- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

Ocak 2009 Enerjileri: Gerçeğin ve Işığın Tohumları

Gerçeğin ve Işığın Tohumları

Yeni Dünya’ya Uyanmak ve Işık Üstadı olarak Yaşamak

Ocak 2009 Enerjileri

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Sevgili Işıkişçileri ve Işığın Üstatları, Sevgili Dünya Gezegeninizde bir başka seneye başlıyorsunuz. Bu zamanda, sizler Yeni Dünya Bilincine ilerlerken, birçok zorlukla karşılaştığınız görülüyor. Sevgililer, Sizler Uyandınız ve Gerçeğin ve Işığın Tohumları yaşamlarınızda tezahür ederken, şimdi bu zorlukları kutsamalar olarak görmenin zamanıdır. Işık Üstatları olarak yaşamak ve Mesih Bilincinin İlahi Lütufları vasıtasıyla kendi yaşamlarınızı Birlikte – Yaratmak için güçlendiniz. Aslında hızla dönüşen Beşinci – boyuttaki Yeni Dünyanızda Işık Üstatları olarak yaşamaya başladınız.

Sevgili Işık Üstatları, eski ekonomik ve finansal sistemleriniz çökerken ve bunların manipülasyon ve illüzyona dayanan açgözlülük sistemlerinden fazlası olmadığı ortaya çıkarken, ayrıca eski realitenizin diğer “güvenlik” sistemlerinin çoğunun da kontrol ve illüzyondan başka bir şey olmadığını görmeye başlayacaksınız. Ve bu zamanda paniğe kapılmamanızı, kutlamanızı istiyoruz, çünkü yüzlerce yıllık baskılanma ve kontrolden özgürleşiyorsunuz ve içinizdeki İlahi Işık ile yaratacağınız Özgürlüğe ilerliyorsunuz.

Sevgililer, gittikçe artan bir şekilde “para” denen sistemin köleleri olmadığınızı, her zaman desteklendiğinizi ve yaşamınızı desteklemek için gerekli olan şeyleri yaratmak ve tezahür ettirmek için Kaynağın İlahi Işığına güvendiğiniz ve Üstatlığınızı kabullendiğiniz zaman, ihtiyaçlarınızın her zaman karşılandığını gördünüz. Güvenliği yaratan şeyin “para” olduğu güçlü bir yanılsama oldu ve Sevgililer, kendinizi bu yanılsamadan özgürleştirmek ve ihtiyaçlarınızı karşılayanın İlahi Sevgi ve Bolluğun Akışı olduğunu ve paranın sadece bu süreçteki değişim sembolü olduğunu görmek için çok çalıştınız. Ama bu değişim sembolü manipüle edildi, o kadar güçlü oldu ki, sizi bu değişim yönteminin köleleri olduğunuz ve hayatta kalacak kadar kazanmak için yaşamlarınızı değiş tokuş etmeniz gerektiği inancına hapsoldunuz. Şimdi, Işık Üstatları olarak ortaya çıkarken, Kalbin arzusu ve tutkusu vasıtasıyla Işığı Maddeye dönüştürme gücünüzle gereksim duyduğunuz şeyleri tezahür ettirme gücünüzü geri alıyorsunuz. Aslında, “ekonomi” çalışma çerçevesi içinde bir arada birlikte yaratmaya devam edeceksiniz, ama Yeni Dünya ekonomisi tutku, coşku, fikirler ve herkesle kutlanacak ve paylaşılacak olan hayallerini ve arzularını tezahür ettiren oyuncu Üstatlar ile titreşecek. Bireyler tutkularını ve bu güzel Gezegende doğuştan hakkınız olan tutkuyu bolluk tezahürüne tutuşturma yeteneklerini bulurken, eski sistemin “köleliği” çökecek.

Ve evet, Yeni Dünya Bilincinizde çiçek açacak olan sadece Işık ve Gerçeğin Tohumu değildir. Bu yeni periyotta, altlarında yatan yanılsamalar ortaya çıkarken diğer “sistemlerin” de sendelemeye başladığını görmeye başlayacaksınız. Parayla ilişkili olan açgözlülük ve manipülasyonlar ortaya çıkarken, sağlık sisteminiz büyük baskı altına girecek. Sevgililer, İnsan Melek bedeniniz İlahi Bilincin mucizevi kendini – iyileştiren enstrumanıdır. Size hizmet etmesi ve Dünya üzerinde Neşe ve Rahatlık içinde yaşamanızı sağlaması için tasarlandı. Eğer kendi doğal fonksiyonlarında desteklenirse, mucizevi şekilde iyileşme yeteneğine sahiptir. Ancak, eğer onun doğal iyileştirici kuvvetlerini baskılar ve toksik inançlar ve toksik maddelerle iyileştirici yaşam gücü akışını kapatırsanız, o zaman bedeninizin gerçekte tasarlandığı gibi mucizevi bir enstruman olmasına izin vermezsiniz. Ve böylece, bu gelen yılda, içsel Şifa Gücünüze daha tam olarak bağlanmaya başlayacaksınız. İçinizde aktive edildiğinde, Mesih Bilincinin Altın Işığı anında iyileştirme ve Mükemmel Sağlığı devam ettirme gücüne sahiptir. Işık Üstatları olarak, sağlığınız ve esenliğiniz için nasıl sorumluluk alacağınızı öğreneceksiniz ve başkalarına kendilerini hastalıkların köleliğinden özgürleştirmeleri için nazikçe rehberlik yapacaksınız. Bazı ruhların suçluluk ve utanmanın mirası olarak kendilerini kilitlemeyi seçtikleri fiziksel ıstırap döngülerinden faydalananların, bunu salıvermelerine rehberlik edeceksiniz. Sevgililer, Işık Üstatları olarak Mükemmel olduğunuzu ve fiziksel varlığınızdaki ışıkla mükemmelliği tezahür ettirebileceğinizi ve Işık ve Denge vasıtasıyla fiziksel biyolojinizde sağlık ve esenliği yaratabileceğinizi kabul edin.

Ve böylece, Sevgililer, eski sistemleriniz çökerken, Eğitim sisteminizin de “para” ihtiyaçlarına hizmet etmek ve sizin “hayatını kazanma” dediğiniz finansal kölelik sistemlerine “uyan” bireyler sağlamak için çarpıtılmış olduğunu göreceksiniz. Şimdi, Yeni Dünya’da, sizler Tutku ve Yaratıcılık hayatını yaşama hakkına sahip çıkarken, Eğitim sistemleriniz, çocukların ve genç insanların kendi ruhlarının tutkularını ifade edebilecekleri ve kendi toplumlarının tam desteğiyle armağanlarını ve yeteneklerini keşfedecekleri yerler olmak için artan baskı altında olacaklar.

Genç insanlar artık sisteme “adapte” edilmeyecek” ve uyumlu olmaya zorlanmayacaklar, eğitim her güzel ruhun İlahi Armağanlarını beslemenin bir yolu olacak. İndigo Varlıkların ilk dalgasının Dünya’ya gelmesinden bu yana neredeyse 40 yıl geçti. Bu ilk Indigolar, Mesih Bilinci ile “döşenmiş” olan genç insanların, artık hapsedilme/sınırlanma ve kontrol formlarına dayanan eğitim sistemleri tarafından ruhlarının bozulmasını kabul etmeyeceğini size gösterme amacıyla geldiler.

Yeni Dünya’daki Işık Üstatları olarak özgür benlik ve ruh ifadelerinin armağanının zamanıdır. Ve bu değişimler gerçekleşirken, her zaman kuşkulandığınız şeyi, çocuklarınızın fark etmiş olduğunuzdan daha bilge ve daha yetenekli olduğunu ve kendi Işıklarının Üstatları olarak kendilerini geliştirmelerine izin verildiğinde paylaşacak harika Yaratıcılık ve Bilgelik armağanlarına sahip olduklarını göreceksiniz.

Ve şimdi, Sevgililer, artan baskı altına girecek olan bir sistemden daha sözedeceğiz, “din” adı verilen inançlar sistemi. Sizler Işık Üstatları olurken, Kutsal Gerçeğin nasıl çarpıtılmış olduğunu algılamaya başlayacaksınız. Yüzyıllardır size “kusurlu” ve “kötü” olduğunuzu öğreten inanç sistemleri tarafından nasıl köleleştirildiğinizi algılamaya başlayacaksınız. Tanrı’nın Sevgi ve İnayetinden “düşmüş” olduğunuza ve kurtarılmak için çalışmanız ve ıstırap çekmeniz gerektiğine inanmaya yönlendirildiniz. Istırap ve ölümün “cezalandırma” olduğu öğretildi.

Istırabın sonsuz dramasında “derslerinizi öğrenmek” için sizi Dünya’ya “geri sirküle” eden karma sistemleri tarafından ölümün bile ötesinde kapana kısılmış olduğunuza inanmaya yönlendirildiniz ve belki bir gün yeterince “aydınlandığınızda” bu kapandan çıkabilecektiniz. Size “arızalı” olduğunuz ve “kurtarılmaya” ihtiyacınız olduğu, eğer kurtarılmazsanız ölümün ötesinde bile ebedi ıstırabın kaderiniz olduğu öğretildi. Sevgililer, bu köleleştirici inançlar sizi binlerce yıldır travma ve zorbalığa kilitledi. Dualite kuvvetleri ile kendi içinizde savaşlar yaptınız ve kendi inanç sistemlerinizi farklı inanç sistemlerine sahip olanlara karşı savunurken, öfke ve suçluluğun bu çelişkili kuvvetlerinin dışsallaştırılması olarak kendi aranızda savaştınız. Bu inanç sistemleri sizi deneyimin bu seviyesinde kilitli tuttu ve yeni seviyelere gelişmenize izin vermedi. Bu, ruhların din adına aynı şiddet ve ıstırap döngülerini ve dramalarını oynamak için Dünya’ya geri döndüğü, bir “ruhsal bağımlılık” formu gibiydi.

Sevgili Işık Üstatları, bu Dünya’da yürümüş olan her Avatar veya Yükselmiş Üstat, size içsel İlahiliğiniz ve ışığınız vasıtasıyla Koşulsuz Sevgi ve Kendini Güçlendirmenin mesajını öğretti. Her Üstat ve Avatar, bir Işık Üstadı olduğunuzu ve İlahi Bilincin Avatar’ı olduğunuzu size göstermek için geldi. Ve buna rağmen, bu öğretiler düşük titreşimlerde alındı ve inanç sistemlerine ve dinlere çarpıtıldı. Sevgililer, Özgür Seçim Gezegeninde kendi hakları olarak başkalarının inanç seçimlerine saygı göstermenizi, ama sizler Yüksek Bilincin Altın Işığına yükselirken, İçinizdeki İlahi Işığa, Gezegen üzerindeki her Varlığın içindeki Mesih Işığına açılan farkındalığınızı sınırlayan inanç sistemlerinden kendinizi özgürleştirmenizi istiyoruz.

Tanrı ile, içinizdeki İlahi Işık ile ilişkinizin kendi eşsiz ve güzel armağanınız olduğunu bilin. Bu size din vasıtasıyla veya başka bir Üstat tarafından öğretilemez. Bir Üstat bir örnek oluşturabilir ve bilgeliği paylaşabilir, ancak o size kendi eşsiz İlahiliğinizi nasıl deneyimleyeceğinizi anlatmaz, çünkü sizin yaptığınız gibi sizin Tanrı ile iletişiminizi işitemez ve deneyimleyemezler. Aslında, bu zamanda, Sevgililer, sizler Işık Üstatları olarak ortaya çıkarken, işiniz başkalarındaki bu Üstatlığı güçlendirmektir, inanç sistemleri vasıtasıyla değil, Koşulsuz Sevgi, Güven ve Neşe içinde yaşayarak ve İlahi Düzen’de gereksindiğiniz her şeyi tezahür ettirme kutsal yeteneğiniz ile.

Çünkü Yeni Dünya’da, her Uyanmış Varlık kendi içindeki İlahi Kaynak ile kendi Kutsal İletişimine girecek ve sistemleşen inanç solup gidecek. Sadece kendi Kalbinizin ve Ruhunuzun içsel motivasyonlarına göre Işık ve Minnettarlık törenlerini ve ritüellerini kutlamak için bir araya geleceksiniz ve kendi İçsel Mesih Işığınızın veya İlahi Gerçeğin İlahi Rehberliğini izleyeceksiniz. Sizler tüm Sevgi ve Işığın Kaynağı olan Birliğin, “Tek Kalbin” ve “Tek Ruhun” Kutsal Armağanına ilerlerken, Kalp Işıkları sizinkiyle rezonansa girenlerle paylaşacaksınız.

Sevgililer! Bu Kutsanmış bir Zamandır!

Hayatı “Doğal Olarak” ve Korkusuzca Yaşayın

Sevgililer, içinizdeki Mesih Işığına uyanırken, kendi İlahiliğinizi ve Mükemmelliğinizi deneyimleyeceksiniz. Kendinizi saf Sevgi ve Neşe olarak bileceksiniz. Kendinizi Işığın hizmetindeki birleşik bir İnsan Melek Varlık – Işık ve Madde olarak bileceksiniz.

Sevgililer, fiziksel bedenlerinizin Gezegensel Bilinç olarak Birliğin Işığını taşıyabildiği bu noktaya tekamül etmeniz bir çok yaşamlar sürdü. Evet, aslında Bilincin Yüksek seviyelerinde ve Dünya ile Uyum içinde yaşadığınız, Lemurya ve Atlantis’teki zamanlar vardı, ama şimdi olduğunuz gibi Gezegensel Birlik Bilincinde değildiniz. Sevgililer, Kalplerinizin ve Ruhlarınızın Sevgisinde, Bir olarak, Gezegeninizi kucaklamak için İlahi Bilincin değerli Işığına tekamül ettiniz. Ve böylece, Huzur ve Bolluğun Altın Alevinin Akışını destekleyen Gezegensel Izgarayı yarattınız.

Bu güçlü bir enerjidir ve sizin için Işık Üstadı özünüzde yaşamanın yeni formları ortaya çıkarken, bu enerji yaşamlarınızı destekleyecek. “Doğal olarak” ve korkusuzca yaşamayı öğrenmenizi istiyoruz. Her gereksiniminizin karşılanacağına ve Dünya’daki yaşamınızı desteklemek için her arzunuzun maddi forma tezahür edeceğine güvenin. Doğal olarak yaşamak, kendi İnsan Melek Varlığınızın Dünya Gezegeninde gelişmek, başarmak için ve Eğlence ve Yaratıcılık vasıtasıyla Neşeyi deneyimlemek için tasarlandığına güvenmek anlamına gelir. Arzularınız ve seçimleriniz sizi ileriye yönlendirirken, arzularınıza ve seçimlerinize güvenmek, “doğru” veya “yanlış” seçimler olmadığını, sadece Işıkta yeni seçimlere ve yeni deneyimlere götüren olasılıklar olduğunu bilmek anlamına gelir.

Sevgililer, bir Işık Üstadı, gerekli olan şeylerin İlahi Bolluğun Akışından her zaman sağlandığını bilerek doğal olarak ve basit yaşar. Sadece istemelisiniz ve verilir, sadece sözcükleri söylemelisiniz ve o ortaya çıkar. Bunun, hayatlarınızın “basit” olacağı anlamına gelmesi gerekmez. Aslında, 21 nci yüzyılda ve sizin tekamül seviyenizde, hayat çok karmaşık olabilir. Ama, seçimler her zaman basittir. Sizin için doğru hissettiren şeylerle basitçe yönlendirileceksiniz, çünkü hayat size yolculuğunuzda ne kadar karmaşıklık sunarsa sunsun, İçsel Işığınız sizi yönlendirecektir.

Mucizeleri Bekleyin

Sevgililer, Dünya üzerinde Işık Üstatlığınızı ve Yaratıcılığınızı üstlenirken, Mucizeler Yaratmanın anahtarının Mucizeler beklemek olduğunu söyleyeceğiz! Her zaman!

Her zaman, yaratılabilen bir Mucizenin olduğunu ve İlahi Zekanın şakacı Neşe ve Sürpriz mucizeleri yaratmayı sevdiğini bilin. Size sürpriz yapılmasına ve yaşamın armağanlarıyla büyülenmenize izin verin ve sizin vasıtanızla akan her şey için minnettarlık hissedin. Taleplerle mucizelerin gücünü sınırlamayın, mucizelerin olmaları gerektiği kadar büyük ve sınırsız olmasına izin verin. Bu, yaşamlarınızda tezahür ederlerken Mucizelerin harikalarına izin veren sonsuz sevgi ve kutsamalara açık olma yeteneğidir.

Sevgililer, bir Işık Üstadı olduğunuz zaman, bir Mucize yaratmak güçleriniz içindedir. İçinizde de var olan bilincin geometrik “ızgaraları” ile çevreleniyorsunuz. Bir mucize olması “emrini verdiğinizde”, bu İlahi Bilinçten çekersiniz ve onun arzularınıza ve gereksinimlerinize göre maddi olanda şekillenmesini isteyin. Ve Öyledir! Ve, daha önce söylediğimiz gibi, arzunuz veya “emriniz” İlahi Sevgi akışına ne kadar yakın olursa, mucizeniz o kadar hızlı tezahür edecektir.

En sonunda Sevgililer, mucizeleri ve onların tezahürünü hayatın doğal bir yolu olarak göreceksiniz. Çünkü aslında, enerjiyi maddi forma çekme yeteneği mucizeler yaratmaktır ve gerçekte, Yeni Dünya’da yürüyen her biriniz bu yeteneğe sahipsiniz. Sadece ihtiyaçlarınızı karşılaması için eski sistemlere itimatınızı bırakmanız ve salıvermeniz ve arzuladığınız ve emrettiğiniz gibi enerjiyi maddi forma tezahür ettirmek için kendi İçsel Gücünüzü ve Bilgeliğinizi çekmeye başlamanız gerekir.

2009’da Bir arada Birlikte – yaratmak

Sevgililer, sizler Yüksek Bilince ilerlerken Üstatlığın armağanı her bireye verilir. Aslında, sizler Yüksek Bilince ilerlerken, sadece bir “birey” olmadığınızı, daha büyük bir Bütünlüğün veya “Birliğin”, “Tek” Kaynak enerjisinin ifadesinin parçası olduğunuzun farkına varıyorsunuz.

Grup enerjisinin güç ve bilgeliğinin Gezegeninizde Barış ve Bolluğun Yaratılmasını hızlandırmak için, Gruplar şeklinde çalışmanın önemini algılamaya başlayacaksınız.

Bu Grup Birlikte – yaratma enerjisi, Huzurlu Değişimi ve Bolluğun yaratılmasını güçlendirmek niyetine sahip olan Ruhsal Törenler, Ritüeller ve Etkinliklerde ifade edilebilir ve deneyimlenebilir. İçinizdeki Mesih Işığı birleştiği ve Sevgi ve Barışın saf niyetiyle odaklandığı zaman, yoğun güç üretilir ve salıverilir.

Ancak Sevgililer, bu Grup Birlikte – Yaratma enerjisinin ayrıca kendi toplumlarınızda da kullanılabileceğini bilin. Yeni Dünya’yı tezahür ettirmeye başlarken, Işık Üstadı olarak yaratıcı ve sihirli güçlerinizi, Herkes için Adalet, Barış ve Bolluk ideallerini geliştiren sosyal projelerde kullanın. Gücünüzün bir fark yaratabileceğini bilin, sadece Niyet ve Güven vasıtasıyla bu tür projeleri ilerletmek için mucizelerin gücünü kullanmaya yardım edebilirsiniz.

Aslında Sevgililer, Işığınızın, bu Yeni Dünya’da tezahür ve mucizeler üreten İlahi Zekanın Kutsal Izgaralarına bağlanıp, ordan çekerken, güçlü olduğunu bilerek tam şimdi bulunduğunuz yere Huzurlu Değişim getirme yeteneğinize güvenmeye başlamanın zamanıdır.

Ocak 2009’da Enerjiler

Ocak ayında Dolunay 11’inde. Bu, güneş Oğlak’ta iken Yengeç Burcunda bir Ay’dır. Yengeç Ay tarafından yönetilirken, Dişilin güçlü enerjilerini taşır. Onun karşıt burcu, Oğlak’ın güçlü Eril enerjisidir. Bu içsel Eril ve Dişil enerjilerle hizalanma ve hayatınızda Sevgiyi ve Neşeyi güçlendirmek için İkiz Alev ızgaralarının Altın enerjileriyle çalışma fırsatı sunar. Bulunduğunuz yere bağlı olarak 11 – 01 veya 01 – 11 ayrıca tam şimdi belirgin olan 11 ve 1’in enerjilerine bağlanmak için güçlü bir an olacak. Yeni Başlangıçların enerjileri ve Yüksek Bilincin ve BİR’in Enerjisine İnisiyasyon Enerjisi.

Güneş, 20 Ocak’ta Oğlak’tan Kova’ya giriyor. 26’sındaki Yeni Ay’da, Kova burcunda Güneş tutulması olacak. Dünya’da Yeni Enerjinin açılımına yardımcı olmak için Yeni Solar Kodlar aktive olacak. Kişisel meditasyon için, 26’sında aktive olacak olan “Işık Tohumları” Kova’nın Yeni Altın çağı için olanlar olacak. Gezegene kolay ve nazik bir şekilde Işığın Yeni Çağının Tezahürünü ve Yüksek bilinci getirmek için içinizdeki Mesih enerjisinin Altın Alevi ve Altın Işığı ile çalışmak için iyi bir zaman olacak.

Merkür 11 Ocak’ta geriliyor, bu zamanda nazikçe hareket edin ve hızla ilerlemeye çalışmayın. Bu, bir bütün olarak Ocak ayı için iyi bir tavsiyedir. Enerjilerin nazikçe bütünleşmesine izin verin ve bu zamanda çiğneyebileceğinizden daha fazlasını ısırmaya çalışmayın. Güvenin enerjisiyle desteklenmenize izin verin.

Dönüşümün güçlü gezegeni Pluto, fiziksel plandaki dönüşümün güç evi olan Toprak burcu Oğlak’taki yolculuğuna devam ediyor. Değişim ve Yeniden Yapılanmanın enerjisi Satürn Toprak burcu Başak’taki yolculuğuna devam ediyor, sağlığınızı ve fiziksel varlığınızı görme şeklinize de değişim getiriyor.

Sevgililer, bu Değişim ve Dönüşüm zamanında, İnsan Melekler ve Işık Üstatları olduğunuzu ve çok sevildiğinizi ve geçmekte olduğunuz Dönüşümün bu cesur yolunda desteklendiğinizi bilin. Burada Işık Alemlerinde, Cesaretinizi ve Azminizi alkışlıyoruz. Sizler Yeni Dünya’yı ve Yeni Realiteyi Birlikte – yaratmak için hayata gelen Yaratıcı Tanrılar ve Tanrıçalarsınız! Bu Ocak ayı Herbirinizinde yaşayan Gücü size göstersin!

© 2009-10 Celia Fenn and Starchild Global

www.starchildglobal.com

(ÇEVİRİ: Saffet)