“Altın Yıldız” ve İnsan Melek Çakra Sisteminin Yeniden Ayarlanması

Yazdır Yazdır 

Başmelek Mikail

Celia Fenn kanalıyla

27 Aralık 2008

“Sevgililer, Işığın gezegeninizin kristalin ızgaralarında dalgalandığı ve Kolektif olarak kuantum geçiş yaptığınız bu zamanda, kendi Çakra sisteminiz Yüksek Bilinç için ve daha fazla Işık taşımak için yeniden ayarlanıyor. Hazır olanlarınız tam şimdi en yoğun aşamasında bu “Işık Beden Yükseltmesi” işlemini deneyimliyor.

Işık Bedeni yükseltme süreci birçok adımı kapsıyor. Öncelikle, Kalp Çakrası kademeli olarak dönüş hızını artırmalıdır. Kalp Çakrası İnsan Melek Varlığında ruh/beden arayüzeyinin (koordinasyonunun) “koltuğudur”. Bu nedenle tüm sistemin uyum dışına çıkmaması için Işıkbeden hızındaki herhangi bir artış kalp çakrasında başlamalıdır. Sevgililer, Çakra sisteminin Dönen Kristalin Geometrik Vorteksler sistemi olduğunu hatırlamalısınız. Kişinin bilinç seviyesi, Işıkbeden ve Çakra sistemi vasıtasıyla iletilebilen Işığın yoğunluğu ve dönüş hızıyla belirlenir. Sevgililer, İnsan Melek Varlığında, Fiziksel Bedenin Işık Bedenin uzantısı olduğunu ve Işığın fiziksel ifadesi olduğunu, ama hala Işık olduğunu hatırlamalısınız. Böylece, dönüş hızının hızlanması ve Işığın artan şiddeti İnsan Melek formunun fiziksel/ışık ifadesinde de hissedilebilir.

Şimdi, sistemde büyük bir değişime başladığımız zaman, tüm sistemin şoka girmemesi için “ruh/beden” arayüzeyinde hızı yavaşça artırmak için Kalp Çakrası ile başlarız. Bu işlem bu Yılın Ağustos ve Ekim ayları arasında başladı ve kalp çakralarınız Koşulsuz Sevgiye genişlerken ve çakranın hızı İnsan Meleğin Işıkbeden/beden kompleksinin genişlemesini ve hızlanmasını sağlamak üzere artarken, birçoğunuz kalp çarpıntıları deneyimlemiş olabilirsiniz.

Sonra, Aralık ayının başlangıcında, Boğaz Çakrası hızı, Koşulsuz Sevginin yakın zamanlarda genişlemiş enerjisinin daha berrak ifadesini sağlamak için kademeli olarak artırıldı. Şimdi, Gündönümünden sonraki bu periyotta, Epifiz ve Hipofiz bezlerinin dönüş hızları artırılıyor, böylece Işıkbeden ve onun geometrik vorteksleri vasıtasıyla Çakra sistemine daha fazla ışık gelmesi sağlanıyor.

Önecelikle, Epifiz bezinin Kristali çok daha yüksek hızda dönüyor. Bedene daha fazla ışık akarken ve bu ışık sinir sistemiyle iletilirken, bu, bedende elektriksel semptomlara neden olabilir. Bu ayrıca, bazı insanlarda uykusuzluğa ve artan endişeye neden olabilir. Ayrıca, beden bu artışa alışırken yorgunluk ve tükenme yaratma etkisine neden olabilir ya da yüksek bilinç vasıtasıyla beden daha fazla Huzur deneyimlerken uyuşukluk ve uyuma arzusuna neden olabilir. Çünkü, Epifiz bezinde daha fazla Işık tutulurken, tüm Çakra sistemi hızlanır ve bu Işıkla dolup taşar.

Ancak, sizler bu kuantum sıçramasını yaparken sizin için büyük Algı değişimleri getiren Hipofiz bezinin hızlanmasıdır. Hipofiz bezi Alın Çakrası için iletkendir ve Görme, İşitme ve Algınızın yüksek ve düşük yetenekleridir. Dönüş hızı artarken, ışık yoğunlaşırken, frekansların ve algının insan için “normal” olan aralığının ötesindeki şeyleri görmeye, işitmeye ve algılamaya başlayacaksınız. Gerçeğin gözleriyle görmeye, gerçeğin kulaklarıyla işitmeye ve Işık ve Gerçeğin ne olduğunu algılamaya başlayacaksınız. Ruhsal alemlerde olan bizleri, daha önce olmadığı gibi algılamaya başlayacaksınız. Sizin bir parçanız olduğumuzu ve her zaman bizimle yürüdüğünüzü, asla ayrılmadığımızı görmeye başlayacaksınız. Sizin bir parçanız olan ışığın sürekliliğinin “birliğini” algıladığınızda, neşeyle gülmeye başlayacaksınız. Şimdi sizler, bizim “meleksi” dediğimiz o yere tam olarak hızlanıyorsunuz, burada meleksi ışığı algılayabilecek, ama hala Dünya’da “insan” formunda yürüyor olacaksınız.

Böylece, Sevgililer, sizler bu değişimlerden geçerken, Huzur’da olun. Olabileceğinizin “daha fazlası” oluyorsunuz. Işıldayan Altın bir Yıldız Oluyorsunuz, çünkü Epifiz Beziniz ve Çakra Sisteminiz Cennetlerdeki Altın bir Yıldız gibi, Altın bir Işık Vorteksi gibi dönüyor, bilincinizi Bir’in Armonik Alanına hızlandırıyor. Bu, sizin için Bahşedilmiş bir Zamandır!

©2006-8 Celia Fenn and Starchild Global

http://www.starchildglobal.com

(Çeviri: Saffet)