Karma’nın Dönüştürülmesi

Yazdır Yazdır 

18 Nisan, 2005

Reniyah Wolf vasıtası ile

Sevgililerim, gezegeninizin bir bölümü baharın ortasında, diğer bölümü sonbaharın ortasında iken sizi bugün sonsuz sevinç içinde selamlıyorum. Dünyanızın işleri türbülanslı (çalkantılı) olmaya devam ederken, türbülanssız değişim olmayacağını hatırlamanızı istiyorum. İnsanlık, değişime sevkedilebilmeden önce arzu edilmeyeni deneyimlemelidir. Dünyanın kollektif bilinçliliği tüm insanların ve gezegen üzerinde yaşayan yaşam formlarının enerjilerinden oluşan bir grup enerjisidir. Dünyanızda deneyimlediğiniz şey kolektif düşünce havuzunuzun bir ürünüdür.

Planınız uzun süredir korkunun düşük titreşimlerinde olduğundan, karmik bir plandır. Dünya planına artan ışık frekansları getirmek için yüksek planlardaki bizler ile birlikte – yaratırken, şimdi “karmasız yaşamak” mümkündür. Bu, kendi kişisel frekanslarını, kendi kişisel karmalarını dönüştürecek kadar yükseltmiş olan bireyler için mümkündür. Karma kollektif bir temelde dönüştürülene kadar, kollektif bir bilinçlilik olarak, insanlar için bu mümkün değildir. Sevgililerim, bu sizin şimdi içinden geçtiğiniz süreçtir, Dünyanın kollektif karmasının dönüştürülmesi. Tam olarak bedenlenmiş bilinçlilik olarak, siz kendi frekanslarınızın yükseltilmesini sürdürürken her biriniz buna yardım ediyorsunuz.

Karma yasası kozmik bir yasadır. Ödüle ve cezalandırmaya dayanan bir yasa değildir, bireysel ve kollektif düşüncenin odağına dayanan bir yasadır. Karma yasası iyi ve kötü yargılaması üzerine var olur. Biri veya bir grup deneyimin temel olduğu kutuplulukları yargılamaya başlar başlamaz, o kişi veya grup kutupluluğun her iki yanını deneyimlemek zorunda olur. Bu kozmik yasa ayrıca bazen “direndiğiniz şeyi, deneyimlemek için kendinize çekersiniz” şeklinde ifade edilir. Karmayı dönüştürmenin tek yolu farklı şekillerde karmayı yaratan deneyim tipine karşılık vermektir; korku ve yargılamanın ötesindeki bir şekilde.

Bu bireysel ve kolektif için gerçeği taşır. İnsan toplumlarınızın dönüştürülmesinin tek yolu, tekrar tekrar yaratılmış olan aynı tekrarlanan deneyimlere farklı bir şekilde insanlık tarafından karşılık verilmesidir. Bireyler olarak, siz kollektifin bir parçasısınız; aşırı derecede önemli bir parça. Siz Dünya planına Işık frekanslarını getirenlersiniz ve kendi içinizde kendi karmanızı dönüştürerek, kollektif bilinçlilikte de büyük değişiklikler gerçekleştiriyorsunuz. Çoğunuz insan bedenlenmenize karmasız geldiniz. Bunu biliyor muydunuz? Yükselişinde insanlığa yardımcı olmak için dualitenin üstündeki yüksek boyutlardan buraya gelmeyi seçtiniz.

Yine de, şimdiki bedenlenmenizde kendiniz için karma yarattınız, çünkü Dünya karmik bir plandır. Buraya geliş zamanlarınızda, kişisel karma yaratmaktan başka türlü yapmak imkansız idi. Kişi, iyi ve kötü standartlarının kollektif bilinçlilikte o kadar derinlere gömüldüğü korkunun planında bedenlenme aldığında, kişisel karma yaratmaktan kaçınamaz. Kollektifin etkisi çok güçlüdür. Ayrıca, kendiniz için karma yaratmanızın bir diğer önemli nedeni vardı. Siz o karmayı dönüştürme amacı için özel olarak onu yarattınız. Böyle yapabilmek için; insanlık kitleleri için mümkün olamayacak bir şekilde karmik deneyimlere karşılık vermek için yüksek bilinçlilik ile donanmış olarak Dünyaya geldiniz.

Eğer beni şimdiye dek izliyorsanız, her bir bireysel bilinçliliğin kolektif bilinçliliğin bir parçası olduğunu hatırlayacaksınız. Her biriniz korku ve yargılamanın üzerine yükselerek bireysel karmanızı dönüştürürken, kollektifin karmasının dönüştürülmesine güçlü bir uyarıcı oluyorsunuz. Karma dönüştürüldüğünde, karmik modeller parçalanırken daima değişim, karışıklık/kargaşa olur. Bu hem sizin kendi yaşamınızda hem de dünyanızın olaylarında gerçektir. Dünyanızın şimdi içinden geçtiği tekamül hızlanmış bir tekamül olduğu için, karmik dönüşüm de hızlanır. Bu nedenle, dünyanızda gerçekleşen birçok çalkantılı olay var ve kollektif karma dönüştürülünceye dek bunlar devam edecekler.

Etrafınızda olanlardan hala çok korkulu olanlarınız ve dünya durumlarının gelişmemesinden çok endişeli olanlarınız var. Nazikçe, size hatırlatıyorum, Sevgililerim, karmik modelleri devam ettiren sizin kendi korkunuz ve yargılamanızdır. İnsanlar çok uzun bir süredir korku ve yargılama içinde yaşadılar. Bu korku ve yargılama, sizin o kadar çok üzüldüğünüz insanların insanlara karşı olma durumlarını yaratan şeydir. Bir başka insanı veya bir insan grubunu yargılamak ve kınamak sadece arzu etmediğiniz şeyin daha fazlasını yaratır.

Hem içsel planınızdan hem de dışarıdan sizinle konuşan engin sayıda ses var. Bu seslerden bazıları insanlığın güçlendirilmesine odaklanmıştır ve diğerleri korku ve dualiteyi sürdürmeye odaklanmıştır. Bu sesleri dinlerken çok kafanız karışacak, her birinin anlatacak farklı bir hikayesi olduğu için. Bunlardan bazıları Dünyanın kollektif karmasının dönüşümünü kapsamayan kendi amaçlarına hizmet etmek için size hikayeler anlatıyorlar. Dünya teknoloji çağına girdikçe, bilginin, hikayelerin kaynakları hemen hemen sonsuz. Bu dev bilgi miktarının ortasında yanıtlarınızı ve kendi gerçeğinizi aramak meyvesiz bir iştir, sonunda sizi geçmişte olduğu gibi bazı karmik döngülerin etrafına getirecek olan bir iştir.

Sevgililerim, bir kez daha kendi içsel varlığınıza odaklanmanızı ve korku ve yargılamanın üzerine yükselerek kişisel karmanızı dönüştürmeyi aramanızı teşvik ediyorum. Kendi gerçeğinizi bulmak için kendi kalplerinizin sessizliğine çekilin ve bu gerçeği size sağlamaları için başkalarını aramayın. Kendinizin dışından benimsediğiniz o gerçek eksiktir ve tatmin edici değildir. Siz, insan bilinçliliğinin bu tekamülünün çok parlak parıldayan Işıklarısınız. Gezegensel karmanızın dönüştürülmesinin önünde olanlarsınız. Dünyanızda gerçekleşen bu değişimler aradığınız ve özlediğiniz büyük değişimin habercileri olduğu için, bu değişimleri kucaklayın. Bunları yadsıyarak ve kınayarak, kendinizi bir kez daha eski modellere bağlıyor olursunuz.

İnsanlık bu karmik dönüşümü deneyimlerken, gezegeninizde ve insanlıkta gerçekleşen olağanüstü İlahi bir Simya var. Yeni insan tekamülünün kökleri kavranıyor (kök salıyor). Bundan sonraki yıllarda yaşamlarınızda ve dünyanızda gerçekleşecek olan değişimler vasıtası ile, Birliğin insan topluluğu doğurulacak. Eğer eski yolların ve sistemlerin değerlendirilmesine ve ve bunlardan vazgeçilmesine neden olan değişim, karışıklık olmazsa, tekamül mümkün olmaz. Bu tüm kozmosta bu şekildedir. Arzunun realizasyonu, arzu edilmeyenin yokluğunda berraklaşmaz.

Sevgililerim, korkunun ötesine ve kendi güçlenmenize ilerleme seçimi asla daha önemli olmadı. Korkunun ötesine ilerleyerek kendi karmanızı dönüştürürsünüz ve ayrıca kollektifin karmasını dönüştürmeye yardım edersiniz. Hepinizi ve her birinizi, kendi gücünüzü başkalarının hikayeleri vasıtası ile aramak yerine, kendi hikayelerinizi yazmaya başlamak veya yazmaya devam etmek için cesaretlendiriyorum. Bunu orada, gelecek grupta, nedende/amaçta, organizasyonda, gündemde bulmazsınız. Bunu televizyonda, internette, gazetelerde, filmlerde bulmazsınız.

Bunu spiritüel çemberlerinizde de bulmazsınız, çünkü sizin kendi gücünüz sadece kendi içinizden çekilebilir. Başkaları ile bağlantılarınızdan yardım ve ilham bulabilirsiniz, ancak korkuyu yenme ve gücünüzü alma seçimini sadece tek başına siz yapabilirsiniz. Eğer hala korku içinde yaşarsanız ve gerçeğinizi kendinizin dışında ararsanız kendi hikayelerinizi yazmaya gerçekten başlamadınız. Kendi hikayenizi içinizdeki gücün yerinden yazmaya başlarsınız. Kendi hikayenizi yazmaya başlamadıkça, diğer hikayelerden hangisinin kendi hikayeniz ile rezonansta olduğunu bilmezsiniz. Diğer hikayeler kafanızı karıştırmaya devam eder ve içinizde korku yaratır.

Sevgililerim, Dünya gezegeni üzerindeki bu zamanlar sizin kendi kişisel yükselişiniz ile ilgilidir ve her birinizin yükselişinden, kollektif de yükselebilecek. Kendinizle ilgili tüm gereksiniminiz olan kendi yükselişinizdir, korkunun ve karmanın frekanslarından kendi çıkışınızdır. Siz bunu yaparken, kollektif de karmanın bu dönüşümünü yansıtır. Bu gezegensel yükseliş işlemi için Sizden – bu mesajı tam şimdi okuyan bireyden daha önemli olan başka bir şey yoktur. Sizin kendi karmik dönüşümünüz bütünün karmik dönüşümü için son derece önemlidir. İstisnalar yoktur. Her biriniz anahtar kişisiniz ve bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Varlığınızın bir çok seviyesinde size bunu hatırlatmak için mesajlar ile geliyorum. Sizin özünüz korku yerine Sevgidir ve siz bilebileceğinizden çok seviliyorsunuz.

BEN Metatron’um,

BEN Daima Sizinleyim.

© Reniyah Wolf, Eva Aarrestad ve Sevgi ve Güçlendirme Vakfı, 2005. Tüm Hakları Saklıdır. Bu telif hakkı uyarısı ekli olarak, ve site linkimizi kapsayarak, kesinlikle değiştirilmediği sürece serbest olarak dağıtılabilir: http://loveandempowerment.com

(Çeviri ; Saffet Güler)