12:12 SEVGİNİN DÖNÜŞÜ

Yazdır Yazdır 

9 Aralık 2009

Kutsamalar ve ilahi selamlar yüce gönüllüler, ben Lord Arkturus’um ve sizlerle tüm Arkturus uygarlığı adına konuşuyorum.

Mücadele günleri geçmişte kaldı. Artık dünya için mükemmellik vizyonu taşımanız istenmiyor, çünkü şimdi siz mükemmelliksiniz. Artık gelecek yaratımının kutsallığını taşımanız istenmiyor, çünkü şimdi siz bedenlenmiş yaratımsınız.

Olağanüstü ışığın ve sarsılmaz odağın sevgili varlıkları… sevginin dönüşünü kutlama amacıyla bu aktarımın enerjisel örtüsü altında bir araya toplanın! Bugün sizlerle, sevgili kardeşlerimizle övgü ve kutlamada katılmak için bir araya geliyoruz.

Gelgitin çevrilmesi, dünyaların ayrılması, buğdayın samandan ayrılması… tüm bunlar edebi kelamlar ebedi şimdiyi işaret ediyor, tüm düşük realite matrislerinin gerçekten (gerçek olandan) ayrıldığı zamandaki nokta. Aktarmak istediğimiz şey 12:12 kapısının açılmış olmasıdır.

Bununla söylemek istediğimiz şey, insanlar için benzeri görülmemiş olanaktır, çünkü tüm galaktik kapı portalları zaman ve mekandaki bu özel frekans noktasının gücüne getirmekteydi.

Yaradılışın öncüsü ve kalıbı olan sevginin yeniden yüzeye çıkışı bu portal ile aktive ediliyor ve 12/21 gündönümü kutlaması vasıtasıyla tamamen fizikselliğe getiriliyor. Bu frekans rezonans hizalanması, dünyanın tekamülü ve insanlığın ruhsal üstatlığında büyük bir ileri doğru itilişin göstergesidir. Bu günden itibaren ve gezegensel yükselişin sonraki seviyesine, tüm insanlık ebediyen değişmiş olacak.

Yükseliş zaman çizgisini bilinçli olarak izlemekte olanlarınız, her nümerik galaktik portalda başlatılan fiziksel değişimleri bütünleştirenleriniz ve dördüncü boyutsal uyumsuzluğun duygusal bedenini temizleyenleriniz, barış/huzurun ilahi portalı vasıtasıyla, sıfır – noktası frekansında merkezlenmiş yeni galaktik zaman bölgesine giriyorsunuz.

Konuşma dilinizde bütünselliğe giriş, işbirliği içindeki tüm parçalar bütünün fonksiyonu için işbirliği ile çalışırken, birlik eylemini başlatan bütünlük düşüncesine giriştir. Dünya sevgi bilinci ile dönüşmekte ve Bir olarak çalışmaya başlamakta. Bu şekilde, yeni zaman çizgisinde olanlar yeni dünya koruyucuları, illüzyon, korku ve ayrılık perdesini aşmış kutsal olanlar olacaklar ve yükselen dünyanın yeni yapılarını gerçekleştirmek için birbirleriyle ve galaktik temsilcilerinizle çalışıyor olacaksınız.

Bu 12:12 & 12:21 kapıları sizleri ayrılık sınırlamalarının ötesine götürüyor ve sizi direkt olarak yaradılışın gerçek frekansı ile temasa, Her Şey ile armonik rezonansa sokuyor. Siz dünyayı ve insanlarını tamamıyla varoluşun yeni bir dünyasına hazırlamaya başlarken, hepinizi harika şeyler bekliyor.

Dünya ananız kendisini insan tarihinde gerçekleşecek olan ilahi müdahalenin en ihtişamlı eylemine hazırlamak için birçok değişimlerden ve titreşim yükseltmelerinden geçiyor. Bu değişimler boyutlar arası bir toplumda yaşamanın temelini yaratıyor ve sevginin gezegene tam dönüşü için gereklidir. Bu değişimler gerçekleşirken, içsel bilişinize bağlı kalın, çünkü dünyayı tamamıyla yeni bir şekilde deneyimleyeceksiniz, sizi şaşırtacak olan bir şekilde.

Aynı zamanda, liderlik rollerine hazırlananlarınız hala canlılıktan yoksun olmaktan ve doğru pozisyonunuza ilerleyememekten rahatsızsınız. Birçoğunuz hala insanlığı eşiğe ve bu kapıya yönlendirmek için gerekli olan ışık fenerlerini taşıdığınız için, bunun iyi bir sebebi vardır.

Ancak, bu kapı tamamen açıldığında, eski programların, çekirdek sorunların enerjisel tutsaklığından tamamen özgürleştiğinizi ve yeni bir sevinç ve dinçlik duygusunun ortaya çıktığını hissedeceksiniz. Biyolojiniz sonunda yeni ve yüksek frekanslara tam olarak adapte olma yeteneğine sahip olacak ve Tüm Var Olana hizmette gönüllü olarak parçalara ayırdığınız kendinizin çeşitli veçhelerinize sahip çıkarken (geri kazanırken), anlık şifalar olağan olacak.

Siz dinlenir, kendinize gelir, gücünüzü kazanırken ve gerçek varoluş halinizin tam hatırlayışı ile yüksek sevgide kardeşlerinizi kucaklarken, gerçekten rahmet haline geri döneceksiniz. Bazılarınız şimdiden ilahi gövdelerinize giren Tanrı’nın rahmetini hissetmeye başlıyorsunuz ve bu daha da iyi olacak.

Her biriniz bu zahmetli, ama gerekli bütünleşme ve arınma döngüsünü tamamlarken, hayal ettiğiniz yaşamı deneyimlemek için özgür olacaksınız ve bunu yaparken, yaradılıştaki bu yeni yolculuğa başlarken, başkalarına bulaşan bir örnek olacaksınız.

12:12 Sonrası

12:12 kapısını takiben, aktive olmuş kristal ızgara yapısının tüm üyeleri sorumluluk salıvermeye başlayacaklar ve 3B boyutsal dualite matriksine bağlanacaklar. Bu, dünyalar veya realiteler arasında enerjisel bir uçurum yaratacak; bu uçurum, eski dünya parçalanmaya devam ederken ve kutupluluğun aşırılıklarını deneyimlerken, yeni dünyanın şekillenmeye başlamasını sağlayacak. Yeni dünya liderleri gezegenin orijinal tasarımının 12 nci boyutsal frekans alanında tutulan kozmik mavikopyayı birleştirmeye başlarken, Nüfusun bu ikinci kısmı karmik yaradılışta ruhsal kontratlarını tamamlayacaklar.

Hizmetin ilk seviyesinde hizmet etme kontratları olanlar şimdiye dek rollerini iyi biliyorlar ve sonra aktive olacak olanlar yönetimi devralmaya katılacaklar. Daha sonraki aşamalarda gelecek olan teknolojide ve sosyal farkındalıkta daha büyük ilerlemelerin bazılarında görevlendirmek için, liderliğin 2 nci seviyesi gereklidir.

Eğer siz tüm bunlarda rolünüzün farkında olmayanlardan biriyseniz, yeteneklerinizin fiziksel ifadesinin sizin seçiminiz olduğunu kavrayın. Tüm gerekli olan, size büyük sevinç getiren şeydir.

12:21 Gündönümü Kutlaması

12:21 gündönümü kutlamasında ve hem ay hem de güneş tutulmalarının desteğiyle, dünya ve insanları daha büyük genişleme pozisyonuna ve 2010’un yeni başlangıçlarına geçiş yapacak.

Dünyanın tümü ve insanlık bu güçlü portal tarihlerinde akacak olan sevgi miktarından etkilenecek, ayrıca bu aktivasyonun ve yeniden bağlantının tamamlanmasını ve yol göstericilerin ilahi rollerine tam olarak adım atmalarını temsil edecek.

Bu hiyerarşik bir düzeni öne sürüyor, anacak sürekli – genişleyen olanakları kabullenme ve sevgi kapasitenizi genişletme bireysel yeteneğine dayanır. Bu değişimlerin sonucu olarak, ayrılık perdesi kalkarken ve bizler yeni dünyanızın bütünsel bir parçası olurken yeni dünya liderlerinin çoğu ile direkt olarak çalışabileceğiz.

Kardeşler, yeni dünyanın inşa edilmesiyle ilgili paylaşacak çok şeyimiz var. Bizler, büyük gayretleri yerine getirmek için gerekli birçok dünya – dışı iletişimleri kolaylaştıran tüm diğer katılımcı yıldız ulusları gibi tüm gezegen üzerinde konumlanmış galaktik temsilcileriz ve sizlerle bu kapasitede çalışıyor olmaktan çok hoşnutuz!

Size yardımcı olmak için burada bulunan birçok galaksiler arası topluluklar tarafından gösterilen çabaların sonucu, dünya insanlarının barış ve uyum içinde yaşamalarını sağlamak için gerekli kaynakları ve hızlı değişimi yaratacak.

SEVGİYE dönüş ve bütünlükteki sevincinize!

Telepatik Aktarım ~ Lauren C. Gorgo vasıtasıyla

ThinkWithYourHeart.net

(Çeviri: Saffet)