YARADILIŞIN TEMELİ OLARAK MANYETİZM, KUTUPLULUK VE SÜPERİLETKENLİK– Mesaj 6

Yazdır Yazdır 

Astraea et Amora 

15 Kasım 2015

Size verdiğimiz son mesajımızda, “zamanda bu anda, Tüm Var Olan her sistemin ifadesinin kutuplaşması vasıtası ile evrimi itelediğini” ifade ettik ve bununla yaradılışın tümünün desteğinde ve özellikle üçüncü boyutta formun yaratılmasında temel aktivite olarak Tüm Var Olan’ın yaratım alanlarındaki her sistemin manyetizm ve bu nedenle kutupluluk gerektirdiğini kastediyoruz.

Bunun nedeni nedir? Çünkü burada realitenizde ve Tüm Var Olan’ı oluşturan tüm diğer realitelerde yaratım manyetizm ve kutupluluğun prensiplerini gerektirir, çünkü bunlar süperiletkenliğin arkasındaki güçtür – Yaradılışın Birinci, İkinci ve Üçüncü Nedensel Alanlarının ilksel alanlarında evrimin kurulduğu ilksel durum.

Öncelikle, kutupluluğu tartışacağız. Kutupluluk, Tüm Var Olan’ın içindeki evrimin tüm veçhelerinden sorumlu olan manyetizm prensibi altındaki ana kuvvetlerden biridir. Bu, iki nesnenin var olduğu ve aralarında elektrik potansiyelinin bulunduğu elektrik ve manyetizmde kullanılan bir terimdir. Bu örnekte bir nesne diğerinden daha fazla elektronasahiptir. Daha fazla elektrona sahip olan kutbun negatif (-) kutupluluğa sahip olduğu söylenir; diğerinin pozitif (+) kutupluğa sahip olduğu söylenir. Eğer iki kutup iletken bir yolla (örneğin bir tel) birbirine bağlanırsa, elektronlar negatif kutuptan pozitif kutuba akar ve bu, yük (elektrik yükü) veya akım olarak düşünülür. Elektrik yükünün hareketi bir manyetik alan yaratır ve bu manyetik alan geometrik olarak hizalanmış atomların birleşiminden oluşur. Doğal geometrik yapı yaratılır yaratılmaz, anında üzerine, manyetizm prensibinin temel parçacıkların kutuplaşması vasıtasıyla otomatik olarak sokulduğu süperiletken bir altyapı oluşturulan bir temel oluşur. Kutupluluk kristalin yapılarda daha fazla güçlenir, çünkü bu temel parçacıklar, kutsal simetri veya doğal geometrik yapılardan yaratılan kafes örgüsü formunda yeni süperiletken yollar oluşturur.

fe8e2af77ba2950a5fd60e7aa812ce57

 

 

 

 

 

 

Kutsal Geometrik Model: Yüksek Alemlerde Süperiletkenliğin Temeli

 

 

Temel parçacıkların içinde yaratılan manyetizm ebediyen devam eder ve hiç elimine olmaz, formdaki evrim sizin üçüncü boyut formu olarak bildiğiniz formdan beşinci boyut formu olarak duyumsadığınız forma ilerlerken bile elimine olmaz. Elbette, maddeni doğası bir boyuttan diğerine değişir ve bu anda realiteniz düşük yoğunluktan, düşük titreşimli manyetik alanlardan foton ışığının çok daha yüksek yoğunluğuna ilerliyor ve bundan dolayı yüksek frekansa ilerliyor, beşinci boyut frekansı. Aslında üçüncü boyuttan beşinci boyuta ilerlerken, enerjinin fotonik yoğunluk olarak daha serbest hareket ettiği ve frekansın arttığı ve süperiletkenliğin genişlediği belirgin bir gerçek olur. Beşinci boyutta sizin kristalin madde dediğiniz madde üçüncü boyutunuzda bulunan maddeler üzerinde yeni içsel hizalanmalar yansıtır, temel parçacıkların güzel ve karmaşık geometrik modellere hizalanmaları. Yeni yollar ortaya çıkarken ve üçüncü boyutta olduğu gibi artık sınırlı A’dan B’ye yapısı ile kısıtlı olmadığı için, süperiletkenlik özelliği tüm kristalin yapılarda genişlemeye devam eder.

Manyetizmin özelliği olarak elektrik üzerine son bir not. Biliminiz elektro – manyetizm adı verilen tanımı yaratmak için bu olayları birleştirdi. Bunun nedeni, elektriğin maddenin içindeki elektronlarda akım yaratmasıdır ve kutupluluğun da olduğu çevreleyen manyetik alanda da elektrik vardır. Elektro-manyetizm düşük boyutsal ifadelerde ayrılamaz, ama yaradılış beşinci boyutsal ifadeye ilerlerken, elektrik bırakılır. Üçüncü boyutun ötesinde Tüm Var Olan içinde elektro – manyetizm düşüncesi yoktur, çünkü bu sadece üçüncü boyutla sınırlı anlayışın uygulamasıdır. Bildiğiniz şekliyle elektrik Tüm Var Olan’ın daha büyük dışsal yansımasında var olmaz; Elektrik lineer olarak yönlenmiş ve eylemde yavaş olan sınırlı bir özelliktir; genişlemiş farkındalığın yüksek seviyelerindeki uygulamalar için çok sınırlıdır.

Bu kavramlar sizin için yeniyken ve anlaşılması zor görünebilirken, aslında çok basittir: Elektron hareketi, parçacıkların kutuplaşması ile manyetik alan yaratır ve kutsal geometrik yollarda parçacıktan parçacığa genişleme Tüm Var Olan’da süperiletkenlik yaratır. Şunu hatırlayın: İnsan beden – zihin – ruh sisteminiz de bu ihtişamlı olayın bir örneğidir.

(Çeviri: Saffet Güler)