THOTH – BiLİNCİN BÜYÜK DEĞİŞİMİ

Yazdır Yazdır 

Thoth, Melchizedekler Düzeninin Hierophant’ı [Hierophant: Eski Yunanda kutsal gizemleri yorumlayan keşiş]

Carol Ritberger Ph.D. kanalıyla

30 Temmuz 2009

Carol: Thoth ve Melkizedekler Konseyi bu kutlama niteliğindeki mesajı, insanlığın şimdiye kadar deneyimlemiş olduğu bilinçte en büyük değişimin yaratılması için çalışan, ıstırap çeken, fedakarlık yapan, özleyen ve sebat eden herkesle paylaşmamı istedi. Bizleri geçmişimizin bağlarından, kendinden şüphenin sınırlamalarından özgürleştirecek olan ve hayal edilemez sonuçları tezahür ettirmenin mümkün olduğu yerde olmanın yeni yolunu yaratabilmemiz için düşüncemizi genişletecek olan bu bilinçtir. Dayanıklılığımızdan huşu duyduklarını ve cesur doğamızın karşısında eğildiklerini iletmemi istediler.

Thoth: Tek bir kişinin sözlerinin ve enerjisinin değişimin uç noktası olabileceği eşi görülmemiş ve olağanüstü zamanlarda yaşadığınız doğrudur. Sınırlayıcı düşüncelerin ve yıkıcı duyguların ötesinde yükselmek ve ilerlemek arzunuzdur. Bir kez daha yaşama tam olarak bağlanmak için uzun tekamül uykusundan uyandığınızı hissedebilirsiniz.

Zamanda, insan kalbinizin titreştiği aynı ritimde titreşmekte olan bir yıldız kapısı, bir portal var. Bu yıldız kapısı, 26,000 yıllık devrede ayırt edilemez ölçülerde açılıp kapanmaktadır. Son 260 günde bu yıldız kapısı daha çok açık kaldı, böylece ruhunuzun süptil dünyasının realitesinde maceralara atılabilirsiniz.

9 Ağustos 2009’da bu yıldız kapısı tamamen açık olacak ve iki gün boyunca açık kalacak. Bu tarihten önceki 4 gün içinde, varlığınızda titreşimsel bir değişim ve düşünmenizde bir değişiklik hissedeceksiniz. Dünyanız üçlü tutulmaların doruğuna ulaşacak. İlki 6-7 Temmuz’daki ay tutulmasıydı. Sonra 22-23 Temmuz’da güneş tutulması oldu. 6 Ağustos ay tutulması, son tutulma olacak. Tutulmalar geçiş kapılarını temsil eder, bunlara düşünce ve enerjiyi bir boyuttan diğerine ileten yıldız kapıları diyoruz. Bu son tutulma portalın enerjisinin kutsal dişilin armonikleri ile titreşimsel olarak rezonansa girmesini sağlayacak.

Yıldız kapısının önemini daha iyi anlayabilmeniz için, onun doğasını açıklayalım. Bir yıldız kapısı bir geçiş kapısıdır. Bu durumda (9 Ağustos yıldız kapısı), sol beynin algıları ve sağ beynin algılarının birleşmesine ve kutsal bir birlik oluşturmasına izin veren zihindeki bir geçiş kapısıdır. Böyle yaparak, her iki beyinde tutulan safsızlıklar, yani sınırlamalar ve çarpıtmalar saf olana dönüştürülecek – saf demek, birbiriyle işbirliği içinde ve yeni düşünce yollarına açık demek. Safsızlıklar dönüştürüldüğünde her iki beyin elektrokimyasal olarak birleşir ve her ikisi de farkındalığın yükselmiş hallerine muktedir olur. Yıldız kapısı farkındalığın bu yükselmiş halidir ve iki beynin ruhsal beyinle birleşmesini sağlayan şeydir; ruhsal beyin insan zihninin işleyişinin içinde derinlerde barınmaktadır. Beyinlerin bu simyasında, her şey kendi mükemmellik haline erişir.

Yıldız kapısına girdiğinizi ve ruhsal beynin bilgeliğine eriştiğinizi nasıl bileceksiniz? Dingin hissettiğinizi göreceksiniz. Düşüncelerinizi kontrol edebilirken, başka insanların düşüncelerini kontrol edemeyeceğiniz anlayışından gelen bir çözümleme duygusu deneyimlersiniz. Ortak hoşnutluk arzusunun olmadığı, havanın çatışma ve güç mücadelesi ile yüklü olduğu yerlerdeki konuşmalara katılmaya istekli olmayacaksınız. Güçlü negatif duygusal reaksiyonlar deneyimlediğiniz zaman, içsel sesinizin şunları söylediğini işitebilirsiniz; “Durumu nasıl görmeyi ve bu sürece hangi kapsamda katılmayı istiyorsun? Durum aynı kalırken, bunu ruhunun algısından görürsen, yanıtın kendi zihninin algısından gördüğündeki yanıtından tamamen farklı olacaktır. Ruhunun perspektifinden, bunun sürece katılmaya devam etmek için ne kendiniz ne de başkaları için hiçbir değere hizmet etmediğini görürsünüz. Dikkatli olun, bu fark etrafınızdaki insanları rahatsız edebilir. Bırakın öyle olsun. Bu şekilde olmasına niyet edilmiştir, çünkü onlara düşünme ve kendi tekamül uykularından uyanma fırsatını sunuyorsunuz ”

Yıldız kapısının kapanışından sonraki 20 gün boyunca, bir huzursuzluk veya tedirginlik deneyimlediğinizi görebilirsiniz. Bunun nedeni sizde yanlış olan bir şey olması değildir, yıldız kapısına girmeyi ve kalmayı seçenler ile fiziksel dünya tarafından yönetilen bilinç halinde kalmayı seçenler arasında yaratılan gerilimdir. İster birisi yıldız kapısına girmeyi ve o aydınlanmış bilinçte kalmayı seçsin, ister fiziksel dünyanın bilincinde oldukları yerde kalmayı seçsin, ruhun perspektifinden, yanlış veya doğru yoktur. Bu yalnızca özgür iradenin ifadesidir. Zamanınızı ve enerjinizi sonucu değiştirmeye veya başkasının özgür iradesini değiştirmeye harcamayın.

Kutsal dişilin armoniklerinden bahsettik. Kutsal dişilin ne olduğuna ve tekamülünüzde bu zamanda onun varlığının neden bu kadar önemli olduğuna içgörü sunarsak, değerli olabileceğini görüyoruz.

Kutsal dişil ruhtur. Ruh kendi titreşimsel kutupluluğunda ne dişildir ne de erildir. Her ikisinin bir androjenlik hali oluşturan birleşimidir. Yıldız kapısına girmenizi ve fiziksel sonuçlar deneyimlemeden kalmanızı mümkün kılan bu titreşimsel androjenliktir. Kutsal dişil varlığınızın özüdür ve zihin ve bedenin aktivitelerini canlandıran varlığınızın parçasıdır. Ruhunuzu tüm kozmosa ve var olan her şeye bağlayan dönüşümsel bilincin bu ölçülemez ve tanımlanamaz canlı alanıdır. O şefkatli savaşçıdır.

Daha fazla bilgi paylaşma arzumuzla, dinleyebilmeniz için kanalımızdan audio formatında bir mesaja kanallık yapmasını istedik. Bunu değerli bulacağınızı umuyoruz. Değerli bulursanız, kendi uykularından uyanmaları için başkalarıyla paylaşabilirsiniz. [http://www.ritberger.com/consciousness linkinden indirilebilir].

Ve öyledir.

Sevgi ve Işık

Love and Light

Carol

© Copyright 2009 by Carol Ritberger Ph.D. and the Ritberger Media Group.

http://www.ritberger.com/consciousness

(Çeviri: Saffet Güler)