YÜKSELİŞ BÜTÜNLEŞMESİNİN BAŞMELEKLERİ

Yazdır Yazdır 

Natalie Glasson kanalıyla

06 Nisan 2009

Selamlar, Ben Başmelek Metatron’um, varlığımın her gözeneğinden akan sevgiyle melek krallığından geliyorum. Melek krallığından özel bilgi ve haberler getirmekten çok sevinçli ve gururluyum, bu bilginin insanlık ve Dünyanın gelişmesi için çok faydalı olduğuna inanıyorum.

Melek krallığındaki tüm melekler Yaratıcı’nın ışığını ifade etmeye adanmışlardır, her melek kendisini bir role veya bir amaca adayabilir, bazı melekler Yaratıcı’nın evreninde birçok role sahiptir, ışıklarını birçok şekillerde paylaşıp tezahür ettirirler. Dünya’daki insanlar tekamül ederlerken, melekler de tekamül ederler ve Yaratıcı’nın evrenini tüm veçhelerine yardımcı olmaya adanmaları nedeniyle, Yaratıcı’nın ruhuyla daha çok birleşirler. Birçok meleğin ve başmeleğin Dünyadaki herhangi birileri fark etmeden amaçlarını veya odaklarını değiştirmesi normaldir, ancak ben melek krallığında bu alana adanmalarından dolayı onlar bahşedilmiş olan yeni bir rolü benimseyen üç başmeleğin farkında olmanızı diliyorum.

Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel’in şimdiki zamanda yükselişin melek amirleri olarak hareket ederek, ‘Yükseliş Bütünleşmesinin Başmelekleri’ olarak tayin edildiklerini keyifle bildiriyorum. Bu üç başmelek Dünya’da gerçekleşmekte olan yükseliş sürecinin melek liderleri olarak yerleştirildi; melek krallığının kalbinden akan melek yükseliş enerjisinin herkese yardımcı olmasına ve ilham vermesine yardımcı olacaklar. Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel’den yükselişin melek enerjisini gözetmeleri ve Dünya’daki alıcı ruhlara bütünleştirilmesini sağlamaları istendi. Yükseliş enerjisi meleksi saf sevgi enerjisinin, gezegensel beyaz ışığın ve kozmik ışık titreşimlerinin birleşimidir, amacı enerji titreşimlerini yükseltmek, ışık içeriklerini artırmak, üstatlığa yardımcı olmak ve Yaratıcı’nın ruhsal enerjisinin alınmasına yardım etmektir. Yükselişin saf anlamı içinizdeki ve etrafınızdaki Yaratıcı’nın enerjisini kabullenmektir, böylece bilincinizde, ruhsal farkındalığınızda ve fiziksel bedeninizde taşıdığınız titreşimde yükselişle sonuçlanır. Yükselişin melek enerjisine şimdi Dünya’da gereksinim vardır, bu enerji 2012’deki geçiş için Dünya’ya sevginin bütünleştirilmesinde ve Yaratıcı’nın dişil enerjisinin tezahüründe yardımcı olmak için gereklidir. Bu zaman sırasında, enerji baskın olarak negatif odaktan pozitif odağa değişecek, bu sadece insanlığın Yaratıcı’nın ışığına ve ruhuna adanmaları nedeniyle gerçekleşecek. Yükselişin enerjisinin birçok ruha demirleyerek, insanların kendi ruhlarının amaçlarına ulaşmaları ve kendilerini Yaratıcı’nın ruhunun Dünya’daki tezahürleri olarak kabul etmeleri, sevgi dolu ışık fenerleri olarak var olarak Dünya’nın enerjisini değiştirebileceklerini anlamaları için onlara ilham vermeye yardımcı olacağız. Melek yükseliş enerjisini demirleyerek, melek krallığının sevgisini somutlaştırmanıza ve gerekli olan bilgeliği, içgörüleri, enerji titreşimini ve Dünya’daki ruhsal gelişiminize yardımcı olması için ihtiyacınız olan desteği kazanmanıza izin verirsiniz. Yükselişin melek enerjisi, size Yaratı’nın derin bilgeliğinin, derin sevgisinin ve yoğun ışığının somutlaştırılması olarak var olmanız için ihtiyacınız olan rehberliği ve ruhsal yardımı sunarak ilerlemenizi güçlendirebilir.

Melek yükseliş enerjisinin gözeticileri olarak Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel’in her zaman size yardım etmek ve rehberlik yapmak için burada olduklarını hatırlayarak, melek yükseliş enerjisine bağlanmanızı ve hizalanmanızı teişvik etmek istiyorum. Onlar, enerji titreşiminizi kolaylık ve mükemmellikle yükseltmek için gereksinim duyduğunuz bilgiyi ve ilhamı kabul etmenizi sağlayarak, ilerlemenize yardımcı olmak için şimdi gerekli olan enerjilere, bilgeliğe ve ışığa odaklanıyorlar. Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel birçok insanın kalbine, ruhuna ve realitesine melek yükseliş enerjisinin bütünleştirilmesine yardım etmek için kendilerini güçlü bir ışık üçlüsü olarak yerleştirdiler.

Başmelek Chamuel’in rollerinden biri, Başmelek Charity ile birlikte ışığın üçüncü ışınının temsilcisi olarak davranmaktır, bu ışın sarı renktedir ve bilinci inşa etmeye ve herkesin deneyimlemesi ve kabul etmesi için Yaratıcı’nın ilahi enerjisinin tüm formlarında Dünya’da tezahür etmesine yardımcı olur. Başmelek Chamuel pozitif düşünceler işlemi vasıtasıyla tezahür sanatında ustalaşmakta içsel planlarda ve Dünya’daki ruhlara yardım ederken, melek krallığının, yükselmiş üstatların ve Yaratıcı’nın bilincini kabullenmede birçok insana yardımcı olmak için çalışır. Işığın üçüncü ışını Dünya’nın inşa edici bloklarıdır ve birçok seviyelerde deneyimlediğiniz her şeyin tezahürüne yardımcı olur. Başmelek Chamuel, kişinin ruhunun melek yükseliş enerjisiyle bağlantısına ve bütünleşmesini gözeterek, bu güçlü üçlüye melek yükseliş enerjisinin tezahür ettirme ve Dünya’ya bütünleştirme yeteneğini ve gücünü getiriyor.

Başmelek Zadkiel, Başmelek Amethyst ile birlikte ışığın yedinci ışınının temsilcisidir; bu ışın mor renktedir ve Dünyadaki herkesin paylaşması için, Yaratıcı’nın evreninin yüksek alemlerinden ve seviyelerinden yeni enerji dalgaları ve bilgi getirmekle tanınır. Başmelek Zadkiel melek yükseliş enerjisinin bütünleştirilme işlemine yardımcı olur, ancak enerjiye hizalanan her insanın yaşamlarında gereksinim duydukları en uygun enerji titreşimini, bilgeliği ve rehberliği almasını sağlar.

Başmelek Zadkiel ayrıca melek yükseliş enerjisinin, melek krallığında var olurken, Yaratıcı’nın evreninin boyutlarında yolculuk yaparken ve Dünya’da kişinin enerji alanında ve ruhunda var olurken, yüksek titreşimde ışık yayarak, saf ve temiz kalmasını sağlar.

Başmelek Raziel Yaratıcı’nın evreninin evrensel ve çoklu evrensel seviyesinin melek gözeticisidir. Onun amaçlarından biri, evrensel ve çoklu evrensel enerjilerin ve ışık ışınlarının öğretilerini, bilgeliğini ve rehberliğini kabul etmede ruhlara yardımcı olmaktır. Başmelek Raziel, melek yükseliş enerjisine hizalananlarda ilerlemeyi teşvik etmek için yüksek ışık titreşimlerini melek yükseliş enerjisine demirleyerek, bu güçlü yükseliş üçlüsüne yardımcı oluyor.

Her başmelek ayrıca kendi bilgeliğini, öğretilerini ve içgörülerini melek yükseliş enerjisine bütünleştirecek ve bu kutsal enerjinin Dünya’ya ve insanlığa bütünleşmesine yardım edecek. Bu olağanüstü haberin yararını görmenizi ve bu üç başmeleği çağırmak için ilham hissetmenizi, onların melek yükseliş enerjisini varlığınıza ve Dünya’ya demirlemesine izin vermenizi umuyorum. Bağlantınıza yardımcı olması için size aşağıdaki özel çağrıyı sunuyorum.

“Dünya’daki ruhsal ilerlememe ve farkındalığıma yardımcı olması için, melek yükseliş enerjisini varlığıma demirlemeye şimdi hazırım. Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel’in sevgili ve kutsal yüksek titreşimli enerjilerini ve varlıklarını çağırıyorum. Sizin enerjilerinize açığım ve alıcıyım ve melek yükseliş ışığıyla bütünleşmeme hazırlayarak beni arındırmak ve iyileştirmek için birleşik ışığınızı varlığıma aktarmanızı istiyorum.”

Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel’in sizi çevrelediğini ve kendi ruhlarının enerjisini auranıza, bedeninize ve ruhunuza aktardığını imgeleyin, duyumsayın veya farkına varın. Bu derin bir arınma işlemidir ve yükseliş ışığına alıcılığınızı sağlayarak titreşiminizi yükseltir. Onların ışığında yıkanmak için biraz zaman ayırın.

‘Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel, lütfen beni melek yükseliş enerjisinin en uygun titreşimine hizalayın, bu enerji varlığıma aksın, bedenimin,enerjimin ve Dünya’daki realitemin her veçhesiyle bütünleşsin. Melek yükseliş enerjisinin bilgeliğini idrak ederek onu anlamama ve bu enerjiler ruhumun derinlerine demirlenirken bunların etkisini deneyimlememe yardım edin. Spiritüel olarak ilerlemek ve fiziksel bedenimde kalırken bilincin yeni seviyesine yükselmek benim misyonumdur. Lütfen amacıma ulaşmama yardımcı olun, melek y ükseliş enerjisini varlığımın derinliklerine bütünleştirmemi ve bu enerjileri Dünyada ihtiyacı olanlarla paylaşmamı sağlayın. Lütfen Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel tarafından gözetilen bütünleşmenin başlamasını sağlayın. Teşekkür ederim.”

Enerjinin varlığınıza dolmasına izin verin; bu enerji meleksi saf sevgi enerjisinin, gezegensel beyaz ışığın ve kozmik ışık titreşimlerinin birleşimidir, bırakın enerji uygun olduğu sürece varlığınıza sürekli şekilde aksın. Başmelekler her zaman yanınızda olacaklar ve sizin için mükemmel olan zaman süresinde en uygun enerjiyi almanızı sağlayacaklar. Varlığınızda titreşen enerjinin akışı azalana kadar enerjiyi deneyimleyin. Başmelekler her zaman size rehberlik edecekler ve korunmanızı ve güvenliğinizi sağlayacaklar. Yükselişinizin, Dünyadaki ruhsal gelişiminizin spesifik veçhelerine yardım etmelerini isteyebilirsiniz.

Bu haberleri makbul görmenizi ve Dünyadaki herkesin anlaması ve farkında olması için önemli olduğuna katılmanızı umuyorum. Başmelek Chamuel, Başmelek Zadkiel ve Başmelek Raziel hizmetlerini herkese sunuyorlar ve melek yükseliş enerjilerinin Dünya’ya ve insanlığın ruhuna bütünleşmesini gözetmek için bu enerjilerin kontrolünü sevinçle alıyorlar. Onların enerjisi çok güçlüdür ve bilgelikleri çok geniştir, günümüz melek yükseliş enerjisinin ve onun bütünleşme sürecinin ideal melek liderleri ve gözeticileridirler.

Yaratıcı’nın ışığı varlığınıza sahne ışığı gibi parlasın.

Ben Başmelek Metatron’um.

(Çeviri: Saffet)