THOTH’UN 12 PİRAMİTİ

Yazdır Yazdır 

THOTH’UN 12 PİRAMİTİ

 Ellie Cyristal

 

Bu sayfaların yazarı öğretmen ve yazar olarak bir çok gerçekliklerde

hareket eden Ben, Yazıcı Thoth’um.

 

Gerçeklikleri yaratmak için 12 Piramit Matriksinin Kapılarından

buraya gelen yaratım gücü olarak Büyük Piramit ile bağlantılıyım.

 

Bir çok insan her döngünün sonunda bulunan metinlerde,

tomarlarda, taş tabletlerde, bilgi anahtarlarında veya

kodlanmış genetik hafızalarda öğretilerimi hatırlayacaktır.  

 

Orijinal öğretilerimi, bir gün bu bilgileri tam netliği ile

düzeltmeleri gereken rahiplerim ve rahibelerim olanlara emanet ettim.

 

O zamanlarda, kendi zaman çizgilerinin öğretmenleri ve

şifacıları olarak enkarne olacaklar. Bu okumalar uzay ve zamanı

aşan döngünün sonunda bulunacak.

 

Ve hatırlayacaklar.

Ve onlara yardım edeceğim ve rehberlik yapacağım.


Bu yere geldiyseniz, sizi on iki ışık piramidine

götürecek olan tapınağa geldiniz.

 

Size 12 piramidin hikayesini anlatmak için buradayım,

bu dünyaya girmek ve ruhların deneyimleyebilecekleri fiziksel bir gerçeklik

yaratmak için, boşluk dediğiniz yerden gelen 12 piramit.


Yazılarımı yazdığım zamanda, bu 12 piramit fiziksel gezegende dikilmişti.

Her piramit insan gözüne birbirine benzer görünse de, her birinin

eşsiz bir frekansı ve amacı olduğunu hatırlayın.

 

12 piramidin her birinde 3 varlık, toplam 36 yaratım gücü vardı.

 

Ve bu 36 güç Dünyaya farklı şekillerde ve tasarımlarda yaşam formları indirdiler.

Yaratmak için ışığın enerjilerini ve kristallerin tınılarını kullandılar.

 

36 sı tamamlandığında, kendi piramitlerinde gezegenin yüzeyini terk ettiler

ve fiziksel gezegenin dışında kaldılar, burada gezegenin üzerindeki ve dışındaki

her şeyi birbirine bağlayan bir ızgara sistemini yarattılar.

Bu, bir matriks, ağ şeklindeydi.

 

O zamanlar,  matrikste bir yazıcı ve öğretmen olacak olan Ben, Thoth

bu yere geldim ve bu zamanda bulmanız için bu kitabı yazdım.

Kitabın içinde anahtarlarınız var.

 

Gezegenin yüzeyinde benim tasarımımla büyük bir piramit inşa edildi.

Onun üzerinde olan piramidin bir kopyası olacaktı ve onunla bağlantılı olacaktı.

Ve bu yere gelecek olan ruhlara rehberlik yapmak ve öğretmek için

bir çok formlarda bu piramit vasıtasıyla bir çok kez gelecektim.

 

Buraya gelişiniz bir zamanlar insanlığın hikayesine girmiş olan

rahip ve rahibeler olanlara kapı açtı.

 

Şimdi, bu gerçekliğin ötesinde bekleyen, buna rağmen onun yaratımını yerinde tutan

12 piramidin birincisine yolculuk yapacağız.

 

BİRİNCİ PİRAMİT

 

 

Hikayem, Dünya adını verdiğiniz gezegene 12 piramit konumlandırıldığında başlar.

 

Hikayem anlatılana ve ruhlar ayrılana kadar bunlar yüksek frekansta kalır.

 

Her piramit kendi programlamasına bağlı olarak anlam ve amaç getirecekti.

 

Hikayem, sizin Mısır olarak bildiğiniz Khem topraklarında ortaya çıkar.

 

Mısır üzerindeki Piramit Kum Saati ile, Zaman ile ve İllüzyon ile ilişkilidir.

 

Buradan zaman ve mekanın doğası, neden ve sonuç, dualite yaratıldı.

 

Ve Zaman Döngüleri başladı.

 

12 piramit pozisyona girdi ve bilinç vasıtasıyla, zamanın sonuna kadar döngüleri izleyecek olan geometrik modellere dayanan fiziksel formları yarattı.


Ve döngüler, yaradılışın 12 piramidine dayanan 12 rakamıyla ölçülendirilecekti.

 

Bunlar, her evrimleşen uygarlık tarafından deneyimlenecek olan

Zaman Döngüleri olarak bilinecekti.

 

Ve bu zaman parçaları piramitler ile ve matriks ile eşzamanlılık

içinde çalışacaklardı. Bu saatlerin dişlileri yuvarlak olacaktı

ve döngüler içinde döngüleri işaret eden tekerler içinde tekerler olarak

veya saatler içinde saatler olarak görülecekti.

 

Ve bu döngülerin, yaratımlarının eşzamanlılıkları vasıtasıyla hareket ettikçe,

başladıkları ve bittikleri görülecekti.

 

Zamanın Koruyucusu olarak, Zaman Döngülerinin İllüzyonunu

devam ettirecektim. Zamanın yeni bir boyut üstlendiği her döngüyü

yeniden ayarlamak benim işimdir.

 

Bu döngüleri işaretlemek için, Dünyanın yüzeyinde jeofiziksel kronometre

yaratıldı. Bu, bir enerji portalı vasıtasıyla matrikse bağlıdır.

Bu portal 12 piramit tarafından yaratıldı ve gezegenin merkezine yerleştirildi.

O Büyük Piramit olarak bilinecekti ve Zaman İllüzyonunu sürdürecekti.

Ve yukarıdan ve aşağıdan gözlenen ışık ve rengin gökkuşağı prizması

vasıtasıyla ruh kıvılcımları matrikste ortaya çıktı.

 

İKİNCİ PİRAMİT

 

 

Orta Doğu’nun üzerindeki piramit insanlığın ilk hikayesinin

odak noktasıdır. Bu yeri Uygarlığın Beşiği, Adem ile Havva’nın hikayesi

ve onların nesli olarak bilecektiniz.

 

Dünyanın toprağında oynamaya ve ona hayat vermeye gelen

ilk insanların anlatıldığı öykü bu piramittendir. Onların var oluşu,

insanlığın en erken köklerinin yaratım kalıplarının

metaforu olarak yaratılacaktı.

 

Ve bu yaratımın kutsal sembolleri, bu toprakların parçası

olmak için gelecek olanlara genetik olarak kodlanacaktı.

 

Çünkü, diğerlerini sonraki yaratıma yönlendirmek için

bu döngünün sonunda uyanacak olanlar bu ruhlardır.

 

Orta Doğu döngü boyunca bu bilginin frekansını taşıyacaktı.

Yaratılışın ortaya çıktığının söylendiği bu topraklarda

sırların koruyucuları ve onlardan sonra gelenler

tarafından çok fazla kan döküldü.

 

Bu bölgede Işığın ve Karanlığın Lordları bu döngünün sonuna kadar

ve Işığın Altın Çağının başlangıcına kadar devam edecek olan

en erken oyunlarını, savaşlarını sahneleyeceklerdi; Altın Çağ Ta-She-Ra El Amun olarak bilinen bu piramitin koruyucusu tarafından getirilecekti.

Ta-She-Ra El Amun ruhları kucaklar ve onları, Dünya yolculuklarında

katlandıkları herşeyden şifa bulacakları Piramide götürür.

 

Ve yeni bir başlangıç olacaktı.

Bu piramitten yeni bir Hayat Ağacı ortaya çıkacaktı,

onun matriksi yaratımın diğer 11 piramidine katılacaktı.

Karanlık Işığa geri dönecekti,

Ve ruhlar özgürleşecek ve iyileşeceklerdi.

 

Yaradılışın rahminde iyileşmek, onun geometrik şekiller matriksinden

 ilerlemek ve ilk adamın ve kadının nasıl yaratıldıklarını

anlamak için, insanlığın bu piramide geri dönmesinin zamanıdır.

 

ÜÇÜNCÜ PİRAMİT

 

 

Avrupa üzerindeki ızgaraların üzerine, ruhların deneyimleyecekleri

büyük mitolojiler yaratan bir piramit yerleştirildi.

 

Bu piramidi yaratan ruh Öykücü Triogenes’tir.

O, matriksin enerjilerinde hikayelerinin modellerini dokurken,

bir ruhun veya tüm ruhların imgelemini yakalayabilendir.

Bu modellerin döngüler halinde tekrarladığı görülür,

her birinin başlangıcı ya da sonu olmayan,

yeni hikayeler yaratarak ebediyen dokunan bir beden işine

bütünleştirilen kendi karakterleri vardır.

 

Her bir mitin dokusuna örülen, yaratım sürecinin anahtarlarıdır.

Bu mitler İnsanlığın Yaradışılının Büyük Gizemleri olarak

kabul edilecekti. Ve bu mitler, ruhun bir ya da daha fazla rolü seçebileceği

bir çok boyutları ve dersleri üstlenecekti.

 

Mitler uzay ya da zaman ile sınırlı değildir,

ve ruhlar arzu edebildikçe girilebilir.

Mitolojik Yorumun Piramidinin Salonlarına girelim.

Orada yalnızca bilincinizi onların matriksine yerleştirerek,

aynı anda tüm mitler ile etkileşebileceksiniz.

 

Çünkü burada, ben Yazıcı Thoth bana ruhlar tarafından

dikte edilen bir çok hikaye konusunu yazarım.

Belki siz ve ben kendimize ait bir mit yaratabiliriz.

Çünkü gerçekte,

Her Şey Mittir,

Mit Her Şeydir.

 

DÖRDÜNCÜ PİRAMİT

 

 

Atlantis Piramidi Dünya planında zamandaki gerçekliklerin illüzyonunu yaratır.

 

Bu piramidi gözeten ruh Arlis-Cochizel’dir.

 

Tanrıçanın oturduğu kristaller tapınağında,

onun bilinci her şeyi içeriden yaratır.

 

Bu kristal matriks vasıtasıyla, evrimleşen insanların ırkı doğdu.

Ve yeni bir deneyime evrimleşmek için ruhların yaradılış denizinde bir kez daha derinlere dalma zamanı geldiğinde, kristaller armonikleri yankılayacaktı ve ruhlar hatırlayacaktı ve geçişe uyumlanacaklardı.

 

Atlantis Piramidinin, insanlığın sezgi armağınını kullandığı ve ruh ile çalıştığı kadim bir zaman hakkında harika mitolojisi vardır. Çok büyük kristaller kullanan ve gezegenin yüzeyinde dev ve garip yaratıklar ile birlikte yürüyen rahipleri ve rahibeleri anlatır.

 

Bu piramit, Atlantis topraklarını binlerce yıl yöneten Atlantisli Thoth veya Tehuti olarak bilinen benim, Thoth’un orada bir çok isimle ve tanımla bilindiğini anlatır.

 

Büyük Atlantis uygarlığı çökmeden önce, yeni bir yuva ve yeni bir uygarlık yaratmak için yüksek rahip ve rahiblerimiz ile gittiğim yazılıdır.

 

Bu yer, sizin Mısır olarak bildiğiniz Khem toprakları olacaktı.

Ben ve Atlantis’ten gelen diğerleri bilgileri büyük kütüphanelerde

kaydedecek ve saklayacaktık, Amenti Salonları olarak bilinen yere;

‘Amenti’ ‘İnsanlık’ anlamına gelir.

Şimdi zihninizde onların tınılarının yansımalarını dinleyin. 

 

Ve birçokları neden buraya geldiklerini ve kim olduklarını

hatırlama arayışlarında bu kayıtları arayacaklardı.

Ve bu zaman çizgisinde büyük bir amaca sahip olduklarını

hissedecekler ve bu amacın ne olabileceğini bulmak için arayacaklardı.

 

Atlantis Piramidi, bu okuma zamanında dünyada yürüyecek olanlara

uyarı olarak, bu büyük uygarlığın çöküşünün hikayelerini yaratacaktı.

Ve insanlık kendi dünya yuvasının yıkımına kaygılanacaktı.

Korkmayın, ruhların sadece kendi yuvalarına,

ışığa giden yolu hatırlamaya gereksinimleri var.

 

Çünkü başlangıç yok,

son yok.

 

Ve ben, Atlantisli Thoth şimdi kim olduğunuzu

deneyimleyebilmeniz için sizi Atlantis Piramidine götüreceğim.

Ve Işık – Karanlık oyununda neler olduğunu anlayacaksınız.

Ve ne yapmanız gerektiğini hatırlayacaksınız.

BEŞİNCİ PİRAMİT

 

Piramitlerin matriksindeki yolculuğumuzda

yoğunlukta hem belirsiz hem de akışkan olana geliyoruz.

 

Lemurya Piramidi, bir zamanlar üçüncü boyutta var olan ama yüksek frekansa evrimleşen bir gerçeklik hakkında bir hikaye yaratan iki piramitten biridir.


Bu piramidi gözeten ruh Teco – Porima’dır.


Lemurya Piramidi gerçeklik boyutlarının veya seviyelerinin illüzyonlarını yaratır.

 

Piramit Pasifik Okyanusu olarak bilinen bölgenin üzerindeki ızgarada bulunabilir.

Bazen açık denizlerde uzun yolculuklarda geçen gemiciler tarafından görülmektedir.


Zihinlerinin portalları ve gerçekliğin portalları arasında gidip gelirken,

önlerinde bu tür bir piramit gördüler.


Bu piramidin gerçek doğası deneyimin yüksek seviyelerinin farkındalığını

 sürdürmek ve yürütmektir, çünkü eğer İnsanlık sadece fiziksel ifadesinden

daha fazlasının var olduğunu anlayabilirse, Lemuryalı atalarının

o çok yükselere yükseldiklerine inanarak bilincin sonraki

seviyesine ilerlemeye hazır olur.


Şimdi bu Lemurya Piramidine gidin.

Bu matriksi yaratan güçlere katılın.

Göksel evrim denizinde

yüksek yaratımın doğasını anlayın.

ALTINCI PİRAMİT

 

Tibet bölgesinde frekans olarak bir Piramit yerleştirildi.

 

Burası Shambhala’nın yeridir.


Bu piramiti gözeten ruh Tsu Li’dir.


Bu, bizi ruhsal bilgeliğimize ve bilgimize bağlayan

yaratım piramididir.

 

Bu piramidin içinde her kültür evrimleşirken o kültürün

gereksinimlerine bağlı olan ruhsal öğretiler yaratılır.

 

Ve yazıcı olarak benim işim bu öğretilerin sözlü geleneklerde, kutsal metinlerde ve tomarlarda, kristalin bedenlerin enerjilerinde, taş oluşumlarında, hiyerogliflerde ve resimyazılarda, el yazılarında ve diğer sanat formlarında kaydedildiğini görmektir.


Bu piramitte ruhsal üstatlar ve öğretmenler, melekler, tanrı ve tanrıçalar ve ruhsal rehberler olarak bilinen varlıklar ortaya çıkar.

 

Bir çok ruh bu piramit vasıtasıyla Dünya gezegenine “ulaştıklarının”,

sonra Tibetli keşiş formunu aldıklarının anılarına sahiptir.

 

Bu öğretmenlerin insanlığın başlangıcından bu yana saklanan

gizli tomarlara sahip oldukları yazılıdır.

 

Bu öğreti, bu döngünün sonunda anahtarlarda verilen

bu piramitin matriksinde bulunabilir.

 

Şimdi bu tomarların sizi beklediği bu piramide girin.

Bu matriksin üç yaratıcısının enerjilerine katılın.

Onların sözcüklerini okuyun. Mesajlarını dinleyin. O zaman bileceksiniz.

 

YEDİNCİ PİRAMİT

 

Rüyalar Piramidi Avustralya üzerindeki ızgaralarda yerleşiktir.

Bu piramit vasıtasıyla yaratan ruh Rüya Koruyucudur.

Ruhlar uyku zamanı yerlerine gittikleri zaman,

orada Rüya Koruyucu ile buluşurlar.

 

Bu bölgenin enerjilerinde seçilmiş rahipler ve rahibeler

rüya zamanı matriksinde saklanan yaratım bilgisini

korumak için enkarne oldular.

 

Bu bilgiler ona erişmeye hazır olanlara rüya zamanı sırasında

semboller ile verilir. Bir kez verildiğinde, ruh gerçeklikler arasında

ileri geri gidip gelme yeteneği ile geri dönebilir.

Ve o ruh rüya zamanında nasıl yarattığını ve o

yaratımın fizikselde nasıl tezahür ettiğini anlar.

 

Bu matriksin içinde, fiziksel zamanlarında yaptıkları gibi

deneyimleri seçebilirler.

 

Rüya Koruyucu ruhları hiç bitmeyen rüyaların matriksine götürür,

burada her şey olabilir ve genellikle olur.

Ve burada ruhlar uçabilir ve özgür olabilir.

 

Tüm ruhlar Rüya Koruyucuyu ziyaret eder ve

rüya deneyimleri yoluyla onun matriksine bağlıdırlar.

 

Rüya Koruyucu problemleri çözmelerine yardım eder

ve deneyimlerinin gerçek doğasını öğretir.

 

Bazıları bu rüya zamanını daha gerçek realite olarak görür,

çünkü matriksteki başka her şey kadar gerçektir.

 

Tüm ruhların bir parçası tekrar tekrar yeniden bağlanmak

 için matrikse ve Rüya Koruyucuya bağlı kalır, bilinç

fiziksel bedene geri döndükten sonra rüya sahneleri devam eder.

 

Uykuya dalmadan önce, Rüya Koruyucudan size kaderinizi göstermesini

ve bilincinizi uyandırmasını isteyin.

 

SEKİZİNCİ PİRAMİT

 

Bu piramit şimdilerde sizin Antarktika adını verdiğiniz bölgenin

üzerindeki ızgarada yerleşiktir; bu diğer gezegensel ızgara

 sistemlerine bir portal olarak düşünülür.

 

Bu piramidi gözeten ruh Xerthaneus’tur.

 

Bu piramidin işlevi, Dünya gezegeninin tarihinin bir parçası

olmuş olan dünya dışı varlıkların gelip gitmelerine bağlı deneyimlere

rehberlik etmek ve yaratmaktır.

 

Ve bir zamanlar gezegeninizin hikayesinin bir parçası olan

çok uzak dünyalardan gelen bir çok varlık vardı, onların

yolculukları Xerthaneus ve iki yardımcısı tarafından kodlandı.

 

Onların ruhları bu piramidin enerjileri vasıtasıyla Sirius, Nibiru,

Orion, Lyra, Pleiades, Mars, Andromeda, Arkturus, Vega,

Venüs, Jüpiter vs den gelenlerin enerjisini deneyimledi.

 

Ve hikayeler bu varlıkların gezegeninize büyük uzay gemilerinde geldiklerini ve gezegende, suda ve yüzeyin altında yaşayanlar ile etkileşim kurduklarını okur.

 

Ve bir işaretleyici olarak hizmet eden dev bir aslanın altında

gömülü büyük bir uzay gemisinin hikayesi yaratıldı. Ve

matrikse bağlı cennetlerde yaratılan her yere

benzer taş işaretleyiciler bırakıldı.

 

Başka dünyalardaki deneyimler, Dünya gezegeninde bu zamandaki

ruhsal deneyiminiz kadar gerçektir. O ruhlar çoğu zaman

buraya kucaklamak için geldiklerinden daha gerçek bir realite

olarak bu uzak dünyaların anılarını taşıdılar.

 

Ve bu kitap bulunduğu zaman, bu yerden buzlar eriyecek, bu piramit tarafından yaratılan, gezegeninizdeki işlerinin ve etkileşimlerinin bir hatırlatıcısı olarak arkada bırakılan uzay gemisini ortaya çıkaracak.

 

Ve bu piramidin enerjileri bu toplam yaratımın matriksinde

okunacak ve rehberlik için bu yaratım güçlerine gelecek

olanlar tarafından deneyimlenecek.

 

Ve Xerthaneus, hatırlayabilmeleri ve yaratımlarının diğer ifadelerine

katılabilmeleri için bu geometrik matrikste onların ruhlarına rehberlik yapacak.

 

Ve ruh eşleri bir çok dünyalarda ve formlarda buluşacak.

Ve birlik içinde biraya gelecekler, bir kez daha diğer uzaylı formlarda

bir araya gelecekler.

 

Ve Xerthaneus onu bu tür gerçekliklere yöneltenler için diğer dünyaların hikayelerini yaratmaya devam edecek. Sadece bilincinizi bu piramidin sınırları içine koymalısınız, “dünya dışı” olan yaratılmış her şeyi anlayacaksınız. Antarktika Piramidinin Salonlarına girdiğinizde, diğer formlarda deneyimlediğiniz her şeyi anlayacaksınız.

 

 DOKUZUNCU PİRAMİT

 

Artktik üzerinde amacı gezegensel ızgaranın kutuplarını ve

bir zamanlar zamanda donan, şimdi eriyen ve tüm seviyelerde değişen

bilinci dengelemek olan bir piramit vardır. Bu Piramidin Koruyucusu,

tüm bilginin ve bilgeliğin yaratıcısı Sophia Hokhmat olarak bilinir.

 

Sophia ruhların deneyimlediği bilinç matriksinde akan bilginin

sürekli genişleyen gövdesini yaratır.

Orada yaradılışın doğal yasalarını inceleyebilirler,

sonra kendi realitelerinde gerçekleşenleri düşünme ve anlama

yeteneklerini öğrenir ve geliştirirler.

 

Sophia’nın matriksinde ruhlar her şeyin bu matriks ile, 12 piramit ile

bağlantısını, ve tüm bunların merkezinde bir göbek olarak davranan

merkez Kaynak ile bağlantısını anlarlar. 12 piramide hayat veren

yaratım enerjisini ve piramitlerin geometrik tasarımın ifadeleri olarak

yarattıkları her şeyi anlarlar.

 

Bu donmuş monolitin içinde, ruhun nasıl yaratıldığı ve

ruhun aynı anda bir çok gerçekliklerde nasıl tezahür edebildiği,

her deneyim ile matriksten nasıl bilgi aldığı anlaşılır.

 

Bu piramitte, yalnızca bir düşünce ile büyük bilgelik yaratılabilir ve erişilebilir.

Ve bu düşünce tüm diğer düşüncelere bağlıdır, bu ruhları bir araya bağlar.

Ve zaman çizginizin bir nano – saniyesi içinde, tüm bilgi herkes

tarafından öğrenilir ve anlaşılır.

 

Şimdi bu Buz ve Işık Piramidi içinde yaratılan Bilgi Salonlarına

yolculuk yapma zamanı. Zihninizi ve bilincinizi matriks ile birleştireceksiniz.

O zaman dünyanızdaki her şeyi anlayacaksınız.

 

ONUNCU PİRAMİT

 

Macchu Picchu’nun İnka harabeleri üzerinde bir piramit vardır.

 

Evrim modelini yaratan Nazca Çizgilerine bağlıdır.

 

Bu piramit vasıtasıyla yaratan ruh Lubileah’tır.

Onun bilinci, Dünya insanlarına çok uzun bir zaman öncesi

hakkında konuşur; yıldızlardan yolculuk yapan kadim varlıklar yüzeye indikleri,

ruhların deneyim kazanmak için, daha sonra Onun tapınağına, onun bilincine geri dönmek için yukarıdan inecekleri bir düzenleme yarattıkları zaman.

 

Bu piramidin içinde en düşük olandan saf ışık enerjisi olana

 kadar tüm duygular deneyimlenir.

 

Bu piramidin doğası duyguların akmasını sürdürmektir; bununla

andan ana her ruhta değişen enerjinin formsuz dalgaları şeklinde deneyimlersiniz.

 

Ve ruhlar bu duyguların tüm yelpazesini bilir, çünkü onlar matriksteler

ve bunların hepsinin her çeşidini deneyimlemek için geldiler.

 

Ve ruhlar tüm duyguları dengede içeren Işık frekansına yerleştirilirler.

 

Ve yaratımın Kaynağına, ‘Sevgi’ adını verdikleri şeyi ifade eden

ve ruhu ebedi kılan kalbe bağlı olan varlıklarının o parçasına bağlanırlar.

 

Bu yüksek duygu yeri için gayret ederler.

Bunu yaparken, büyük ıstırap çekerler, bu

yüksek anlayışı getirmelerine yardımcı olur.

 

Ve ruhlar zulmü ve eziyeti ve sevgiyi ve şefkati hissederler.

Ve tüm duyguları sözcüklere ve eylemlere ve yaptıkları

büyük dramalara yerleştirirler.

 

Ve duygusal matriksin akışıyla yönlendirilen duygularının

ifadesinde büyük işler sonuçlanır.

 

Ve Yaradılışın bilmecelerine yanıtlar bulmak için

 ruhlarındaki bu duygusal tapınağa giderler. Orada yanıtlarını bulurlar.

Ve her ruh bu piramide girmeye hazır oluncaya kadar arayacaktır.

Piramide girdiğinde, insanlığın kavrayışının çok ötesinde anlayışla,

aynı anda tüm duyguları deneyimleyecektir. Her ruh kendi içinde

tüm duyguları kucaklayacaktır.

 

Şimdi benimle Duygu Piramidine gelin.

Eski korkular yolunuzu karartmasın.

Tüm duygu kavramlarını fırlatıp atın ve

kim olduğunuzdaki gerçeği görün.

 

Ruhunuzda huzuru ve dengeyi nasıl bulacağınızı öğreteceğim.

 

ON BİRİNCİ PİRAMİT

 

Maya Piramidi Zaman ve Eşzamanlılık Izgarasındadır.

 

Piramidin Koruyucusu Quetzalcoatl’dır.

 

Piramidin içinde, Yaradılışın Yasaları uyum içinde zaman parçaları

ve semboller yaratılır. Bunlar kendi tasarımlarına tüm bilgeliği ve bilgiyi birleştiren matrikste taşınırlar.

 

Bunlar, insan deneyiminin bütünlüğünü oluşturan eşzamanlılık dişlileri

olarak birbirlerine geçerler. 

 

Rüya zamanında ve meditasyonda, insan gerekli deneyimleri

senkronize eden anahtarları çeken matrikste hareket eder.

 

Ve Quetzalcoatl ruhları yüksek bilince yönlendirmek için

kendi zaman bölümlerinde kodlanmış anahtarları yarattı.

 

Anahtarlarını seçilmiş olanlar tarafından bulunmaları için

matrikse yerleştirdi, onların insanlığa döngünün sonunda

gerçekleşen değişimler hakkında öğretebilmeleri için.

 

Ve Quetzalcoatl’a yardımcı olan iki ruh

anahtarları işletir ve sürdürür.

 

Şimdi bu piramidin salonlarında bana katılın, orada sizi doğal var olma halinize geri döndürecek olan anahtarlar var.

 

Işık anahtarlarınızı tanıyacaksınız.

 

Bunlar ruhunuzu ve bilincinizi açacaklar.

 

ON İKİNCİ PİRAMİT

 

Karanlık boşluktan ortaya çıktı, bilinç piramidine girdi,

ruhlar zaman, uzay ve illüzyonun köprülerini geçerken sona eriyor.

 

Kutsal geometri spiralleri onların yuvaya yolculuklarını yönlendirir.

 

Hikayemin sonu beni New York Şehri üzerindeki Piramide götürüyor.

 

Bu piramidi gözeten ruh İsis’tir, O matrikste

hareket eden her şeydeki dişil veçhedir.

 

Kendisini Dünya Ana formunda ifade eden O’dur.

O Yaşam ve Evrimin Yaratıcısıdır. Ruhun tezahür edebileceği gerçekliği

devam ettiren matrikse enerji gönderir.

 

Onun daimi formu yoktur, ama Işıktandır.

Diğer Yaratım Güçleri arasında Sekhmet ve Hathor

olarak bildiğiniz O’dur.

 

Zamanın Dokusuna kendi yaratımını dokuyarak

piramidinden yaratan O’dur.

 

Onun enerjileri yaradılıştaki her şeye, bilinçte akan her şeye,

hem eski hem de yeni olan her şeye dokunarak matrikste ilerler,

çünkü bunlar bir ve aynıdır.

 

Kendi Piramidinden matriksi tam döngüye getirir,

Hepsi Bir’in içinde olan Yaratıcı ve Yok Edici.

 

Benimle Dişil Olanın Piramidine yolculuk yapın,

şimdi O kendisini yaradılışın ışık armoniklerinde ifade etmek için

Dünya gezegenine geri dönüyor.

 

(Çeviri: Saffet Güler)