TÜM SEVGİ – IŞIK İŞÇİLERİNE KALPTEN BİR MESAJ

Yazdır Yazdır 

Sri’ama Qala Phoenix

Tüm Işıkişçilerine kutsamalar,

Bu ay, bana ailenizin ilişkilerinde değişim, şifa ve daha açık kalp bağlantısı getirmek ile ilgili bir çok aydınlanmış varlıklar tarafından bana verilmiş olan sevgi dolu ipuçlarını ve şaşırtıcı bilgileri sunacağım.

Aile karmanızı temizleyerek ve dengeleyerek kalbiniz ve ruhsal armağanlarınız açılır ve kalbinizi izleyerek ve armağanlarınızı kullanarak tatmin edici bir hayat yaşayabilirsiniz.

Ailenizin kalp çakrasının temizlenmesinde ailenizin temsilcisi olmayı seçerseniz, ailenizin durumunda çok şey değişmeye başlar. Eğer gerekliyse aile üyeleri arasında şifa gerçekleşmeye başlar.

Aileniz tarafından incitilmiş hissetseniz veya bu hayatta ya da başka bir hayatta onları incittiyseniz bile, aile karmanızdan geçip ilerlemeyi seçerseniz, br frekans ve enerji değişimi ve enerji alanınızda bilinç değişimi deneyimlersiniz ve öncesinden çok daha fazla sevgi deneyimlersiniz.

Bu, tüm varlıklar için kalpten duamdır. Dünyadaki her ailede bir sevgi ışık işçisi olduğundan, ailelelerinin kalp çakrasını açmak ve temizlemek için bu kutsal çalışmayı yapma gücü verilmesi için dua ediyorum.

Lütfen ailelelerinin kalp çakrasını güçlendirmek için ilahi yardım almakta desteklenmeleri için sevgi ışık işçisi olan arkadaşlarınızla bunu paylaşın. İlahi plan ile uyum içinde, her ailede en azından bir tane ışık işçisi vardır ve ailenizdeki üye siz olduğunuz gibi, aileleri için ışığı taşıma kontratı olan bu özel üyeleri de tanırsınız.

Işıkişçileri olarak özl rolümüz, kalplerini açmak ve bir melek olmak ve ailelerinde ışığı demirlemek için karşılaştığımız tüm ışıkişçilerini teşvik etmektir. Yaşamın kalaın boyunca sadece Tanrı/Tanrıça tarafından gözetilmemize izin vermemiz ve her şeyin ilahi düzende gözetildiğine güvenmemiz isteniyor.

Tüm sevgimle,
Sri’ama Qala Phoenix

Ailenizin Kalp Çakrasını Açmakta Destek İçin Kutsal Anneden Bir Armağan

Daha fazla sevgi alması ve daha fazla sevgi paylaşması için ailenizin kalp çakrasını açmak ÇOK KOLAYDIR. Bir sevgi ışık işçisi olarak, ailenizin kalp enerjisinin akmadığını görürseniz ailenizin kalp çakrasını aktive edebilirsiniz, aile üyeleriniz arasında sevgi akmaya başlar. Ailenizin kalp çakrası ailenizin her üyesinin kalbine altın ışık kordonlarıyla bağlıdır.

Ailenizin Kalp Çakrası, tamamen açılıncaya ve tüm aile üyeleri birbirleriyle kalpten kalbe sevgiyi paylaşıncaya kadar ruhsal planlarda tutulur. Ailenizin ayrılığın akaşik kayıtlarından temizleninceye kadar, ailenizin bazı üyeleri ailenizin karmasından veya ayrılığın anısından daha fazla etkilenebilir.

Ailenizin her üyesinin, ruhlar olarak kalplerinin arasında altın kordoblar vardır. Bu altın kordonlar durgun, çözülmemiş enerji taşıdığı zaman, ailenizin üyelerinin kalplerini birbirlerine tam olarak açmaları zordur. Her aile üyesi bu altın kordonlar vasıtasıyla ruhsal planlarda birbirlerine ve ailenizin kalp çakrasına bağlıdır.

Ailenizin kalp çakrası aktive olmadığı veya temiz olmadığı zaman, kordonlar geçmiş yaşamlardan gelen çözülmemiş hisler ve anılar ile doludur ve bunlar ailenizin kalp çakra bağlantısının saf enerjisi olarak taşınan derin yakınlık, destek ve koşulsuz sevginin gerçek hissini etkileyebilir.

Eğer huzur, sevgi ve ışık ailenizin tüm üyeleri arasında tam olarak akmıyorsa, ailenizin kalp çakrasını temizlemeye ve aktive etmeye başlayabilirsiniz, aileniz bunu yaptığınız her seferinde sevgi ve huzura geçmeye başlar. Kutsal Anne ile şifa seremonisinde sadece dua okuyarak ve kalbiniz ve ailenizin tüm üyeleri arasındaki altın kordonları temizlerken özel şifa kutsamaları istemeyerek ailenizin temsilcisi olmak çok basit bir işlemdir.

Kutsal Anne aileleri için temsilci olmaya istekli olan ve aile üyeleri arasında denge, uyum, şifa ve sevgi getirmek için kalplerini melekler, başmelekler ve kendi İlahi Varlıkları ile çalışmak için açmaya istekli olan tüm ruhlara ilahi sevginin çok güçlü bir kutsamasını sunuyor.

Aşağıdaki, karmik temizlikte ailenizi temsil etme niyetinin gücü ve kalbinizin gücüyle yaratabileceğiniz güzel bir işlemdir. Bu işlem size çok fazla sevinç getirir ve ayrıca sizi aile çemberinizde enerjisel olarak negatif hissedebileceğiniz herhangi bağlardan özgürleştirir.

ŞEFKAT, SEVGİ İLE AİLENİZİN KALBİNİ İYİLEŞTİRMEK & KARMİK BAĞIŞLANMA KUTSAMALARI

Başkalarının alanınızda olmadığı, yalnız olabileceğiniz ve rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz, rahat bir yerde oturarak başlayın. Ailenizin herhangi bir üyesi size katılıp şifa seremonisi sizinle birlikte yaratmayı dilerse, sadece “Ben” yazan yerlerde “Biz”i kullanın.

İlk adımınız aileniz için özel şifa seremonizin sırasında çalışacağınız hafif bir enerji alanı yaratarak kutsal bir mekan hazırlamaktır. Bu, enerjisel olarak desteklenmenizi sağlar. Kutsal mekanınızı oluşturmak için aşağıdaki duayı kullanabilirsiniz.

AÇILIŞ DUASI – KUTSAL MEKANINIZI HAZIRLAMAK

Yüksek sesle söyleyin..

“Sevgili Tanrı/Tanrıça/Tüm Var Olanın Kaynağı, Kutsal Anne, Kutsal Baba, ailemin kalbi onuruna ve ailemin kalp çakrasının içinde bulunabilen her şeyin iyileşmesi onuruna kalbime, ruhuma ve bu kutsal mekana şimdi topraklanması için ilahi inayet portalını çağırıyorum. Bu kutsal yeri kutsamaları ve günahlardan arındırmaları için melekleri, başmelekleri ve aydınlanmış varlıkları çağırıyorum ve kalbime ve bu kutsal yere sevginin 22 sütununu topraklamak için sevginin ilahi tapınağını istiyorum. Aile üyeleri arasında bulunabilecek karmanın şimdi şifalanmaya başlamak üzere nazikçe onurlandırılması ve desteklenmesi için, İlahi Varlığı ve ailemin tüm üyelerinin ruhunu bu sevgi ve inayet tapınağına çağırıyorum.

Ailemin kalp çakrasının Melek ve Başmelek Koruyucusu çağırıyorum ve ailemin kalp çakrasının enerjisiyle direkt temasa getirilmeyi istiyorum.

Ailenizin Melek Koruyucusu ve Başmelek Koruyucusu kutsal yerinize adım atıyor ve yanınızda duruyor – otuz santim solunuzda ve otuz santim sağınızda. Melek Koruyucu solunuzda ve Başmelek Koruyucu sağınızda. Kalbinizden onların kalp çakralarına ışık göndererek kalbinizi onlara bağlayın.

Yüksek sesle söyleyin..

Şimdi kalbimi, ailemin kalp çakrasının Başmelek Koruyucusuna ve Melek Koruyucusuna bağlanması için açıyorum. Ailemin temsilcisi olarak, AİLEMİN KALP ÇAKRASININ ailemin Başmelek ve Melek Koruyucuları tarafından aktive edilmesini, açılmasını, enerjilendirilmesini ve saflaştırılmasını istiyorum, ailemdeki herkes ilahi faydaları alabilsin ve birbiriyle daha temiz bir kalp enerjisi paylaşabilsin.

Ailemin kalp çakrasının Tanrı/Tanrıçanın sevgisi ve ışığıyla kutsanmasını ve korunmasını istiyorum. Bu şifa seremonisi ruhumun kalbi vasıtasıyla ruhsal planlarda gerçekleşirken, benimle birlikte olmaları için ailemin her üyesinin ilahi varlıklarını çağırıyorum. Aileme ve dünyadaki tüm ailelere bir armağan olarak, ailemin kalp çakrasının ebedi alevinin Kutsal Anne tarafından aydınlatılmasını, aktive edilmesini ve tutuşturulmasını istiyorum. Kutsanın.

Benimle birleşmeleri için İlahi Varlığımı ve yüksek benliğimi çağırıyorum ve bu şifa seremonisinde ailemin tüm üyeleri için bir temsilci olabilmem ve koşulsuz sevgi taşıyabilmem için, enerji alanımı, kalbimi ve taç çakramı daha derin açıyorum. Ailemin kalp çakrasını doldurması için sevgi, kabullenmei bağışlama ve arınma kutsamalarını çağırıyorum ve tüm üyelerin kalpleri ve ailemizin kalp çakrası arasında alevlenmesi için bağışlamanın ve arınmanın saf mor beyaz alevini çağırıyorum.

Alevlenmesi ve kalbim ve ailemin üyeleri ve onların kalpleri arasında gerçekleşmiş olabilen ayıpların, reddetmenin, suistimalin, uzaklaştırmanın veya izolasyonun, açgözlülüğün, uyumsuzluğun, öfkenin, ihanetin, rekabetçiliğin, kıskançlığın veya şiddetin tüm anılarının iyileşmesini başlatması için sevginin, gerçeğin, kutsallığın, bağışlamanın, birliğin, inayetin, karamanın, yaradılışın ve özgürlüğün yasalarını çağırıyorum. Aile kalp çakramızdan aile yaralarını kaldırmak için şimdi Kutsal Annenin kutsamalarını istiyorum.

Ailemin temsilcisi olarak, herhangi bir zamanda, mekanda veya boyutta, duygusal, zihinsel, fiziksel veya ruhsal olarak ailemin herhangi bir üyesi tarafından bilinçli veya bilinçsiz olarak zarar görmüş, incitilmiş veya yaralanmış olabileceğim karmaların karmik bağışlanmasını istiyorum. Bu arınma için teşekkür ediyorum ve kalbim sevgi ve paylaşmanın yeni bir seviyesine ailemin kalp çakrasına açılıncaya kadar, kalbimin tüm seviyelerinde parıldaması için bağışlamanın kutsal alevini çağırmayı seçiyorum.

Birlik, sevgi ve uyum içinde yaşayabilmemiz için, ailemin kalp çakrasını ilahi sevginin en yüksek frekansı ve bağışlayıcılık dalgaları ile kutsaması için ailemin her üyesinin ilahi varlığını çağırıyorum. Bundan sonraki üç ay boyunca her gün ailemin kalp çakrasının Kutsal Annenin ilahi sevgisiyle dolmasını istiyorum ve bunun için dua ediyorum. Ailemin tüm üyeleri kutsansın. Ailemin kalp çakrası kutsansın. Tüm Aileler kutsansın! Her ailenin kalp çakrası açılsın ve her toplulukta sevgi titreşimi yükselsin. Kutsanın!”

AİLE KALP ÇAKRANIZI BELİRLİ BİR AİLE SORUNUNDAN TEMİZLEMEK İÇİN ŞİFA SEREMONİNİZ

Yüksek sesle söyleyin… Şifa Seremonisi için ilahi niyetinizi oluşturmak

Şimdi melekler ile yüksek boyuta yükseltilmeyi ve ailemin tüm üyeleri için bir temsilci olarak karmik temizleme odasına yerleştirilmeyi seçiyorum. İlahi şifa seremonisinde tüm ailemi temsil etmeyi seçerken, benimle birleşmeleri için ailemin Melek ve Başmelek Koruyucusunu çağırıyorum.

Tanrı/Tanrıçanın huzurunda ve ailemin her üyesinin önünde ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. aile sorununu getiriyorum (aile kalp çakrasından temizlemek için yönlendirildiğiniz tek bir aile sorununun ismi. Bunu bir seferde tek bir sorun için yapmanız önemlidir – aynı anda tüm sorunlar yerine katman katman.)

…………………………………….’i çağırıyorum (bu aile sorunuyla ilişkili bir şeyleri bağışlamak için desteklenmeye ihtiyaç duyan ailenizin üyelerinin isimleri) ve bunların her biri için temsilci olmayı öneriyorum ve gerçekten yaşamamalarını yaratan ayrılık anılarını iyileştirebilmeleri ve salıverebilmeleri için, onlar için bağışlama, şefkat ve açık kalp bağlantısına girmeyi öneriyorum ve kendimde ve ailemdeki diğerleriyle tüm kalplerinin sevgisini bedenlemeyi öneriyorum.

Ağıdaki duayı yüksek sesle söyleyin

“Şimdi tüm ışığım, sevgim ve gücümle çağırdığım herbiriniz için şefkat, sevgi ve bağışlama taşımayı seçiyorum. Kalbimi herbirinize bağlıyorum ve ………………………………. (iyileşmesini istediğiniz aile sorununun ismi) aile sorunuyla ilişkili taşıyor olabileceğiniz acıları, korkuları onurlandırıyorum.

Bu aile sorununun kalbine tam çözüm getirmekle ilgili, meleklerin, karmik kurulun, başmeleklerin, aydınlanmış varlıkların huzurunda, Yaratıcının huzurunda her birinizi temsil etmeyi seçiyorum.

Bu yaşamda veya herhangi bir yaşamda bana zarar vermiş olabilecek herhangi davranış, eylem, söz veya kasıtlar için bağışlanma ve bu yaşamda veya herhangi başka yaşamda aile üyelerimin herhangi birinin kalbini incitemiş olabilecek veya zarar vermiş olabilecek herhangi davranış, eylem, söz veya kasıtlar için bağışlanma getirmesini Yaratıcıdan, İlahi Varlıklarınızın her birinden ve Karmik Kuruldan istiyorum. Hepimizin birbirimizle sevgiyi daha derinden paylaşmakta özgür olabilmemiz için, her biriniz tarafından ve ailemizin kalp çakrası tarafından taşınan nedenin, çekirdek kayıtların ve akaşik anıların karmik bağışlanmasını istiyorum. Kutsanın.

Her birinize ruhunuzun akaşik kayıtlarını getirmeleri için Aydınlanmış Üstatları çağırıyorum ve şifanın tzolkin çarkının kalbinizde ve kendinizi ve bu aile sorununun çekirdek kaydını veya nedenini bağışlama ihtiyacı duyan varlığınızın herhangi bir boyutunda dönmesini istiyorum.

Her birinizin ruhlarını çağırıyorum ve şimdi bunun için kendinizi bağışlamayı seçmenizi istiyorum ve ayrıca sizi inciten veya zarar veren orijinal karmayı bağışlamayı seçmenizi, bu yaşamda veya başka yaşamda bu deneyimi kendinize çekmiş olmanıza veya bir aile yarası ya da sorunu olarak tezahür etmesine neden olan diğer aile üyelerini veya beni bağışlamayı seçmenizi istiyorum.

Ailemin kap çakrasında taşınan akaşik kayıtların hepinize getirilmesini istiyorum, ayrıca ailemin temsilcisi olarak bunları Aydınlanmış Üstatlardan, meleklerden ve başmeleklerden almayı seçiyorum. Ailemizi ayırmış olan ve ailemizin kalbinde bir yara bırakan herhangi davranışların, eylemlerin, sözlerin veya kasıtların karmik bağışlanmasını kabul edelim.

Ailem için teşekkür ediyorum ve aile üyelerimin arasında hiç kimseyi seçmeden, tüm üyeleri Kutsal Annenin koşulsuz sevgisiyle kucaklamayı seçerek, tüm varlıklar için eşit sevgi kanalı olmak için kalbimi açıyorum.
………………………………………………………………………………………………………

Bunu söylerken, çağırdığınız herkese sevgi gönderin ve kimseyi kimseye tercih etmeden kalbinizde onları eşit şekilde kabullenmeyi seçin. Kalpleriniz arasındaki ruhsal kordonların farkında olun ve onlara sevgi akıtarak ve onlarda çalışmaya başlayan temizlik kutsmalarını kabul ederek tüm kordonlardaki enerjiyi temizlemeye başlayın.

Yüksek sesle söyleyin…

“Ailemin kalp çakrası tamamen temiz oluncaya ve birbirlerine sevgi ve sevinci ifade etmek için açılıncaya kadar, benimle birleşmesi ve ailemin kalp çakrası ile birleşmesi ve ailemin her üyesini koşulsuz sevginin tam gücüyle tutması için Kutsal Anneyi çağırıyorum. Kutsanın. Kutsanın. Kutsanın tüm Varlıklar! Öyle Olsun.
…………………………………..

Meryem Ana, Başmelek Mikail, St Germain, Başmelek Cebrail, Başmelek Jophiel, Mesih, Buddha, Kuthumi, Quan Yin, İsis, Liberty, Grace ve Lady Nada (Aydınlanmış Varlıklar veya İnsanlığın Aydınlanmış Koruyucuları) 13 ler konseyi olarak tapınağa adım atıyorlar ve şimdi etrafınızda büyük bir çember halinde oturuyorlar.

Tapınakta önünüzde çağırmış olduğunuz ailenizden tüm ruhlar oturuyor veya ayakta duruyor ve içsel ruhsal planlarda bu şifa seremonisiin parçası olmayı istiyorlar.

Çağırdığınız aile üyelerinizin tüm üyelerinin önünüzde oturduğunu zihninizde imgeleyin… ve ayrıca büyük bir çember halinde aydınlanmış varlıkların büyük konseyini, onlar şifasının gerçekleşmesi için aydınlık bir enerji alanını tutuyorlar, sizlere yoğun sevgi ve ışık gönderiyorlar. Ailenizin ruhları ile daha derin bağlantıya girin ve sonra 13 Aydınlanmış varlık konseyi ile daha derin enerjisel bir bağlantıya girin.

Gözlerinizi kapatın ve kalbinizin içinde aldığınız her nefesle büyüyen ilahi bir alev imgeleyin. Bu, kalbinizin tabanında yaşayan sevgi ve şefkatin ebedi alevidir. Bilincinizi ona odaklarken, o tutuşur ve kalp enerjinizi daha fazla açmak için onu göğsünüzün merkezinden dışarı göndermeye başlayabilirsiniz. Bunun üzerine beş – on dakika meditasyon yapın, kalbinizin çekirdeğinden büyüyor ve genişliyor. Sizi doldurmak için genişleyinceye kadar, onu enerji alanınızda etrafınızda her yöne gönderin.

Ailenizin tüm üyelerinin sevgi daha güçlü şekilde alabilmesi ve paylaşabilmesi için, Kutsal Annenin kalbinizde veya aile üyelerinizin kalplerinde taşıyor olabilecekleri korkuları ya da enerjisel engelleri kaldırmasını isteyebilirsiniz.

Tamamladığınız zaman, ailenizdeki herkese koşulsuz sevgi akıtabilmeniz için kalp çakranızı açması ve kalbinizin tüm boyutlarında sevgi ve ışığı tutuşturması için İlahi Varlığınıza izin verin. Derin nefesler alıp verin ve yüksek sesle söyleyin,

“Şimdi uyum, sevgi ve daha derin ilahi bağlantının aktive olmaya başlayabilmesi ve kendim ve onların hepsi için şifa yaratması için, ailemin her üyesinin koşulsuz sevgisinde olmayı ve onların her birinin temsilcisi olmayı seçiyorum. Ailem için sevgi kanalı olmak için alacağım ilahi yardım için teşekkür ediyorum, tüm meleklere teşekkür ediyorum. Benimle birleşmesi ve ilahi ailemi kutsaması için Kutsal Anneyi çağırıyorum. Kutsanın. Tüm aileler Kutsansın. Sevgi ve huzur içinde yaşasınlar.”

Gözlerinizi kapatırken ve göğsünüzün (kalp çakranız) merkezinin tabanında sevginin ebedi alevini nazik bir odakla daha büyütürken, aldığınız her nefesle bu alevi genişletin… bu alevi tapınağa çağırdığınız ailenizin her üyesinin kalbine gönderin. Şimdi kalp çakranız ile onların kalp çakraları arasında bir enerji kordonu imgeleyin (bu ruhsal kordonunuz veya ruhsal bağlantınızdır).

Sevginin ebedi alevini kalbinizin tabanından bu kordonlar vasıtasıyla gönderin ve bu kordonu korkulardan veya çözülmemiş enerjilerden temizlemesi için mor platin ışınları çağırın. Onlar için sevgi ve bağışlamayı seçtiğinizi bilmelerine izin verin.

Onlar için karmik bağışlanma isteyebilirsiniz. Sorun ne olursa olsun, bunun sadece karma (onların başkalarına zarar verdiği veya incittiği bir hayattan gelen çözülmemiş enerji, bu enerji, bu yaşamda onların sorunlarını yaratmıştır) olduğunu bilmelerine izin verin. Geçmiş yaşamda bu sorunu çözmemiş olan parçalarını çağırın ve şimdi her şeyi bağışlayabilmeleri ve şu anda kendisini sürdüren aile ile belirli yaşam sorunlarını çeken varolmanın eski kaydının veya kalıbının karmik bağışlanmasını alabilmeleri için, Başmelek Mikail, Meryem Ana ve Grace Ana’dan onlara akaşik kayıtları getirmelerini isteyin.

Siz bunu yaparken, Grace ve Mikail ailenizin bu üyesini sarmalıyor ve ona sevgi gönderiyor ve almaya hazır olduğu zaman ona şifa kutsamalarını ve karmik bağışlanmayı getiriyor. Ailenizin bu üyesinin şifa çemberine ve geçmiş yaşamdan ruhunun bu veçhesi ile ilahi sevgi kozasına konulmaya istekli olup olmadığını sormayı dileyebilirsiniz. Onlara bunu yapmayı dileyip dilemediklerini sorarken, bu odaya konuluyorlar ve hepsi bunu kabul ediyorlar.

Her şeyin iyileştirilme zamanı olduğunu ve her şeyin sevgi ve inayetin gücüyle iyileştirilebileceğini bilmelerine izin verin. Sevgi, birlik, kutsallık, inayet, bağışlama, karma ve özgürlük yasasını kalbinizin ve bu ruhun kalbinin arasını doldurması ve ailenin tüm üyelerinin kalplerinden kalplerine giden tüm ruhsal kordonları doldurması için çağırın.

Meryem Ana, Başmelek Mikail ve Grace’den bu sevgi ve inayeti aldıklarını imgeleyin. Onları kalbinizde tutun ve sevginizi gönderin ve ailenin tüm üyelerinin temsilcisi olarak onları bağışlamayı seçtiğinizi bilmelerine izin verin. Sevginizin onların kalplerine ulaştığını duyumsayıncaya ve onların alıcı olduklarını hissedinceye kadar bunu yapın. Sevginiz alındığında, ailenizin tüm üyeleri için bir temsilci olmayı seçtiğinizi bilmelerine tekrar izin verin.

Ailenizin temsilcisi olarak, ailenin herhangi bir üyesini fiziksel, duygusal, zihinsel veya ruhsal olarak incitmiş, zarar vermiş olan tüm davranışlar, tüm eylemler, sözler veya kasıtlar için onları bağışlamayı seçtiğinizi söyleyin.

Kalbinizde ve bu ruha giden ruhsal kordonda ve ailenizin tüm üyelerinin tüm kalp kordonlarında dönmesi için şifanın 1000 parıldayan mor küresini çağırın ve bunun için teşekkür edin. Sonra zihninizde telepatik olarak onlarla konuşun ve bu yaşamda veya başka yaşamlarda herhangi sözler, davranışlar, eylemler ve kasıtlar onları fiziksel, zihinsel, duygusal veya ruhsal olarak incittiyse veya zarar verdiyse, bu ruhun sizi ve ailenizin üyelerini bağışlamasını isteyin.

Bunun tamamlandığını hissettiğiniz zaman ve sevginin onların kalplerinde karşılık olarak tamamen aktığını hissettiğiniz zaman, tapınağa çağırdığınız başka bir aile üyesine uyumlanmayı isteyebilirsiniz – bu aile sorunuyla bağlantıyı paylaşan ailenizin bir üyesi.

Onlarla bağlanmak için yönlendirildiğiniz ilk aile üyesine bağlandığınız aynı şekilde çalışın. Kalp alevini aktarmak ve onlarla derin bir kalp bağlantısı yapmayı seçmek. Onlarla konuşmanız ve tanımlandığı şekilde temizlik istemeniz önemlidir.

Kalplerinde aile sorununu taşıyan ailenizin başlıca üyeleri ile çalışmayı tamamladığınız zaman, şifa seremonisini tamamlamak için aşağıdaki duayı söyleyebilirsiniz:

Sevgili Tanrı/Tanrıça,

Bundan sonraki üç ay boyunca ailemin kalp çakrasını doldurması için sevgi, inayet, birlik, kutsallık, bağışlama, karma ve özgürlük yasasını çağırıyorum. Ailemin üyeleri bu kutsamaları almaya hazır olunca, ailemin her üyesinin kişisel kalp çakralarını doldurmak için en yüksek şifa kutsamalarını istiyorum. Ailemin şifa sürecini ışıklandırmaları için Aydınlanmış Üstatları çağırıyorum ve …………………………………………….. ve …………………………… vs (belirli aile sorununa daha derin dahil olan ailenizin üyelerinin isimleri) i ve ………………………. spesifik aile sorununu (sorunu tanımlayın) kapsayan aile sorununun şifalanması ve çözümlenmesinde ilahi yardım için dua ediyorum.

Meleklerin, Başmeleklerin ve Aydınlanmış Varlıkların ailem üzerindeki sevgi ve ışık odakları için teşekkür ediyorum. Ailemin kalp çakrasının temizlenmesini istiyorum ve sonraki üç ay boyunca her gün günde bir kez 30 dakika boyunca, tzolkin şifa çarkının, inayet çarkının, sevgi çarkının ve Kutsal Annenin şifa kutsamalarının ailemin kalp çakrasında dönmesini istiyorum.

Bu gerçekleşirken, aile üyelerimin kalplerinde daha derin enerjiler ortaya çıkarsa, her birinin aile karmasını bağışlamak ve salıvermek için desteklenmelerini ve ailemizin Başmelek Koruyucusu olan Başmeleğin sevgi dolu varlığını hissetmelerini istiyorum.

Sonraki üç ay boyunca, ailemin kalp çakrasını ilahi yardımla temizlerken, bana rehberlik yapması, beni sarması, sevmesi ve ailemin tüm üyeleri için koşulsuz sevgiyi öğretmesi için ailemizin Başmelek Koruyucusunun gece gündüz yanımda olmasını istiyorum. Bu, bu derin temizlik ve şifaya ilahi bir başlangıç olsun. Başmelek Koruyucumuzun kutsamaları ve desteği için teşekkür ediyorum. Kutsanın. Kutsanın. Tüm Varlıklar Kutsansın!

(Çeviri: Saffet Güler)