Aralık 2011/Ocak 2012: Yüksek Bilince Giden Gökkuşağı Köprüsünü Geçmek

Yazdır Yazdır 

ALTIN YOL:

YÜKSEK BİLİNCE GİDEN GÖKKUŞAĞI KÖPRÜSÜNÜ GEÇMEK

YENİ DÜNYA ENERJİLERİ ARALIK 2011 / OCAK 2012

Başmelek Mikail ~ Celia Fenn kanalıyla

Sevgili Işık Ailesi, 2011 yılının sonunda ve çok önemli 2012 yılının başlangıcında, Altın Yola gelişinizi kutlamaktan çok memnunuz! Bu, Dünya Gezegeni üzerinde Yüksek Bilince ve İlahi Sevgiye giden yolunuzdaki son adımlar dediğimiz şeydir. Dünya ve onun üzerindeki herkes bu yılın 12/12/12 ve 21/12/12 arasında açılacak olan Kozmik Portala uyumlanırken, Altın Yol 11/11/11’de açıldı.

Sevgililer, bu çok önemli bir zamandır, bu birlikte yıllardır çalıştığımız şeydir. Buna, tüm hayallerin ve vizyonların Kozmosun her seviyesinde Varoluşun yeni yoluna uyumlandığı “Fırsat Düğümü” adını veriyoruz. Ve Dünya bu Geçişin odak noktasıdır, çünkü Dünya Kozmik Mesih Bilincinin Altın Işığına girerken, “Samanyolu” Galaksinizde doğurulmakta olan gelecekteki “Altın Galaksi”nin bir kalıbı veya mavikopyası olarak kendi Kaderine açılıyor. Buna “Altın Gül Galaksisi” demeyi tercih ediyoruz, çünkü olmakta olan şey budur, Kozmik Işık Lotusunun merkezindeki Altın Gül.

Ama, bu gelecekte olacak, Dünya kendi Kaderine açılırken, 2013’ün ötesindeki yol. Bu 2012 yılında, Gökkuşağı Köprüsünü açacaksınız ve Yüksek Bilincin Altıncı ve Yedinci Boyutlarına geçeceksiniz. Ağustos’taki Aslan Kapısında “Işığın Yerküre Koruyucu Konseyleri”nin Bilincine, Gezegeni Işıkta tutanların ve onun gelecekteki rotasını yönlendiren ve belirleyenlerin ve yeni yapıları ve kalıpları tezahür ettirenlerin Bilincine gireceğiniz Sekizinci ve Dokuzuncu Boyutlara erişmeye hazır olacaksınız.

Sevgililer, bu yıl “Büyük Geçiş” olacak ve size diyoruz ki – bu zaten gerçekleşti! Son yıllarda birçoğunuzun yapmış olduğu güzel ve kalpten sevgi çalışması “çekirdek” bir Işık Ailesi yarattı, Dünya Kozmosun Elmas Kalbine uyumlanırken, onu Kozmik Mesih Bilincinin Altın Işığında taşıyan ve Kristal Izgaralarda Işığı tutan Işık Topluluğunu yarattı.

Sevgililer, bu gerçekten kutlanacak bir zamandır – Yeni Yıl, Yeni Çağ, Yeni Dünya ve doğmakta olan Yeni Galaksi!

Gökkuşağı Köprüsü ve Işığın Yüksek Boyutları

Sevgililer, Gökkuşağı Köprüsü dediğimiz şey, Dünya Gezegeninden Yüksek Boyutlara giden Işık Yoludur. Galaktik çatışmaların bitişinden ve Dünyadakilerin yoğunluğa düşmesinden sonra bu Gökkuşağı Köprüsü ile bağlantı binlerce yıl kopuktu. Bunların hepsi büyük planın parçasıydı ve şimdi sizler yoğunluğun bu alt seviyelerinde evriminizin meyvelerini almaya ve Bilincin Yüksek Boyutlarına ve “Yıldız Çocukları” veya İnsan Melekler ve İlahi Işık Varlıkları olarak Kozmik Benliklerinize Gökkuşağı Köprüsünü yeniden birleştirmeye hazırsınız.

Gökkuşağı Köprüsü her birinizi ve yükselen Dünyayı Bilincin Altıncı Boyutuna bağlayan ışık köprüsüdür. Gökkuşağı Köprüsü Ağustos 2011’de Dünyaya yeniden bağlandı ve ilk bağlantılar Norveç ve Finlandiya’nın Kuzey Kutbu Çemberi bölgelerinde yapıldı. O zamanda, Deniz Memelileri, Elementaller ve Peri Krallıkları Gökkuşağı Köprüsünü yeniden bağlamak ve Altıncı Boyuta Işık Portalları açmak için Işık Ailesine yardımcı olmak için çalıştı. 11/11/11’de Gökkuşağı Köprüsü ayrıca Kuzey Amerika ve Hawaii’de yeniden bağlandı ve Aralık ayında Arjantin, Güney Afrika ve Avustralya’da yeniden bağlantılar yapıldı. Köprü kuvvetlenmeye devam edecek ve Yüksek Bilince Altın Işık Yolu sağlayacak.

Altıncı Boyut Arketip İmgelem Alemi ve Sihir, Rüyalar ve Yaratıcılık Alemidir. Bilincin bu seviyesine girenler Birlik Bilincinin Beşinci Boyutunda ve İlahi Rahmet ve Şefkatin Kalp Merkezinde sağlam şekilde “topraklanmış” olmalıdır. Çünkü bu seviyede, kendi hikayenizin Üstat Dokuyucusu olursunuz. Hayatınız bir Sanat Eseri, bir Hikaye, bir Şiir veya bir Dans haline gelir ve Harika Işık Dokuyucusu olarak yaratmak ve tezahür ettirmek için Arketip enerjileri çağıran Sizsiniz.

Bu Yeni Dünyada ve bu Rahmetin Altın Çağında, var olan Arketiplerin üstadı olacaksınız ve yeni Arketipleri yaratacaksınız. Bu, Dünya “Yaradılışın Altıncı Boyut Dokuma Tezgahı”nda dokunan Arketiplere ve Hikayelere uygun olarak “realiteyi” tezahür ettirirken, Yeni Dünya için zorunludur. Işık ve karanlı karasındaki çatışmasıyla dualitenin büyük hikayelerini geçmeniz ve Birliğin yeni hikayelerini dokumaya başlamanız zorunludur.

Sevgililer, her biriniz bir Işık Dokumacısı, bir Hikaye Anlatıcısı ve bir Şair, bir Işık Dansçısısınız. Her biriniz Hayatınız olan bir Sanat Eseri yaratıyorsunuz. Bilincin bu seviyesine girdiğiniz zaman, yaptığınız her seçimin yaşamın büyük tasarımında ve Gezegenin büyük tasarımında bir ışık ipliği olduğunu görmeye başlarsınız.

Çünkü aslında Sevgililer, Kozmosun kendisi İlahi İradeye ve Ruh ve Kutsal Zihin ile Birlikte – Yaratıcılar olarak her biriniz tarafından yapılan seçimlere uygun olarak sürekli evrimleşen ve değişen harika bir Sanat Eseri gibidir. Bu seçimler saf bilinçten ve Yüksek Hayır niyetiyle yapıldığı zaman, İlahi Yaratıcı Zekanın bir kanalı olursunuz ve hem Tasarımın bir parçası hem de tasarımın Yaratıcısı olursunuz. Ve, bilinçli bir şekilde! Bu harika bir armağan değil mi, Sevgililer.

Ve böylece bu 2012 yılında, sizler Işığın Altıncı Boyutuna götüren Gökkuşağı Köprüsünü geçerken, hayatınızın ve işinizin Dünyanın, Ruhunuzun ve İlahi Kozmik planın enerjileriyle tam olarak uyumlanabilmesi için, kendinizi Dünya Yıldızı ve Ruh Yıldızı çakralarına topraklamak için, topraklanma egzersizleri ile çalışmaya devam etmeniz gerekecek.

Sizler Altıncı Boyut enerjilerinde üstat olurken, Altın Gül veya Lotus Alanı adını verdiğimiz Yedinci Boyuta erişmek için Gökkuşağı Köprüsünü kullanacaksınız. Burada “yükselmiş” bilince tam olarak girersiniz ve bir “İnsan Melek” olarak kendinizin tam farkında olursunuz. Bu noktada, Dünyaya İlahi Işığı ifade eden ve yayan muazzam bir Işık Çiçeği yaratmak için Taç Çakrası ve Ruh Yıldızı Çakrası birleşirler. Bu noktada, kendinizi gerçekten bir Işık Varlığı ve Dünyaya bir Işık olarak bilirsiniz.

Yenileme Kodları ve Yeni Yaratım

Sevgililer, 11/11/11’de sizler 11/11 portalı ile çalışırken, ayrıca “Yenileme Kodları” adını verdiğimiz şey ile kutsandınız. Bunlar “Yeni Cennet ve Yeni Dünya” için evrimin sonraki aşamalarının bilgisini içeren Kutsal kalpten gelen Işık impalsları/itkileridir.

Çok Boyutlu Dünya ve onun Varlıkları Yeni Yaratım için bir Potadır. Yenileme Kodları, Yeninin ortaya çıkmasını sağlamak için Kozmik DNA’da Potansiyel Anahtarları aktive eder. Uzun “durgunluk” sona erdi ve son yıllardaki değişiklikler Dünyayı ve onun sakinlerini bir kez daha Kozmik zaman akışına salıverdi. Bu akışta, büyüme ve değişim potansiyelleri Seçim vasıtasıyla hızlanır ve aktive olur.

Sevgili Işık Ailesi, Doğal veya İlahi Zamanın bu Akışına girdiğiniz zaman, seçim vasıtasıyla tezahür ettirme yeteneğiniz yoğunlaşır. Altıncı Boyut ile çalıştıkça ve usta dokuyucular haline geldikçe, Yeni Yaratımlar için İlahi Yaratıcı Zekadan çekmek basit bir konu olacaktır.

2012’de Çok Boyutlu Dünya

Sizler 2012’de ilerlerken, Çok Boyutlu Realitede yaşamanın ne anlama geldiğinin artan şekilde farkında olacaksınız. Işık Ailesi olarak siz Beşinci Boyutta topraklanacaksınız ve Bilincin Yüksek Seviyelerine götüren Gökkuşağı Köprüsünü geçeceksiniz. Yeni Dünya için Liderler ve Yol Göstericiler olacaksınız.

Ama, bu noktada birçok insan liderler ve yol göstericiler olmayacak. Kendi Çok Boyutlu Realitelerini keşfetmek için eski Üçüncü Boyut şartlanmalarını salıverirken hala uyanışın erken aşamalarında olanlar ve kafası karışmış ve endişeli olanlar bulunacak. Onların, Çok Boyutlu erişiminizde daha usta olanlarınızdan yardıma ve rehberliğe gereksinimleri olacak.

O zaman, Beşinci Boyut Dünyası Realitesinin parçası olmayı seçmiş, ama bu zamanda tam bilince uyanamamış varlıklar olacak. Bunlar sanki Üçüncü Boyuttaymışlar gibi yaşamaya devam ediyorlar ve artık hayatlarının daha önceki gibi “işlemediğini” görüyorlar. Bunlar gittikçe negatif, öfkeli ve değişken hale geliyorlar, çünkü hayatın eski şekli parçalanırken, hayatları daha zorlaşıyor ve parçalanıyor. Bunlarla koşulsuz ve sevgi dolu olabilirsiniz, ama onların negatiflik ve yoksunluk dramalarına ve manipülasyonlarına çekilmeyin, çünkü bunlar dualite ve güçsüzlendirmenin ve yaşamanın ve olmanın eski yollarının son kalıntılarıdır.

Sevgililer, sizler Güçlüsünüz ve Yaratıcısınız! 2012’de Kim Olduğunuzu hatırlamak ve Kaderinizin gerçeğini Yaşamak için daha önce hiç olmadığı kadar size meydan okunacak. Ama, sizler Gökkuşağı Köprüsünü geçip çok uzun zamandır sizden daklı olan Yüksek Işık Alemlerine girerken ödüller büyük olacak.

Şimdi Yeni Günü ve Yeni Dünyayı onaylamanın zamanıdır. Sizler her anda Hayatınızın Hikayesini yaratan Çok Boyutlu Yıldız Çocukları ve İnsan Meleklersiniz. Potansiyel çok büyüktür ve Seçme ve Yaratma Özgürlüğünüzün Neşesi ve Kahkahası, biz Melek Alemlerindekilerin çok uzun zamandır duymayı beklediğimiz Kutsamadır.

Birlikte Yeni Cenneti ve Yeni Dünyayı yaratacağız… Altın Gül Galaksisini!

Sizlere 2012’de Işık, Sevgi, Neşe ve Bolluk ve en Sihirli Hayaller diliyoruz!

(Çeviri: Saffet Güler)

© 2011-12 Celia Fenn and Starchild Global

http://www.starchildglobal.com/