Ekim 2011: 11/11/11 – İkinci Üçlü Yıldız Kapısı

Yazdır Yazdır 

11/11/11 ~ İKİNCİ ÜÇLÜ YILDIZ KAPISI & YENİLENME KODLARI

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Yeni Dünya Enerjileri – Ekim 2011

Sevgili Işık Ailesi, bu, Dünya Gezegeninin Dönüşümünde ve Yeni Dünya’nın ve Barış ve Sevginin Altın Çağını oluşturmada harika bir andır. 11 Kasım 2011’deki 11/11/11 adı verilen Zaman Portalına veya Yıldız Kapısına ulaştınız. Bu, Küresel Uyanış ve Birliğin “Kozmik Anını” ve Yenilenmenin “Işık Kodlarının” veya “Kozmik Kodlarının” Dünya’nın Kristal ızgaralarına alındığı Anı temsil eder. Yenilenmenin Kodlarının Alınması Dünya Hologramının frekanslarını tekrar hızlandıracak, Gezegen Çok – Boyutlu Bilincin İlahi Kalbine yolculuğuna devam ederken Bilincin Yedinci Boyutu ile Yeniden Bağlantıyı sağlayacak. Bu aslında Sevinç ve Kutlama Anıdır. Hem Bireysel hem de Gezegensel bir Uygarlık olarak “Yuva”ya giden yoldasınız. Büyük Uyanış devam etmekte! Hazır olanlarınız Yeni Dünya Ruhsal Amacınıza adım atıyorsunuz ve İnsanlık için Çok – Boyutlu yol göstericiler oluyorsunuz. Dünya Beşinci Boyut Holografik Yeni Dünya Matriksine yerleşirken, İnsanlık Beşinci Boyutun Özü olan Birliğin ve Birbirine Bağlı Olmanın Birlik Bilincinin nasıl ifade edileceğini öğreniyor. Her gün, ortak sorunları ve problemleri olan gerçekten Gezegensel Vatandaşlar, Tek Aile olduğunuzu algılamaya başlıyorsunuz. Ve, bu problemleri yalnızca ileriye doğru giden Yeni Yolu yaratmak için Barış ve Sevgiyle bir araya gelerek çözebileceğinizi görmeye başlıyorsunuz.

Sevgili Işık Ailesi, sizinle Dönüşümün bu Harika Anını kutluyoruz. 2010’un sonunda Dünya Eski Üçüncü Boyut Zaman Çizgisinden yeni Beşinci Boyut Zaman Çizgisine “Yükseliş” sıçramasını yaptığı zaman çok mutlu olduk. Bu noktada, Dünya ve onun tüm Canlı varlıkları Yeniden – Doğuş ve Yeni Dünya Realitesine uyumlanırken, tüm “Bitiş Zamanı” senaryoları geçersiz kılındı. Sonra Ağustos 2011’de Aslan Kapısı zamanında, Yeni Dünyanın kapısını açacak olan Altıncı Boyut ve Bolluk ve Tezahür Akışına bağlandığınızda, ileri doğru başka bir Büyük Sıçrama yaptınız. Hazır olanlarınız bu enerjileri Kristal ızgaraların “Pembe Hatlarına”, İlahi Kalpten Gezegenin Kalp Izgarasına Kozmik Mesih Bilincini taşıyan o enerji meridyenlerine demirlediler.

Şimdi, 11/11/11’de Yol Göstericiler olarak Çok – Boyutlu Bilince girenleriniz Yedinci Boyutu, Işığın Yükselmiş Üstatlarının Bilincini demirleyecek. Sadece Dünya Planı realitesinde Üstatlar olmayacaksınız, aynı zamanda sizi Yeni Dünya Hizmetkarları ve Koruyucuları ve Yeni Dünya realitesinin Muhafızları olarak Yeni Rollerinize hazırlayacak olan Ruhsal Üstatlığı ve bilgeliği de bütünleştireceksiniz. Bu bağlantı organize kontrol araçları olarak “dinin sonu” ve sonunda İlahi Kalp ile Bireysel Ruhsal Bağlantının tanınması anlamına gelecek. Işığın Yedinci Boyutunda, her şeyde İlahi Işığın Berrak Anlayışı ve Kutsal Birlik ve Sevgi Seremonilerinde İlahi Işığı ve Kalbi kutlamanın Sevinci vardır. Ayrıca kendi Uyanış Yolculuklarına ve Beşinci – boyut Gezegensel Üstatlığının Yüksek Farkındalığı için üçüncü boyut matriksini terk etmeye henüz başlayanlar için Rehberler ve Öğretmenler olacaksınız. Bu Yeni Realitenin yeteneklerinde ustalaşmak için çalışmış olduğunuz gibi, başkalarına nasıl Üstatlar olacaklarını ve Kim Olduklarını Hatırlamalarını ve Güçlendirme ve Sevgide Yürümeyi göstermek için çağırılacaksınız.

Yenilenme Kodları

Sevgililer, 11/11/11’e yaklaşırken, Yenilenme Kodlarını almaya şimdiden başlıyorsunuz. Bunlar Dünya’da Yenilenme süreçlerini aktive edecek ve enerjilendirecek olan Işık Kodlarıdır. “Yenilenme Kodları” Kozmik Doğumun bu Yeni Döngüsünde Tüm Yaradılışın Yenilenmesi için İlahi Kalpten gelen talimatları taşıyan Kozmik Işık Bilgisi “paketleri” veya yüklemeleridir. “Bitiş” Sona Erdi… Bu gerçekten Doğum ve Başlangıç Zamanıdır.

“Yenilenme Kodları” hem İlahi Çok – boyutlu İnsan Hayat Formlarının Orijinal mavikopyasına uyumlanmak, hem de İnsan Formunun yeni şekillerde gelişmesi için Yeni Bilgiyi almak için, Işık Bedeninizi ve DNA’nızı aktive ediyor. Bu, Işık Bedene ve Fiziksel Bedene elektrik “yükleri” gönderecek olan kuvvetli “elektriksel” enerjiler olacağı anlamına geliyor. Fiziksel DNA da Yenilenme ve Canlanma bilgisini alacak.

Bu Yeni Enerjinin etkisi Işık Bedenin ve Fiziksel Bedenin Frekansını hızlandırmak olacak, yeni frekansları kucaklamaya ve bunları Yeni Dünyadaki Yeni Realitenin üstatları olarak bedenlemeye hazır olanlarda Realitenin Yüksek ve İnce deneyimini oluşturacak.

Daha geniş terimlerde, Yeni Beşinci Boyut matriksi şekillenirken ve Sevgi, Barış ve Bolluk için İnsan İlahi kapasitesini ifade edecek olan yeni varoluş şekillerini tezahür ettirmeye başlarken, Yenilenme Kodları Dünya üzerindeki Yaşamın her veçhesini etkileyecek. Yaşamın her veçhesi Yeni Realiteye uyumlanmak için yeniden gözden geçirilecek ve yeniden yapılandırılacak. Yenilenme Kodları Yeni Dünya Izgaralarına demirlenirken ve topraklanırken bu süreç hızlanacak.

Sevgili Işık Ailesi, Bilincin Altıncı Boyutunun demirlenmesinden bu yana Dünya’ya yağan Bolluk ve Kutsamalardan Dünya’daki Herkesin faydalanabilmesi için, bu enerjiyi almanız ve demirlemeniz sizin ayrıcalığınız olacak. Herkesin faydalanmasının zamanıdır ve bu nedenle yoksulluk ve ekolojik yıkım yaratan eski ekonomik sistem parçalanıyor ve yerini ortaya çıkacak olan yeni yaşam şekli alacak. Bu yeni yaşam şekli herkes için en temel gıda, barınak, giyecek ve eğitim İnsan Haklarını, aynı zamanda her varlığın Ruhsal Planına göre gelişme ve büyüme fırsatını garanti edecek olan sürdürülebilir ve etik prensiplere dayanıyor.

Bu değişimler şu anda etrafınızda gördüğünüz endişe ve kaostan kaynaklanacak. Yeni Toplulukları ve Yeni Sosyal ve Ekonomik sistemleri gerektirecek olan Ruhsal Planlar ile Dünya’ya gelmiş olanlarınız, şimdi armağanlarınızı sunmaya ve Yüksek Amacınıza uyumlanmaya başlamak için çağırılıyor olacaksınız. “Yenilenme Kodları” işleri Yeni Dünya Realitesinin Yenilenmesinin ve Doğumunun parçası olmak olanları aktive edecek ve hızlandıracak.

Sevgililer, “Yenilenme Kodları” İlahi Kozmik Kalpten Dünya’ya akarken, Ruhsal amacınıza ve yeni gelen enerjilere nasıl daha tam olarak hizalanabileceğinizi, uyumlanabileceğinizi düşünmek için iyi bir zamandır.

11/11/11 ve 12/12/12 arasında Gökkuşağı Köprüsü ve İndigo/Kristal Çocukların Rolü

Özel Ruhsal Amaçları şu anda büyük bir Geçişten, Değişimden geçmek olan Ruhsal bir Grup veya Ruhsal Aile vardır. Bu, İndigo – Kristal Ruh Ailesidir. Başlangıçta, onların işi sistemlere meydan okuyarak ve İnsan Melekler olarak İlahi Miraslarını Hatırlayarak ve Uyanış ve Dönüşüm için gerekli DNA Işık Kodlarını aktive ederek kendilerini güçlendirerek, Gezegenin Büyük Uyanışı ve Dönüşümü için itici gücü sağlamaktı. Ancak şimdi, bu grubun çoğu Yeni Dünya’nın kurulmasını sağlayacak olan yeni rollere ilerliyor. İndigo – Kristal Ruh Ailesi Yeni Realiteye “Gökkuşağı Köprüsü”dür. Teknolojide, ekonomide ve sosyal etkileşimde yeni fikirleri öne çıkarmak için yaratıcı enerjiyi sağlayacak olanlar 40 yaşın altındaki genç insanlardır. Bu yeni fikirler yeni yaşam şekli olarak filizlenecek ve şekillenecek olan “tohumları” sağlayacak.

Yeni fikirlerin ve kavramların bu “Gökkuşağı Köprüsü” kurulduğunda, Dünyayı ve üzerinde yaşayan her şeyi onurlandıran ve savaş ve yoksulluğun geçmişte kalacağı yeni çok – boyutlu bir yaşam şeklinde “geçeceksiniz.”

Yeni Dünya için Yeni Ruh Amacını kucaklamaya hazır olan, hem genç olan hem de uyanıp geçişi yapmış olan birçok İndigo – Kristal varlık vardır.

Bu Yeni Ruh Amacı Yeni Dünya’ya tam uyumlayacak ve 2012’deki 12/12/12 Yuvaya Dönüş Kutlamasına kadar, bu Ruhsal Liderler Grubu Dünya’yı Gökkuşağı Köprüsünden geçirip Son Üçlü Yıldız Kapısına götürecek olan yeni yapıları ve toplulukları tohumlamış olacaklar. Bu periyot 12/12/12 ile 21/12/12 arasında olacak, Kozmik Kalp ile son bütünleşmelere ve uyumlanmalara erişilecek olan ve dünyanın Barışa, Uyuma ve Sevgiye Evriminin sonraki Büyük Döngüsü için “resetleneceği” 9 günlük bir periyottur.

Bu nedenle, birçoğunuz sonraki yılda Ruhsal Amacınızın değiştiğini ve sizler aynı fiziksel bedende “yeni bir enkarnasyona” başlarken Ruhsal Amacınızın oldukça radikal olarak yeniden hizalanacağını keşfedeceksiniz. Bu, sizler 2012’deki bu süreçte “Son Geçiş” olarak adlandırılacak olan şeye hazırlanırken, birçok insanın yaşamlarında büyük değişimler olacağı anlamına geliyor. Sevgili Yeni Dünya Ailesi, şimdiye kadar Değişimin Akışına alıştınız ve Ruhunuzun kaderini Zarafet ve Sevinç ile nasıl kabulleneceğinizi ve teslim olacağınızı biliyorsunuz. Yeni Dünya Realitesinde Sevinç ve Mutluluk yerine girdiğinizden emin olabilirsiniz.

İndigo – Pembe Yıldız Kapısı 11/11/11

Sevgili Yeni Dünya Ailesi, Kasım 2009’daki ilk 11/11/11 olayında, Kozmik Gül Yıldız Kapısı açılışında ve kendi Kişisel “Yükseliş Yıldız Kapılarının” açılışında size rehberlik yaptık. Bu Solar, Galaktik ve Kozmik Merkezler ile Taç Çakrasının aktivasyonu idi, Çokboyutluluğun tam bağlantısını deneyimlemeye başlamanızı sağladı. Sonra 2010 Gündönümünde bu yeni enerjileri tam olarak topraklamanızı ve bütünleştirmenizi sağlayan Ruh Yıldızı Çakrasını ve Dünya Yıldızı Çakrasını aktive ettik. Bu dönüşüme izin veren her biriniz şimdi Çokboyutlu ve Kozmik Realiteye çiçek açmanızı sağlayan “bağlantı” çakralarına sahipsiniz.

Bu ikinci 11/11/11 Yıldız Kapısında, Dünya’nın kendisi Kozmik Kaderine hizalanıyor ve bağlanıyor. İlk 11/11/11 Yıldız Kapısında sizlerin Işığın Altın Kadehi olmanız gibi, şimdi Dünya Işığın Kadehi oluyor ve Kozmik Mesih Enerjisi ile doluyor!

Sevgililer, bu Yükselmiş Dünya’nın Kutsal Olduğu ve Mesih Işığı ve İlahi Koşulsuz Sevgi ile dolduğu anlamına gelir. Bu, Dünya’yı ve onun İnsanlarını sömürmek isteyenlerin artık başarılı olmayacakları anlamına gelir. İlahi Plan artık bu tür davranışlara izin vermeyecek veya bu tür eylemleri desteklemeyecek. Yalnızca Sevgiyi, Barışı ve Uyumu seçmek için Özgür İradelerini kullananlar Yeni Realitede ilerleyecekler! Bu gerçekte Dünyayı miras alacak olan Barış Yapıcıların Zamanıdır!

11/11/11’de sizinle birlikte Kutluyoruz!

http://www.starchildglobal.com/

(Çeviri: Saffet Güler)