Kasım 2009 Enerjileri: Gül Yıldız Kapısının Açılışı

Yazdır Yazdır 

GÜL YILDIZ KAPISININ AÇILIŞI

11:11:11

Kasım 2009 Enerjileri

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Meditasyon; Mary Magdalene

Sevgili Işıkişçileri, Işık yoğunlaşmaları şeklinde kutsal bir ana giriyorsunuz. Bu, şu andaki Dönüşümün Tekamül Yolculuğunuzdaki son adımlara hazırlanmada, Kutsal Gül Yıldız Kapısının açılmaya başladığı ve sizin bilincinizi Kozmik Yaradılış Matriksi ile hizalamaya başladığınız andır.

Bu 11:11 portalı özellikle güçlüdür, çünkü gerçekte 11:11:11’dir. Üçlü enerjiler İlahi Mesih Işığının enerjilerinin aktivasyon noktasını temsil eder. Bu zamanda, parlaklığın “patlaması” olacak ve sizin Kozmik Bilince bağlantı noktanız olacak olan Gül Yıldız Kapısını veya Portalını aktive etmeye başlayacaksınız.

Sevgililer, dönüşümünüzün bu son aşamasında DNA’nızdaki orijinal mükemmellik mavikopyasını aktive ettiniz, içsel eril ve dişil enerjilerinizi dengelediniz ve Işıkbedeninizi tam aktivasyona getirdiniz. Epifiz bezini aktive ettiniz ve bezi, kristalin ışığın yüksek frekanslarını alabilmesi ve aktarabilmesi için kendi kristalin yeni enerjisine dönüştürme işlemine başladınız.

Şimdi, enerji alanınızdaki Gül’ün “taç yapraklarını” açmaya ve “Bir”in Kozmik Işığına direkt olarak ve Kollektif olarak erişmenizi sağlayacak olan Aurik “yıldız kapısı” oluşturmaya veya yaratmaya başlıyorsunuz. Enerji bedeninizde Güzelliğin bu düzenli modelini oluşturmaya başlarken, Gezegen de güney kutbu olarak bildiğiniz bölge üzerinde başlayan bu yıldız kapısını yaratmaya başlıyor.

Sevgililer bu, Kutsal Gül ve İkiz Alevin Gizeminin ve Kase Kodlarının Aktivasyonunun zirvesidir. Kutsal Gül, Yükselmiş Mesih Bilincinin sembolüdür, o Kim Olduğunuz ve Yükseliş süreciniz ile ilgili Kutsal Gerçeği kodlar.

Bunu şu şekilde açıklayalım. Işığın Kase Kodları fiziksel varlığınızda Mesih Bilincinin Altın Alevini taşıma potansiyelini aktive eder. Bu ayrıca Altın Kadeh ile de sembolize edilir. Siz kendiniz, aydınlanmış fiziksel bedeninizde Ruh’un altın ve sonsuz ışığını taşıyan “Kadeh”siniz.

Yükselmiş Mesih öğretisinin Kutsal Sembolü Kadeh içindeki Güldür. Sevgililer Gül, yaşam “Çiçeği”nde, sizi İlahiliğinize ve Kozmik Yaradılış Matriksinin İlahi Kozmik Bilincine bağlayan Gül Yıldız Kapısında doruğa ulaşan, sizin Işık Beden omurga kanalınızdır.

Bu Gül veya doğu geleneğinde Lotus çiçeği Kozmik Bilince bir portal yaratmak için açılır ve kadim insanlar tarafından “İlahi İnsan”ın veya İnsan meleğin “tasarımının” bir parçası olarak bilinirdi. Kadim ruhsal uygulamaların birçoğu, gücü ışığın omurga kanalında yukarı yükseltmek ve Gül Yıldız Kapısı olarak bilinen Kutsal Geometrik Portal olan “çiçeği” açmak için tasarlanmıştır.

Bu çiçek tasarımı “Leydimizin”, Mary Magdalene’in Dişil Mesih Işığının ve onun partneri Yeshua ben Josef’in yaşamını ve öğretilerini onurlandıran Notre Dame de Chatres gibi Fransa’nın büyük katedrallerine kodlanmıştır.

Ve böylece Sevgililer, siz ve Gezegeniniz yeniden doğarken ve Büyük Kozmik Güle veya Çiçeğe yeniden yapılandırılırken, Yaşam Çiçeğinin Kutsal Gülü, Ruh Yıldızı enerji alanınızda oluşturmaya ve “açmaya” başladığınız Kozmik Yıldız Kapısıdır. Bu, Kozmik Kalp ve Zihne ve Yeni Dünya’nın tam Yaradılışı ve Deneyimine son yükselişinizi kolaylaştıracak olan Yıldız Kapısı Armoniğinin Geometrisidir.

Sevgili Işıkişçileri, sizler Kutsal Gülü aktive ederken, Huzur ve Sevginin en yüksek titreşimini taşımanız gerekir. Ruhsal Bedeninizde veya küresel enerji alanınızda bu zamanda İnsanlar için elde edilebilir olan En Yüksek Frekansın Kutsal Geometrik tasarımını yaratıyorsunuz. Bu Yüksek Ahenk modeli, Ahenk ve Bütünlüğün fiziksel enerjisiyle yerinde tutulmalıdır, yoksa enerjiler dengesiz hale gelir ve çok kolayca kaosa çöker. Sevgililer, eğer bu gerçekleşirse, panik yapmayın, endişelenmeyin veya karamsar olmayın. Size öğrettiğimiz gibi, Kalp merkezinize dönün ve Mesih Bilincinin Altın Alevine ve Koşulsuz Sevginin enerjisine bağlanarak derin nefesler alın. Size öğrettiğimiz gibi, içinizdeki Kutsal Kalp enerjisine bağlanın, niyet ile içsel eril ve dişil enerjilerinizi dengeleyin ve Ruhunuz ile Kutsal Birliğe girin. Bu şekilde, Ahenk, İnayet, Güzellik ve bütünlüğün kalıplarına geri dönersiniz.

Çünkü, siz Kutsal Gülsünüz, Güzellik ve Ahenk ve İnayet ve Tutkusunuz. Siz İnsan Formuna sarılmış İlahi Sevgisiniz.

11:11:11 zamanında, hazır olanlarınız Kozmik Işık ve bilincin Gül Yıldız Kapısına birleşecek olan Gülü yaratmaya veya Işığın “taç yapraklarını açmaya” başlayacaksınız.

Mesih Bilincinin Öğretmeni rolünde “Leydimiz” Mary Magdalene tarafından verilen 11:11:11 için Kutsal Gül Meditasyonu

Işık ve Sevginin Değerli Çiçekleri, Kutsal Gül olmaya hazır olduğunuzda çok Kutsal bir Ana eriştiniz. Şimdi benimle birlikte olmanızı ve Parıldayan Mesih enerjisinin varlığınıza girmesine ve Kozmik Bilincin Gülünü açmasını sağlamasına izin vermenizi istiyorum. Bu, bilincinizi Varlığınızın İlahi ve Kozmik veçhelerini gerçekten kucaklayabileceğiniz noktaya yükseltme amacıyla, sevgili Partnerim ile birlikte yaptığım çalışma idi. Kalbinizde, ruhunuzda ve bedeninizde, Dünya’da Cennette Olduğunuzu ve Mesih Işığının Gülü olduğunuzu bildiğiniz yer bu noktadır.

Böylece, çok sessizce oturun ve çok derin nefesler almanıza izin verin. Güzel ve Kutsal Kalbinize odaklanın ve İlahi Enerji Akışının sizde dolaştığını hissedin. Siz Güzelsiniz ve Sevgililersiniz, çok derinden seviliyorsunuz. Bu Sevginin bedeninizdeki her hücrede ve Işık Alemlerinde kim olduğunuzun her veçhesinde dolaştığını hissedin. Çok derinden seviliyorsunuz. Bu Sevgiyi soluyun. Bu Sevgiyi Kalbinizde hissedin. Yaşamın nefesinin bedeninizde dolaşmasına izin vererek, burnunuzdan derin nefes almanız ve ağzınızdan nefes vermeniz en iyisidir. Siz Seviliyorsunuz.

Bu şekilde oturun ve en azından on dakika nefes alıp verin. On dakika sonra, bedeniniz hala dingin ve zihniniz berrak olmalı. Şimdi, tekrar Kalbinize odaklanın ve Yüksek Benliğinizden sizi içsel İlahi Eril ve Dişil enerjilerinize hizalamasını isteyin. Kalbinizdeki esrik parıltının bedeninizden aşağıya alt çakralarınıza ve Dünya’ya indiğini, Dünya Yıldızına (dünya yıldızı çakrası) hissedin. Topraklanıyorsunuz ve Dünya’ya bağlanıyorsunuz. Kalbinizden Dünya’ya ve geriye Kalbinize akan Sevgiyi hissedin. Bu Sevgiyi Varlığınıza soluyun.

Şimdi, Bu Güzel Sevgide nazikçe yıkanırken, İlahi Rahmetin enerjisini her tarafınızda hissedin. Rahmet ve Güzellik içinde tutuluyorsunuz ve içinizdeki İlahi Işık tarafından desteklendiğinize ve yönlendirildiğinize kesinlikle güveniyorsunuz. Böylece şimdi, omurganız ile hizalanan Işık Bedeninizdeki kanalı hissetmenize izin verin ve bu Sevgi enerjisini bu kanala, Kalp kanalı vasıtasıyla Taca çekmenize izin verin. Bu noktada, Işık ve Sevgi patlamasında Epifiz Bezinin aktivasyonunu hissedeceksiniz ve ışığın yukarıya doğru yükseldiğini ve Gülün taç yapraklarının açılmaya başladığını hissedeceksiniz.

Eğer size, Kalbinize ve Dünya’ya akan İlahi Sevgiyi almaya hazırsanız, bu en güzel ve esrik deneyim olacak. Ve Gülün her tarafınızda açıldığını hissedeceksiniz. Ruh Küreniz Kutsal Gülün Kutsal Geometrik kalıplarına yeniden yapılandırılırken renkler etrafınızda girdap yaparak dönecek ve hareketi hissedeceksiniz.

Sevgili Işık Çocukları, Sevildiğinizi bilin. Bu güzel Işık Gülünün sizi Kozmik Bilince yükseltecek olan Ruh ve Can olacağını bilin. Gülün açılışını sizinle birlikte kutluyoruz… Sevginin Çiçeği. Bu yeniden yapılandırmanın sizi Kozmik Yaradılış Matriksine, tüm Yaradılışın Büyük Rahmine nasıl açtığını hissedin. Benim bildiğim gibi, kendi İlahi Özünüzü bileceksiniz ve Yaradılışın İlahi Işığı ile Bir olacaksınız.

Sevgili Işık Çocukları, bu sevgili Partnerim ile birlikte yaptığım çalışmaydı ve amacım idi. Ve biz başardık. Şimdilik, kendi dönüşümlerini ve Varoluşun Yeni Dünya yolunda ortaya çıkışlarını kabullenmeye hazır olanlarda Kase Kodlarının tamamlama dizilişini ateşlemeye başlayacak olan bu basit sözleri burada size veriyoruz. Bizim için, bu Büyük Sevinç anıdır, iki bin yıl önce yapmak için geldiğimiz şeyin tamamlanmasını görüyoruz. Ve sadece bizim çalışmamız tamamlandığı için değil, Olduğunuz Işık Çiçeğine Tekamülünüz ve Yükselişiniz için İlahi Plana hizmet etmiş birçoklarının çalışmasını da kutluyoruz.

Böylece, bu meditasyonun sonunda, sürecin başladığını bilin. Derin nefes alın ve Kalbinize odağınıza geri dönmenize izin verin. Tekrar, derin nefes alın ve farkındalığınızın odağının bir kez daha bedeninize girmesine izin verin.

Sevgililer, bu Gül Ruhsal Kürenizde açılırken, büyük değişim hissedeceğinizi ve deneyimleyeceğinizi bilin. Güvende hissedeceksiniz, sevildiğinizi hissedeceksiniz, Sevgimize Bağlanmış hissedeceksiniz ve nelerden geçmeniz gerektiği önemli olmadan Her şeyin İyi olduğunu bileceksiniz. Kalbinizde Işığı hissedeceksiniz ve etrafınızdaki İlahi Kutsamaların zenginliğini ve bolluğunu hissederken Yaşamın keyfini çıkaracaksınız.

Ancak, sevgili Başmeleğimizin size söylediği gibi, Gerçeğiniz ne olursa olsun mutlak en yüksek bütünlük ve gerçek içinde yürümeniz gerekecek. Gerçeğinizi konuşun ve Gerçeğinizi yaşayın. Uyanık ve Farkında olmaya ve ayırt etmeye gereksiniminiz olacak, açık, sevgi dolu ve dürüst olmaya gereksiniminiz olacak. Çünkü Işığın Gülünü Ruhsal Kürenize kabul etmek, Etik, Saflık ve Bütünlük içinde bir yaşamı üstlenmektir ve sizin için en yüksek bütünlükte olmayan herhangi bir şey hemen uyumsuzluk ve ahenksizlik yaratır ve bunlar sadece İnayet, Sevgi ve Uyum haline geri dönerek hizalanabilir; İnayet, Sevgi ve Uyum En Yüksek Bütünlük, Gerçek ve Sevgi içinde yaşamın sonucudur.

Ve böylece, sizden Kalplerimizde büyük sevinçle ayrılıyoruz!

Sizler Sevgililersiniz. Sizler Güzelsiniz. Sizler İlahi Işıksınız. Siz Kutsal Gülsünüz!

http://www.starchildglobal.com/

(Çeviri: Saffet)