kontratlar için, plan tüm ruh grubu üyeleri tarafından kabul edildiğinde, ruhsal gruba tahsis edilmiş olan Yükselmiş Üstat tarafından bunlar kutsal tutulur ve korunur.

Soru: Enkarne olanlar bedenlendikten sonra ruhsal kontratlarını hatırlar mı?

İsis: Tipik olarak hayır. Ruhun niteliği, enkarnasyonunda deneyimlemek için kontrat yaptığı öğrenimler fiziksel doğumunda onun eterik mavikopyasına kodlanır. Ruh dünyasal yaşamında yolculuk yaparken, bu enerji kalıpları onun kişilik tercihleri, düşünce ve davranış eğilimleri ve dünyasal dersleri olmak için doğal olarak açılır. Onun ruhsal kontratının doğal olarak katman katman açılmasıyla, enkarnenin ruhsal kontratını hatırlaması veya bilinçli olarak farkında olması gerekli değildir.

Soru: Eğer enkarne ruhsal kontratının farkındaysa ve bunun doğru olduğuna inanıyorsa, ama şimdi özgür iradesiyle kontratını değiştirme veya çiğneme arzusu varsa, bunu yapabilir mi?

İsis: Bir enkarne ruhsal kontratını hatırlamaya zorlandığını hissetmeye veya bununla ilgili bilgi aramaya başladığı zaman, bu tür dürtünün kendisi onun artık ruhsal kontratı tarafından  enerjisel olarak bağlanmadığını gösterir. Onda daha önceden yerleştirilmiş enerji kalıplarının zaten deneyimlenmiş ve yeterince öğrenilmiş olduğu bir aşamaya ruhsal olarak olgunlaşmıştır. Kendinin üstatlığının yeni bir yolculuğuna başlamak için, özgür irade unsuru onun yeni deneyimlerini şekillendirmede ve yaratmada daha önemli hale gelir.

Soru: İnsan bilincinin üssel genişlemesini getireceğine inandığım Dünyanın beşinci boyuta geçişiyle, daha fazla enkarneler ruhsal kontratlarının farkında olmak için tetiklenecek mi ve dilerlerse ruhsal kontratlarını ‘gözden geçirecekler mi?’

İsis: Kesinlikle. ruhsal olarak farkında olmayan, ama enerjisel olarak hazır olan enkarneler için, bu tür yeniden düşünmeler ve gözden geçirmeler bilinçsiz şekilde, ama daha çok ruhu tarafından yönlendirilerek gerçekleştirilecek.

Soru: Bu aydınlatıcı seans için çok teşekkürler İsis.

(Çeviri: Saffet Güler)