Dünya Gezegeninde Küresel Barış ve Bir’in Yasasının Uyumu

Yazdır Yazdır 

Celia Fenn

Güçlü yeni enerjileriyle 2009 yılına girerken, birçok zorlukla karşılaşıyoruz. Eski “rüya” parçalanıyor ve Barışın ve Uyumun yeni rüyasının henüz tezahür etmediği görülüyor! Birçok insan endişe ve stres hissediyor, çoğu zaman çok derin seviyelerde tam olarak anlamıyorlar. Böylece, Gezegenimiz için harika ve mucizevi değişimlerin eşiğinde dururken, ayrıca günlük temelde çok stresli enerjilerle uğraşıyoruz. Başmelek Mikail enerjisi ile çalışırken, “Starchild” okuyucularına bu bilgiyi bu zamanda ayırtedişleri için aktarmam istendi. Mikail’in Ocak 2009 mesajında vurguladığı gibi, şimdi hepimizin Üstat enerjimizi kucaklamanın ve sadece kalplerimizde doğru hissettiren şeyleri kabul etmenin zamanı ve bu bilgiyi bu ayırtediş ile okumanızı umuyorum.

“Başlangıçta”… “Rüya Makinesi” ve “Giza Eklemesi (Araya sokma)”

Şimdiye dek, hepimiz bildiğimiz şekliyle “realite”nin bir “hologram” olduğunu biliyoruz. Yani, ışık ve ses enerjilerinin ve kalıplarının bir yapısı. Bilincimiz bu yapımım veya “rüya”nın içinde etkileşir ve realitenin parçası oluruz. Bizler “zamanda” “daha genç” iken, bunu biliyorduk ve Aden Bahçesi’nde “oynayabilmemiz” için yüksek boyutlu seviyelerden “rüyayı” yansıtan “yüksek benliklerimize” kuvvetli bir şekilde bağlıydık. Ve böylece, Gezegen rüyanın oynandığı gibi, farklı türde uygarlıklar ve fiziksel/eterik bedenler vasıtasıyla tekamül etti. Ancak, bu “Bir’in Yasası”na dayanan iyi bir rüya idi; Herkesin Ruh’ta Bir olduğu ve ayrılığın Rüya’nın bir illüzyonu olduğu Kutsal Yüksek Gerçeğe dayanan iyi bir rüya.

Atlantis uygarlığının çöküşünden sonra, insanlar Bir’in Yasasından uzaklaşmaya ve açgözlülük, kontrol ve dualiteye girmeye başlarken, o çökmüş uygarlıktan geriye kalanlar Mısır’da Giza’daki Tapınak Yapılarını kurdular. Onlar hala güçlü ve bilgeydiler ve bu yeri, “Rüya Makinesi”ne sahip olmak için geometrik olarak iyi bir yer olduğu için seçtiler. Giza’daki Piramit kompeksinin işlevi buydu. Burası, Dünya üzerindeki realitenin Holografik Rüyasının merkezlenebildiği ve realitenin dokusu olması için “uzun zaman devam ettirildiği” bir Yıldızkapısı veya Portal idi. Bu, Kutsal Hikayelerin veya üzerine yaradılışın topraklandığı Arketiplerin “koruyucuları” olan “rahipler” sınıfını yaratarak yapıldı. Bir’in Yasasının Realitesinde, bu hikayeler Kaynağın Eril ve Dişil veçhelerinin Bütünleyici enerjileri ve güçleri vasıtasıyla Dünya’nın Yaratılışını anlattı.

O zamanlar Giza Kompleksi, bugün olduğundan çok farklıydı. O zamanlar, “Cennet’in Aynası” idi, içinden Kozmik enerjinin aktığı Yıldızkapısı veya Portal olan “Aslan Kapısı” idi. Bu Kapı vasıtasıyla Kozmik enerji akardı ve bu enerji rüyaları realiteye dönüştürüp devam ettiren Giza “Rüya Makinesi” veya Holografik Projektörde kullanılırdı. O günlerde, Piramitler beyaz mermer ile kaplıydı ve üzerinde saf altından bir kapak taşı vardı. Bu kapak taşı Kozmik enerjilerin en yüksek frekanslarını Piramidin iç odasında rüya ile enerjiyi realiteye dönüştüren rahiplere veya Firavunlara aktarırdı. Piramitler asla defin odaları olmadı, Yüksek İnisiyelerin Arketipik enerjiler ile birlikte – yaratmak için Rüya Dünyasına girdikleri kutsal odalardı.

Ama, daha önceden Bir’in Yasası parçalanmıştı, çünkü insanlar kendi güçlerini, insanlar adına Yüksek Enerjiler ile konuşmayı üstlenen Rahipler ve Rahibeler sınıfına vermeye alışmışlardı. Bu uygulamanın tohumları Lemurya ve Atlantis’te başladı ve bu sayede çok fazla iyi şeye ulaşılırken, bu ayrıca insanların Kaynak ile kendi bağlantılarına son vermeye ve Tapınaklardaki rahipler ve rahibeler olarak kendi resmi kapasitelerinde anlattıkları hikayeler vasıtasıyla bu bağlantıyı başkalarının yaratmalarına izin vermeye alıştıkları anlamına geldi. Ve bir süre sonra, bu uygulama rahip sınıfında güç, açgözlülük ve bozulmalara dönüştü, Bir’in Yasası kayboldu ve tüm “rüya” yüksek frekanslardan, Dualite, Şiddet ve Köleleştirmenin düşük frekanslarına düştü. Ve böylece Giza’daki “Rüya Makinesi” Bir’in Yasası yerine Dualite’nin Yasası için “aktarıcı” oldu. Ve yüzyıllar boyunca, Dualite Yasası Dünya’daki baskın yasa oldu ve Bir’in Yasası kayboldu.

Bu, holograma “Bir’in Yasasının “gerçeği” olmayan bir “hikaye”nin sokularak “rüyanın” manipülasyonu ile gerçekleşti. Bu, gerçek görünecek kadar yakındı, ama gerçeği çarpıttı. Ve bu İsis ve Osiris ve Savaşçı Çocuk Heru veya Horus’un doğumunun Hikayesi idi. İsis ve Osiris İlahi Eril ve İlahi Dişil enerjilerin temsilleri iken, onlarla ilgili “sokulan” hikaye Mısırlıların bilincine girdi ve Dualite fikrini getiren büyük gücün “inanç sistemi”nin temeli oldu. Bu hikayede Osiris “kötü” kardeşi “Set” tarafından öldürülür ve bedeni parçalanır ve dağıtılır. Eşi İsis parçaları toplamak zorundadır ve “sihrini” kullanarak bedeni yeniden bir araya getirir ve mucizevi şekilde savaşçı çocuk Horus’a gebe kalır. Horus büyüyüp olgunlaştığı zaman, Işığın savaşçısı kötü amcasını arar ve şiddetli bir savaştan sonra onu öldürür ve böylece, sözüm ona Işık restore edilir. Maalesef, bu “sokulan” şeyin yaptığı dualite fikrini, birbirleriyle savaşan iyi ve kötünün güçlerini takdim etmekti. Hikayenin merkezi, amacı Işığı “savunmak” için savaşmak ve öldürmek olan Erkek Savaşçı enerjidir ve Dişil enerji “anne” rolüne indirgenmiştir. Ve böylece… bu enerjiler hala oynanmaktadır, en güçlü olarak Giza “Rüya Makinesi”nin etrafındaki bölgelerde oynanmaktadır.

Giza kompleksinin hala bu “rüya”yı aktarıp aktarmadığı sorulabilir. Başmelek Mikail’e göre, kompleksin gücünü yeniden aktive etme çabalarına rağmen, o enerjiyi aktarmıyor. Enerji uzun süre önce ayrıldı. Ama, “bu hologramik sokuş” Gezegende Dualite Yasası’nın arketipik destekleri olmaya devam ettiği düşük frekanslarda “rüya”ya girdi ve en güçlü olduğu yer, doğduğu yer olan Mısır/Filistin bölgesidir. O bölgeden ortaya çıkan üç baskın din Musevilik, Hristiyanlık ve İslam, kadim Mısır ve Sümer rahiplerinin hikayeleri ve “rüyaları”ndaki aynı “kökleri” paylaşır. Aralık 2008’in son günlerinde, Dünya’daki büyük değişimlere hazırlanmada Bir’in Uyumunun Yüksek Boyutlarına geri dönüşün sonraki seviyesini aktive etmek için, Mesih Işığının veya Bir’in Yasası enerjisinin güçlü bir dalgası Yeni Dünya ızgaralarına aktı. Ancak, ayrıca gerçekleşen şey, enerji dalgasının Dualitenin hızla çözünen eski rüyasının kalıntılarına ilerlemesiydi ve enerji dalgası bir başka savaşı yaratmak, “ışığı” savunan “erkek savaşçıların” bir başka patlak vermesi için gerekli olan şeydi. Ve ilginç şekilde, şiddet vasıtasıyla dualite ve kontrol yaratmak için orijinal eklemenin “rüyaya” eklendiği yer tam orasıdır.

Giza Eklemesi ve Mesih’in Hikayesi

Dünya Gezegeni üzerinde insanlık tekamül etmeye devam ederken “eklemenin” gücü, gücü ve başkaları kontrol etmeyi isteyenleri tahrik etmeye devam ediyor; hatta Işığı ve Gerçeği taşımak ve Gezegene Varlığın yeni kalıplarını getirmek için enkarne olanların bozulmanın enerjisiyle etkilendiği noktaya kadar. “Kutsal Kase Kodları” İsa ve Mary Magdalene olarak da bilinen Yeshua ve Mariam tarafından Dünya’ya getirildiği zaman gerçekleşen şey budur. Ve evet, bozulmanın orijinal olarak gerçekleştiği yere Rüya için “yön düzeltme” gönderildi.

Kutsal Kase çiftinin, İkiz Alev ruhlarının işi, Koşulsuz Sevgi, Barış ve Bolluk vasıtasıyla Bir’in Yasasının “hikayesini” yeniden getirmekti. Kase’nin mesajı Kendini – güçlendirmedir, içimizdeki Işığın gücüdür ve evet… kendi Rüyanızı görme ve Dualitenin çarpıtılmış gücü vasıtasıyla sizden gücünüzü talep edenlere gücünüzü vermeme. Kase Sizsiniz, siz İlahi Kaynağın enerjisini taşıyan tanrı’nın gövdesisiniz. Aktif ve bilinçli Birlikte – yaratım ile hologramın parçası olma yeteneği vasıtasıyla İlahi Bilinci Realiteye getirebilenlersiniz.

“İkiz Alev” enerjisinin veya hikayesinin fonksiyonu “iki” karşıtın olduğu dualitenin enerjilerini iyileştirmek ve bunların aynı Tek enerjinin bütünleyici veçheleri olmalarını sağlamaktır. Bu enerjiyi hem benliğinizde, hem de bir başka insanlar kutsal bir birlikte deneyimleyerek, dualitenin yaraları iyileştirilebilir. Her insan bir kez daha kendi içinde Bir’in Yasasının Uyumunu bulabilir. Bu, tam şimdi Yeni Dünya enerjisindeki Kase Kodlarının Aktivasyonunun önemi idi.

Ama, tarihe geri dönüp bakarsak, dualite enerjisini ve “Mesih” hikayesini de ele geçiren “eklemeyi” görebiliriz. Dişilin rolü kayboldu ve İlahi Dişil bir anneye veya bir fahişeye indirgendi. İlahi Eril enerji bir Savaşçı oldu ve Hristiyanlığın merkezi imajı Haç üzerinde işkence gören bir adam oldu. Ve böylece, Mesih’in başlangıçtaki enerjisi ekleme hikayesine çekildi ve Heru, Jesu oldu, “Işık” adına öldüren ve şiddet işleyen Işık Savaşçısı. Ve böylece Haçlı seferleri, büyücü yakmalar ve engizisyonla 21 nci yüzyıla gelindi.

Ancak, eski rüyanın gücü çöküp gidiyor. Her yerde insanlar uyanıyor ve Yüksek Boyutların Yasası olan Bir’in Yasası Gezegende tekrar kurulurken, Bir’in Uyumunun güçlü enerjilerini hissetmeye başlıyor. Tam şimdi gördüğümüz ve hissettiğimiz şey, dualite realitesi parçalanıp dağılırken ve yerine Bir’in Yasasının Uyumu gelirken, eski “kabus”un parçalanıp yok olmasıdır.

İlahi Eril ve Dişil ve Bir’in Uyumu

Bir kez daha Bir’in Yasasına ve Kozmik Işığın Yüksek Gerçeklerine girerken, Işığın dengesinin geri dönmesine izin veriyoruz. Dişil Enerjinin toplumumuzda güçlü bir kuvvet olmasına ve kadınların sesinin yükselmesine izin veriyoruz. Erkeklerin çarpıtılmış “savaşçı” imajından uzaklaşmasına ve başkalarını besleyen ve gözeten ve Sevgi ve Yaratıcılık ile Işığı savunabilen liderin gücünü kucaklamasına izin veriyoruz. Bizler Yeni Dünya’ya girerken Yeni Rüya, Ruh ile çalışmamızda kurduğumuz Yeni Izgaralara akmaya hazır. Eski parçalanacak, çünkü eski “Rüya Makinesi” artık çalışmıyor. Her birimizin İlahi Işık ve İlahi Rüyanın aktarıcısı olmamız için, kendimizi yeniden tasarladık. Rüyayı güçlendiren Işık ızgaraları Gezegendeki her insanın kalbinde yatıyor. Sizin için sizin hikayenizi “taşıdığını” iddia eden herhangi birine gücünüzü vermek artık asla gerekli olmayacak. Sizler Ruh ile ve Gezegendeki diğerleriyle birlikte – yaratımda kendi hikayenizi ve kendi gerçeğinizi yaratanlarsınız. Ve Bir’in Yasasının dönüşüyle ve dualitenin parçalanmasıyla, çok yakında eklemenin zayıflatıcı gücünü kullanmaya çalışanlar, artık hiç güçlerinin olmadığını görecekler!

Güç İçinizde! Kutsal Kase Sizsiniz!

Lütfen yaratma gücünüzü sizden daha güçlü olduğunu ve sizden daha çok bildiğini iddia eden herhangi birine veya herhangi bir varlığa vermeyin. Kontrol etme yeteneklerini sürdürmeye çalışanlar tarafından yeniden sokulan dualite eklemelerine izin vermeyin. Herhangi biri tarafından kandırılmanıza izin vermeyin, gerçek olan şeyi görmek için kendi içinize, kendi kalbinize bakın.

www.starchildglobal.com

(Çeviri: Saffet)