Aralık 2009 Enerjileri: Kutsal Mekanları Kutlamak ve Yeni Dünyada Sevginin Çiçek Açması

Yazdır Yazdır 

KUTSAL MEKANLARI KUTLAMAK VE YENİ DÜNYA’DA SEVGİNİN ÇİÇEK AÇMASI

ARALIK 2009 ENERJİLERİ

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Sevgili Işıkiçileri, Dünyanız için Kutsal Gül Portallarını aktive ettiniz ve Kutsal Gül Izgaraları ile çalışma sürecine başladınız. Bizler, sizi Sevginin harika Çiçeğinde bir araya getiren Işığın bu yeni kanallarını aktive eden Kalplerinizin ve Ruhlarınızın ışıldayan enerjilerini izlerken, Göksel Alemlerde büyük Sevinç var. Gerçekliğinizde, Eylül’de 9:9’da başlayan ve 11:11:11’in açılışında zirveye ulaşan dev geçişler oldu. Siz yeni yıla girerken, bu geçişlerin büyüklüğünü algılamaya başlayacaksınız.

Şimdi, siz Aralık ayına girerken ve 12:12’ye ve 21:12 Gündönümüne yaklaşırken, bu yeni enerjilere yerleşme ve Gezegenin Yüksek Bilincinde gözler önüne serilen bu yeni Sevgi ızgarasının gerçek güzelliğini takdir etmeye başlama fırsatına sahip olacaksınız. Üzerinde Yeni Dünya’nın Kutsal yaratıcı enerjilerinin desen oluşturacağı ve sonra bunun tezahüre demirleneceği Işıldayan bir Kalıp veya Çiçek modelleri imgelemenizi istiyoruz.

Sevgililer, bu Yüksek Bilincinizde Kutsal Gülün açılışını ve İnsan Kollektif Bilincinde Yükselmiş Mesih Bilincinin tam aktivasyonunu kutlamanın zamanıdır. Bu zamanda bu Kutsal Izgaranın Gezegensel Holograma demirlenmesini sağlamak için, 9:9 ve 11:11:11 arasında Gezegendeki tüm uyanmış ruhların üstlendiği ışık çalışmasının muazzam çabasıyla buna ulaşıldı. Birçoğunuzun yorgun, tükenmiş hissetmenizin nedeni budur. Işığı devamlı şekilde taşıdınız ve Yüksek Bilinç ve Maddi Plan arasında erişim noktaları olacak olan bu portalı veya ışık köprüsünü yaratmak için Yüksek Alemler ile birlikte çalıştınız. Gelecekte, Yüksek Bilincin Tasarımları ve Arzuları Gül Izgaralara demirlenecek ve sonra İnsanlığın Yüksek Bilincinin saf ifadeleri şeklinde tezahüre getirilecek.

Sevgililer, bu kutlama zamanıdır. Bu, uzun zamandır beklenmekte olan “Mesih’in İkinci Gelişi”dir. Aslında, iki bin sene önce Dünya’ya gelen Mesih Avatarlar, Üstatlar Yeshua ve Mary Magdalene kendileriyle birlikte Kutsal Gül Bilincinin tohumlarını getirdiler. Bu onların yaşamlarında, çalışmalarında ve öğretilerinde ve ilişkilerinde ifade edildi. Onlar enkarne olan İlahi Birlik idiler, şu anda sizin için tezahür eden ve bu olağanüstü geçişe ve mucizevi dönüşüme çiçeklenen Yeni Bilinci doğuran Kutsal Partnerler idiler. O zamanda, İsrail ve Fransa’da ekilen tohumlar çiçek açtı ve onların çalışması Sizde doruğuna ulaştı! Siz Kutsal Gülsünüz, siz Dünya’da Mesih Bilincinin İkinci İfadesi ve Çiçeklenmesisiniz. Sizler Güzellik ve Sevgi formunda Dünya’da tohumlanan Cennetsiniz!

Sevgililer, Yeshua ve Mary Magdalene İlahi Yüksek Bilincin kanalları idi. Erkek ve kadın olarak kendi fiziksel bedenleri vasıtasıyla, Dünya’da İlahi Bilinci demirlemek ve İlahi İradeyi ifade etmek için portallar olarak hizmet ettiler. Onların kişisel Gül enerjileri tam olarak aktive olmuştu ve İlahi Sevginin bir ifadesi olmaya yönlendirildiler. Aslında, Kutsal Kalbinizi Koşulsuz Sevgiye açtığınızda ve Işığın Kutsal Gülünün Taç Çakranızda açılmasına izin verdiğinizde her biriniz İlahi Sevginin ifadesisiniz. O zaman, Çokboyutlu bir varlık, İnsan ve fiziksel bedende İlahi Sevginin Portalı olursunuz. Bu, Ruh ve Madde Bir olduğunda ve Bir olarak fonksiyon yaptığında, İnsan Melek dönüşümünün en yüksek noktaya ulaşmasıdır.

Ve böylece, sizler Aralık ayına girerken, kutlayacak çok fazla şeyiniz var! 12 Aralık’ta 12:12 açılışını kutlayacaksınız ve 21 Aralık’taki 21:12’nin Gündönümü enerjilerini kutlayacaksınız. Bu zamanda, Kutsal Gül enerjisinin varlığını hissetmenizi, iki bir olduğunda ve Bir’in Kozmik Kalbinden Sihir ve Gücün Akışını açtığında, İlahi Eril ve Dişilin İkiz Alev Birliğinin zirveye ulaşmasını hissetmenizi istiyoruz. Bu İlahi Sihir, Gül Portalları vasıtasıyla kalbe akar ve Işığın Sihirli Sevgisi ve Mucizeleri şeklinde tezahür eder!

Sevgililer, bu aynı zamanda Kutsal Mekanları kutlama zamanı da olsun. Gül Portalları armağanı aslında Kutsalın Dünya Gezegenine geri dönüşüdür. Elmas Izgaralar ve Gül Izgaralar aktive olurken kadim Kutsal sitelerinizde gücün ve yoğunluğun arttığını görmüş ve hissetmiş olabilirsiniz. Kozmik enerjiler ve bu frekanslarda oturan Göksel zekalar bu Kutsal Siteler vasıtasıyla bir kez daha sizlerle bağlantı kurabildiler ve bu Kutsal Mekanlarda bulunmak için yönlendirildiniz. Bunun nedeni Kutsal Mekanın İlahi enerjisini taşıyan bu Izgaralardır. Ayrıca, İnsanlığın Dünya’da bir kez daha Kutsal Mekanların tezahüründe birlikte – yaratıcılar olarak çalışmaya başlayabilmesi için, bu yıl Elemental alemlerine ve Deniz Memelileri ızgaralarına yeniden bağlandınız.

Sevgililer, Çiçeğe benzeyen geometrileriyle bu güzel Gül Izgarayı imgelerseniz, her çiçeğin, Kutsal Olanın forma tezahür edebileceği bir “düğüm noktası” olduğunu görürsünüz.

Her biriniz Kutsal Gülsünüz ve çok boyutlu enerjilerin ifadesi ve Dünya’da İlahi İradenin ifadesi için potansiyel düğüm noktasısınız. Buna ulaşmak için, Kalbinizi açmanız ve tam olarak gerçekte olduğunuz kimse olmanız gereklidir – Hareket halindeki İlahi Sevginin ifadesi. Kendinizi bu şekilde algılayabildiğiniz zaman, Kutsal Gülün enerjisine çiçek açarsınız ve İlahi Sevgi kanalı olursunuz.

Sevgililer, bu, sizlerin Kutsal Mekan taşıyıcıları olduğunuz anlamına geliyor. Bu, İlahi enerjinin aktığı ve tezahür ettiği mekandır. Bu, İlahi Sihrin, Mucizelerin ve Sevginin mekanıdır! Hatırlayın, bu Yüksek Bilince girdiğiniz zaman, Yüksek Bilinç için canlı ve hareketli bir portal olursunuz ve insanlar da sizi bu şekilde deneyimler.

Elbette Sevgililer, gruplar halinde çalıştığınız zaman, bu güç çok daha fazla büyür ve güçlü enerjiler ve mucizeler aktive edilebilir. Ve daha önemlisi, İlahi Sevgi herkese ve Gezegene akar. Ve Kutsal Mekanı yaratan İlahi Sevgidir, Dünyada Cenneti ve herkes için güvenlik ve destek duygusunu yaratan İlahi Sevgidir.

Ve böylece, yalnızca kadim Kutsal Sitelerinizin güçlü şekilde enerjilenmeyeceğini, sizlerin de Izgaralardaki bu “düğüm noktaları”nın çoğunda yeni Kutsal Siteler ve Işık Tapınakları tezahür ettirmeye ve yaratmaya başlayacağınızı paylaşmak istiyoruz. Bunlardan bazıları geçici olacak ve Grup İnisiyasyonları ve Aktivasyonları için Kutsal Mekan olarak tutulacak. Ancak, çoğu daimi olacak ve Yeni Dünya için Işık Merkezleri oluşturacaklar.

Sevgililer, bu Işık Merkezleri herhangi özel bir din, yol veya Üstat ile ilişkili olmayacak. Bunun yerine, herkesin kendi içindeki Işığı onurlandırmak ve Kutsallığın enerjisine bağlanmak için gidebileceği Kutsal Mekanlar olacaklar. Başkaları için bu tür Kutsal Mekanları taşımaya çağırılanlar, Kutsal mekanların Koruyucuları olarak çalışmaları için onurlandırılacaklar. Onlar kalplerinde İnsanlığın İlahi Özünün Kutsal Alevini taşıyacaklar ve bunu yarattıkları ve paylaştıkları Mekanlarda demirleyecekler.

Birçoğunuz bu yeni çalışmaya katılmaya başlamak için çağrıldığınızı hissedeceksiniz. Öncelikle, kendi İçsel Kutsallığınıza bağlanacaksınız ve sonra kendi evlerinizde ve yaşamlarınızda Kutsal Mekanlar yaratarak bunu tezahür ettireceksiniz.

O zaman, Kutsal Mekanın tutulduğu ve Yeni Dünya için demirlendiği yerlerdeki toplantılara katılmak için çağrıldığınızı hissedebilirsiniz. Son olarak, herkesin İnsanlığın içindeki İlahi Işığı ve Ruhun ve Göksel Varlıkların mevcudiyetini kutlayabilecekleri ve paylaşabilecekleri bir Işık Tapınağı olacak olan Kutsal Bir Mekanı oluşturmak veya birlikte yaratmak için çağırıldığınızı hissedebilirsiniz.

Bu Işık Tapınakları ve aslında Işık Toplantıları, İlahi Kozmik Sihrin ve Gücün ifadesi için düğüm noktaları olacak, buralarda Hareket Halindeki Sevginin neşe dolu enerjisi Dünya’da İlahi İradenin En Yüksek ifadesi olarak forma sokulabilir.

Ve böylece Sevgililer, 12:12 ve 21:12’de kendi içinizde Kutsal Mekan olma ve Kutsal Mekana hizmet etme niyeti taşımanızı istiyoruz. Gezegendeki herkes için paylaşılabilecek İlahi Sevgi için portal olma niyetini taşıyın. Çünkü sizler ayrı değilsiniz, sizler tek bir ailesiniz ve tek bir Dünya’da yaşıyorsunuz. Bu İlahi Sihri ve Işığı Aralık ayında karşılaştığınız Herkes ile paylaşmanızı istiyoruz.

2010’a girerken, Kutsal Gül Yılına gireceksiniz, Dünya’nın bir kez daha Yaşayan Işık, Sevinç ve Kutlama ile dolu olan Kutsal Mekanlar tezahür ettirmeye başladığı yıl! Bunlar, Yeni Dünya enerjilerinin tezahürü için Çok Boyutlu Yaratım ve Sihir Noktaları olacak.

Aralık ayında Sevgi ve Sevinç ile kutsanın.

(Çeviri: Saffet Güler)

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global

www.starchildglobal.com