Nisan 2011: Yenilenme ve Yeniden Doğuş: Büyük Geçişi Bütünleştirme ve Solar Işık Aktivasyonu

Yazdır Yazdır 

YENİLENME VE YENİDEN DOĞUŞ: BÜYÜK GEÇİŞİ BÜTÜNLEŞTİRME VE ŞEFKATE İLERLEME VE SOLAR IŞIK AKTİVASYONU

YENİ DÜNYA ENERJİLERİ ~ NİSAN 2011

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Sevgili Işık Ailesi, sizler eski Üçüncü Boyut zaman çizgisinden Yeni Beşinci Boyut zaman çizgisine ve Gelecekteki Yeni Dünya’ya geçiş yaparken, gezegeninizde gerçekten Büyük bir Geçiş deneyimlediniz. Bu Geçiş sadece Kavramsal veya Algısal bir gerçeklik olmadı, aynı zamanda Dünya’nın yalnızca Güneş’in etrafındaki yörüngesinin değil, ayrıca Büyük Merkezi Güneş veya Galaktik Merkez ile ilişkili olarak da yörüngesinin hakiki değişimi oldu.

Bilim insanlarınız bu tür şeyleri ölçebilselerdi, Dünya’nın Güneş ve Büyük Merkezi Güneş ile ilgili olarak yeniden hizalandığını görürlerdi. Bunun Dünya’nın yörüngesini veya döngüsel gezingesini, yıkıma doğru götüren eski zaman çizgisinin dışına çıkarma ve İlahi İrade ve İlahi Yaratıcı Zeka ile hizalanmada süregiden yaratıcı tezahürün yeni zaman çizgisine hizalama etkisi oldu.

Sevgililer zaman Dört Boyutun esasıdır ve Gezegeni “zaman fazlarından” geçirmek ve yeni Beşinci Boyut zaman çizgisine getirmek için, Gezegenin geçiş yapması ve ayarlanması gerekliydi. Bu ayarlanma Dünyanızda çok hakiki şekillerde hissedildi. Yerkürenin geçiş yapması hissedilen bir çalkantı yarattı ve Yerkürenin “tahliye (salıverme) vanalarının” bulunduğu yerlerde strese neden oldu, siz bu yerleri “Ateş Halkası (Ring of Fire)” olarak biliyorsunuz.

Birçok seviyelerde ve birçok boyutlarda yankılanan bu yoğun geçiş Dünya ve onun insanları için çok zor oldu. Japonya’da çok büyük hasar ve hayat kaybı oldu ve çevrede oluşan hasar devam ediyor. Sevgililer, Işığın Melek Kuvvetlerinin hasarı sınırlamaya yardım edenlerle birlikte çalışmaya devam ettiklerini ve yeniden yapılanmalarında Japon insanlarla çalışmak için yardım ve şefkatin yeni yollarını yaratmaya yardım ettiklerini bilin.

Ama, birçoğunuzun bu yeniden hizalanmayı kendi Gerçekliğinizde bir “darbe, sarsıntı” olarak hissettiğinizi de biliyoruz. Bazılarınız kendi yaşamlarınız Dünya’nın yeni yörüngesine yeniden hizalanırken yüksek rehberliğinizin “kesildiğini” hissetti veya zor durumlar yaşadı. Sevgili Ruhlar, bunun ne kadar zor olduğunu ve bazılarınızın nasıl kaybolmuş ve çok uzaklara itilmiş gibi hissettiğinizi biliyoruz. Ama, bu geçişin Dünya’nın yolunu tamamıyla değiştirme etkisine sahip olduğunu bilmenizi istiyoruz. Zamanla, Dünya üzerindeki yaşamın Yenilenme ve Yeniden Doğma sürecinde olduğunu ve gelen zamanlarda şeylerin daha kolay olmaya başlayacağını göreceksiniz.

Yüksek Rehberlik Kanallarınıza, Dünya’ya ve diğerlerine daha derin, daha berrak ve daha anlamlı şekilde yeniden bağlanacaksınız. Sizi Büyüme ve Kişisel ve Toplumsal gelişimin yeni aşamasına yükseltecek olan yaratıcı enerji ve sevincin yeni dalgalarını hissedeceksiniz. Elbette Yeni Dünya zaman çizgisine hizalanmayı garantiye almak için Dünya’nın yoluna ince ayar yapılırken, hala geçişler ve değişimler olacak, ama sizler 2010’daki Aralık Gündönümünde başlayan ve 2011 Mart Ekinoksunda tamamlanan bu büyük geçişten geçerken, bu sonraki geçiş ve değişimleri doğal karşılayacaksınız.

Sevgili Işık Ailesi, Gezegene dolup taşan Yeni Enerjiler Işıltılı ve Güzeldir ve Yeni Shekinah Işığının, Sevgi ve Şefkatin İlahi Dişil enerjisinin yayınımlarıyla doludur. Ve Sevgililer, bu gelen enerjilere uyumlanmanızın ve bu enerjilerin enerjinizin ve fiziksel bedenlerinizin derinlerinde aktive olmasına ve bütünleşmesine izin vermenin, Geçiş sürecinizde bu zamanda çok önemli olduğunu söylüyoruz.

Şefkatin ve Koşulsuz Sevginin Anahtarları: İlahi Dişil Işığın Armağanları

Sevgili Işık Ailesi, daha önce söylemiştik, tekrar söylüyoruz; Şefkat Yüksek Bilinç ve Yeni Realiteye hizalanmış olarak yaşamanın Anahtarıdır. Şefkat Shekinah’ın İlahi Dişil Enerjisinin En Yüksek Formudur ve Lütuf, Güzellik, Dinginlik ve Koşulsuz Sevginin enerjilerini içerir.

Koşulsuz Sevgi, beklenti veya talep olmadan Sevginin uygulanması Şefkat ile birleştirildiği zaman, Mucizeler yaratabilen Şifa ve Yaratıcı Tezahürün güçlü bir sinerjisini yaratır.

Japonya’da gerçekleşen olaylar Lütuf ve Güzelliğin İlahi Dişil veçhelerine girmeniz ve gereksinim içinde olanları destekleyen ve özen gösteren Şefkat ve Sevgiye bağlanmanız için bir fırsattı.

Sevgililer, Eski Dünya’nın eski enerjisinde, insanların kendilerine ve kendi gereksinimlerine ve tutkularına odaklanması ve başkaları için veya bütün olarak Toplum için nelerin gerekli olduğunu düşünmemesi yaygındı. Yeni Dünya’nın bu Yeni Enerjisinde, olayların şimdi farklı olduğunu ve kendi yerel ve küresel toplumlarında başkalarının gereksinimlerinin ve tutkularının farkında olanların büyüdüğünü keşfedeceksiniz. Beşinci Boyutun özü Birbirine Bağlı Olmaktır ve bu tür bir Realitede toplumların gereksinimleri ve tutkuları ve bu gereksinimler için çalışmak, kalplerinize sevinç ve mutluluk getirecek olan şeydir.

Sevgililer, Dünya değişti, geçiş yaptı, bu aşina olduğunuz aynı “eski dünya” değildir. Şeylerin yapılma şekli değişti ve “kurallar” değişti. Kendi bencil çıkarlarının ve açgözlülüklerinin peşinde koşmaya devam edenler, gelişmediklerini görecekler. Dünya’nın Yeni Bilinci, bu dayanışmanın ve Herkesin çıkarını gözetmenin, esenliği ve uyumu yaratacak olan şey olduğunu bilir.

Yaşamın bu yeni algısı, Koşulsuz Sevgi ve Şefkat ile anlaşılan şeydir. Koşulsuz Sevgi beklenti olmaksızın başkalarına Sevgi vermek, herhangi bir durumda en yüksek hayıra hizmet etmek anlamına gelir. Şefkat, acı ve ıstırap içinde olanları hissetmek ve anlamak ve acılarını ve ıstıraplarını sona erdirmeye yardım etmek için yapabileceğiniz şeyleri yapmak anlamına gelir. Uyanmış Varlıklar olarak zarara neden olmazsınız ve yapabildiğiniz yerde başkalarına yardımcı olursunuz ve desteklersiniz. Bu, Yeni Dünya’nın Bilincidir, bu, Kozmosun vatandaşları olarak Kozmik Doğuştan hakkınız olan Huzur ve Sevginin geleceğine giden yoldur.

Aslında Sevgililer, bu yeniden hizalanma ve Aralık 2012’de zirveye çıkacak olan süregiden geçişler Kozmik Işık Varlıkları olarak doğuştan gelen hakkınıza sahip çıkmanızı sağlıyor. Ruhsal bir yanı olan yalnızca fiziksel varlıklar olarak kendinizin algısının ötesine ilerliyorsunuz, fiziksel bedeninizin ve Işık Bedeninizin birleştiğini görüyorsunuz ve Işık ve Enerji Varlığı olduğunuzun ve Yaratıcı Kaynağın Kalbinden gelen Kozmik Işık Dalgalarını bütünleştirebileceğinizin ve aktarabileceğinizin farkına varıyorsunuz.

Işık Varlığınızı veya İnsan Melek Doğanızı keşfetmeye başlarken, kendinizin ve varlığınızın birçok yeni veçhelerini algılamaya başlayacaksınız. Bir enerji kaynağı olarak Güneş ile ve ayrıca evrimi ve büyümeyi enerjilendiren ve İlahi Yaratıcı Zekanın Işık Kodlarını veya Talimatlarını taşıyan Kozmik Dalgaların kaynağı olarak Galaktik Merkez ile ilişkinizi daha tam olarak anlamaya başlayacaksınız. Bu dalgaların Işık Bedenine nasıl emildiğini ve Varlığa nasıl bütünleştirildiğini ve bu Işık Kodlarının Işık Bedeninizin ve Fiziksel Bedeninizin DNA’sında belirli arayüzey Kodlarının tetikleyicileri olarak davrandığını algılamaya başlayacaksınız. Bu arayüzeyler aktive edildiği zaman, bazı yeteneklerinizin ve armağanlarınızın olduğunu, ama bunların sadece İlahi Yaratıcı Zeka ile uyumlu olarak ve Koşulsuz Sevgiye ve Şefkate dayanan Yaradılışın İlahi Özüyle uyum içinde iken kullanılabileceğini anlamaya başlayacaksınız.

Solar Işık Aktivasyonu

Bu zamanda, size ya Güneş Patlamalarından veya başka kaynaklardan gelen Işık Radyasyonunun artan seviyeleri ile başa çıkmanıza yardımcı olacak bir Meditasyon ve Aktivasyon vereceğiz. Sevgililer, bundan sonraki on sekiz ayda yüksek seviyede Güneş Patlamaları ve Radyasyon ve Işık Yayınımlarına artan odak olduğunu göreceksiniz.

Son on yılda, Solar Işık Kodlarının aktarılmasıyla yoğun Işık Beden aktivasyonu oldu. İnsan Mükemmelliği için Orijinal Mavikopyanın Aktivasyonu, Işık bedenin yapısını içerir. Işık Beden Göksel kaynaklardan gelen Işık aktarımları için Bağlantı ve İletken olmak üzere tasarlanmıştır ve bu potansiyelin gelişimi, fiziksel bedene zarar gelmeden yoğun radyasyon yayılımlarını emmenizi sağlar.

Işık Beden aktive edildiği zaman, bu Işık yayınımlarını emer ve bunları Işık Beden etrafına dağıtır, böylece bu Işık yayınımları Fiziksel bedene zararlı olmaz. Herhangi yoğun ışık radyasyonunun verdiği zarar varlığın hologramınadır. Yoğun ışık hologramda hasara neden olur ve bu da fiziksel sıkıntı ve hastalık ile sonuçlanır. Işık Beden aktif olduğu zaman ve ışık o Bedenin meridyenlerine emildiği zaman, Hologramın bütünlüğü sağlam kalır ve Işık Beden daha ışıltılı ve daha güzel hale gelir ve Fiziksel Beden enerjilenebilir.

Bu nedenle Sevgililer, size bu Meditasyonu ve Aktivasyonu sunuyoruz:

Sessiz bir yerde oturun ve gözlerinizi kapatın. Üç kez derin nefes alıp verin ve sonra Kalp Merkezinize odaklanın. Tekrar üç kez derin nefes alıp verin ve içinizdeki derin huzuru hissetmenize izin verin.

Şimdi, bırakın enerji bedeninizde dolaşsın, kök çakranıza ve ayaklarınızın altındaki Dünya Yıldızı Çakranıza aksın. Bu sizin kendi kişisel “Yerküre Koruyucu” hologram veya kristalinizdir. Topraklandığınızı ve Dünya’ya bağlandığınızı hissedin. Şimdi, bırakın enerji Yerkürenin merkezindeki Kristal Holograma aksın ve Dünya Ana’nın derin sevgisine ve desteğine bağlanmanıza izin verin. Sizler gezegende seviliyorsunuz, gezegene bağlısınız ve destekleniyorsunuz.

Şimdi, bu enerjiyi geriye yukarı, Kalbinize getirin. Üç kez derin nefes alıp verin. Şimdi enerji boğazınıza yükselsin, alnınıza ve Taç Çakranıza çıksın. Taç Çakrayı Altın Lotus Çiçeği olarak gözünüzde canlandırın ve her taç yaprağı Güneşe açılsın. Taç yaprakları açılırken, Solar Işık yayınımlarının alıcıları olurlar. Her taç yaprağı ışığı emer ve onu Işık Bedenine aktarır. Işık, Işık Bedene aktarılırken, Işık Beden daha Işıltılı ve Güzel hale gelir ve sıcaklık hissedebilirsiniz. Tekrar üç kez derin nefes alıp verin.

Şimdi, enerjinin yukarıya başınızın üzerindeki Ruh Yıldızı Çakranıza, ruhsal enerjinizin odaklandığı kristal holograma odaklanmasına izin verin. Bunu Beyaz Işığın Lotus Çiçeği olarak imgeleyin ve taç yaprakları Galaktik ve Kozmik Güneşlerden gelen Işık aktarımlarını almak için açılıyor… Gökkuşağı Işığın titreşimleri Ruh Yıldızı Çakrasına giriyor ve Gökkuşağı Işığının titreşimlerini yaratarak Işık Beden etrafına dağıtılıyor. Yine, Işık Beden daha ışıltılı hale gelirken sıcaklığın arttığını hissedebilirsiniz.

Sadece Işığın akmasına izin verin ve bu aktivasyonun Göksel ve Solar Işığın alıcısı olmanızı sağladığını ve Işık Bedeninizi bu Işıkla bilinçli şekilde beslediğini bilin. Ayrıca Sevgililer, bu Titreşen ve Işıldayan Işık Bedenin çevrenizde karşılaşabileceğiniz herhangi Radyasyonlar için bir Işık Kalkanı ve dağıtıcısı olarak davranacağını bilin. Çünkü Işık Bedeniniz amacı, Varlığınızın maddi veçhelerine zarar gelmeden sizi Işığın Yüksek Frekanslarına bağlamak olan orijinal tasarımın parçasıdır.

Böylece şimdi, dikkatinizi tekrar Kalp Merkezine getirin ve yine üç kez derin nefes alıp verin. Sonra, hazır olduğunuzda, gözlerinizi açabilirsiniz.

Bu aktivasyon Güneş Patlamalarından veya çevrenizdeki yoğun Elektromanyetik aktiviteden gelen baskı hissettiğiniz herhangi bir zamanda yapılabilir.

Yeni Dünya Realitesine yolculuğunuzda sizlere çok fazla Sevgi ve Sevinç diliyoruz!

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global

(Çeviri: Saffet Güler)