ÜCRETSİZ DNA AKTİVASYONU – 14 KASIM 2008 – KÜRESEL POTENTIATION GÜNÜ

Yazdır Yazdır 

ÖZEL OLAY!

KÜRESEL POTENTIATION GÜNÜ

ÜCRETSİZ DNA AKTİVASYONU

Sol Luckman

POTANSİYELİNİZİ AKTİVE EDİN!

14 KASIM 2008 01:00 (Perşembeyi Cumaya bağlayan gece – Türkiye saatiyle)

BU ÖZEL OLAYA ÜCRETSİZ KATILIN

Potentiation Nedir?

Regenetics Yönteminin “devrimci şifa biliminin” birinci DNA aktivasyonu olan Potentiation Elektromanyetik Yeniden Modelleme, elektromanyetik yeniden modellemeyi başlatır. Bu yeniden modelleme yaşam – veren “bükülme” enerjisi (evrensel yaratıcı bilinç) ile yüksek armonik rezonansta insan biyoenerji alanını “resetlemek” içim tasarlanmıştır. Potentiation ayrıca “mühürleme” adı verilen bir işlem vasıtasıyla yıkıcı Parça Halinde (tamamlanmamış) Bedeni dönüştürür.

Mühürleme, Potentiation sırasında “enerjisel” yeniden modelleme aşamasını belirtir. Bu aşamada, Eckhart Tolle’un ağrı bedeni kavramına ve Don Miguel Ruiz’in Parazit kavramına eşdeğer olan Parça Halindeki Bedenin oluşturduğu biyoenerji vakumu daimi olarak kapatılır. Mühürleme hakiki şifa ve aydınlanma yolunda kritik bir adımdır ve bizler Maya takviminin sonuna yaklaşırken ve 2012 yılının dönüşüm penceresi veya “tekilliğine” yaklaşırken gerçekleşmekte olan bilinçteki Değişimin bütünsel bir veçhesidir.

DNA ve Bilinçli Şifa Kitabından: Parçalı Bedeni Mühürleme. Soldaki imaj, dokuz elektromanyetik alana/çakrala sahip tipik bir insan biyoenerji mavikopyasını gösterir; alttan ikinci alan/çakrada Parçalı Beden var. Sağdaki imaj, sekiz eneji alanı/çakraların “sonsuz devresi”ne sahip “potensiye edilmiş” biyoenerji mavikopyasını gösteriyor. Parçalı bedenin nasıl mühürlendiğine ve dualite ve parçalanmayı, uyum ve kutsal geometriyle nasıl değiştirdiğine dikkat edin, böylece bedende bioenerjinin serbest akışını sağlıyor. Copyright (c) 2008 Sol Luckman ve Kara Brown.

DNA ve RNA’nın beş adet ilgili nükleotidleri yoluyla insan genetiklerindeki kendini – iyileştirme potansiyelini canlandırmak üzere beş sesli harfi kullanan ses şifasının bu “paradigmayı- yeniden işleten” formu, kendilerinin Gezgin olduğundan şüphelenen veya bunu fark edenlerin özel ilgisini çekecektir. Gezgin terimi, “yuvaları” başka realitelerde olan, bugün iyiliksever misyonlarla Dünya’da enkarne olan belki milyonlarca ruhu belirtmek için benzeri olmayan Bir’in Yasası materyalinde kullanılan bir terimdir. Benzer bir yapıda, Barbara Marciniak onları “sistem yok edenler” veya “frekans taşıyıcılar” olarak adlandırır. Eğer kendinizi bu yazıyı okuyor bulursanız, sizin de bir Gezgin olma şansınız var!

Bir’in Yasası’nda, Ra olarak bilinen yüksek – boyutlu bilinç, Regenetics’de (ve belki diğer yöntemlerde) “katalizör” olarak kullanılan türü, bilinç tekamülünü canlandırmanın diğer yöntemlerinin “körelmiş enstrumanı” ile karşılaştırarak “neşter” olarak tanımlar. Yıllardır birçok Regenetics müşterisi bu DNA aktivasyonu formuna “bir anda olan karma” olarak bahseder; “anında karma” muhtemelen kişinin kendisini fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerin biri veya hepsinde ifade etmesinin işlenmemiş deneyimlerinin yaşamlarını çok, çok hızlı temizleme ve bütünleştirme şeklini belirtir.

Belli şifa amaçları için erişilebilen bir “morfogenetik” alan oluşturabilen dualar, onaylamalar mantralar, reiki ve diğer birçok “ışığa – dayanan”yaklaşımlar gibi deneysel katalizörün ritüalistik şekillerine nazaran, Ra sesli harflerin “zaman ve mekan öncesinde güce sahip olduğunu ve tüm var olanı inşa eden ışık konfigürasyonlarını temsil ettiğini söyler.”

Başka bir deyişle, Kuran’da Kuşların Dili, simyacılar tarafından Yeşil Dil olarak terimlendirilen bazı sesli harf dizilişlerinin Akaşik kayıtın dışında veya “holografik evren”de var olduğu görünüyor ve bunlar direkt olarak Tek Sonsuz Yaratıcı’nın Zihninden kaynaklanıyor (ara veya boyutsal “tercüme” olmadan). Bunun gibi, bu sesli harf dizilişlerinin, bireyin biyoenerji matrisini çoğu enerji yöntemlerinin üzerinde ve ötesinde daimi olarak resetleme gücü vardır – bu sesli harf dizilişleri her zaman bütün ve tam olarak var olan Yaratıcı’nın bilincinin kuantum akışını davet eder ve şifayı veya “bütünlenmeyi” tüm seviyelerde muazzam teşvik eder.

Devrimci “transgenetik” bilimi olan “dalga –genetikleri” şu bulguları belirtiyor; 1) İnsan DNA’sının doğası son derece “dilbilimsel”dir 2) İnsan lisanı, DNA’yı aktive etmek ve iyileştirmek ve böylece tüm organizmayı iyileştirmek için adapte edilebilir. Aslında, başlangıçta Söz vardı!

Bu yöntemi Geliştirenlerin bu yöntemi Ra Materyalini okumadan beş yıl önce geliştirdiklerini, Regenetics yönteminin müşterilerde çoğu zaman mucizevi sonuçları canlandıran kutsal harf dizilişleri ile varlığa gelmesini not etmek büyüleyicidir.

Potentiation’u Neden 13 Kasım 2008’de Herkese ÜCRETSİZ sunuyoruz? (Türkiye saatiyle 14 kasım)

Bunun kısa yanıtı şudur; çünkü Şafağı Getirenler veya Gezginler olarak misyonumuz tüm dünyada mümkün olduğunca çok insanın kendisini 2012 civarında gerçekleşecek olan bilinç ve fizyoloji dönüşümü için hazırlamasına yardımcı olmaktır.

“Tarihi periyot” olarak temsil edilen derin uyku hissinden uyanış olan bu muazzam uyanış seyirci olay değildir. Varoluşun yeni şekline kollektif tekamül sıçrayışımıza yardımcı olan güçlü kozmik kuvvetler olmasına rağmen, sonraki realiteye katılımımız kesinlikle seçime bağlıdır; Yaratıcı’nın kimliğinde nıhai bütünlüğe geri dönüş yolculuğumuzun her aşamasına saygı duyulur. Kendimizi ilahi olana hizalama veya inatçı bir mücadeleyle ona direnme seçimi her zaman bize aittir.

Ken Carey’in ‘Vizyon: Yeni Dünya’yı Yaratmak İçin Kişisel Bir Çağrı’ kitabında belirttiği gibi (1992’de); “Sonraki çeyrek yüzyılda bir zamanda, her insan ruhu sevginin tanrısını veya korkunun tanrısını seçmek arasında kalacaktır.” Ra, bu “kutuplaşmayı” ya “Başkalarına Hizmet Yolu”nda ya da “Kendine Hizmet Yolu”nda kişisel (ve kollektif) tekamülümüzün bütünsel bir veçhesi olarak tasavvur eder. Bu her iki yolun sonunda kutupluluk eriyecek, nıhai olarak Tek Sonsuz Yaratıcı ile tam bir özdeşleşmeye geri dönülecektir. Ra bu, aydınlanmaya eşit derecede uygulanabilir olan iki yol arasındaki yakında olması beklenen Seçimin “yaradılışın üzerinde dönüş yaptığı eksen olduğunu” söyler. Potentiation ve Regenetics Yöntemi, Başkalarına Hizmet Yolunu yürüme seçimini bilinçli olarak yapanlara yardımcı olmak için enerjisel katalizörler olarak özel olarak tasarlanmıştır.

Kadim Mayaların sonraki realiteye giden “Kara Yol” olarak kavramsallaştırdığı bu tekamül yolunda yürümek için kendimizi en iyi nasıl hazırlayabiliriz? Bu bireysel yanıtları olan, bireysel bir sorudur. Parçanın bütünü içerdiği holografik evrende, tüm yollar sonunda merkeze çıkar. Bizim ve birçok müşterinin hizmet yolumuz Potentiation Elektromanyetik Yeniden Modelleme ile muazzam şekilde kolaylaştı. Parçalı Bedeni mühürlemek enerjisel seviyede dualiteyi iyileştirmeyi başlatır, kişinin birlik bilincine adapte olma yeteneğini hızla ve derinden güçlendirir.

Ayrıca, Küresel Potentiation Günü’nün gezegene, Yeni İnsanlığın doğumundaki ağrılarının iyileşmesi için Gaia’nın kendisine yardımcı olmasına niyet edildiğini belirtmek istiyoruz.

Geniş bir gruba uzaktan “potentiate” uygulamak nasıl mümkün olabiliyor?

Şimdiye dek yıllardır, tek bir Potentiation seansında çiftlerle ve tüm aile ile çalıştık. Tekrar tekrar olmak üzere, gözlemimiz şu oldu; kollektif bir seans uygulamak sadece bireysel sorunları iyileştirmiyor, ayrıca bire – bir ve grup ilişkisel dinamikleri iyileştirmek için morfogenetik olarak da işliyor. Ayrıca Regenetics’in çok daha geniş ölçekte paylaşmamız için verildiğini anlıyoruz. Bu tür bir olayın yapılabileceği, diğer birçok küresel “aktivasyonlar” gibi etkili olarak gösterilebilir.

İlave olarak, Regenetics seansları bire – bir yapılabilmesine rağmen, bunlar tipik olarak uzaktan uygulanır. Bu yaklaşımın ilhamı kısmen Dr. Larry Dossey’in “mekansız zihin” üzerine fikirlerinden alındı. Mesafe yaklaşımı, DNA’nın gerçek – zamanlı bir network, “biyolojik bir İnternet” oluşturduğunu saptayan dalga – genetikleri teorileri ve uygulamaları ile bilimsel olarak doğrulanmıştır. Network’e “veriler” yüklenebilir, network’ten veri “indirilebilir” ve hatta diğer katılımcılara “e – mail” gönderilebilir. [* “DNA – İçimizde Yaşayan İnternet” ile ilgili makaleyi şu linkten okuyabilirsiniz: http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=67]

Böylece uzaktan DNA aktivasyonu, DNA’yı canlandıran bükülme dalgaları şeklinde bilincin enerjisel transferi olarak kolayca açıklanır. Sırayla, DNA biyoenerji alanlarını değiştirir, o zaman hücrelerdeki metabolik ve kopyalama fonksiyonları modifiye olur, şifayı kolaylaştırır. Şifayı kolaylaştıran bu aynı DNA aktivasyon işlemi, hücrelere daha fazla bükülme ışığını davet eder, aydınlanmayı geliştirir.

DNA ve Bilinçli Şifa kitabından: Ener-genetik Kompozisyon İşlemi. Yukardaki diyagram, hücresel kompozisyonun düzenlenmesi için elektromanyetik alanlar ve “çöp” veya potansiyel DNA arasındaki arayüzeye bağlı olarak beden inşasının hücreler yaratmak için DNA kodlarının RNA transkripsiyonunu içererek hem genetik, hem de enerjisel olduğunu gösterir. Bu diyagram ayrıca potansiyel DNA nın transpozonlarının, hücre kopyalamasını modifiye etmek için içsel (kişisel) ve dışsal (evrensel) olarak bilinçlilik tarafından nasıl direkt olarak harekete geçirilebileceğini gösterir.

NOT: Küresel Potentiation Günü “potentiation” uygulamasını almayı dileyenler telefonla arayıp olayı CANLI dinleyebilirler. Potentiation’un almak için telefonla iletişim gerekli değildir ve Uygulayıcılar tarafından tipik olarak kullanılmaz, ama bu sefer bunu bu şekilde yapmaya karar verdik, çünkü birçok insan Potentiation’un neye benzediğini sordu. Bu olaya kayıt olmak için lütfen okumaya devam edin. Eğer Potentiaton’u telefon etmeden, uygun zamanda sessiz şekilde almayı tercih ediyorsanız, bu kabul edilirdir ve uygulanabilirdir. [Potentiation seansını almak isteyenler, uygun zamanda sessiz bir yerde uzanıp bunu almaya niyet edebilirler, bunun için kayıt yaptırmak gerekli değildir.]

13 Kasım 2008 Neden Özel Bir Gün?

Maya Takvimi ve Bilincin Dönüşümü kitabının yazarı biyolog Carl Johan Calleman’ın öğrencileri, 13 Kasım 2008’in Yaratılışın 8 nci Döngüsünün 6 ncı Günü’nün başlangıcı olduğunu fark edebilirler – bilincin tekamülünde muazzam atılımların takvim yılının başlangıcı. Calleman’ın Maya takvimi modelinde “Günler” önceki aşama veya “Gece” sırasında ekilen tohumların meyvelerinin toplandığı zamanlardır. Potentiation vasıtasıyla bu yeni başlangıcı kutlamak için insanları bir araya getirmeyi diliyoruz.

Yukarıdaki çizelge Anthony Goodman’ın nezaketiyle sunulmuştur. Goodman şöyle belirtiyor, “Diğer takvimlere benzemeyen şekilde, Calleman tarafından şifresi çözülen Maya Takvimi astronomik gövdelerin zamanını göstermiyor. Bu takvim Bilincin Tekamülünün bir takvimi, bir zaman çizgisidir. Takvim birbiri içine yuvalanan, hepsi belirli bir tarihte sona eren yaratılışın dokuz döngüsünü kapsıyor. Calleman’ın 28 Ekim 2011 olduğuna inandığı bu tarih, bilinç telamülünün bu aşamasının sona erdiği ve bilinçte bir dönüşümün gerçekleştiği zamandır.”

İlginç şekilde, hem Yıldız Tohumu Üçlüsü’nde Ken Carey, hem de Bir’in Yasası’nda Ra, her ikisinin de Hasat olarak tanımladığı “süreksiz mega – olay” için en olası tarih olarak 2012’nin tersine, 2011’i belirtiyorlar. İlave olarak, ‘Maya Kodu: Zamanın Hızlanması ve Dünya Zihnine Uyanış’ın yazarı Barbara Hand Clow, Calleman’ın Maya takvimi yorumunu desteklemek için öne çıkan sayısız bilgin ve yerli bilgelik koruyucularından biridir.

Maya takviminin – bilincin itelediği ve astronomik/astrolojik zamanlı – iki ana yorumunun sentezinde, Clow şöyle yazıyor, “zaman ve tekamül hızlanması 28 Ekim 2011’de tamamlanacak, yine de Mayalar Uzun Sayım Takviminin kritik astrolojik döngülerin etkisi altında 21 Aralık 2012’de tamamlanacağını görmek için öngörüye sahiplerdi. Astroloji, üçüncü boyutta hava tahmininden biraz daha fazlasıdır, yine de hepimiz bir kasırganın ne zaman geleceğini bilmek isteriz. Tekamülü iteleyen zaman hızlanması tüm boyutlarda fonksiyon yapan bir kuvvettir.”

Ian Xel Lungold’un Maya Kodeksi, 13 Kasım 2008’inin dolunayının, “kırmızı” bir gün olmaya ilave olarak Timsahın ve 13 rakamının enerjisiyle ilişkili olan doğum günü veya yeniden doğuşun günü anlamına geldiğini belirtiyor. 2008 için Maya Kutsal Takvimine Günlük Rehber’de, Karen Majorowski Timsahı “ilksel yaratıcı kuvvetten mesajlar alan” olarak tanımlar. 13 rakamı Yükseliş ile ilişkilidir, “bir adımdan sonraki yüksek adıma gidiş”. ‘2013 Kehaneti: 2012 Uyanışının Kadim Anahtarları’nda David Carson’un sözleriyle, “On üç, on üç cennete yükselen tüylü yılanın sihirli rakamıdır. Mistik yılan kendi gücüyle tüm yaşamı canlandırarak evrende seyir halindedir.

Daniel Pinchbeck’in 2012: Quetzalcoatl’un Dönüşü kitabının okuyucuları, Carson’un tanımındaki, Mezoamerikan tanrısı Quetzalcoatl’un figürünü fark edeceklerdir; Quetzalcoatl yazarla ikna edici bir şekilde konuşarak, okuyuculara nasihat eder, “Yakında dünyanızda büyük bir değişim olacak. Yüksek benliğiniz için aracı hazırlamanız için sadece birkaç yıl kaldı. Bunları itinayla kullanın. Bilinç teknolojidir – var olan tek teknoloji. Şu andaki geçiş, kaynağa geri dönüştür. Bu yeni dünya realitesinin orijinal matrisi kendi varlığınızın ekstatik sınırsızlığıdır. Benim ‘doktrinim’ aşkın değildir, içkindir (her yerde mevcuttur). O ‘orada bir yerlerde’ değildir. Burada ve şimdidir.

DNA ve Bilinçli Şifa kitabının okuyucuları aşağıdaki bölümü hatırlayabilirler: “Bugün Meksika olarak bilinen yerde, Quetzalcoatl olarak bilinen figür ilahiliğin yüksek ışığını bedenledi. Judith Polich Quetzalcoatl’a ‘Mezoamerika’nın Osiris’i’ adını verdi ve onu dualite köprüsünün sembolü, ‘ maddenin hapsinden özgürleşmiş, fiziksel formda ışığı temsil eden’ bir varlık olarak görür. Quetzalcoatl’ın çoğunlukla kuş kanatlı bir yılan olarak resimlenmesi şiirsel görünür – bu, (yılan ile sembolize edilen) DNA’nın merkabahın mükemmel bir tanımı olan uçma/ışık yeteneğine sahip melek varlığına dönüşme yeteneğinin referansıdır.

Kimler Katılabilir?

Küresel Potentiation Günü, bu çalışmaya bilinçli olarak katılmaya istekli olan ve bilinçli olarak katılabilen, bir veya birçok seviyede şifa arayan, Başkalarına Hizmet Yolundaki herkese açıktır. Daha önce şifayı, “bireyselleşmiş bir varlık olarak birlik bilincine geri dönerek, Kaynak ile yeniden birleşerek ve ‘bütün’ olarak, dualiteyi aşmayı kapsayan aydınlanmaya yönlendiren kendini – yöneten işlem” olarak tanımlamıştım.

Katılımcılar kendi şifa yolculuklarının tam sorumluluğunu almaya hazır olmalı ve bu çalışmayı açık bir zihin ve özellikle açık bir kalple alma pozisyonunda olmalıdır. Ra “Şifacı iyileştirmez” der. Şifacı “varlığın kendisini iyileştirebilmesi için bir fırsat sunan zeki enerjinin kanalıdır”. Bu gerçeği uzun zamandır kavramış olarak, Leigh ve ben her zaman kendimizi “şifacı” veya “uygulayıcı” yerine, bireyin kendi ilahi açılımının “Kolaylaştırıcısı” olarak refere ettik.

NOT: Bu çalışma başka bir insanın adına ALINAMAZ. İki istisna vardır; 12 yaşın altındaki çocuklar ve zihinsel sorunu olanlar. Bunlar Potentiation’un anne babalarının koruyucu kanatları altında alabilirler. Bunlar tek istisnalardır. Anne babalar çok küçük çocuklarda bile gözle görülür faydaları bildirdiler.

Nasıl katılabilirim?

Küresel Potentiation Günü’ne katılmak için iki seçenek vardır. Birincisi, 14 Kasım 2008 Cuma saat 01.00’deki [Türkiye saatiyle – perşembeyi cumaya bağlayan gece] Potentiation seremonisine konferans telefon hattında katılmayı seçebilirsiniz. Bu seçenek kayıt formunu kullanarak kaydolmanızı gerektirir. [http://www.phoenixregenetics.org/global.html#HowdoI]

İkinci seçenek, Potentiation’u kendi şeklinizde deneyimlemektir. Potentiation’u almanın “daha iyi” bir şekli yoktur, lütfen nasıl alacağınızla ilgili kendi içgörünüzü kullanın. Telefon etmeden, sadece niyet ederek Potentiation’u alabilirsiniz. [NOT: Uykuda iken de alabilirsiniz]

Alacağım faydaları artırmak için olaydan önce, olay sırasında ve sonrasında ne yapabilirim?

Küresel Potentiation günü’nden önce, http://www.phoenixregenetics.org/ sitesindeki materyali okumanızı tavsiye ederiz. Yıllardır deneyimimiz ve gözlemimiz, uygun enerji değişiminin bu tür “birlikte – yaratıcı” enerji şifasını maksimize etmekte önemli olduğu fikrini kuvvetle destekliyor. Minimumda, bu çalışma bölünmemiş dikkatinizi vererek ona değer vermenizi gerektiriyor. Bazılarınız bir sevgi bağışı yapabilirsiniz, not edelim ki, Potentiation’dan yararlanmak için bağış yapmanız zorunlu değildir.

DNA ve Bilinçli şifa kitabımızı okuyabilirsiniz; [Bakınız http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=122]. DNA ve Bilinçli Şifa kitabı, Regenetics Yöntemi deneyimlerini maksimuma çıkarmayı arayanlar için kanıtlanmış bir rehberdir.

Potentiation seremonisi yaklaşık 30 dakika sürer. Bu özel zaman sırasında fikir, varlığınızı pozitif dönüştürücü enerjiyle aşılamaktır. Dr. Glen Rein tarafından yapılan genetik araştırma, sevgi ve neşe gibi hislerin DNA’yı genişlettiğini gösteriyor, evrensel yaratıcı bilincin bükülme enerjisi genomun olağanüstü dönüştürücü yeteneklerini aktive edebilir. Diğer taraftan, korku ve öfke gibi hisler DNA’yı büzer, böylece bilinç vasıtasıyla aktivasyona erişim kısıtlanır.

Ayrıca, bu çalışma öncesinde tercihen yazarak özel niyetinizi belirtmenizi tavsiye ederiz ve sonra koşulsuzluğun ruhunda beklentileri salıverin. Zihinde ve özellikle kalpte açıklık Potantiation ile şifada başarınızın anahtar bileşenidir. Eğer seremoniyi kendi kendinize deneyimlemeyi seçiyorsanız, lütfen belirlenmiş zamanda sessiz bir yerde olun. Bu mekan içerde veya dışarıda olabilir. Örneğin, yatak odanızda 30 dakika meditasyon yapmayı seçebilirsiniz ya da niyetinizi odaklamak için bir yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Küresel Potentiation Günü’nü nasıl deneyimlemeyi seçerseniz seçin, en önemli şey dikkati dağıtan şeylerden kaçınmaktır ve arzuladığınız realiteyi tezahür ettirmenizde en yüksek potansiyelinizi gerçekleştirmeye sizi götürebilecek olan tohumlama olasılıklarına sahip bu özel yarım – saatlik zamanı onurlandırmaktır.

Potentiation enerjileri için Kolaylaştırıcılar olarak fonksiyon yapmamıza, enerjiler birçok seviyede size faydalı olabilmesine rağmen, nıhai olarak bu enerjileri bütünleştirme asıl işini siz yapacaksınız. Niyetinizi belirtin ve eşsiz potansiyelinizin tam açılımına en uygun alanlara odaklanın.

Küresel Potentiation Günü’nün ertesinde, değişimlerin izini sürmek için bir Regenetics günlüğü tutmaya başlayabilirsiniz. Bu değişimlerin çoğu süptil ama önemli olabilir.

Potentiation’dan sonra insanlar bazen üç hafta – bir aylık bir periyot deneyimler, bu periyot sırasında, bir çok somut değişimler yaşayabilir veya yaşamayabilirler. Bu, hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez; tersine, bu zaman sırasında siz, DNA’yı yöneten dışsal, “fiziksel olmayan” elektromanyetik alanlarda önemli enerjileri işliyor olacaksınız ve bunu takip edecek olan haftalarda ve aylarda “yüklenecek olan” yeni potansiyelleri taşıyor olacaksınız. Sonra yine, doğrudan ve somut değişimler deneyimleyebilirsiniz. İki insanın tepkisi tam olarak aynı olmaz.

DNA ve Bilinçli Şifa kitabından: Biyoenerji Mavikopyasını Enerjilendirme. Yukarıdaki resim, Potentiation sırasında gerçekleşen, bükülme enerjisinin veya evrensel yaratıcı bilincin elektromanyetik alanlardan akışını gösteriyor. Genetik ses – ışık tercüme mekanizmasını kullanarak, her sonik alan, sırayla, ilgili çakrayı yüksek – boyutlu ışık ile enerjilendirir, sonra süptil anatominin özel veçhelerine biyoenerji veya kundalini olarak aktarılır.

Sürecin açılımı dokuz ay devam eder (42 hafta): beş ay biyoenerji alanlarınızın yeniden ayarlanması ve Parçalı Bedenin mühürlenmesi; sonra dört ay yeni biyoenerji mavikopyanızın enerjilenmesi veya “yüklenmesi”. Bundan sonra, insanlar çoğu zaman ilave dokuz ay sürebilen “topraklanma” hissini bildirir.

NOT: Eğer olayı deneyimlemek için kayıt yaptırırsanız, Küresel Potentiation Gününü izleyen günde, Regenetics Yöntemi Forumuna giriş bilgisi içeren bir e- mail alacaksınız.

Daha önce Potentiation’u aldıysam buna katılabilir miyim?

Kesinlikle katılabilirsiniz!

Küresel Potentiation Gününü, gerçekten küresel bir olay yapmak için nasıl katkıda bulunabilirim?

Öncelikle ve en önemlisi, lütfen Küresel Potentiation Günü’nü yaymamıza yardımcı olun. Arkadaşlarınıza mailleyin, postalayın, forumlara gönderin vs.

NOT: Küresel Potentiation Günü için website; http://www.phoenixregenetics.org/global.html.

Ayrıca Phoenix Center for Regenetics’de süregiden araştırmalarımızı ve gelişimimizi desteklemek için herhangi bir miktarda bağış yapabilirsiniz.

Küresel Potentiation Günü İçin Nasıl Kaydolabilirim?

Sadece buradaki formu doldurun ve gönderin; http://www.phoenixregenetics.org/global.html#HowdoI

Maille daha fazla bilgi alacaksınız. Ayrıca olaydan bir gün önce bir hatırlatıcı mail göndereceğiz.

[Copyright (c) 2008 by Sol Luckman. Yukarıdaki makale, website verilerek ve sadece Küresel Potentiation Gününü teşvik etme niyetiyle bütünüyle veya kısmen kopyalabilir ve paylaşılabilir. Yardımınız için teşekkürler.]

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)