Dünyanızın Uyanışının Ötesi – Temmuz 2007

Yazdır Yazdır 

Reniyah Wolf kanalı ile

Sevgililer, sizi bugün ebedi sevinç içinde selamlıyorum. Bir süredir bu kanal vasıtası ile konuşmadım. Yaradılışın yüksek seviyelerinden hizmet eden bizler şimdi yolunda çok iyi giden kollektif bilincinizdeki değişimi sizinle birlikte – yaratmak için, çok çalışmakta idik. Bu şekilde, düşünce formlarımız sözcüklerimizden daha yüksek konuştu, çünkü sözcükler lineer zihnin filtresinde ve korku duygularında kolayca yanlış anlaşılır ve yanlış uygulanır. Adanmış insan birlikte – yaratıcılar vasıtası ile İlahi düşünce formlarını, dünyanızda şimdilerde gerçekleşmekte olan aşırı ayrılığa karşı koyan kollektif bilincinize demirlemek için çalışıyoruz.

Bunlar kollektif yükseliş sürecinizdeki çok uç zamanlardır. Daha yüksek ışık Dünya planına girdikçe, ruhsal uyanış gezegende yayılıyor. Bu süreç hızlanırken, insanlığın kendisini kutuplaştırdığı görülüyor, hizip üstüne hizip oluşuyor. Gerçekte olan şey insanlığın çoğunun korku içinde, Düşüş’ten beri insan varoluş paradigmalarını sağlamış olan dualiteye umutsuzca tutunmasıdır. Yüksek ışığın huzurunda, korku ve onun gizlilik, güç ve kontrol mekanizmaları ışığa çıkıyor, kaldırılan bir kayanın altından bir böcek kolonisinin çıkmasına benzer şekilde, böcekler sığınaklarına bir kez daha kavuşmak, daha derine tünel kazmak ve ışıktan uzaklaşmak için kaçışırlar.

Bir süre önce, bu kanal vasıtası ile insanlığın gizli düşünceleri, sözcükleri ve eylemlerinin şimdi ortaya çıkmakta olduğu ile ilgili bir mesajı paylaşmıştım. Görebileceğiniz gibi, o mesaj gerçekleşiyor. Günlük haber başlıklarında, toplumunuzun güvenilir bir üyesi tarafından işlenen bazı aldatıcı veya suça ait davranışların ortaya çıktığını okuyorsunuz. Hükümetlerinizin gizli işleri ve gündemleri de halkın tam görüşüne çıkıyor. İnsanlar olarak sahip olduğunuzu düşündüğünüz temel insan haklarının dikkati çekmeden gittiğini görebilirsiniz. Bazılarınız çok alarma geçmiş ve hemen hemen tüm değerli kurumlarınızdaki güvendiğiniz insanlar tarafından aldatıldığınızı bilerek oldukça güçsüz hissediyor olabilirsiniz. Dünyanın savaşçı ulusları ve grupları arasında gerçekleşen savaş tehditleri ile ilgili çok korkuyor olabilirsiniz. Savaş tehdidi şimdi kitlesel yıkım potansiyeli ile teknolojik ve biyolojik silahlar şeklini alıyor.

Şimdi Işığa hizmet eden Sevgililerimin insanlığı çok uzun süredir kendi İlahiliğinden ayrı, düşük ışıkta tutmuş olan kollektif korkunun kıskacına geri düşmenizin zamanı değildir. Şimdi, önceki zamanlardan çok daha fazla, lineer zihnin karışıklıklarını baypas etmenize ve kalbinizde yatan gücü aramanıza hizmet eder. Siz, kendi kendinizin kefaretisiniz ve kollektif insanlığın kefaretisiniz (kurtarılma). Dünya planında yaşayan insanlar olarak, kurtuluşa erişmeyi istediniz ve düşünceleriniz, sözcükleriniz ve eylemleriniz ile her anınızda bunu birlikte – yaratıyorsunuz. Şimdi içinde yaşadığınız türde dünyayı yaratan aynı insan davranışlarına devam etmek artık size hizmet etmez. Sizi korkutan olaylar kurtuluşa ulaşmanın ve şimdi gerçekleşen yüksek ışığa geri dönüşün önemli bir bölümüdür.

Size şimdi karmadan bahsedeceğim, karma Düşüş’ten bu yana dünyanızı yöneten birlikte – yaratıcı yasadır. Düşüş’ten önce, insanlık inayet içinde yaşadı ve İlahiliğinin ve tüm Yaradılıştaki yerinin tam farkındalığında kendi tekamülünü birlikte – yarattı. Bedenlenmiş insanlar maddi dünyanın canlı ve cansız bilinci ile ve Cennetlerin elle tutulmaz bilinci ile tam olarak birlikte – yaratırken, Dünya ve Cennet bir idi. Böylece, insanlar kendilerini bilmek ve Yaradılışın geri kalanı ile uyum içinde en yüksek potansiyellerini gerçekleştirmek için deneyimin engin ve zengin oyun alanını keşfedebildiler.

İnayet hali, iyi ve kötü bilgisinin veya yargılamanın bilinmesinin gelişiyle son buldu. İnsan bilinci oyun alanının bölümlerini iyi ve kötü parçalara ayırdığında, cezalandırma olarak değil, evreninizin ve sonuçta Dünya planının şekli ve sürekliliğine uygulanan yüksek fizik yasası olarak karma yasası davet edilmiş oldu. Yargılamanın varlığı veya iyi ve kötünün varlığının insan bilinci tarafından tayin edilmesi, frekansta düşüşe ve maddi dünyanın ötesindeki yüksek alemlerden ayrılık illüzyonuna neden olur.

Karma yasası çağrıldığında, tamamlanması için hem bireysel hem de kollektif olarak oynanmalıdır. Karma yasası insanlar arasında ayrılık illüzyonu yaratır, ancak gerçekte, birbirinizden ayrı değilsiniz. İnsanlar bireyler, gruplar, dinler, uluslar ve tam kollektif olarak iyi ve kötü yargılaması yaparak karma yaratır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak, bireysel veya grup bilincinin parçası olarak yargılama yapıldığında, iyi ve kötü için yargılamanın her iki tarafını da kuvvetlendiren deneyimler yaratılır. Karma yasası iki taraflı madeni para yaratır, bu madeni para önce bir tarafında döner, sonra diğer tarafına döner. Neyi yargılarsanız, hem iyi hem de kötüyü deneyiminiz vasıtası ile tekrarlamaya kendinizi bağlarsınız. Karmik dönüşüm sadece, tekrarlayan modeli yaratan yargılamaya son vermek vasıtası ile gerçekleşir.

Karma modellerinin dünyanızda binlerce yıldır nasıl oynandığını görüyor olabilirsiniz. Uluslar, gruplar ve bireyler, birlikte – yaratımlarının iyi ve kötü olanını deneyimlerken, yükseldiler ve çöktüler. Bugün mevcut olan hiçbir ulus, hükümet, dini kurumlar ve diğer kurumlar karmasını ya gerçekleştirmekten veya dönüştürmekten muaf değildir. Dünya planına daha yüksek ışık girdikçe ve insanlık uyandıkça, insanın emilmesini yaratan yargılamalar çok uç şekillerde oynanıyor. Kendi güçlerini kurumlarının yargılamalarına verenler arasında “korkunun korkusu” nun etkisi altına giriliyor. Birçokları onların yaşam şekillerinin ve gerçekte Dünya üzerinde varoluşlarının gerçekleşen bu uyanış tarafından tehdit edildiğini görüyor. Burada tekrar, kayaların altındaki böcekler ile paralellik gösteren insanlığın bu kısmı, aniden güneşin ışığına maruz kaldı.

Diğer taraftan, uyanmakta olan ve yaşamları boyunca inandıkları gerçekleri sorgulayan milyonlarca insan var. Artık kendileri için çalışmayan ve kitlesel insan ıstırapları ve Dünyanın harap olmasına neden olan kurumları sorguluyorlar. İleri iletişim teknolojileriniz nedeniyle, her tarzda spiritüel, metafiziksel, paranormal ve ezoterik konular ile ilgili bilgiler kollektif bilincinizde dolaşıyor. Geçmiş deneyiminizin karmik modellerini yaratan yargılamanın aynı insan paradigmaları şimdi sadece yeni bilgiye transfer ediliyor. İnsanlık kendisini spiritüel, zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak bilmeyi, buradan nereye gideceğini araştırıyor. İnsanlık, ayrılık illüzyonunun karmik modellerini devam ettirmek yerine yüksek ışığın düşünce formlarını nasıl demirler? Mevcut kaostan daha fazla kaos yaratmaktan nasıl kaçınır?

Bu, yüksek ışığın hizmetinde, sizin misyonunuz ve görevinizdir, Sevgililerim. Kendinizi kafa karıştırıcı bilgiler labirentinde kaybetmeniz veya eski olandan daha iyi hizmet etmeyen yeni inanç sistemleri yaratmak için Dünyada bedenlenmediniz. Siz, karmayı yaratan yargılamaların üzerine çıkmayı seçerek insanlığın karmasını dönüştürmek için geldiniz. Her biriniz, bedenlenirken, kollektifin bütününü etkileyen karmanın bir bölümünü dönüştürebilmek için kendinizi tam doğru durumlara yerleştirdiniz. Bazılarınız fiziksel veya duygusal suistimal ile yaratılan karmayı seçtiniz. Bazılarınız yanlış, bozuk düşünce formları ile kalıtım yoluyla geçen hastalığın genetik karmasını seçtiniz. Bazılarınız yoksulluk, rahat bir insan yaşamının temel gereksinimlerinden yoksunluk karmasını seçtiniz. Bazılarınız dini veya spiritüel baskı, zulüm karmasını seçtiniz. Bazılarınız savaşın karmasını dönüştürebilmek için dünyanın bazı yerlerinde bedenlenmeyi seçtiniz. Yaşamlarınızdaki bu deneyimlerin tezahürleri cezalandırma şekli veya başarısızlık işareti olmadı, insanlık yararına en önemli misyonunuzun işaretidir.

Yaşamlarınızda öyle hissediyor olsanız bile, kollektiften ayrı değilsiniz. Tüm diğer şeylerin üzerinde, sizin misyonunuz insan yaşamlarınızda taşıdığınız yargılamaların üzerine çıkmak idi. Siz Dünya planına sadece ışık değil, sevgi de getiriyorsunuz. Bu görevin gerçek doğası dualitenin insan filtresinde çok yanlış anlaşıldı. Size daha önce bir çok kez söylendiği gibi, “sevgi ve korku aynı titreşimsel mekanda bulunamaz”. Eğer bu kavramın anlamını tam olarak kavrarsanız, dünya planındaki işinizin doğası berrak olur. Karma yaratan yargılama korkunun ürünüdür. Sevgide, yargılama var olamaz ve tüm deneyimler, o deneyimlerden öğrenebilinecek şeyler için kucaklanır.

Her biriniz için, misyonunuz korkularınızın ve yargılamalarınızın üzerine yükselmektir. Size acı ve ıstırap verenleri bağışlamayı ve geçmişten şimdiye ilerlemeyi öğrenmelisiniz. O zaman, bağışlayıcılığın ötesine ilerleyerek, kendinizi – yargılamadan yaşamınızın deneyimleri için tam birlikte – yaratıcı sorumluluk almaya yükselirsiniz. Bunu yaparken, yarattığınız karmayı sadece dönüştürmezsiniz, aynı zamanda insan kollektifindeki benzer karmik modelleri de dönüştürürsünüz. Kendi deneyiminizin karmik dönüşümü, sevgi vasıtası ile, insanlığın kollektif bilincinde yolculuk eder, benzer karmik modellere sahip olan veya onları deneyimleyen tüm o insanlara güç ve cesaret verir. Eğer suistimal, hastalık, spiritüel, ırksal veya cinsiyet ile ilgili baskı, yoksulluk veya savaş deneyimlediyseniz, ve bunların üzerine çıktıysanız, kardeşleriniz de kendi karma modellerini yıkıp bu tür güçlenme deneyimleyecektir.

İnsan kollektif karması Dünya planında yaşayan insanlar tarafından düşüncede, sözcüklerde ve eylemlerde değişim ile dönüştürülmelidir. Yaradılışın yüksek alemlerindeki bizler, bunu sizin için yapamayız. Size yardımcı olduk ve yardımcı olmaya devam edeceğiz, özgür iradenizi ihlal etmeden bunu yapabiliriz. Ancak, sevginin yeni düşünce formlarını direkt olarak kollektifinize demirleme sorumluluğunu almalısınız. Kurtarılmanız için cennetlere yüzünüzü dönerek gücünüzü ve inancınızı kendinizin dışına vermek eski paradigmanın ve onun karmik modellerinin bir parçasıdır. Şimdi kendi yolunu sizin planınıza yönelten Ruh’un yeni armağanları yerine eski inanç sistemlerini uygulamak sadece onların frekanslarını bozmaya ve elinizdeki iş için adeta onları değersizleştirmeye hizmet eder. Kendi kurtarılışınızı veya insanlığın kurtarılışını kendinizin dışında herhangi bir yerde bulamazsınız. Bu kurtarılışı sadece taşıdığınız korku düşüncelerini, sözcüklerini ve eylemlerini sevgi düşüncelerine, sözcüklerine ve eylemlerine değiştirerek bulursunuz.

Dünyanızın deneyimi daha kaotik olurken ve kutuplaşırken, güç sütununuz içinizde yatar, korkunun ne için olduğunu görme ve korkuyu sevgi ile dönüştürme yeteneğinizde yatar. Şimdi ortaya çıkan hileler, aldatmalar ve sahtekarlıklar, insanlığın kendi karmasının ötesine tekamül etmesi için gerekli olan temizliğin bir parçasıdır. Bireylerin ve grupların öfkesinin ve şiddetinin yükselmesi de değişimin tezahürüdür. Korkular ve yargılamalar geçmişte gizlice oynandı. Şimdi binlerce yılın öfkesi ve acısı salıverilmek ve dönüştürülmek için deneyiminize geliyor. Sosyal yapılarınızın liderlerinin düşünce, söz ve eylemlerindeki aşırı ikiyüzlülükler gittikçe artarak belli, açık olacak. Kollektif insanlık şu anda mevcut olan deneyimin potansiyellerinde gerçekten korkmaya başlıyor.

Yine de, uyanmakta olan, insan durumlarının yeni potansiyellerini gören milyonlarca insan var. Onlar tayin edilmiş olan bir kaderin kurbanları olmaları gerekmediğini, kendi deneyimlerinin tam birlikte – yaratıcıları olduklarını keşfediyorlar. Onlar kendilerini ve başkalarını yeni şekillerde onurlandırmayı ve beslemeyi ve yeni şekillerde kendi İlahiliklerini aramayı öğreniyorlar. Onları doktrinler, dogmalar ve eski paradigmanın karmik modelleri ile güçsüzleştirmeye hizmet etmeyen rehberlik ve örnekler olmadan nasıl ilerlerler? İleri iletişim teknolojileriniz vasıtası ile, insanların büyük çoğunluğu kendi uyanışları ile ilgili olan bilgileri arayıp bulabiliyorlar ve yaşamları boyunca onlara anlatılmış ve öğretilmiş olan şeylerin doğruluğunu bilmeyi arzu ediyorlar. Mevcut bilginin çoğu lineer zihin ile filtreleniyor ve bozuluyor ve insanlığın uyanışına hizmet etmiyor. Bir çok insan telepati, kehanet, kanallık ve üçüncü göz yeteneklerine uyanıyor. Kendi adlarına, bu yeteneklerin cazibesi uyanmakta olanları zihnin karışması yoluna götürebilir ve uyanışlarının potansiyelinden korkmaya ve hayal kırıklığına neden olabilir. Ayrıca, insanın çok uyanmasının potansiyellerinden korkan güçler vardır ve uyanış bilgilerini ve araçlarını kendi arzuları için manipüle etmeye teşebbüs ediyorlar.

Şimdi, önünüzde insanlığın uyanışı ile müthiş potansiyellere sahipsiniz, ama bazıları oraya örnekler, düşüncede, sözcüklerde ve eylemde yeni bilginin uygulanmasını koymalıdır, göstermelidir. Sadece bu şekilde, yeni bilgi kollektif insanlık için yeni işleyen paradigmalar olabilir. Siz, bu mesajı okuyan Sevgililerim, tüm insanlığa örnek olarak ışık ve sevgi içinde yaşamak için bu görevi seçenlersiniz. Bunu yaparken, dünyanızın karmik modellerini dönüştürürsünüz ve sizi takip etmesi için insanlığın uyanışı için, karışıklık yerine berraklık içinde, yolu açarsınız. Seçtiğiniz kolay bir görev değildir – bunu zaten biliyorsunuz. Bedenlenmenizde bu görevi alırken, bu görevi tamamlamak için gereken tüm araçlar size verildi. İçinizde bu araçlara sahipsiniz ve Yaradılışın tüm yüksek alemlerinin tam desteğine sahipsiniz.

Deneyiminizin doğası şimdi hızlanıyor ve mevcut karmik modellerin tezahürleri, onları dönüştürebilmeniz için, dünya olaylarınızda hızla ortaya çıkıyor. Bir yıllık süre içinde bir ömür deneyimliyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz. Yaşam değişimleri aniden ortaya çıkabiliyor. İnsan kollektifinde korku enerjilerini kucaklamaya devam etmeniz size hiçbir şekilde hizmet etmez. Gelecek yılların hızlanan enerjilerinde içsel güvenliğiniz ve istikrarınız içinizdeki güç sütununuz olacaktır. Bu güç sütununu kuvvetlendirmek için şimdiye şimdiye kadar çalışmanız size hizmet edecek. Zihninizi ve duygularınızı aşırı yükleyen çok büyük bilgi akışından kendinizi ayırın. Bunun yerine, kendi içsel gerçeğinizin sesini aramak ve bulmak için zaman ayırın. Dünya’ya bağlanın ve onun ritimlerini hissedin – Bu ritimler sizin denge hissinizi restore eder. Yaşamlarınızda tezahür eden deneyimlere daha yüksek bir farkındalıktan bakın ve bunları nasıl korku ve yargılama ile birlikte – yaratmış olabileceğinizi görün. Enerjilerinizi çeken ve duygusal frekanslarınızı düşüren ilişkileri, insanları ve bağımlılıkları bırakmaktan korkmayın. Bundan sonraki yıllarda, bu tür ilişkiler ve bağımlılıklar taşıyacağınız ağır yükler olacaktır.

Anne – Baba Tanrı’nın en değerli armağanı sizin kendi özgür iradeniz ve özgür seçiminizdir. Dünyasal güçler binlerce güçsüzleştirme yılında bunu sizden almaya çalışsalar da, sizden alınamaz. Şimdi bu armağanı hatırlamanızın ve ona sahip çıkmanızın ve onu kullanmanızın zamanıdır. Çoğunuz yetişkinlerinizin öğretileri ile ve kendi deneyiminizin yargılaması ile edindiğiniz eski davranış programlarını ve alışkanlıklarını sürdürüyorsunuz. Kavrayabileceğinizden çok daha fazla şeyler ile ilgili bir seçime sahip olduğunuz çoğunuz için asla gerçekleşmiyor. İster küçük ister büyük olsun, tek bir bilinçli seçim güçlendirme için seçimdir, yaşam değiştirici bir seçimdir. Taşıdığınız davranış programlarının farkında olun ve alışkanlıklarınızı yıkın. Özgür iradeye ve özgür seçime sahip olduğunuzu ve siz seçmedikçe herhangi bir yaşam durumuna bağlı olmadığınızı kendinize sıkça hatırlatın. Seçimlerinizin tam farkında olun ve bu seçimleri korku ile değil, sevgiyle yapın.

Siz, Sevgililerim, her düşünce, söz ve eylem seçiminizle insan tekamülünün bir sonraki seviyesini birlikte – yaratmanın en önündesiniz. Arkanızdan yürüyen kitlelerin uyanışı için örnek olmak için içinizdeki gücün kaynağını bulmalısınız ve tamamen uyanmalısınız. İnsanlığın uzun süredir tekrarlanan karmik modellerini dönüştürmek ve düşünceleriniz, sözleriniz ve eylemlerinizle Dünya planına yeni düşünce formlarını demirlemek ile görevlisiniz. Bundan sonraki yılların hızlanan frekanslarında, sevgi ve korku dünyalarının arasında artık yürüyemeyeceksiniz – birini seçmek zorundasınız, berraklık veya karışıklık. Bu görevi üstlenme cesaretiniz için sizi onurlandırıyoruz ve sizi her zaman ve olası her şekilde destekliyoruz. Dünya planında bireysel ve kollektif deneyiminizi birlikte –yaratmalısınız. Şimdi, gücünüzü kendinizin dışındaki kaynaklarda aramaya devam etmek yerine, içinize gitmenin ve İlahiliğinizi bulmanızın zamanıdır. İçsel güç sütunu olmadan, karışıklığa yakalanırsınız. İçsel güç sütununuzu kuvvetlendirirkeni insanlığın tekamülü için sağlam bir temel olursunuz.

BEN Metatron’um

BEN Daima Sizinleyim

©Reniyah Wolf, Eva Arrestad ve The Love and Empowerment Vakfı, 2007, Lord Metatron Adına, Tüm Hakları Saklıdır. Kaynak bilgisi ve bu not eklenerek ve hiç değişiklik yapılmadan dağıtılabilir.

(Çeviri: Saffet Güler)