- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

Kanallığın Mekanikleri Üzerine – Arkturuslular

Sal Rachele tarafından alınmıştır
16 Eylül 2004

Sevgili dostlar,

Biz Arkturuslularız. Bu kanal vasıtası ile üçüncü kez konuşuyoruz ve bunu yapmak bizim için büyük zevk.

Bugün, kanallığın doğası ve kanal olarak alınan mesajların hem stil hem de doğruluk olarak neden bu kadar çeşitli olduğu üzerine konuşmak istiyoruz.

Bugün dünyanızda çok çeşitli olan bir çok kanal mesajı vardır, ve bunun bir nedeni vardır. Kanal mesajlarını alırken ve okurken, ayırt etmeyi kullanma gereksinimini yeterince vurgulayamayız. Bunun nedeni nedir ? Çoğu kanallar öğrencilerine ve insanlara yararlı bilgi sunmak isterler. Öyleyse sorun nedir ?

Bu konunun ilk bölümü, bir süredir spiritüel bir yolda olanlarınız için çok aşikar olmalıdır. Bilgi, yazılı lisan veya konuşulan sözcükler aracılığı ile ifade edildiği zaman, çevrinin bir çok katmanından ve seviyesinden geçer. Basitlik amacıyla, bitiş hattında başlayacağız ve başlangıç noktasına doğru geriye gideceğiz.

Okumakta olduğunuz gibi bir kanallığın bitmiş ürünü, bir sayfaya yazılmış sözcüklerdir veya bir kişinin söylediği sözcüklerdir veya kaset kaydıdır. Bazı durumlarda, kişisel olarak bir kanallık seansında hazır bulunma ayrıcalığına sahip olabilirsiniz, ve bunu yaptığınızda, kanalın hareketlerini, tavırlarını, yüz ifadelerini ve sözcüklerdeki yükselip alçalmayı da görürsünüz. Bu, basit bir kaset veya yazılı formattan daha üstün bir araçtır, ancak böyle olsa bile, çeviri zorlukları oradadır.

Böylece, “bozulmanın/çarpıtma”nın ilk seviyesi, sözcüklerdeki ve cümlelerdeki asıl anlamın nakledilmesidir. Bir an için, kanallığın 100 % doğru olduğunu ve kanalın, bilginin kaynağının niyetini ve anlamını kendi bütünlüğüne sadık kalarak kopyaladığını/yeniden oluşturduğunu kabul edelim. “Pekala, bu çok iyi” dersiniz. Ama bir dakika bekleyin. Bugün ve çağda, konuşmalara kaçınılmaz şekilde giren popüler “vızıltı” sözcükler için hepimiz aynı tam fikirlere ve kavramlara sahip değiliz.

Örneğin, kanalın aşağıdakini getirdiğini farzedin : “Selamlar, sevgililer, sizinkinin ötesindeki dünyanın muhteşem bilgisini getiriyoruz.” Okey, yeterince uygun görünüyor. Ancak burada göz önüne alınacak bir çok nokta var. Varlıklar “muhteşem bilgi” ile neyi kastediyorlar ? Kendi realite boyutları ile ilgili spiritüel içgörüden yoksun gerçekleri ve figürleri mi veriyorlar ? Veya belki de spiritüel içgörüleri vardır, ama bunu başkaları ile etkili bir şekilde paylaşmaktan yoksunlar. Ve “sizinkinin ötesindeki dünya” ne anlama geliyor ? Bununla ne demek istiyorlar ? Işıldayan Bir’in Evreninin yüksek bir boyutundan mı geliyorlar, yoksa astral alemde mi asılı kalmışlar ? Bu önemlidir, çünkü astral alem, idrak eden ruh için, güvenilir bir bilgi kaynağı olarak, güvenilmezdir.

Mesajın sözcüklerinden daha önemli olan şey titreşimdir, veya mesajın enerji seviyesidir. Bazen kanal mesajın yoğunluğunu ve niyetini oldukça iyi aktarabilir ; başka zamanlar enerji, kanalın kendi aurasında veya titreşim alanında kaybolur. Eğer sayısız kanallıkta hazır bulunduysanız, bazı kanallar sizi uyuturken, diğerlerinin merakınızı canlandırdığını şüphesiz not etmişsinizdir. Sonra, kanalın ve varlığın sizi derin şekillerde heyecanlandırdığı ve uyandırdığı nadir durumlar vardır.

Yukarıda sözü edilen her bir durumda, sözcükler tamamen aynı olabilir. Öyleyse fark nedir ? Varlığın ve kanalın titreşim seviyesidir. Eğer varlığın çok ince titreşimi varsa, ama kanalın kendi enerji bedeni ağır şekilde tahrif edilmiş ise, mesajın büyük bir kısmı kaybolur. Diğer taraftan, kanal mükemmel bir gün geçiriyor olabilir, ancak varlık fikirleri berrak şekilde taşıyamıyor olabilir.

Mükemmel bir Evren’de (sahip olduğumuz, ancak Dünya planında geniş ölçüde tezahür etmemiş) kanal ve varlık birbirine mükemmel şekilde uyar ve mesaj ve haberci, iki varlık arasındaki ilişkinin en iyi kullanıldığı bir şekilde harmanlanır ve etkileşir. Ama, üzücü şekilde, her zaman durum böyle değildir. Neden ? Çoğu zaman, sevgililer, bu, varlığın veya varlıkların kusurudur, ve tamamıyla kanalın kusuru değildir. Bazı varlıklar kendi düşüş noktalarına dek coşkulu ve heveslidir. Gezegeninizin insanlarına kendi bilgeliklerini ifade etmeyi çok fazla isterler ve sözcüleri olacak istekli bir alıcıyı bulmak için hemen hemen umutsuzdurlar.

Belki kanal, çok ayırt edici değildir, aniden başında mesajlar işitmeye başlar veya bir varlığın vizyonlarını görür ya da bir varlığın enerjisini hisseder. Kanal varlığın her söylediğine inanabilir. “Pekala, ben sevginin ve ışığın bininci boyutundan büyük bir üstadım ve mücadele eden insanlık için tüm yanıtlara sahibim.” diyerek varlık övünür. Kanal, “Oh, iyi. Tüm yanıtlara sahipsin. Dünyaya anlatmalıyım” diyerek yanıtlayabilir.

Kanal, varlığın ancak astral planın orta bölgelerinde titreştiğini bilmez ve sözcükler gösterişli ve yumuşak görünebilirken, titreşim düşer ve dersler için gelen insanlar, hemen hemen aktarılan faydalı enerjisi olmayan, bu mükemmel – seslerle ifade edilen cümleleri tekrarlayarak etrafta dolaşır. Sonra kanal ve öğrenciler yaşamlarının neden daha iyiye gitmediğini ve her kanallık seansından sonra neden tükenmiş hissettiklerini merak ederler.

Bu noktada, bu tartışmanın gerçek önemli noktasına değinmek istiyoruz – ego ve Ruhun nasıl ayırt edileceği. Kanal mesajlarındaki en büyük problem, saf Ruh alemleri ile ego alemleri – yani, Dünya planı ile alt astral planlar – arasında devam eden filtreleme seviyesi ile ilgilidir. Bu mesaj dahil, her mesaj, varlığın ve kanalın Ruhlarından, kanalın zihin ve kalbinin katmanları vasıtası ile aşağıya aktarılmalıdır, sonra kanalın ağzından (veya kaleminden) çıkmalıdır. Son varış yerine kadar ne kadarı yolda kaybolur ? Bu, kanalda (ve üzücü olarak, çoğu durumlarda, varlıkta) ne kadar ego tahrifatı/çarpıtmasının var olduğuna bağlıdır. Bizim durumumuzda (lütfen buna körü körüne inanmayın), biz, Arkturuslular, Dünyasal anlamda egolarımızın neredeyse mevcut – olmadığı bir anlayış seviyesine eriştik. Hala bir dereceye kadar bireyselliğe sahibiz, ancak çok kuvvetli odağımız, tüm yaşam ile kendi Birliklerinin daha büyük anlayışına tekamül etmeleri için insanlığa (ve diğer dünyalara) yardımcı olmak üzerinedir. Böylece, eğer mütevazi itirafı bağışlarsanız, mesajdaki (eğer varsa) tahrifatın çoğu kanalda kalacaktır. Kanal için iyi bir sözcük koyacağız ( ve yine, sorgulamadan buna inanmayın). Onun en yüksek bütünlükte olduğuna ve minimum tahrifattan emin olmak için zihnine gelen sözcükleri dikkatle elediğine inanıyoruz.

Mütevazi fikrimizde, bu kanallık oldukça doğru ve bilgilendiricidir. Ama, LÜTFEN hemen olduğu gibi kabul etmeyin. TÜM kanal mesajlarında yapmanız gerektiği gibi, teste tabi tutun. Bilginin kaynağı olduğunu iddia eden varlıkların veya kanalın isminin nasıl olduğuna önem vermem. Her şeyden çok, çelişkili bilgiler ile bir çok Başmelek Mikailler vardır. Gerçek Başmelek Mikail lütfen ayağa kalkar mı ? (veya uçup gelir mi ?). Bu, bazı iyi “Mikail” kanallıklarının olmadığını söylemek için değildir. Sadece LÜTFEN ayırt edişi kullanın.

Okey, mesajdaki Ruhun ve egonun seviyesini tayin etmek için turnusol testine geri dönelim. İşte : (1) Mesaj ne diyor ? Birliği, iyiliği, kendini – güçlendirmeyi, sevgiyi, şefkati ve ruhun büyümesini teşvik ediyor mu ? (2) Mesajın enerjisi nedir ? Yükseltici, enerjilendirici, genişletici hissettiriyor mu ? (3) Okuyucu, kendi yolunda gerçekten ona yardımcı olduğunu hissediyor mu ? Kendimin ve bir çok veçhelerimin (okuyucu) daha çok farkında olmama yardım ediyor mu ? (4) Mesajın arkasında gizli bir gündem var mı ? Korkuya neden oluyor mu ? Kanal için maksimum kazanç/yarar sağlamak için mi dizayn edilmiş ? Gereksiz şekilde kanalı methediyor mu ? (5) Mesaj özgürce ve aşırı sınırlamalar olmadan mı verilmiş ? Eğer malzeme için para alınıyorsa, bu makul bir tutar mıdır ? Kanal, insanlara yardımcı olmak için zaman mı harcıyor, yoksa kanalın hizmetleri için bir satış reklamı gibi mi hissettiriyor ? (6) Kanalın yaşamından ne haber ? Söylediklerini hayatında uyguluyor mu ? Kanalın, günlük yaşamda başkaları ile sevgi dolu etkileşimi/iletişimi var mı ? Kanal göreli olarak sağlıklı mı ya da sağlıklı bir yaşam tarzını yaşamaya çalışıyor mu ? Kanalın kişisel felsefesi nedir ?

Madde (6) biraz basmakalıp görünebilir, ama geri kalanlar bunun çok gerçek bir sorun olduğunu temin ediyor. Yükselmiş üstatlardan, sevgi ve kardeşlik mesajlarına kanallık yaptığını öne süren bir kanal var (ismini vermeyeceğiz), bu kanal ve takipçileri yıllarca silah stokçuluğu yaptılar ve doğruluktan uzak politik felsefeyi kucakladılar. Bu kanalın inançlarını yargılamıyoruz, ama mesajlar ve mesajcının yaşamı arasındaki zıtlığı/çelişkiyi ciddi şekilde sorguluyoruz. Kanalın kişisel korkuları spiritüel çalışmasının yoluna mı çıkıyor ? Bu yargılamak için değildir, ayırt etmeniz içindir.

İsa, “Düşmanlarını sev” dedi. Bu noktayı tekrarlıyoruz. İnşa etmeye çalıştıklarınızı yıkanları kutsayın ve şifa enerjisi gönderin. Eğer özel bir kanal veya öğretiden hayal kırıklığına uğradıysanız, kanalı ve varlığı kutsayın. Onlar için en hayırlısını dileyin. Onlara ne kadar çok sevgi gönderirseniz, olası olarak o kadar çok karşılık verirler. Öğretirken nasıl daha fazla şefkatli olunacağını öğrenmek onların dersi olabilir. Onları iyileşme ve iletişimlerinin kalitesini yükseltme fırsatından yoksun bırakmayın.

Bunun çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyoruz ve bunu yayınlamaya istekli olduğu için kanalımıza minnettarız. Bizler Arkturuslularız. Yakın gelecekte yine geleceğiz. Şimdilik, HEPİNİZin yükseltilmenizi, sevgi dolu olmanızı ve Sonsuz Işıldayan Bir’in sevgi dolu kollarına verilmenizi diliyoruz. Sizi seviyoruz.

(Çeviri: Saffet)