- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

METATRON – ‘999’ Özel

Birçoğunuz Dünyasal takviminizdeki bu ‘999lar’ ayının önemini ve bunun Dünyasal yaşamlarınızın bireysel ve kollektif deneyimlerine nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz. Bazılarınız hala “ne zaman her şey daha iyi olacak” sorusunu soruyorsunuz, yaşamlarınızda ve dünyada kaos deneyimlediğiniz görülüyor.

Onun bu anda tam olarak farkına varamıyor olsanız bile, büyük sona erişler ve yeni başlangıçlar döngüsünde olduğunuz bir zamandasınız. Bu ayın “999ları” bir açılışı, deneysel realiteler arasındaki bir portalı işaret eder, içinden geçeceğiniz ve arkanızdan kapatacağınız bir kapıyı temsil eder, eğer böyle olmasını seçerseniz.

Dünya planının kendisinin boyutları içinde Yeni Dünya evinin temelinin inşaatını tamamladınız.

Bireyler olarak, karma modellerini tekrarlamaya devam etmek yerine, lütuf halinde yaşamayı seçmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Yaşamda korku yerine sevgiye dayanan seçimler yapmanız daha kolay olacaktır.

İnsanlık tarihinde daha önce olduğundan çok daha hızlı şekilde kişisel frekanslarınızı hızlandırma seçimine sahipsiniz. Hücresel yapınız ve eterik enerji alanlarınız şimdi bedenlenmiş tekamülün tamamen yeni bir seviyesine yeniden ayarlanabilir.

Kollektif temelde, dünyanızın eski yapıları ve paradigmaları parçalanırken lütuf armağanının, bir süreliğine “kaos armağanı” olarak görünebileceğini söyleyeceğim. Yüksek alemlerde sizinle birlikte – yaratanlar olarak bizler, kollektif tekamülünüzün bundan sonraki döngüsünün kendisini nasıl tamamlayacağını bilmiyoruz.

İster farkında olun, ister olmayın, her biriniz bireysel olarak yaşam deneyiminizin yeni bir döngüsüne giriyorsunuz. Bazılarınız için bu kişisel değişim “kaos” gibi hissedilebilir. Bu “kaos”un, eski olan çökerken Dünya deneyiminizde yeni, yüksek bir düzen ile sonuçlanacağını hatırlamalısınız.

“Lineer zaman” gerçekte dualite frekanslarına inişten sonra insan zihninin yaratımı idi. Ayrılık illüzyonunda, insanlar artık kozmosun nabız atışını ve ritimlerini hissedemez oldular ve böylece yaşamlarının deneyimlerini ölçecek saatler ve takvimler yarattılar.

Ancak, içinde yaşadığınız evren birbirleri ile ritim içinde nabız gibi atan engin bir eşmerkezli döngüler sistemi olarak gösterilebilir. Bilinçliliğinizin daha yüksek seviyelerinde “Siz”, aynen kalbinizin bedeninizde dolaşan kanın ritmini ve nabız atışını düzenlemesi gibi, evreninizin ritimlerini ve nabız atışlarını yaratır ve devam ettirirsiniz.

Dünyada bedenlenmiş insanlar olarak yaşayan “Siz” Dünyanızın, güneş sisteminizin, galaksinizin ve evreninizin ritimleri ve nabız atışlarına uyumlanma içsel yeteneğine sahipsiniz. Dualiteye iniş ve insan zihninin lineer zamanı yaratması ile bu yetenek kapatıldı.

Elbette ki, evrenin ritimleri ve nabız atışları asla durmadı. İnsanlık tarihinizde, lineer zaman yerine kozmosun ritimleri ile nasıl çalışılacağını bilenler vardı. Şimdi bu potansiyellere uyanan birçok insan var.

Evreninizde şu anda gerçekleşen şey, evrenin içerdiği birçok eşmerkezli döngülerin aynı yerde kesiştiği bir zamanda olmasıdır. Örneğin, evren bir senfoni olsaydı, kozmik zamanınızdaki bu özel nabız atışı son hareketin en son kreşendo (doruk noktası) olurdu.

2007 Eylül ayınızda “şimdi” gerçekleşen bu özel kozmik nabız atışı için 1987 yılınızdan bu yana hazırlanmaktaydınız. Evreninizin her bir eşmerkezli döngüsü bir realiteyi temsil eder, şu anda deneyimlediğiniz realite gibi deneysel bir yapıyı temsil eder, bu realiteler farklı frekans bantlarında var olurlar.

İnsanlığın daha yüksek tekamülünün hizmetkarları olarak kollektif olarak başardığınız bilinçlilik değişimi şimdi sonuçlanıyor, zirveye ulaşıyor. Ayrıca birçok diğer realiteler ve zaman hatları ile kesişiyor. Sonuç, deneyimin yeni Kalıplarının tamamlanması olacaktır, yeni kalıplar evreninizin tümünde deneyimin frekansını değiştirecektir.

İnsanlar olarak Siz, ve Yaradılışın yüksek alemlerindeki bizler, potansiyeller aleminde daha önce hiç deneyimlenmemiş olan eşsiz bir senaryoyu birlikte yarattık ve birlikte yönettik. Bu senaryonun kendisini nasıl tamamlayacağını, size tam olarak söyleyemeyiz. Zemin çalışması tamamlansa da, hala onu sizinle birlikte yaratıyoruz.

İnsanlığın hızlandırılmış tekamülü için zemin çalışması şimdi tamamlandı. Dünya planındaki insanlar olarak şimdi sizin için kalan şey, yeni yapıyı tamamlamak için bu zeminin üzerine inşa yapmaktır. Hepinizin bildiği gibi, bir evin olduğu yerin üzerine yeni bir ev inşa edemezsiniz. Önce mevcut olan ev yıkılmalıdır. Aslında, bundan sonraki aylarda ve yıllarda gerçekleşecek olan şey budur – eski yapılar kısa zaman süreleri içinde yıkılacak. Yeni yapılara yol açmak için eski dualistik sistemlerin değerleri ve paradigmaları çökmek ve uzaklaştırılmak zorunda. Hepiniz bu değişimden etkileneceksiniz.

Bilgelik ve sevgide büyümeniz için ve sahip olacağınız deneyimlerin tamlığını takdir etmek için, eski yapılara ait olan korku ve yargılamalara yapışıp kalmamanız çok önemlidir. Gelecek olan günlerde, aylarda ve yıllarda sevgi düşünceleriniz, sözleriniz ve eylemleriniz Kalıplar üzerinde çok önemli damgalar bırakacaktır.

Deneyimin bu yeni portalına girerken, eğer böyle yapmaya istekli olursanız ve onu seçerseniz artık size hizmet etmeyen şeyleri salıvermenin çok daha kolay olacağını göreceksiniz. Kişisel yolunuzun ve sürecinizin zor kısmı şimdi sona erebilir, eğer bunu seçerseniz. Ancak, yeni frekanslara ve onların tezahürlerine hizalanmak için kendi içinizdeki eski yapıları parçalamayı tamamlamalısınız.

“999” takviminizdeki bir gün değildir, tüm insanlık için büyük bir kozmik portal açılışıdır. Bugün tüm insanlar için varoluşun daha yüksek frekansına açılan kapıdan geçmek mümkündür.

Tüm insanların bu kapıdan geçmesinin “mümkün” olduğunu söylediğimize dikkat edin. Bu zamanda her insanın bu kapıdan geçeceğini söylemedik. Geçiş kapısının birlikte yaratımı tamamlandı ve Dünya üzerinde bedenlenen her bir insan, kapıdan ne zaman geçeceğini veya geçip geçmeyeceğini seçecek.

Yüksek Işığın hizmetkarları olarak Dünyadaki işiniz henüz tamamlanmadı. Tersine, devam eden çalışmanız birçok insana varoluşun yüksek yoluna açılan kapıdan geçme seçimini yapmaları için yardımcı olmada çok önemlidir.

Önünüzdeki günler çok heyecanlı olacak. Çalışmanızın öncesinden çok daha fazla gerçekleşmesini göreceksiniz, eğer görmeyi seçerseniz. Ayrıca bu zamanlarda yüksek alemlerin yardımı alacaksınız. Sizler insanlığın karanlığını tam olarak aydınlatan İlahi Yeniden bağlantı, Işık ipliklerisiniz.

Ben Metatron’um. Ben daima sizinleyim.

(Reniyah Wolf kanalı ile)

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)