Yeni Ay Güneş Tutulması ve Solar Hizmetin Kozmik Işını – 11 Temmuz

Yazdır Yazdır 

Gezegenimizde gerçekleşmekte olan birçok göksel Işık aktiviteleri vasıtasıyla,

Ve yakın zamanlarda 26 Haziran’daki Büyük Haç hizalanmasıyla,

Şimdi kendimizi kollektif olarak yüksek boyutlara yükseltme yeteneğine sahibiz,

Ve Işığın mükemmel Adam Kadmon Mavikopyası olan

Yeni BEN’İM Avatar mavikopyasını getiren

Helios ve Vesta’nın Işıklandırmasıyla,

Güneş ve Solar Öz vasıtasıyla Sevginin bu odağını taşıyabiliriz.

Güneş ve Solar Özün içinde

Yükseliş Makamı ve Işığın yeni Şifa Odası vardır,

Bunlar girmekte olduğumuz Altın Çağın anahtar kodlarını taşırlar,

Ve tüm on iki adet ışının birleşimi olan

Solar Hizmetin Kozmik Işını vasıtasıyla erişilir,

Sevgi – Bilgeliğin ikinci ışınına Daha Yüksek Işık odağıyla.

Bu Kozmik ışının ve Işığın bu yeni Şifa Odasının

Işık frekansları vasıtasıyla,

Hızlanmış fiziksel dönüşüm ve yükseltilmiş ışık miktarlarını deneyimleyebiliriz,

Ayrıca Işığın grup Avatar Matriksinin oluşturulmasıyla,

Işığın Birlik Izgarası vasıtasıyla

Başkalarının da bunu deneyimlemesini sağlayabiliriz.

Bu ışının enerjisi Tezahürün enerjisi olduğundan,

Bu güzel bakır – altın Sevgi alevini kişisel doğada olan projelere yönlendirebiliriz,

Ayrıca Herkesin En Yüksek Hayrına değişimi getirerek,

Kristal Izgara vasıtasıyla,

Gezegensel seviyede yardımcı olabiliriz.

Solar Hizmetin Kozmik Işınına Çağrı

Kendimi Anne/Baba Tanrı ve Yüksek Işığım vasıtasıyla hizalarken,

Cennetin Eşliğini, Helios ve Vesta’nın, Doğa Zekasının ve Dünya Ana’nın Işıklandırmasını istiyorum.

Güneşin ve yeni Ay’ın yükselmiş enerjisi vasıtasıyla,

Ruhsal Bilinçte

Bu Dünya planının içindeki ve etrafındaki Işığın Birlik Izgarasına

Götürülmeyi ve Kristal Işık Matriksinde

Işıkişçilerine, yıldız tohumlarına ve Işık Varlıklarına bağlanmayı istiyorum.

Helios ve Vesta’yı çağırıyorum,

Sevgi – Bilgeliğin yükselmiş frekanslarını deneyimleyebilmek,

Işığın bu Altın Çağının anahtar kodlarını getirebilmek için

Bir Işık portalı, boyutsal bir kapı vasıtasıyla

Yükseliş Makamına ve Güneşin kalbine götürülmeyi istiyorum.

Bu Yükseliş Makamına ve Işığın yeni Şifa Odasına girerken,

Işığın güzel bakır – altın alevi ile sarmalanıyorum,

Işıktan olmayan her şeyi salıveriyorum.

Şimdi bu boyutsal seviyede çokboyutlu Benliklerim ile birleşiyorum,

Ve İlahi Olana Hizmette olan bu kutsal Üstat Varlık olarak,

En Yüksek Potansiyelimin hatıralarını aktive ediyorum.

Şimdi bu Kozmik ışından spirallenerek inen Işık yüklemeleri vasıtasıyla,

Işığın mükemmel Adam Kadmon Mavikopyamı,

Eterik, elektronik Işık bedenimi

Yeni BEN’İM Avatar mavikopyamı gerçekleştiriyorum.

Şimdi Solar Hizmetin bu Kozmik ışını vasıtasıyla,

Işığın yeni Yükseliş Kodlarını getiriyorum

Ve Işığın Birlik Izgarasında bu anahtar kodları demirliyorum ve aktive ediyorum,

Bu, bu Yükseliş Kodlarının bu Dünya planındaki tüm Yaşam için

Elde edilebilir olmasını sağlıyor.

Şimdi Kozmik ışının enerjisini,

Ve Işığın bu güzel bakır – altın alevini

Sevgi – Bilgeliğin bu yükselmiş frekanslarına gereksinim duyan

Bu dünya planının içindeki ve etrafındaki tüm bölgelere yönlendiriyorum.

Şimdi Meksiko Körfezine

Ve bu dünyanın Okyanuslarındaki petrol yayılmasına odaklanıyorum,

Ve tezahürün gücüyle,

Bu kutupluluk zaman çizgisinin

Tüm Yaşam için hürmet zaman çizgisine değişimine yardımcı oluyorum.

Ben Bu Dünya’ya ve Güneş Sistemine hizmette olan

Güneşin Çocuğuyum,

Işığın Elçisiyim.

Gereksinim duyduğum her şeyi

Hürmet, bolluk, sevinç, Sevgi – Bilgelik ve uyum içinde tezahür ettiriyorum.

Ben Ben’im.

Anrita Melchizedek

(Çeviri: Saffet)

[Helios ve Vesta: Solar Logos]