Şubat 2011: Armonik Hizalanma: Büyük Evrimsel Sıçramaya Doğru

Yazdır Yazdır 

YENİ DÜNYA ENERJİLERİ : ŞUBAT 2011

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Sevgili Işık Ailesi, eski Izgara sistemi çökerken ve Yeni Dünya Beşinci boyut Izgarası aktive olurken, tam şimdi Dünyanızda gerçekleşmekte olan büyük değişimler var. Evet aslında, bu ilk bakışta istikrarsızlık ve karışıklık gibi görünebilir, ama daha derin baktıkça bunların hepsinin son aylarda ve yıllarda sözünü etmekte olduğumuz değişim ve dönüşümlerin parçası olduğunu görürsünüz. Ve tekrar söylüyoruz, korku içinde olmayın, bu değişimlerden geçerken her şeyin İlahi Düzende olduğunu bilin. İlahi Sevgide tutulacaksınız ve destekleneceksiniz.

Sevgililer, Evrim Ruhun Yaratıcı Enerjisinin Varoluşun Maddi Planında tezahür ettiği süreçtir. Yaradılış kendi Sonsuz Sevgi İfadesinde daha karmaşık ve güzel hale gelirken, bu devam eden bir süreçtir. Bunun gibi, sizin kişisel evriminiz Sevginin Sonsuz ifadesidir ve korku veya endişe ile değil, Sevinç ile kucaklanmak içindir. Aslında Sevgililer, henüz uyanmamış olan Kollektif “bilinçdışı”nda endişe dalgaları ile karşılaşırken korku hissedebilirsiniz, ama bu korku ve endişenin kendinizin olduğunu düşünmeyin. Son yıllarda size gösterdiğimiz gibi, Kutsal Kalp Enerjinizde merkezlenmiş kalın ve içinizde Sevgi ve Huzurun dengesini taşıyın. Her Şey Yolunda.

Şimdi, birçok insan enerji değişimlerinin “semptomlarını” hissedeceği için, sizinle Varlığınızdaki ve Bedenlerinizdeki bu işlemlerle ilgili kendi algımızı ve anlayışımızı paylaşacağız. Bu zamanda, Galaksi bizim “Armonik Hizalanma” dediğimiz şeye giriyor. Bu, Işığın tüm çeşitli Seviyelerinin ve Boyutlarının, İlahi Işığın içsel ahengini yansıtan Işık ve Sesin Armonik Hizalanmasına ilerlediği anlamına geliyor. Galaksi kendi İkiz Alevi olan Andromeda Galaksisi ile hizalanırken ve sonra Tüm Yaradılışın ve Işığın Kozmik Kalbi ile hizalanırken, bu tüm Galakside en güzel Göksel Tınıları ve Armonik Sesleri yaratıyor.

Evet Sevgililer, Işık, Sevgi ve Sonsuzluğun Büyük Süreci, ama aynı süreç şu anda sizin bedenlerinizde ve çeşitli boyutlarda ve seviyelerde gerçekleşiyor. Ruhunuz özünüz ile ve Kozmik Yaradılışın tüm seviyeleri ile hizalanırken, Fiziksel Bedeniniz ve onun DNA’sı Dünya Kodları ve Fiziksel Yaradılışın tüm seviyeleri ile hizalanıyor. Bu iki işlem Kalpte buluşuyor, burada sizi evrim süreçlerinizde ilerleten Kadim Bilgeliği ve Sonsuz Sevgiyi hissediyorsunuz ve taşıyorsunuz.

Bu zamanda mevcut olan DNA’nın tüm on üç “ipliğini” veya seviyesini aktive ettiğiniz noktaya kadar, DNA’nızın tüm seviyelerine hizalanıyorsunuz, uyumlanıyorsunuz. DNA Işık Kodlarınızın on üçüncü ipliği veya seviyesi sizi Yaradılışın Hafızasının Kozmik Gecesinin derinlerindeki Kozmik Kalbe veya Kaynağa bağlar. Siz bu nıhai ışık bağlantısını yaparken, Sonsuz Kozmik Yaradılışın tüm Bilgeliğine ve Sevgisine erişirsiniz. Böylece, fiziksel varlığınızda bu işlemlerin yankılarını ve değişimleri hissedebiliyor olmanız mucizedir.

Şimdi, bu noktada bu seviyelere erişiminiz olmadığını söyleyebilirsiniz. Dün veya geçen yıl bildiğinizden daha fazlasını bilmediğinizi hissedebilirsiniz. Ama Sevgililer, bu bilgiye zihinsel bedeniniz ve sınırlı zihinleriniz ile erişmeyeceğinizi söylüyoruz. Tek başına zihinsel beden bu bilgiyi taşıyamaz, onun bilgi depolama için “sınırlı kapasitesi” vardır, o lineer zamandaki olaylar ile sınırlıdır. Elbette bu zihinsel bedenin amacıdır, üçüncü boyut lineer zamanındaki deneyimi kolaylaştırmak için tasarlanmıştır, varlığınızın tanımlayıcı unsuru olmasına niyet edilmemiştir.

Sonsuzluğun Kozmik Bilgeliği ve Bilgisi Işık Bedenlerde, “boyutlararası bedenlerde” tutulur ve Işık Alanlarına kodlanır. Bu, Elmas Işık Bedenin çok önemli olduğu yerdir, çünkü Yaratıcı Kaynağın Bilgeliğini ve Sevgisini taşıyan Elmas Işık parçacıklarıdır. Elmas Işık Kozmik Yaratıcı’nın “DNA”sı gibidir, 13 ncü Boyuttan gelen Tüm Işığı, Sonsuz Sevgiyi ve Bilgeliği taşır ve Kozmik Sevginin Tınılarını ve Armonik Seslerini taşır.

Sevgililer, bu Armonik Hizalanma sürecinde, Varlığınızın her seviyesi Kozmik Kalp atışlarının Tınıları ve Armonik Sesleri ile hizalanma işlemindedir. İlahi Sevginin Uyanmış ve Bilinçli ifadeleri haline geliyorsunuz. Ve bunu Kalbinizde, Ruhunuzda ve Özünüzde “hissedeceksiniz” ve Meditasyonlarda, Seremonilerde ve Kollektif Grup Işık Yolculuklarında Varlığınızın daha derin alemlerinde Yolculuklarda bu bilgiye erişeceksiniz.

İlahi Dişil Enerjiler ve Kozmik Annenin Kucaklayışı

Sevgili Işık Ailesi, sizler bu Kozmik Armonik Hizalanma sürecine doğru ilerlerken, gelen Shekinah Işığı dalgaları vasıtasıyla Büyük Anne, İlahi Dişilin destekleyici Sevgi ve Besleyicilik yardımını aldınız. Bu, İlahi Işık ve Sevginin Yüksek Frekansını taşıyan Platin Işının bir veçhesidir. Şimdi, Kozmik Armonik Hizalanmaya ilerlerken, Kadim İnsanların Ma’at olarak bildikleri Büyük Kozmik Annenin Sevgisini ve Kucaklamasını deneyimlemeye başlıyorsunuz.

Ma’at Tüm Var Olanın Kozmik Dengesini taşıyandır. Onun ismi “Mayat” veya “Maia” şeklinde telaffuz edilir ve onun “çocukları” Zaman Ve Dengenin Bilgeliğinin Galaktik Koruyucuları olan Mayalardır. Ma’at tartan ve ölçen ve Işığın Boyutlarında Kozmik Yaradılışın ortaya çıkışını anlama yolu olarak “Zaman” olarak bilinen şeyi yaratandır. Onun çocukları olanlar Ma’at’ın Muhafızlarıdır, Kutsal Günlerin ve Gecelerin Koruyucularıdır ve Kozmik Günler ve Gecelerin Dalgaları ve Frekanslarında size rehberlik yapanlardır.

Bu Büyük Işık varlığının Sembolü bir Tüydür! Bu, onun Varlığın “Hafifliği” olduğunu ve Yaradılışın Kozmik Rüzgarları ile Süzüldüğünü ve Aktığını belirtir. Sevgililer, mükemmel Dengede Rüzgarda yükseklerde uçan bir Kartalı hayal edin – bu Ma’at’ın Enerjisidir.

O Büyük Gizemdir ve Kozmik Gecenin Koruyucusudur. Onun kucağına girmek Tüm Var Olanın kalbine girmektir ve Varoluşun Hafifliğini ve Kozmik Zamanın Akışını deneyimlemektir. O Kozmik Gecede ve Sonsuz Varoluşun Büyük Gizeminde size rehberlik yaparken, Onun Işığı ve Sevgisi tarafından kucaklanmak, Sonsuz Özünüzü bilmek ve Kozmik Bilgeliğinize bağlanmaktır.

Ma’at yaşamınıza girdiği zaman, Kalbinizde ve Varlığınızda dengeyi taşımanıza yardımcı olur. O Dengedir ve bu dengeyi yaşamınızda tezahür ettirmenize yardımcı olur. Varlığın Hafifliğini sürdürmenize ve Işıkta Yaradılışı ve Evrimi başlatan Büyük Kozmik Kalpten gelen Kozmik Işık Dalgaları ve Yaradılış Rüzgarlarıyla Akmanıza yardımcı olur. Sevgililer, eğer her zaman İlahi Sevgi Ve İnayet tarafından desteklenmenize izin verirseniz, bu Kozmik Işık Dalgalarına Rüzgardaki Tüyün Zarafeti ve Güzelliği ile binmek mümkündür.

Ayrıca Sevgililer, Maya Gün Koruyucuların tavsiyesi ve bilgeliği, size Kozmik Kalpten gelen Işık Dalgalarının doğasını anlamanıza ve bunların Galaktik Tezahür ve Kozmik Yaradılışın süregiden ortaya çıkışının ifadesi olduklarını anlamanıza yardımcı olacak.

Gelen Işık Dalgaları ve Beşinci Boyut Yeni Dünyasını İfade Etmek

Sevgili Işık Ailesi, Dünya Galaktik Merkez ile Armonik Hizalanmaya ilerlerken, Büyük Gizemden gelen Işık Dalgaları daha da yoğun ve güçlü olacak. Bu hizalanma bir Doğum veya Yeniden Doğum İşlemidir ve sizler Tüm Yaradılış ile birlikte Bu Büyük Evrimsel Sıçramaya hazırlanıyorsunuz.

Daha önce söylediğimiz gibi, Bu Yaradılış Spiralindeki anahtar an, Dünyanın 2012 Olayı için hizalanmasını yaptığı 11 Kasım olacaktır. Ama, bu işleme yardımcı olacak Işık dalgaları yaklaşan Mart ayında hissedilmeye başlayacak. Bu enerji dalgaları İlahi Uyum ve Birliğin frekanslarını ve kodlarını taşıyacak ve Beşinci Boyut Izgaralarında çok güçlü şekilde aktive olacak. Bu, Yeni Izgaralardaki Yaratım sürecinin tekrar hızlanacağı ve yoğunlaşacağı anlamına geliyor ve bununla birlikte eski enerji ızgaralarının parçalanmasının hızlanması olacak. Bu, Ekonomik Sistemde yenilenmiş bir baskı olarak tezahür edecek, çünkü bu, insanları korkunun eski sınırlamalarında tutan sistemdir.

Sevgililer, bu sistem yenilenmiş baskı altına girerken, korkmamanızı istiyoruz. Gereksinimleriniz karşılanacak ve beşinci boyut ızgaraları ve ışık ağları tarafından destekleneceksiniz. Parçalanacak olan sadece üçüncü boyut ızgaralarıdır ve bu dehşetli ve felaket gibi görünebilse de, sizin sınırlı zihninize nasıl görünürse görünsün, o ızgara tarafından desteklenmediğinizi her zaman hatırlayın. Gücünüzün sonsuz varlığınızda ve kalbinizde enerjiyi taşıma ve ihtiyacınız olan şeyi tezahür ettirme yeteneğinde yattığını her zaman hatırlayın. Sizler güçlüsünüz ve seviliyorsunuz ve siz Sevgisiniz.

Mart Ekinoksuna kadar, bu Dalganın yoğunluğunu hissediyor olacaksınız. Ve Yeni Yaradılışa Kozmik Işık Dalgaları üzerindeki bir Tüy gibi uçacaksınız. Size yeni fikirler gelecek, yeni bağlantılar, yeni projeler ve yeni topluluklar. Çünkü, bu Kozmik Dalgalar Yeni Yaratılışın ve Yeni Dünyanın Enerjileridir. Bu nedenle, çökmekte olanlara odaklanmamanızı, yükselmekte olana ve Tezahüre gelmekte olanlara odaklanmanızı teşvik ediyoruz – Yeni Dünya ve Işık Çağı!

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global

www.starchildglobal.com

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)