Zaman Gereksinimi – Patricia Diane Cota – Robles

Yazdır Yazdır 

Patricia Diane Cota-Robles

http://eraofpeace.org

Tüm dünyadaki Işıkişçileri küresel ekonomide gerçekleşen gerekli temizliğe yardımcı olmayı kalpten üstlendiler. Bu, Tanrı’nın Sonsuz Bolluğunun ve Ebedi Huzurunun arketiplerinin, uyanan İnsanlığın yaşamlarında somut tezahürü için gerçekleşmesi gereken temizliğin doğal bir parçasıdır.

Yeni Dünya’nın mükemmelliğinin modellerinin fiziksel olarak tezahür etmesi için, küresel ekonomik sistemimizde çok uzun süredir günün düzeni olmuş olan bunaltıcı yozlaşma, açgözlülük, hırs, dolandırıcılık, bencillik, cehalet ve gücün suistimal edilmesi açığa çıkarılmalı ve elimine edilmelidir. Bu zamanlarda tam olarak tanık olduğumuz şey budur. İnsanlık kitleleri pahasına, bu negatif davranış modellerini yeniden kurma teşebbüsleri başarısız olacaktır. Bu yıkıcı modeller Yeni Dünya’nın 5 nci Boyut frekanslarında sürdürülemez.

Tanrı’nın Sonsuz Bolluğunun ve Ebedi Huzurunun arketipleri Dünya’nın fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal katmanlarına süzülürken, mükemmelliğin bu modelleri ile çatışan her şey iyileşmesi için yüzeye itilir ve Işığa geri dönüştürülür. Bu zamanda her şey çok zor görünüyor. Bunun nedeni, haberleri izlerken ve gazeteleri okurken açığa çıkan açgözlülüğün, dolandırıcılığın, yozlaşmanın ve zenginliğin haksız dağılımının dehşete düşüren modellerini kolayca görmemizdir. Kolayca görmediğimiz şey, ayrılığın, korkunun ve gücün suistimalinin bu eskimiş modellerini yüzeye iten inanılmaz Işıktır.

Baba – Anne Tanrımızın İlahi Niyeti, bu küresel ekonomik sistemin zorunlu temizliğinin uyanmakta olan İnsanlığı maddi olarak sıkıntıya sokması değildir. Tam tersine. İlahi Niyet, tüm dünyada çok fazla acıya ve ıstıraba neden bu eski davranış kalıplarının hızla açığa çıkması ve elimine edilmesidir. O zaman, Tanrı’nın Sonsuz Bolluğunun ve Ebedi Huzurunun modelleri, Yeni Dünya’da günün düzeni olarak kolayca kurulabilir.

Işıkişçilerinin bu iyileşme işlemini hızlandırmak için yapabilecekleri en önemli şey, dikkatimizi Bolluğun ve Huzurun yeni modellerine odaklamaktır. Aydınlanmış Gerçeğin Alemlerindeki Işık Varlıkları, bunu yapmamıza yardımcı olmak için bize harikulade dualar, vizüalizasyonlar ve talimatlar verdiler. Yükseklerden gelen bu armağanlar, düşünce, söz, hisler ve eylemlerin odağını Gerçeğe odaklamamıza yardımcı olmaları için tasarlanmıştır, parçalanan küresel ekonomimizin korkuya – dayalı kalıplarına değil.

Lütfen, küresel ekonomimiz ve Yeni Dünya için mükemmellik modellerini güçlendirirken, tüm dünyadaki Işıkişçileri ile bilinçte bize katılın. Kalbinizin en derinlerine gidin ve Tanrı’nın Sonsuz Bolluğunun ve Ebedi Huzurunun tam İlahi Potansiyelini çağırırken, tek – noktaya toplanmış bilince katılın.

Bu dualar, bireysel yaşamlarımızda somut olarak deneyimlememiz için birinci şahısta ifade edilir ve aynı zamanda, Dünya üzerindeki her erkek, kadın ve çocuğun adına vekiller olarak hizmet ederken, bu Işığı tüm İnsanlık için çağıracağız.

BOLLUĞUN ALTIN ALEVİ

Kalbimde ve TÜM İnsanlığın kalplerinde alevlenen Tanrı’nın Gücü vasıtası ile, Tanrı’nın Ebedi Huzur ve Sonsuz Bolluğunun Altın Alevi armağanını sevinçle alıyor ve kabul ediyorum.

Bu İlahi ışığın kanatlarında, Tanrı’nın Nedensel Bedenine Yükseliyorum.

Bu İlahi Bilinç aleminden, TANRI’NIN HER ŞEYİN KAYNAĞI OLDUĞU içsel bilgisine sahibim!

Şimdi, hem bilinen hem de bilinmeyen herhangi bir zaman çerçevesi veya boyutta, düşüncelerim, sözlerim, eylemlerim ve hislerim vasıtasıyla yoksunluğa ve sınırlılıklara vermiş olduğum tüm gücü, Tanrı’nın adına, BEN’İM adına serbest bırakıyorum.

Şimdi, yoksulluk bilincine dayanan sahip olmuş olduğum tüm inançları, Tanrı’nın adına, BEN’İM adına terk ediyorum.

Bu andan itibaren yaşamımı, beni, ailemi, arkadaşlarımı, çalışma arkadaşlarımı ve TÜM İnsanlığı kutsamak için şimdi akan Ebedi Huzur ve Sonsuz Bolluğun Altın Alevinin yeni frekanslarının aktığı Açık Kapı’ya vakfediyorum ve adıyorum.

Nefes alırken, düşünürken, konuşurken, hissederken ve eyleme geçerken, içimdeki Tanrı’nın Varlığı, Ebedi Huzur ve Sonsuz bolluğun Altın Alevini Dünya üzerinde tekamül eden tüm Yaşama sürekli olarak yayıyor. Ve öyledir.

İlahi bilincin tüm seviyeleri ile şimdi buyuruyorum:

BEN’İM! BEN’İM! BEN’İM!

Işığa hizmetimde bana yardımcı olması için gereksinim duyduğum Tanrı’nın para ve her iyi şeyin sonsuz stoğunun ebedi olarak sürdürülen tezahürü, ŞİMDİ Kutsal İnayet ile gerçekleştirilsin ve sürdürülsün.

BEN’İM! BEN’İM! BEN’İM!

Işığa hizmetimde bana yardımcı olması için gereksinim duyduğum Tanrı’nın para ve her iyi şeyin sonsuz stoğunun ebedi olarak sürdürülen tezahürü, ŞİMDİ Kutsal İnayet ile gerçekleştirilsin ve sürdürülsün.

BEN’İM! BEN’İM! BEN’İM!

Işığa hizmetimde bana yardımcı olması için gereksinim duyduğum Tanrı’nın para ve her iyi şeyin sonsuz stoğunun ebedi olarak sürdürülen tezahürü, ŞİMDİ Kutsal İnayet ile gerçekleştirilsin ve sürdürülsün.

Görkemli Yaşam armağanım için derin sevgi ve takdir ile, Yeni Dünya tezahür edinceye ve burada tekamül eden tüm Yaşam bütünüyle Yükselene ve ÖZGÜR olana kadar Kalbimi ve Ruhumu Tanrı’nın Nedensel Bedeninden gelen mükemmellik kalıpları için Açık Kapı’ya vakfediyorum.

Oldu! Ve öyledir! Sevgili BEN’İM, Sevgili BEN’İM, Sevgili BEN’İM.

Patricia Diane Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose

(ÇEVİRİ: Saffet)