VENÜS TRANSİTİ – KÜRESEL DUA GÜNÜ

Yazdır Yazdır 

Dünya Çapında Bağlantı – 6 Haziran 2012

Sevgili Kalpler,

Bu mailde Aydınlanmış Üstatlardan bir armağan olan basit bir mesaj bulacaksınız. Bu, günlük yaşamınızda her gün sevdiğiniz hayatı yaratmaya yardımcı olsun. Kristal Işık Aktarımı yaratım gücümüzdür. Hepimiz güçlü ışık varlıklarıyız ve hepimiz ışığımızla yaratma yeteneğine sahibiz ve bu mesaj mutluluğunuzun taşıdığınız bu güç vasıtasıyla yaratılabileceğini anlamanıza destek oluyor.

Bu mesajda 6 Haziran Venüs Transitinde yapılacak olan Dünya Çapında Bağlantı var, Dünyada barış için o gün ışıklarını ve bilinçlerini yaymak için herkes davetli. Lütfen bu dünya çapında bağlantıya ve küresel şifa aktarımına katılabilmeleri için bu maili başkalarına aktarın.

Bu bağlantı Güney Afrikalı Zulu Şaman Büyüğü Credo Mutwa’nın eylem çağrısını desteklemek içindir. Aşağıda Credo’nun Dalai Lama’ya yazdığı mektup var, bu mektupta Dünya’ya ve sevgili Dünya Anamızın geleceği için korku duyan tüm insanlardan korkuyu kaldırmaya odaklanma olarak özel bir günün yaratılması isteği var. Credo kehanetler nedeniyle birçok insanın yaşadığı korku ve panik ile ilgili kaygısını anlatıyor ve dua edilmesini ve bu korkunun iyileştirilmesini istiyor.

Bu büyüğün kalbinin isteğine yanıt olarak yaratılmış olan güne Küresel Sevgi Dolu Dua Günü adı veriliyor – bu günün odağı ve dua ile ilgili Dünya Barış Günü Bilgisi ve Credo’nun Dalai Lama’ya gönderdiği mektubun kopyası şu linkte bulunabilir:

www.ancientpeacekeeper.com

Lütfen katkıda bulunmak istiyorsanız bu mektubu okuyun ve duaya katılın. Kendi evinizde oturun, dualarınızla diğerlerine katılın ve grup olarak birlikte güçlü bir şey yaratmak için özel bir zaman ayırın.

Aşağıdaki dünya çapında bağlantı bu eylem çağrısına yanıt verme amacıyla kristal ışık aktarıcıları olarak size tüm dünyadaki ışık işçilerine katılma aracı sunuyor.

Bu bağlantı aynı zamanda ışık aktarım gücünüz hakkında ve yaratım yolunuz için ışığınızı berrak bir şekilde aktarmanın nasıl önemli olduğu hakkında size öğretiyor. Bu, dünyaya hizmet sunma olduğu kadar, kendi varlığınız için de ilahi bir kutsama olacaktır.

Dünya çapında pozitif aktarımları desteklemek ve çözümleri birlikte yaratmak isterseniz, bu 45 dakikanızı alacaktır. Hepimizin bildiği gibi, ışığımızı neye odaklanırsak onu yarattığı için, problemler yerine dünyamızın çözümlerine odaklanmak yaratımın daha yüksek yoludur.

Tüm sevgim ve kutsamalarla,

Sri’ama Qala
www.qalasriama.com

ZULU BÜYÜĞÜ CREDO MUTWA’DAN DALAİ LAMA’YA MEKTUP

Kutsal Tibet Topraklarının Dalai Lama Cenaplarına. Ben Credo, eşim Virginia ve dostumuz Mirjam dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu hakkında size yazıyoruz – milyonlarca insanı kapsayan bir konu. Ülkem Güney Afrika’da, Amerika kıtasındaki bazı ülkelerde ve ayrıca Avustralya’da, Kabilelerin Büyükleri arasında tüm dünyada gerçekleşeceği söylenen şeyler hakkında derin bir kaygı var. Güney Afrika’daki binlerce siyah insan arasında, Kırmızı Öküz yılında – 2012 yılında – dünya çapında dramatik değişimler olacağı ciddi kaygısı var.

Afrika’da yüzlerce şaman, 2012 yılında büyük küresel felaketlerin olacağını kehanet etti. Bu felaketlerin politik ve hatta coğrafik doğada olduğunu söyleniyor. Milyonlarca insanın genel yaşamında çalkantıların olacağı söyleniyor. Bu, tam olarak İncildeki savaşların, açlığın ve her türde kargaşanın olduğu Armageddon benzeri bir senaryo olacak.

Güney ve Orta Amerika’daki birçok doğal şifacı arasında depremler, dev dalgalar ve bu türde diğer felaketler gibi doğal kargaşayla birlikte gelmekte olan bir felaket korkusu olduğunu anlıyorum. Yerli Amerikalı insanlar arasında, dünyanın tersine dönmesi – kutupların yer değiştirmesi; Pacha Kuti – inancı da derin bir kaygıdır.

Ülkem Güney Afrika’da, yüzlerce Hristiyan siyah insan Yargılama Gününün – Armageddon’un – bir kaç ay sonra olduğuna inanıyor. Daha önce Güney Afrika, Güney Amerika ve Avustralya kıtalarında hiç böyle korku olmamıştı.

Dünyanın sona ereceğine inanan birçoklarının boş inancını desteklemiyoruz. Dünya Ana’nın ve biz insanların büyük bir dönüşümden geçtiğini biliyoruz. Dünyanın insanlarını korku yerine sevgiyi seçmeleri için çağırıyoruz.

Bunun küresel bir paniğe dönüşmesini önlemek için dünya çapında özel bir duaya gereksinim olduğuna inanıyoruz, bu küresel panik kötü insanlar tarafından kendi amaçları için sömürülebilir.

Bundan dolayı, Siz Cenapları ve tüm ulusların spiritüel liderleri gibi büyük insanların dünyayı özel bir dua gününe veya günlerine yönlendirmelerini alçakgönüllülük ile istiyoruz.

Bunun gibi bir durumda, bu şeylerin dünya çapında bir felakete dönüşmesini önlemek için tüm insanlığın sakin ve güven verici seslere ihtiyacı var. Siz Cenapları ve ülkenizdeki, Afrika’daki, Hindistan’daki, Amerika’daki ve dünyadaki tüm uluslardaki yüzlerce kutsal insanın dünya çapında bir dua günü veya günleri anons etmesini istiyoruz, bu günde iyi niyetli ve iyi kalpli insanlar bir araya gelip dünyada barış için dua etsinler.

Dünya Çapında Bağlantı – Küresel Dua Günü İçin Kristal Işık Aktarımınız
6 Haziran 2012

Sevgili kalpler,

Tüm dünyadaki farklı büyükler, şifacılar ve şamanlardan Dünya Ana ve insanlığın geleceği ile ilgili korkunun giderilmesi ve tüm dünyadaki tüm insanların kalplerinin sakinleşmesi için bir çağrı olduğundan, kollektif dünya çapındaki odak vasıtasıyla bunun gerçekleşmesinin birlikte – yaratımını aktive etmek için birleşik alan vasıtasıyla dünya çapında bir ışık aktarımı olarak bu kutsal duayı sunuyoruz.

Bağlantınıza başlamak için aşağıdaki duayı okuyun. 5 dakika içinde, kutsal yerinizde enerji dönüşecektir ve Gaia’nın kalbinden Merkezi Güneşe bir ışık sütunu topraklanacaktır. Bu, insanlığa ve güzel sihirli dünyamıza hizmette dua ve aktarımınızı desteklemek için titreşimi yükselterek kutsal yeri yaratır.

KUTSAL BİR DUA

Sevgili Anne/Baba Tanrı/Tanrıça,

Bu kutsal barış günü için ilahi dua ve küresel ışık aktarımımın yararına buraya kutsal yerime saf sevgi ve ışığın aydınlanmış köprüsünün/sütununun topraklanmasını istiyorum. Tüm varlıklar için Tanrı’nın sevgisini, ışığını, korumasını ve en yüksek kutsamaları istiyorum. Gaia ve onun kutsal koruyucularının, ata koruyucuların, bu ışık sütununun Dünya Ana’nın çekirdeğine topraklanması için altımda bir yerküre portalı açmalarını istiyorum. Barış için küresel ışık ve sevgi aktarımımın tüm varlıkların kalplerinde tutulmasına yardımcı olması için meleklerin, başmeleklerin ve ışığın yükselmiş planlarından aydınlanmış varlıkların bu kutsal yerde spiritüel bir portal açmalarını istiyorum. Mor alevin bu yerin titreşimini yükseltmesi için Kutsal Annenin bu ilahi sütun vasıtasıyla İlahi Sevgi Tapınağını topraklamasını istiyorum.

İlahi bir varlık olarak gerçek gücüme açılmama yardımcı olması için varlığıma inayet yasası, sevgi yasası, bağışlama yasası, birlik yasası, kutsallık yasası ve karma yasasını getirmeleri için kutsal ruhumu, Mesih’i, Meryem Ana’yı, Buddha’yı ve tüm azizleri, evliyaları, bodhisattvaları, aydınlanmış üstatları çağırıyorum. Ruhumun kutsanmış kalbinin gerçek gücünden tüm dünyaya aktarım yapabilmem için, kalbimi aktive etmek ve açmak için kutsamalar ve inayet istiyorum.

Tüm ırklardan, tüm din ve inançlardan tüm insanları dönüşümün mor aleviyle kutsanmaları için çağırıyorum ve bugün tüm dualar ve küresel ışık aktarımları vasıtasıyla mor ışığın dünya çapında aktive edilmesini istiyorum. Dünyamızın geleceği ile ilgili insanların bir kısmının taşıdığı korkuların temizlenmesini ve kaldırılmasını istiyorum. Dünyadaki tüm bu ruhların ilahi varlıklarını, yüksek benliklerini şimdi onları kutsamaları ve taç çakralarını açmaları için çağırıyorum, böylece başlarının üzerinden evrenin ışığını alabilirler, bilinçleri yüksek farkındalığa yükselebilir ve dünya ana ve tüm varlıklar için pozitif bir realiteyi sevgiyle yansıtabilirler ve barış içinde yaşayabilirler.

Dünya Ananın bedeninin geleceği, dünya değişiklikleri ile ilgili ve korkuya dayalı yansıtmalar ve kenahetler ile ilgili korku, dehşet veya endişe içinde olan her ruha inayet ve şifa eli uzatması için Kutsal Annenin ve Kutsal Babanın kutsamalarını istiyorum. İnsanlığın kollektifini inayet kutsaması ile tutuşturmak için100,000 meleğin ve 1,000,000 göksel varlığın ışığını ve sevgisini çağırıyorum.

Bugün, nerede olurlarsa olsunlar, hayat koşulları ne olursa olsun sarmalandıklarını, desteklendiklerini ve rahatlatıldıklarını hissedebilmeleri için herkese ilahi ışık dalgası gönderin ve enerji alanlarını sevgiyle sarmalayın ve onları daha önce deneyimlediklerinden daha yüksek yoğunlukta saf sevgi enerjisiyle kutsayın. Onların etraflarındaki enerjiyi yumuşatın ve bedenlerinde, zihinlerinde veya auralarında saklanmış korkuyu bırakabilmeleri ve salıvermeleri için titreşimlerinin yükselmesi için her ruhun ortamını aktive edin.

Bu korkuyu salıveren tüm kalplerden tüm engeller uzaklaştırılsın ve zihin huzuru bulmaları için dünyadaki tüm ülkelerdeki, toplumlardaki, ailelerdeki, evlerdeki ve bedenlerdeki tüm ruhlardan tüm engeller uzaklaştırılsın. İnsanlığın, Dünya Ana ile yeni bir denge yaratarak, topluma inancı taşıyabilmesi için tüm engeller şimdi uzaklaştırılsın. Hepimiz bunu zihinlerimizde taşıyabilelim ve gerçeğimiz olarak yansıtabilelim. Uyanmış olan, kalplerinde ışık taşıyan herkes için, hepsi insanlığın daha fazla dengesizlik yaratacağı veya dünyanın insanlık nedeniyle daha büyük dengesizlik deneyimleyeceği inançlarından ve korkularından bağını koparabilsin.

Şimdi bağlanmış olabileceğim tüm korkuları, gücümü vermiş olduğum tüm korkuları, insanlıktaki dünyanın yok olacağına dair inançları veya ilahi bir varlık olarak dünyanın ilahi yasaya uygun olarak yenilenemeyeceği, iyileşemeyeceği ve her şeyi dengeleyemeyeceği inancını salıvermeyi seçiyorum. Tüm korkuları teslim ediyorum ve Kutsal Anne ve Gaia ile, Dünyanın kutsal ruhu ile dünyada yüksek birlikte – yaratım için daha yüksek gerçeğe benimle birlikte odaklanmaları için ilahi varlığımı, yüksek benliğimi ve yükselmiş bilincimi çağırıyorum.

Tüm Varlıklar kutsansın!

Dünya Kutsansın!

DÜNYA ÇAPINDA BAĞLANTI MEDİTASYONU & KÜRESEL IŞIK AKTARIMI

6 Haziran 2012 — VENÜS TRANSİTİ

Gözlerinizi kapatın, nefesinize odaklanırken nazikçe bir ışık varlığı olarak kristalin özünüzü taşıyan beyninizin ve omurganızın farkında olun. Işıldayan beyniniz ve omurganız üzerine nazikçe meditasyon yapmaya başlayın. Işıldayan beyninize ve omurganıza nazikçe odaklanmak için bir kaç dakika ayırın, çünkü bunu yaparken, ruhunuzun ışığı bu kristalin özden genişler ve titreşiminizi yükseltmek için enerji alanınıza taşar.

Bunu yaparken, size yardımcı olmaları için Kutsal Anne tarafından gönderilen 12 melek size doğru adım atacak. Etrafınızda saf sevginin odasını demirlemeye başlayacaklar ve çakralarınızın hepsini sevginin iksirleri ile dolduracaklar.

Işıldayan beyninize ve omurganız üzerine meditasyon yaparken, pozitif bir mesaj düşünün ve bu mesajı gönderin:

Gaia’nın, Kutsal Annenin ve sevgi meleklerinin ışığına, saf sevgisine açık bir varlığım. İlahi sevginin en yüksek kutsamalarını ve aşılamalarını alıyorum.

Beyniniz ve omurganız üzerine meditasyon yaparken, bu mesajı üç kere gönderin, üç kere tekrarlayın, daha derinden ışıldıyorsunuz.

Şimdi üç kez nefes alıp verin ve ilahi sevgiyi direkt olarak kalbinize almayı isteyin veya buna niyet edin.

Bunu yaparken, 12 sevgi meleği kanatlarını sizin etrafınıza yayıyorlar ve sizin için kalp çakranızı açıyorlar, nefes almanızı istiyorlar, kalbinizin genişlemeye başlayabilmesi için eski enerjileri nazikçe salıvermenizi istiyorlar.

Kalp çakranıza saf sevginin ve ışığın güzel bir kristalini yerleştiriyorlar, bu kristale AKTARIM KRİSTALİ adı veriliyor. Bu ilahi sevgi kristali daha fazla açık kalabilmesi için kalp çakranızı güçlendirecek, böylece varlığınızla bağlantı kuran bir çok insan ile birlikte bu bağlantı için sevgi ve ışık aktarımlarını gönderebilirsiniz.

Şimdi kendinizi geniş bir grubun içinde görün… Tüm dünyadaki insanlar kalplerini sizin kalbiniz ile birleşiriyorlar… Dünya ve tüm varlıklar için yalnızca en yüksek niyetleri taşıyan melekler ve diğer ışık varlıkları kalpleriyle sizin kalbinize bağlandılar. Kendinizin kalbinizde görürken veya hissederken Dünya Anayı çağırın ve Dünyanın her kutsal portalına topraklamak için sizi ve aktarımlarınızı güçlendirmesini isteyin.

Aydınlanmış Üstatlar spiritüel portalı aktive ederken ve Gaia yerküre portalını daha yüksek seviyeye açarken, ışık köprüsünü aktive ediyorlar ve kendinizi bu ışık köprüsünde görmenizi istiyorlar, bu ışık köprüsü dünyanın çekirdeğinden sizin kutsal yerinize ve başınızın üzerinden güneşe ve merkezi güneşe kadar uzanıyor.

Bu köprüye hizalanırken, çakralarınız daha çok açılıyor ve daha fazla ışık varlığı sizinle olmak için geliyor. Yüksek benliğiniz ve ilahi benliğiniz ve birçok ışık temsilcisi (ilahi ışık rehberleriniz) sizin yanınıza geliyor. Varlığınızın etrafında bir çember oluşturuyorlar ve kalplerini sizin kalbinize bağlıyorlar, size saf sevgi ve ışık gönderiyorlar. İnsanlık için inancı ve yüksek hakikati taşıyarak ve bunu küresel olarak aktararak, dünyadaki insanlığın bilincinde denge yarattığınız mesajını veriyorlar. Bazı insanların diğerlerinden daha fazla korku taşıdıklarını ve yoğun korkusu olanların korkularını salıvermelerinin desteklenebilmesi için teraziyi dengeleyenin pozitif vizyon ve inanç taşıyan ruhlar olduğunu açıklıyorlar.

İnayet, sevgi, birlik, kutsallık, bağışlayıcılık, karma ve özgürlük evrensel yasalarını çağırmanız ve bu ilahi enerjiyi ve bilinci kalbinize getirmeniz ve bunu kollektif insanlığa aktarmanız için davet ediyorlar. Ailenizin, toplumuzun, ülkenizin, kıtanızın her üyesini ve tüm dünyayı şimdi bunun sizinle birlikte alması için çağırmanızı istiyorlar – dünyaya ve tüm varlıklara daha yüksek inanç taşımak için kalplerinin ve taç çakralarının açılmasını isteyin.

Bunu yaparken, ışık çemberinizin genişlediğini görün, çemberde sizinle birlikte olmaları için tüm uluslardan tüm büyükleri, ata koruyucuları, büyük dağların ruhlarını ve tüm dünya portallarının koruyucularını ve dünyanın koruyucu ruhlarını çağırın. Kalplerini sizin kalbinizle birleştirmeleri için ve ayrıca bu zamanda dünya ana veya dünya için korku hisseden tüm varlıklara ilahi kutsamaları aktarmak üzere ışık çemberini genişletmeleri için tüm azizleri, evliyaları, boddhisattvaları, avatarları, aydınlanmış üstatları davet edin.

Rehberleriniz ve ilahi varlığınız Dünyada ve tüm insanlık dahil tüm varlıkların içinde yaşayan Tanrıyı farketmenizi istiyorlar ve yönlendirildiğiniz, sevgiye ve ilahi kutsamaya ihtiyacı olan her durum, her olay, her insan, her tezahür için Tanrının rahmetini talep etme gücünüz olduğunu söylüyorlar. Siz bu güce sahipsiniz, çünkü Tanrı içinizde de yaşıyor. Tanrının size verdiği, her ruhun taşıdığı, evrende denge yaratmaya ihtiyaç duyulan her yere ışığınızla pozitif mesajlar aktarma gücünü kabullenmenizi istiyorlar.

Güçlenmeniz için onların kutsamalarını, sevgisini ve ışığını alırken, bu ışık varlıklarının çemberinin sizi daha hafif bir deneyime, daha derin bir sevgi bağlantısına yükseltmesine izin verin. Grup bilincinde daha derin birleşmek için kalplerini sizin kalbiniz ile birleştiriyorlar.

Buna yardımcı olmak için, beyninize ve omurganıza bağlanın ve ışıldayan beyniniz ve omurganız üzerine meditasyon yapın ve ışığın etrafınızda her yöne doğru genişlediğini imgeleyin….. Sonra şu mesajı zihninizden/kalbinizden aktarın (içinizden tekrarlayın)….. Başkalarının saf sevgisine ve ışığına güvenmeyi seçiyorum. Işık aktarımı ilahi gücümü kabul ediyorum ve rehberlerimden ve tüm azizlerden, evliyalardan, boddhisattvalardan ve aydınlanmış varlıklardan gelen sevgi ve ışığı kabul etmeyi seçiyorum.

Bunu yaparken, harika bir sevgi ve ışık dalgası sizi güçlendirir ve pozitiflik ile küresel olarak aktarım yapabilmeniz için sizi daha yüksek bir bağlantıya açar. Çakralarınız sevgi ve ışık frekansı ile dolar ve titreşiminiz biraz daha yükselir.

Beyninizin ve omurganızın nazik ışıltısına odaklanmaya devam edin, size sevgi ve ışık aktaran bu kutsal çember ile bu ışık köprüsü içinde ışıltı daha da güçleniyor.

Şimdi mesajları gönderin (içinizden tekrarlayın)…

İçimde taşıdığım yüksek güce – ruhumun ışığına, sevgisine ve gücüne – güvenmeyi seçiyorum. İçimde taşıdığım yüksek güce – ruhumun ışığına, sevgisine ve gücüne – güvenmeyi seçiyorum. Tanrının ışığının, sevgisinin ve gücünün bir parçası olan bendeki yüksek güce güvenmeyi seçiyorum. Tanrı ile bir olduğumu, içimde yaşayan bu ışık, sevgi ve güç ile bir olduğumu kabul ediyorum. Kutsal ruhumun benimle tam olarak birleşmesine izin veriyorum. Fiziksel bedenimde İlahi Varlığımı kabul ediyorum.

Bu mesajları yayarken ve beyninizin ve omurganızın içindeki ışık ışıldamaya başlarken, bu ışık aktarımları enerji alanınıza ilerler ve toplumunuza, ülkenize, dünyaya, uzaya ve evrene aktarılır.

Işığınız birçok boyutlardan şu anda Dünyada olan size yolculuk yapıyor…. Diğer alemlerden gelen yüksek bilinciniz ve ışığınız, Dünyanın hayrına ve en yüksek hizmette birlikte – yaratıcı olarak sizi güçlendirmek üzere bedeninize topraklanmak için geliyor.

Ruhunuz fiziksel değildir ve bir enerji denizinde yaşarsınız, siz enerjisiniz, siz ışıksınız. Ruhunuz ışığınızdır ve ışığınızın yolculuk yapabileceği yerlerin sınırı yoktur.

Özünüzü ve ışığınızı taşıyan beyninize ve omurganıza tekrar bağlanın ve onun ışıltısının arttığını imgeleyin. Siz bunu yaparken auranız da parlak bir şekilde ışıldıyor.

İçinizden başka bir mesaj gönderin (içinizden tekrarlayın)….

Küresel şifa aktarım gücümü ve ışığımı bağlayabilecek sınırlar, durumlar yok. Ben ilahi bir ışık varlığıyım. Kalbim kutsal ve tamamen açık.

Bunu yaparken, sizinle birlikte olan ışık çemberi şimdi aşağıdaki mesajla dünyanıza ve tüm insanlara odaklanmanızı istiyor….

Tüm insanlık kutsanıyor ve sevgi onları kuşatıyor. Saf sevgiyle avutuluyorlar ve saf sevgiyi hissediyorlar. Her evde, sevgi alanı büyüyor. Sevgi melekleri ve göksel sevgi varlıkları onların yanında. Her insan varlığının alanında, büyük bir sevgi alanı onları çevreliyor ve destekliyor.

Melekler, rehberleriniz ve aydınlanmış üstatlar sizi daha yüksek bir plana yükseltmeye ve küresel aktarım için saf ışık odasına yerleştirirlerken, beyninizin, omurganızın ve auranızın ışıltısı üzerine meditasyon yapmaya devam edin.

Bu gerçekleşirken, yüksek benliğiniz ile, saf yükselmiş bilinci taşıyan yüksek ışık bedeniniz ile birleşmeye başlıyorsunuz. Bu beden altın renkte olabilir, mavi, pembe, gümüş olabilir ve kanatları varmış gibi hissedilebilir.

Çakralarınızın her biri kutsanırken ve aydınlanmış üstatlar sizi dünya çapında aktarım gücüyle kutsarken, bu yüksek ışık bedeni tüm insanlar için daha büyük denge yaratmak için şifa titreşimlerini aktive ediyor.

Kalp çakranızdan dünyanın çekirdeğine sevgiyi akıtarak Dünya Ananın kalbine sevgi gönderin ve sonra Dünya Ananın kalbini sizin kalbinizle birleştirmesini isteyin.

Bu gerçekleşirken, bu kalp açılışı için aşağıdaki mantrayı seslendirin, kalbinizi Dünya Ananın kalbiyle birleşime açmak için yedi kere seslendiriyoruz.

MAYA KYYA MARU RAKU
RANU REKAY RAMU SITA KUMU
MARA NAMU PEYOU KUMA

Işıldayan beyninizin, omurganızın, auranızın ve güneşin kalbine ve merkezi güneşe uzanan içinde olduğunuz büyük ışık sütununun farkında olun. İçinde olduğunuz güzel renkli ışık bedenin farkında olun, ışığınız tüm Dünyaya ve evrene genişliyor. Kalbiniz vasıtasıyla tüm varlıklara tam olarak bağlı olduğunuzun ve korkulacak hiç bir şey olmadığının, tüm korkuların illüzyon olduğunun farkında olun.

Bu farkındalıkta dinlenirken, kalp mesajlarınızı, kalbinizin aktarımlarını insanlığa gönderin.

Tüm insanlığın gelecekteki deneyimleri için dilekleriniz ile ilgili kalbinizden, ruhunuzdan bir aktarım yaratabilirsiniz, sonra bu aktarım mesajını ışıldayan beyninize ve omurganız ile gönderin.

İnsanlık için gerçekleşen bu muhteşem deneyimin sevgisini düşünerek ve hissederek mesajı üç kez tekrarlayın. Aktarımınıza yanıt olarak Tanrı’nın elinin dünyadaki her ruha dokunduğunu görün. Aktarımınıza yanıt olarak ışık ve sevginin dünyadaki her ruha dokunduğunu hissedin.

Bu aktarım şu şekilde olabilir…

İnsanlık mutlu ve birbirini seviyor, Dünya Anaya hürmet ediyor.

Şimdi dünya kehanetleri ve dünya değişiklikleri korkusuna sahip olan tüm varlıklar için gelecek deneyim olarak kalbinizin dilediği başka bir aktarımı gönderin. Sevgi hissiyle bunu üç kez gönderin. Tüm insanlığa sevgi gönderin, korku içinde olan herkes için dua edin.

Bu aktarım şu şekilde olabilir…

Tüm dünyadaki insanlar avutuluyor ve pozitif bir geleceğe iman etmek ve güvenmek için destekleniyor. Bazı insanları etkileyen yükler veya korkular çözülüyor ve her insan içindeki ışığının gücüne güvenme ve artık korku içinde yaşamama içsel kuvvetini buluyor.

Bunu tamamladığınız zaman, tekrar ışıldayan beyninize ve omurganıza odaklanırlen bir başka aktarım gönderin, üç kez tekrarlayın… Kalbiniz sizi nasıl yönlendirirse, dünya ana için gelecek deneyimin nasıl olmasını isterseniz.

Bu aktarım şu şekilde olabilir…

Dünya Ana ihtiyacı olan her şeyi kolaylıklar ve zarafetle dengeliyor ve onun portalları, tektonik levhaları, sistemleri stabil. Dünyadaki tüm yaşam mükemmel şekilde çoğalıyor ve evrimleşiyor ve tüm yaratıklar, türler her gün daha fazla korunuyor ve saygı görüyor.

Bir başka aktarım şöyle olabilir..

Dünya Ana’ya özen gösteriliyor, korunuyor ve kutsanıyor. Dünyadaki tüm yaşam kutsal dengede tutuluyor.

Kendi kalp aktarımlarınızı tamamlarken, Gaia’a teşekkür edin, Dünya Ana ile yeni bir varoluş şekline katkıda bulunan tüm insanlara teşekkür edin, birbirlerine ve Dünyamıza karşı daha özenli olabilmeleri için diğer tüm insanların ışıklarının aktive olması için, sevgilerinin ve farkındalıklarının aktive olması için hepsine kalpten dualarınızı gönderin. Tüm diğer insanlara karşı bağışlayıcılık içinde oturun ve bağışlamanın kutsal alevinin size ve tüm insanlara akmasını isteyin… cehalet içinde olabilen veya bilinçsizlik ya da cehalet yerinden davranan tüm insanlara akmasını isteyin.

Bu ruhların hepsini kalbinize getirin ve hepsi için kutsamalar isteyin… beyinlerinde ve omurgalarında sevgi veya ışığın aktive olmadığı herkes için… eylemlerinin, seçimlerinin etkilerinin farkında olmayan herkes için ve bu zamanda dünya anaya, onun doğasına ve tüm diğer insanlara özen gösteremeyen tüm insanlar için. Eylemleri veya seçimleri için insanlık ile ilgili taşıyor olabileceğiniz yargılamalar için kendinizi bağışlamayı seçin, kollektif ile ilgili ve insanlığın yaratacağı gelecek ile ilgili taşıyor olabileceğiniz yansıtmalar için kendinizi bağışlayın. Bu bilinçli seçimi yaparken, kollektif insanlıktan kendi yargılamalarını veya yansıtmalarını bağışlamalarını isteyin ve bağışlayıcılık gücünün insanlığın kollektifine akmasını ve insanlığın kollektifinin kalbini doldurmasını isteyin.

Bunu yaparken, kollektifteki tüm o ruhlara, insanlığın kollektifine son aktarımınızı gönderin. Bu, bu bilinçsizliği ve cehaleti yaratan kollektifinizde tutulan karmayı temizler.

Seni seviyorum. Üzgünüm. Lütfen beni bağışla. Seni bağışlıyorum. Teşekkür ederim. Bu mesajı kendi enerji alanınızdan insanlığın kollektifine 22 kez gönderin.

Eğer toplumunuzda, ülkenizde dünya anaya ve diğer sevgili insanlara özen göstermek ile ilgili seçimleri ve eylemleri nedeniyle yargılıyor olabileceğiniz veya kalbinizi açık tutmadığınız belirli insan grupları varsa, eğer bunu yapmaya yönlendirildiğinizi hissediyorsanız bu kollektif için karmayı özgürleştirmeyi düşünün. Sadece o ruhları sizinle birlikte olmaları için çağırın, onların İlahi Varlıklarından bu mesajı onlara aktarmalarını isteyin.

Kalbinizi açarak, onları ışık varlıkları olarak kucaklayarak aynı mesajı 22 kez bu belirli gruba gönderin. Aslında onlarla ilgili korkacak hiç bir şey yoktur, çünkü tüm korku illüzyondur.

Siz bunu yaparken, birçok varlık bunu sizinle birlikte yapıyor. Rehberleriniz, sizi seven tüm ruhsal varlıklar, atalarınız ve Gaia sizi destekliyor ve kutsuyor.

Bitirmek için ellerinizi dua pozisyonunda tutun ve bu çalışmanın Mesih Işığı ile mühürlenmesini ve bu çalışmanın tamamlanıncaya ve tüm varlıklar barış içinde oluncaya kadar devam etmesi için Kutsal Annenin bunu kutsamasını isteyin.

Tüm Varlıklar Kutsansın!

Dünya Ana Kutsansın!

(Çeviri: Saffet Güler)