Eylül 2009 Enerjileri: Yeninin Tohumları: Şefkat, Sevinç ve Gezegene Hizmet

Yazdır Yazdır 

YENİNİN TOHUMLARI: ŞEFKAT, SEVİNÇ VE GEZEGENE HİZMET

EYLÜL 2009 ENERJİLERİ

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Sevgili Işıkişçileri, Eylül ayına giriyorsunuz ve Temmuz ve Ağustos’un güçlü enerji değişimlerini bütünleştiriyorsunuz. Evet, yeni bir enerji döngüsündesiniz ve olaylar çok hızlı ilerliyor. Yeni, Dünya üzerinde tezahür etmesi için tohumlanırken, Yeni Dünya enerjisi Elmas Işıltı ile titreşiyor.

Bu Eylül ayında, Dolunay 4 Eylül’de Balık burcuna denk geliyor, Güneş Başak burcunda. Bu enerjilerin harika bir kombinasyonudur, çünkü Balık burcu akımları varlığınızın derin seviyelerini enerjilendirirken, Başak enerjileri sizi Yeni Dünya’daki hizmet işinize daha derinden bağlar. Dünya kendisini gelmekte olan Kozmik Işık çağına açan ve yeniden hizalayan yeni Kozmik portallara ve yıldız kapılarına hizalanırken, Dünya’nın kendisi ışığın yeni frekanslarına titreşiyor. Sevgililer, kalplerinizin ve ruhlarınızın derinliklerinde hepiniz bu geçişleri ve değişimleri hissediyorsunuz.

9 Eylül’de Kollektif Bilinç, yaşamınızdaki her duruma daha fazla Işık ve Daha fazla Sevgi getirerek Dünya’nın değişim ve dönüşüm sürecini hızlandıran bir başka Kozmik Işık akışını almak için bir araya gelecek. Evet, bu zamanda, yaşamlarınıza Elmas Işığın artan akışıyla destekleniyorsunuz ve yardım alıyorsunuz. Her şey berrak ve saydam oluyor, her şey aydınlanıyor, hiçbir şey gizlenemez. Bu, kendi yaşamlarınızda olduğu kadar büyük sosyal sistemlerinizde de açık hale geliyor.

9 Eylül güçlü bir tarihtir, çünkü sadece 9 üçlüsünün – 09:09:09 – titreşimini taşımıyor, aynı zamanda 11 üstat rakamını üreten tarihtir! Ve elbette 2009, 11 titreşimine sahip olan bir yıldır. Böylece, bu tarihin enerjileri, 11 Kasım’daki 11:11:11 enerjilerinin çok daha yoğun enerjileri için bir hazırlık olacaktır. Bu, bizim “Master Portal veya Kapı” olarak adlandırabileceğimiz bir tarih olacaktır.

Yeni Ay 18 Eylül’e denk geliyor ve sonra yaşadığınız yere bağlı olarak 20 veya 21 Eylül’de Eylül ekinoksunu kutlayacaksınız. Bu Güney kutbunda Bahar ve Kuzey kutbunda Sonbahar olacak. Gece ve gündüzün eşit uzunlukta olduğu bu zaman, mevsimlerin değişimini işaret eder. Sevgililer, Zaman ve Mevsimin akışlarının da bu zamanda deneyimlediklerinize etkisi olacaktır.

Gölge Enerji ve Atlantis’in Rolü

Sevgili Işıkişçileri, Yeni Dünya’nın Sihirli ve Mistik enerjisi oluşuyor, sizler de sosyal ve medya sistemlerinizdeki korku ve manipülasyon enerjisinin yeniden dirilmesiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şimdi bunun neden böyle olduğunu sorabilirsiniz, Yeni Dünya enerjisinin ne zaman o kadar güçlü olacağını?

Sizler İnsan Melek Benliğinizin yüksek “versiyonu”na dönüşürken, DNA’nızı tüm bozukluklardan temizlediğinizi ve zamanın geçmiş döngülerinde yaşamış olduğunuz her şeyi bütünleştirme ve sentezleme sürecinde olduğunuzu söyleyebiliriz, böylece gerçek veya öz çekirdek benliğiniz ortaya çıkabilir. Bu süreçte, hem Lemurya hem de Atlantis yaşam deneyimlerinizi bütünleştirdiniz. Bu, Cennet Kodlarını aktive etmenizi sağladı ve Dünya’da iskan eden varlıklar için Gezegeni Cennet bir yuvaya uzun vadeli yeniden yapılandırmaya enerji sağladı. Ancak bu, Dünya ve insanlarının yakın zamanlardaki tarihte karşılaştığı en büyük travmaların biri tarafından hala yansıtılmakta olan gölge enerjisiyle başa çıkmakla yüzleşmek anlamına da geliyor.

Sevgililer, bu Atlantis’in yıkımıdır, Kozmik Portallar ve Yıldız Kapıları için Işık Kodlarını taşıyan dev kristaller artık işlerini yapamadıklarında Atlantis çöktü, bu kristallerin koruyucuları olanların kalpleri karanlıklaşmıştı. Daha önce söylediğimiz gibi bu, İnsanlıkta belirli nitelikleri geliştirecek olan belirli bir tekamül yoluna izin vermek için bir çok seviyelerde yapılan seçimlerin sonucuydu. Bu, Zihinsel donanımların hızlı gelişimini ve Ego benliğin ortaya çıkışını kapsıyordu. Bunların ikisi de “kötü” değildi, ama DNA ve Akaşik kayıtlarda kaydedilen ayrılık ve yabancılaşma hissi, düşük öz saygı ve kayıp ve bunu izleyen suçluluk ve depresyon ve endişe hislerini kapsayan talihsiz yan etkilerle sonuçlandı.

Bu enerjiye “negatif Atlantis Kodları” adını veriyoruz ve bunların yanlış fikirler ve bilgiye ve Gezegende İnsan Tekamülünün süreçlerinin gerçek anlayışının yoksunluğuna dayandığını biliyoruz. Ancak, Dünya’nın ve insanlarının korku yoluyla ve onların kendi Özgürlüklerini inkar etmek yoluyla kontrolünü sürdürmeyi isteyenler tarafından kullanılan ve manipüle edilenler bunlardır. Sevgililer, Siz Özgürsünüz! Özgür olduğunuzu bilin! Artık kıyametsel yıkım senaryoları ile ilgili korku ve endişe taşımanız gerekmediğini bilin. Bu senaryoları sunanlar İnsan Kollektif Hafızasında “negatif Atlantis Kodlarını” aktive ediyor ve insanlar derin bilinçaltı suçluluk ve stres hislerini hatırlarken, nüfusta korku ve endişe üretiyor.

Sevgililer, Dünya üzerindeki tüm yaşamın zeki bir kuvvet olduğunu bilin. Bu, İlahi Öz’ün yansımasıdır, o Bir’dir. Tekamülünüz sizleri Varlığın ve Olmanın yüksek seviyelerine yükseltmeyi istiyor, sizi yok etmeyi istemiyor. Kaynağın, Yaratıcı’nın Koşulsuz Sevgisi sadece Herkesin, Gezegenin ve sakinlerinin En Yüksek Hayrını istiyor ve hiç kimse suçlanmıyor veya yargılanmıyor. Sevgililer, Kollektif Bilincin korkuya çekilmemesi için ve sizler kendinizi dönüştürürken ve yenilerken Dünyanızda ortaya çıkan harika yeni fırsatları açıkça görebilmeniz için, negatif Atlantis programlamasını salıvermek için birlikte bir çabanın gösterilmesinin zamanıdır.

Daha önce söylediğimiz gibi, bilinçli tekamül sürecinden geçmeyi ve Atlantis kitlesel yıkım yoluna girmemeyi Kollektif olarak siz seçiyorsunuz. Sevgililer, Kollektif hafızanızdan negatif programları salıverebilseydiniz, ne kadar güçlü olduğunuzu ve kendiniz ve gezegen için en görkemli geleceği yaratmak ve tezahür ettirmek için nasıl tamamıyla donanımlı olduğunuzu görürdünüz.

Sevinç ve Esriklik Hallerine Girmek İçin Duygusal Stresi ve Acıyı Salıvermek

Sevgililer, son olarak İnsan Kollektif bilincinizden bu eski enerjiyi salıverebilseydiniz, bu sizi bazılarınızın hala deneyimlediği duygusal travma ve acı döngülerinden de özgürleştirirdi. Çünkü aslında, bu “hayat” değil, ama Atlantis çağının son aşamalarındaki enerjilerinizin manipülasyonunun sonucudur. Karanlık kalpleri olanlar ayrılığın acısı ile doldular, kontrolü ele geçirdiler ve Sakral ve Kök çakralardaki cinsel enerjilerin yanlış kullanımı ile nüfusu nasıl manipüle edeceklerini öğrendiler.

Sevgililer, bu son güçlü periyotta, size verilmiş olan armağanlardan biri Sakral Çakra ve Kalp Çakrasına yeniden bağlanma veya hatlarını yeniden döşeme yeteneğiydi, böylece cinsel ve yaratıcı enerjilerinizi Koşulsuz Sevgi ve Sevinç ile ve korku ve suçluluk duymadan ifade edebilirsiniz. Bu güçlü hatların yeniden döşenmesi, Atlantis negatif kodlarını bypass etmenizi sağlar.

Çünkü, Atlantis’te, bu enerjinin suistimal edilmesinin sonucu olarak, insanlık duygusal dramalara bağımlı hale geldi, çünkü Kalp duygularla bağlantıyı kaybetti ve ihanet, terk edilme, acı ve ıstırabın “kurban” enerjileri insan psişesinin “bağımlılıkları” oldu. Bu duygusal travmalar o kadar yaygın hale geldi ki, dine girdiler ve İkiz Ruhlar Yeshua ve Mary Magdalene’nin güzel ve parıltılı hikayesi, İsa’nın “çarmıha gerilmesi”ne çarpıtıldı. Sonuç olarak, İnsanlık “günah”ı ve suçluluğu salıvermeyi gerektiren ve “kurtarılmayı” gerektiren negatif kodlar tarafından kontrol edildi. Aslında, Yalanlar ve Aldatma!

Sevgililer, İnsan Kollektifini negatif Atlantis programlarından özgürleştirecek olan “Kase Kodları”, Işık Kodları içinizde önceden aktive edildi. İkiz Ruh avatarlar birleşmiş Koşulsuz Sevgi ve Birliğe giden yolu gösterdiler. Suçluluk, Acı ve Dramanın ötesinde, Sevgi ve Sevincin yerinde İlahi Özünüze nasıl yeniden bağlanacağınızı öğrettiler. Duygusal enerjinizin Sevgi ve Sevinç olarak kalp vasıtasıyla ifade edilmesi için, duygusal enerjinizi nasıl yükselteceğinizi gösterdiler.

Sevgililer, yaşamlarınızda cinsel ve yaratıcı enerjilerin suistimali ve yanlış kullanımı ile sizleri duygusal drama enerjisinde tutmaya devam edenlerin sürekli olarak farkında ve uyanık olmalısınız. Çünkü, tezahür ettirme ve yaratma gücünüz olan bu enerjilerdir ve ıstırap ve acı dramalarını yaratmaya çekilirseniz, İlahi yaratıcı enerjiniz yanlış kullanılıyor olur.

Böylece Sevgililer, bu ışıltılı Yeni Dünya’ya girerken, duygusal dramalar yaratmak isteyenler tarafından manipüle edilmeye, korkmaya izin vermeyerek, Yüksek Bilince yükselmesi için Kollektife yardımcı olmanızı istiyoruz.

Mesih Avatarların gösterdiği gibi, enerjinizi her zaman Kalbinizde tutun, Huzur ve Koşulsuz Sevgi ile kutsanırsınız. Hiç kimseyi yargılamayın, daima kalbinizi izleyin ve Kalbinize ve Ruhunuza sadece Sevinç getiren şeyleri seçin.

Yeni Dünya ortaya çıkarken, çok uzun süredir İnsanlığın taşımakta olduğu negatif programların ötesine ilerlemenin ve Dünya Gezegenindeki yaşamı ve sevinci kutlamanın zamanıdır!

Hayat, Sevginin ve İnayetin olağanüstü bir armağanıdır. Orijinal mavikopya Sevinç ve Yaratıcılığın Bollukla dolu yaşamıydı. Sizler bu orijinal kalıba geri dönüyorsunuz ve Sevgi ve Sevincin daha yüksek ifadelerine tekamül ediyorsunuz. Kendinizde bu farkındalığı taşırken, bir bütün olarak insanlığın Atlantis yıkım kodlarını yıkıp geçmesini ve tam şimdi tohumlanan Sevgi ve Barışın Altın Çağında yaşamasını sağlayacak olan sevgi enerjisini sağlıyorsunuz!

Böylece, bu güçlü Eylül ayında, Yaşamı ve Dönüşümü kutlamak için 09-09-09’da, Dolunay ve Ekinoksta zaman ayırmanızı istiyoruz. Yeni Dünyayı yaşamınızda ve Varlığınızda karşılamak için ve Barış, Sevgi ve Uyum Çağının parçası olmak için bir taahhütte bulunmak. Müzik ve dansla yaratıcılığınızı ifade edin, Gezegenin Hizmetinde ve Tek Kalbin Hizmetinde birleşmiş olarak, Kutsal kalplerinizin parıltısının kutlamasında başkalarıyla birlikte olun.

Bu Eylül ayında Sevgiyle Kutsanıyorsunuz!

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global

www.starchildglobal.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)