THOTH – ATLANTİS PROGRAMI VASITASIYLA MESİH BİLİNCİ IZGARASINI DÜZELTMEK

Yazdır Yazdır 

Amara Tia kanalıyla
6 Mayıs 2013

Aşağıdaki mesaj bir zamanlar kadim Atlantis’in Kral Rahibi olan Kozmik Üstat Thoth tarafından aktarılmıştır.

“100,000 – 150,000 yıl önce Dünya gezegeninde var olan Atlantis uygarlığı bu galaksinin yıldız uluslarının ortak katılımıyla yapılan bir deneyin sonucuydu. Amaç en sonunda Dünya gezegeninde Galaksinin ve Galaksiyi oluşturan bölümlerin bilincini tam olarak taşırken fiziksel formda yaşayabilen yıldız varlıkların yeni neslini üretmekti. Atlantis programı Dünyayı, madde dünyası (3 ncü boyut) ve formsuzluk alemleri (5 nci boyut ve üstü) arasında köprü olarak işlev yapan ilk Işık Şehrine dönüştürmek için Samanyolu Galaksisinin ilahi planının parçasıdır. Bu amaçla, Yükselmiş Üstatlar tasarlanmış yıldız şehri Tara’nın başarılı kuruluşunun önkoşulları olarak Dünya’nın etrafında iki eterik ızgaranın yapımına başladılar: (i) Mesih Bilinci Izgarası; ve (ii) Buda Bilinci Izgarası. Birinci ızgara Tara’nın [Sevgi] sakinleri olacak olan yıldız insanları arasında kalplerin birliğini sağlar. Buda Bilinci Izgarası insanların zihni ve Tanrı’nın Zihni [Işık veya Bilgelik] arasında mükemmel bir bağlantı oluşturmak içindir.

Kalbin (dişil prensip) zihinden (eril prensip) önce geldiği Galaktik Yasasına uymak için, Buda Bilinci Izgarası Mesih Bilinci Izgarasının üzerine yerleştirilebilmesinden ve tamamıyla işlevsel olabilmesinden önce, Mesih Bilinci Izgarasının Tara’ya tam olarak demirlenmesi gerekir. Hem Mesih Bilinci Izgarası hem de Buda Bilinci Izgarası tarafından desteklenen yeni Atlantis programından Enoch’un Anahtarları kitabında Maitreya programı olarak bahsedilmektedir.

Atlantis’in yaklaşık 15,000 yıl önce çökmesinden dolayı, Mesih Bilinci Izgarasının bir kısmı özellikle Bimini adaları, Bermuda Üçgeni ve Amerika’nın güney doğu bölgelerinde hasar gördü. Yeni Atlantis ırkının Tara’da ortaya çıkabilmesinden önce, Dünyanın kendi fiziksel bedeni (3B) ve galaktik benliği (5B ve üstü) ile uyum içinde 5B enerji frekansını taşıması için, Mesih Bilinci Izgarasının bu parçalarının düzeltilmesi gerekiyor.

Eski Atlantisli yıldız insanların çoğu, Atlantis kıtasının batışıyla ilgili geçmiş yaşam travmalarını iyileştirmek için Dünya’ya geri çağırıldılar ve bunu yaparken Mesih Bilinci Izgarasının onarımına yardımcı oluyorlar. İyileşme Mesih Bilinci Izgarası için tam titreşim uyumu olan Sevgi veya Birlik bilincini uyandırır.

(Çeviri: Saffet Güler)